Sony U-Matic Felsökning

September 10

Infördes 1967, Sony U-Matic kom i tre modeller. Interna reparationer kräver betydande kunskap inom både digitala och analoga kretsar. Däremot kan grundläggande felsökning lösa vanliga mindre problem.

standby Lampa

Spola tillbaka bandet till början, sedan snabbspola till nära slutet. Tryck på "Play". Om bandet inte spela, mata ut den och sätt i en ny. Om det nya bandet spelar, är den gamla bandet defekt. Om det nya bandet inte spelar, är maskinen trasig. Konsultera en tekniker.

Auto Av Lampa

Auto Off lampan indikerar fukt kondenseras på huvudtrumman. Om Auto Off lampan lyser när du kopplar in den, hålla maskinen på tills lampan slocknar. Försök inte att sätta in eller ta ut en kassett. Om automatisk avstängning lampan inte slocknar efter en timme, kontakta en tekniker.

utmatningsknapp

Om "Eject" -knappen inte fungerar, och det finns ström till enheten, kontakta en tekniker. Om strömmen är ute, sätter en platt skruvmejsel i spåret i mitten av kassettfacket. Tryck nedåt tills skruvmejseln vidrör botten och skjut den åt höger. Facket kommer att dyka upp och bandet kan tas bort. Sätt inte in ett nytt band tills strömmen är återställd.