Så här kontrollerar effektstyrningsinställningar på en LG LCD-TV

April 8

Energisparfunktionen effektstyrning på din LG LCD-TV hjälper dig att hantera hur mycket ström TV förbrukar. Det gör detta genom att sänka nivån på bakgrundsbelysningen med det belopp som du väljer. När denna inställning energibesparing är aktiverad kommer TV: n att producera mindre ljus och i sin tur producerar mindre energi.

Instruktioner

1 Tryck på "Meny" -knappen på fjärrkontrollen och sedan trycka på "Upp / Ned / vänster / höger" pilknapparna och välj "Bild".

2 Tryck på "Enter" och sedan trycka på "Upp / Ned" pilknapparna, och välj "Energispar."

3 Tryck på "Enter" och sedan trycka på "Upp / Ned" pilknapparna och visa dina inställningar för strömförsörjning. Välj "Off" för att stänga av energisparfunktionen avstängd. Om du väljer "Off" TV: n stängs av efter ca tre sekunder. Andra effektstyrningsenergibesparings inkluderar Minimum, Medium och Maximum.

4 Tryck på "Meny" för att spara inställningarna och återgå till att titta på TV.

Tips

  • Bildläget inställning ljusstyrka styr även bakgrundsbelysningen. Dock är den funktionen avaktiveras automatiskt när Minimum är Medium eller Maximum energibesparing valda alternativet.