Hur man tar bort summern på en 2006 F150

October 29

2006 Ford F150 lastbil har ett antal varningssignaler, eller "buzzers." Dessa inkluderar en ringklockan för strålkastarna om de är kvar på efter att nyckeln tagits, en ringklockan om dörren är öppen och en ringklockan för säkerhetsbältet. Den enda kanten, eller summer, kan du ta bort är säkerhetsbältet summer. Denna summer kallas Fords "BeltMinder" system. Du kan inaktivera den för både passagerare och förarsidan säkerhetsbälte.

Instruktioner

1 Sitt i förarsätet. Kontrollera att båda fram bilbälten är spände. Sätt i F150 nyckel, men lämna den i "Off". Trampa på parkeringsbromspedalen för att engagera den.

2 Vrid F150 är nyckeln till "Kör". Inte veva motorn.

3 Var uppmärksam på det nedre högra hörnet av instrumentklustret. Du kommer att märka "Säkerhetsbälte" varningslampan är på. Vänta tills den stängs av innan du fortsätter. Detta tar ca 60 sekunder.

4 Ansluta och koppla loss säkerhetsbältet nio gånger inom 50 sekunder efter det att ljuset stänga. Gör detta snabbt.

5 Ansluta och koppla bandet en gång, inom 10 sekunder. Ljuset börjar blinka.

6 Vänta tills lampan slutar blinka, sedan stänga av tändningen och ta ur nyckeln. Börja om och upprepa hela processen med passagerarsidan bältet.