Hur man byter en Mercedes Luftmassemätare

April 13

Hur man byter en Mercedes Luftmassemätare


Den luftmassemätaren i en förbränningsmotor övervakar mängden luftflödet gör det via din induktionssystem och in i din bil förbränningsrum. Om denna del fel, kan trimmad delar av Mercedes motor lider av felaktig luftflöde, vilket kan leda till ökade utsläpp och permanenta skador. Ändra luftmassemätaren tar bara några minuter, men förhindrar vad som kan vara timmar av huvudvärk senare.

Instruktioner

1 Koppla bort den negativa (svarta) batterikabeln från minuspolen på batteriet.

2 Ta bort kabelnätet från luftmassemätaren genom att trycka in fliken på kablaget och sedan dra ut den.

3 Skruva skruvarna på luftmassemätaren med hjälp av en hylsnyckel.

4 Ta bort skruven på klämmorna luftslang på vardera sidan av luftmassemätaren.

5 Koppla slangarna och avlägsna givaren. Byt ut den gamla sensorn med den nya.

6 Åter slangarna till den nya luftmassemätaren och fäst dem på plats genom att dra åt skruvarna på klämmorna.

7 Bolt nya luftmassemätaren på plats.

8 Åter ledningsnätet och anslut minuskabeln till batteriet.