Vad är platsen för bränslepumpens relä på en Ford pickup?

July 9

Bränslepumpreläet, en liten elektrisk enhet som automatiskt öppnar och stänger bränslepumpens ventil styr bränsle intag av en Ford pickup.

Plats

Bränslepumpreläet av en Ford pickup, även känd som bränsle avstängningsbrytare, ligger i passagerar fotutrymmet, bakom bakom kickpanelen och inne i gruppcentralen.

Syfte

Förutom att styra flödet av bränsle till motorn, reläet håller också den elektriska bränslepumpen från att fungera efter en kollision, vilket minimerar risken för brand tändande efter en olycka.

Förebyggande / Lösning

Efter en kollision, är bränslepumpen relä omkopplare aktiveras automatiskt, vilket förhindrar att fordonet igångdragning. Återställningsbränsleindikatorn tänds på instrumentpanelen. När det har återställts, kommer bilen att starta.