Ford Fjärrstart Problem

June 24

Ford Fjärrstart Problem


Det vanligaste problemet med Ford fjärrstyrda start uppstår när ägarna öppna sina förarsidodörr. När bilens motor har startats med fjärrsystemet, kan öppna upp förarsidans dörr orsaka att motorn stängs av.

Fjärrstart Funktion

Fords fjärrstartsystem är utformat för att tillhandahålla ett nyckellöst förfarande för att starta och värma upp ett fordons motor, särskilt under kall vinter. Systemet gör det möjligt för fordonsägare att låta sina motorer tomgång under uppvärmningen dess inre. Det finns för närvarande två fjärrstart alternativ: en enkelriktad system som startar motorn upp till 1000 meters avstånd och en tvåvägssystem som tar emot en start-up kontrollsignal från fordonet.

Motorn stängs av

Om förarsidans dörr öppnas efter att fjärrstart antänder motorn, kan det leda till att motorn stängs av. Nya system är inställda med standardprogrammering som utlöser avstängnings från motorn.

Återställning programmerings

Ford återförsäljare har utbildat tekniker som kan återställa standardprogrammering. Teknikern har helt enkelt att programmera fjärrstartsystemet inte stänga av motorn när förardörren öppnas.