Hur man installerar Honda Accord Strålkastare Lampor

October 30

Hur man installerar Honda Accord Strålkastare Lampor


När det är dags att byta ut Honda Accord strålkastarnas lampor, hittar du artikelnummer du behöver finns på basen av den gamla glödlampan. Detta kommer att vara den enda tryckta numret på lampan. Vid byte av glödlampor, se till att du byter glödlampor med den exakta artikelnummer du behöver. Medan andra lampor kan fungera, är de inte nödvändigtvis avsedda för användning i din Accord. Detta kommer också att säkerställa en korrekt strålkastare intensitet din Accord kräver.

Instruktioner

1 Öppna huven och leta reda på glödlampan du vill ersätta. Sätt på dig gummihandskar.

2 Koppla den elektriska sele som förbinder glödlampan till det elektriska systemet. I en Honda Accord, kommer dessa alltid att vara en plug-stil anslutning. Du kommer att behöva trycka ner låsclipset och dra kontakten bortsett från lökens bas.

3 Vrid nederdelen av glödlampan så att lampan lossnar från huset. Du kommer då att kunna dra glödlampan rakt ut ur huset.

4 Sätt den nya lampan. Installationen är baksidan av borttagning.

5 Upprepa steg 2 till 4 för varje lampa du byter.

Tips

  • Rör inte glödlampan sig med fingrarna. Oljan från fingrarna kommer att värmas upp av lampan och kommer att orsaka glödlampan att explodera i strålkastarhuset. Av denna anledning använder gummihandskar eller försiktig vid hantering av glödlampan.