Hur man installerar en GMC Bromskraftsförstärkare

June 19

Bromskraftförstärkaren på en GMC använder vakuum kraft som motorn genererar att ge en servo till bromssystemet. Olyckligtvis är bromskraftförstärkaren inte en funktionsduglig enhet. Om bältes misslyckas, då den gamla booster måste avlägsnas från lastbilen så att den kan bytas ut. När du har den gamla booster bort, då måste man installera den nya booster. Installera en ny booster tar cirka 30 minuter att göra.

Instruktioner

1 Pop huven. Skjut bromsbooster i brandväggen så att vakuumporten är belägen på övre passagerarsidan hörnet av booster. Anslut vakuumledningen och backventil i vakuumporten på booster med händerna.

2 Titta under instrumentbrädan. Säkra booster till GMC med 3/8-tums Ratchet och uttag. Sätt bromsbooster koppling till bromskraftförstärkaren med händerna. Installera bromskontakten på änden av pedalen, sedan installera fabriken klämman på bromspedalen för att låsa den på plats.

3 Skjut huvudcylindern på bromsbooster. Skruva ner med en öppen nyckel. Starta GMC och testa bromspedalen för att se till att det fungerar korrekt.