LG Optimus M Felsökning

February 23

LG Optimus M smartphone kan uppleva tillfälliga problem som kräver felsökning. Soft-återställa telefonen kan lösa en frysning när du har öppna program. Om du får ett felmeddelande när åtkomst till Internet eller andra program, kan du behöva göra en programuppdatering. Om du fortsätter att uppleva felmeddelanden eller konstant frysning, utför en hård återställning för att radera alla data på din telefon och återställa det till fabriksinställningarna.

Instruktioner

mjuk återställning

1 Håll din LG Optimus M med båda händerna. Dra av telefonens luckan med utskärning i toppen av enheten.

2 Ta ut batteriet ur telefonen.

3 Byt ut batteriet och batteriluckan. Batteriluckan klickar när det är på plats.

Programuppdatering

4 Ladda ner LG Mobile Support Tool program till datorn från lg.com (se Resurser). Installera programmet genom att följa anvisningarna.

5 Klicka på "Install USB Driver" och välj LG Optimus M från listan över kompatibla enheter. Vänta på bekräftelse på att drivrutinerna installerades.

6 Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och en ledig USB-port på datorn.

7 Klicka på "Starta Uppdatering." Ett bekräftelsemeddelande visas när telefonen uppdateras.

Fabriksåterställning

8 Tryck på "Meny" knappen på LG Optimus M medan du tittar på startskärmen.

9 Tryck på "Inställningar" och sedan på "Privacy".

10 Tryck på "Fabriks Data Reset" och läsa varningen om att återställa telefonen.

11 Tryck på "Reset Phone" och sedan på "Radera allt."