abs problem jumper

Chevrolet Express ABS Problem

September 11

Chevrolet Express ABS Problem


Chevrolet Express har mycket hög tillförlitlighet rapporter från Edmunds.com, men har återkallanden på låsningsfria bromsar (ABS) samt tekniska bulletiner tjänster (TSB) som publiceras av tillverkaren. Dessa ABS problem rör allt från ABS-varningslampan intermittent kommer ut på tryckackumulatorn sprickbildning och separera från bromsnavet.

Defekt Housing Ventil

2003 Chevrolet Express har ett återkallande på ABS-bromsar på grund av en defekt hus avlastningsventil som påverkar mer än 68.000 Chevrolet fordon inklusive Express. Enligt Repairpal.com ades Express tillverkad med bostäder säkerhetsventiler som inte uppfyller specifikationerna. O-ringstätning är sprickbildning orsakar ABS-bromsar att kräva att operatören att sätta mer press på bromsarna för att få ABS att fungera korrekt. Den defekta bostäder avlastningsventil på ABS-bromsarna också hänföras till bromsvätskeförlusten orsakar ABS-bromsar inte att fungera. Den uttryckliga ägarna måste ta Chevrolet van tillbaka till återförsäljare att ha ta hand om denna ABS återkallelse.

Tryckackumulator Sprickor

Mer än 155.000 Chevrolet fordon återkallas på grund av att ABS-bromsarna har ett stort problem med tryckackumulatorn, inklusive Chevrolet Express. Tryckackumulatorn är sprickbildning och separera från ABS bromsnavet orsakar krackade komponenter för att skjuta ut från undersidan transport av Express och skada människor nära van. Detta spruckna tryckackumulatorn orsakar också hydraulvätska läcker från ABS-bromsar orsakar bromskraftförstärkare till kortslutning. ABS-bromsar kommer inte att fungera och kan ge upphov till en olycka under normal drift av Express. Den uttryckliga ägare måste ta bilen till återförsäljare att ha denna återkallelse korrigeras.

ABS-varningslampa Problem

Edmunds.com rapporterar att 2007 Chevrolet Express har två TSBs publiceras på van på grund av en ABS varningslampa problem. ABS-varningslampan fungerar intermittent när det finns ett problem med bromsarna eller när det finns inga problem med bromsarna. Denna varningslampa problem kan förhindra Express ägare från service ABS-bromsar, eftersom han inte tar varningslampan på allvar. Denna ABS problemet inte beror på ett specifikt problem, men andra elektriska problem kan påverka konsolen eller lampor på Express. Express ägaren måste ta Chevrolet i återförsäljaravtalet när ABS problemet uppstår för att säkerställa när varningslampan tänds, han vet att det finns ett problem med ABS-bromsar.

ABS Problem i 1997 Ford Explorer

April 9

ABS Problem i 1997 Ford Explorer


1997 Ford Explorer har 12 återkallelser, men ingen har behandlat låsningsfria bromsar (ABS) problem vissa ägare Explorer har upplevt. Enligt Carcomplaints.com, '97 Explorer ABS-bromsar förblir på hela tiden, även när bromsarna inte används.

ABS lampan lyser

Vissa ägare av '97 Ford Explorer rapporterar ABS ljus i hytten på SUV kvar på, även när ABS-bromsarna inte används. Denna ABS problem har tillskrivits ABS-sensorn. Sensorn meddelar felaktigt föraren det finns ett problem med ABS-bromsar. Den enda korrigering för denna ABS problem är att ha sensorn bytas ut.

ABS Störningar

BBA-Reman rapporterar ABS-bromsar har varit felvisning på grund av korrosion på sensorkablar, vilket gör att ABS-bromsar att engagera sig på olika hjul '97 Ford Explorer. Korrosion på sensorn flera pluggar eller kablar skadar pluggar och kablar, vilket förhindrar de signaler som sänds av sensorerna, ingrepp med ABS-bromsar. En felkod visas på diagnosen scanner och ägare Explorer måste göra reparationerna rekommenderas av felkoden. Om reparationen inte korrigera ABS broms fel, då ägare Explorer måste kontrollera sensorkablar eller flera plugg för att förhindra att ABS-bromsar från fungerar.

ABS Broms Lines

'97 Ford Explorer har en ABS broms-line problem. Enligt Truedelta.com har ABS bromsledningarna varit torr röta på vissa '97 Explorers, vilket får dem att bryta och läcka vätska. Bromsvätskan är nödvändig för att köra bromsok av ABS-bromsar på grund, utan bromsvätska, bromsoket inte öppna eller stänga ordentligt. Den enda korrigering för denna ABS bromsproblem är att ersätta alla bromsledningar eftersom röta inte kan vara synliga för blotta ögat.

Felsökning ABS Problem i 2002 Dodge Pickup

June 25

Om du tror att du har problem med ABS-systemet i 2002 Dodge pickup, det finns flera inspektioner du kan fylla på bromssystemet och ett test du kan fylla för att avgöra om du ska ha din ABS bromssystem repareras av en kvalificerad mekaniker . För att slutföra felsökningen behöver du endast grundläggande verktyg.

Instruktioner

1 Öppna huven på din Dodge pickup och lokalisera huvudcylindern. Det är på förarsidan brandvägg. Inspektera "påfyllningsledningen" på sidan av huvudcylindern. Om bromsvätskan är lägre än fyllnadslinjen, kan ABS-systemet reagerar felaktigt under ett nödstopp. Fyll huvudcylindern med hjälp av Dot5 bromsvätska tills den når fyllnadslinjen.

2 Placera en domkraften under lastbilens ram, direkt bakom förarsidan framhjul. Jack fordonet upp och placera den på ett jack stativ. Ta bort muttrarna som håller hjulet på fordonet med däcket järn levereras med lastbilen och sedan dra hjulet. Inspektera bromsbelägget. Du bör ha minst 1/2 tum broms kvar på båda kuddar pad. Om du inte gör det, är bromsbeläggen slitna. Detta kan leda till att ABS-systemet kan reagera felaktigt under ett nödstopp. Efter att ha placerat däcket tillbaka på fordonet, kontrollera bakbroms på förarsidan på samma sätt. Bromsarna på passagerarsidan kommer att matcha tjockleken av bromsarna på förarsidan, så det finns ingen anledning att upprepa processen på passagerarsidan.

3 Påskynda Dodge pickup till 25 km / h på en tom parkeringsplats när trottoaren är våt. Tryck på bromspedalen som du skulle under ett nödstopp. Fordonet får inte glida, och du ska känna en pulserande i bromspedalen tillsammans med ett klickande ljud. Om bilen glider, är ABS inte fungerar korrekt. Utföra det här steget när du har bekräftat vätskan och bromsbelägg är tillräckliga.

Felsökning Chevy Silverado ABS Problem

August 29

Chevy Silverado är en fullstor pickup. Den använder ett ABS-system för att övervaka bromspedaltrycket och pumpa bromsarna automatiskt för förare om hjulen låser sig. Detta är utformat för att förhindra sladd och ger föraren bättre kontroll över fordonet under inclimateväder. Det är dock möjligt för ABS-systemet att misslyckas eller inte fungerar. Lyckligtvis är ganska lätt felsökning av systemet.

Instruktioner

1 Öppna säkringsdosan panelen under ratten genom att dra i spaken och dra säkringsdosan panelen nedåt.

2 Ta bort säkringen för ABS-systemet med en säkring avdragare placerad i säkringslådan.

3 Kontrollera säkringen för att säkerställa att det inte har gått. Om det är, måste du ersätta det med ett säkring med samma amperetal.

4 Titta bakom varje hjul i Silverado. På baksidan av hjulnavet är ledningarna för ABS-systemet. ABS-sensorn sitter på hjullagret och navenheten, och ser ut som en liten rektangulär låda. Kontrollera att alla kablar är anslutna och inte är skadade.

5 Vrid tändningsnyckeln till "II" och kontrollera ABS ljus. De streck lamporna tänds initialt och ska sedan gå ut efter några sekunder. Om ABS-lampan lyser, då ABS-systemet har misslyckats. Eftersom ABS-systemet är fäst vid hjullager, måste båda enheterna ändras genom en professionell mekaniker.

Felsökning Ford Truck ABS Problem

October 12

ABS-systemet i en Ford lastbil känner av hjulhastigheten och förhindrar att hjulen låser sig. Detta system är mycket avancerad och kan tillämpa bromstrycket intermittent - även kallad "pumpa bromsarna -.. Mycket snabbare än någon människa någonsin skulle kunna göra medan en total ABS systemfel är extremt sällsynt, det kan hända om det händer, du behöver veta hur man felsöka problemet så att du kan ha den fast.

Instruktioner

1 Ta bort säkringen-box panelen under instrumentbrädan och lokalisera säkringen kör till ABS-systemet.

2 Ta ut säkringen och kontrollera om den är uppfälld. Om säkringen har misslyckats, måste du ersätta den med en säkring med samma amperetal.

3 Vrida ratten hela vägen till höger.

4 Kontrollera ABS-sensorn bakom ratten. ABS-sensorn är monterad på hjullagret och navenhet och kommer att ha trådar som löper utanför sensorn. Det kommer att vara den enda sensor fäst vid hjulnavet. Se till att det inte finns några slitna eller skadade ledningar. Upprepa denna procedur för varje hjul.

5 Vrid tändningsnyckeln till läge "II". Om ABS-sensorn tänds och lyser, har ABS-systemet misslyckats eller inte fungerar och måste kontrolleras av en professionell mekaniker.

Tips

  • För specifik information om din Ford lastbilens ABS-system, se särskild bilens manual (se Resurser).

Kan du ta bort en ABS Pump?

April 10

Kan du ta bort en ABS Pump?


En ABS pump är en del av en bils ABS, eller ant-låsningssystemet. Detta system är typiskt ansluten till en datormodul som använder systemet när det verkar bilen är att ha en svår tid bromsning. Pumpen är en gjord av bromsvätskepumpen och ventilhuset som manipulerar bromssystemet tryck på ett hjul av hjul grund för bättre automatisk bromsning, baserat på kommandon från ABS-modulen. Dessa system är vanliga på många olika bilar.

ABS Pumpar

Kan du faktiskt ta bort en ABS pump? Det enklaste svaret är: det beror på. Termen ABS Pumpen kan vara vaga, och ABS pumpsystem skiljer sig från modell till modell. Typiskt, de flesta ABS pumpar är mycket svårt att nå, men kan tas bort när du kommer till dem. Andra kan vara konstruerade på ett sådant sätt att det är enda säkra att ta bort en del av pumpsystem - till exempel kan du kanske ta bort vakuumtanken men inte ställdonen. Andra kommer i en annan uppsättning upp som låter dig ta bort en stor del av pumpenheten på en gång - ofta, hydraulpumpen och ABS motordelen passar ihop och kan tas ut som en del. Detta kommer att kräva någon manövrering, och du kommer förmodligen att behöva ta bort vätskeledningar, koppla bort alla elektriska ansluter och skruva ett stort antal bultar och muttrar som håller ABS pump och omgivande system på plats.

Det är viktigt att notera att medan du kan oftast ta bort det mesta av, om inte alla, ABS pump (inte räknar de andra ABS-system), detta är endast gjort för att ersätta eller åtgärda ABS problem. I de flesta fall kan du inte bara ta bort pumpen och fortsätter att använda bilen. Dessutom, ta bort eller byta vätskeledningarna kommer förmodligen att få luft i bromssystemet, så bromsarna måste luftas innan du kan använda bilen igen, även om du byter pumpen.

Ta bort Tips

Har alla verktyg du behöver till hands - inklusive drivuttag och driv förlängningar av lämplig storlek, en momentnyckel, olika typer av skruvmejslar och andra verktyg du behöver. Börja alltid genom att koppla bort batteriet. Broms pumpar kan bygga upp en stor press, så bryter vakuumet genom att pumpa bromspedalen ett par dussin gånger. Tryck aldrig på bromspedalen igen tills du är klar, eftersom detta kan skapa en mycket farlig tryckvåg av tryckluft eller vätska. Om du har några tvivel om hur man tar bort just din ABS pump, kontakta ett tillämpligt byggbeskrivningen eller teknik guide för hjälp.

Hur ser ABS ljus på en bil Mean?

June 21

Hur ser ABS ljus på en bil Mean?


I nödbromssituationer - kallad "panik stoppa" i vissa delar av USA - hjul kan komma till en helt stilla medan fordonet fortfarande rör sig, särskilt på våta eller på annat sätt halt väglag. Sådan sladd markant minskar förarkontroll. National Highway Traffic Safety Administration beskriver låsningsfria bromsar som "Håll (ing) hjulen låser sig, så bilen bibehåller riktningskontroll runt risker om du inte kan göra ett fullständigt stopp i tid." Ett fel med detta system, såsom indikeras av ABS ljuset som belyser, bör åtgärdas omedelbart.

Låsningsfria bromsar

Kraftig inbromsning som innebär en fullständig tillämpning vanligtvis leder till sladd, som de flesta förare inte är utbildade för att klara. Föraren av en bil som inte har ett ABS-system har att pumpa bromsarna på och av, snabbt och regelbundet, för att förhindra hjullåsning. Det är särskilt svårt att koncentrera sig på detta i en nödsituation. ABS utför denna funktion automatiskt med hjälp av en elektronisk styrenhet - effektivt, en dedikerad ombord dator - och motorer som förändrar trycket i bromsvätskan som levereras till varje hjul, hålla dem som tillämpas fullt ut som möjligt utan att låta dem att sluta roterande.

Broms varningslampa

På bilar med ett låsningsfritt bromssystem, är bromsvarningslampan separat från ABS ljus. Bromsvarningslampan är undantagslöst en röd symbol som visas på instrumentbrädan, och det indikerar ett problem med den mekaniska tillståndet hos systemet. Detta ljus kan indikera att kuddar och / eller rotorerna bärs under en säker nivå, är att bromsvätska låg i behållaren eller att luft kommit in i hydraulsystemet och det är inte längre fungerar optimalt. Även om dessa inte ABS frågor bör fordonet inte köras förrän de riktar sig.

ABS-varningslampa

ABS tänds en kort stund på de flesta bilar när de började; detta är att försäkra föraren om att systemet har kontrollerats och fungerar som den ska. När ABS lampan lyser indikerar datorn har avkänt ett fel i det låsningsfria bromssystemet med ABS-styrenheten eller ett eller flera av de mekaniska komponenterna. Även om de flesta bilar fortfarande kan köras när ABS lampan lyser, är sannolikt att påverkas negativt säker inbromsning i nödsituationer. Frågan bör åtgärdas omedelbart. Enligt GreatAutoHelp.com, antispinnsystem är också sannolikt att upphöra drift när ABS-systemet upplever problem.

Lösa en ABS Problem

Ett korrekt programmerad scanner måste användas för att visa felkod eller koder. Utbildade tekniker kan tolka dessa koder anger problemen och åtgärda dem. Det rekommenderas inte att någon annan än den mest kompetenta av gör-det-själv mekaniker försöker att arbeta på ett fordons bromssystem.

ABS Broms Felsökning

November 13

Låsningsfria bromsar ger dig möjlighet att styra ut för en olycka i vått eller halt väglag. För att göra detta, de låsningsfria bromssystem övervakar hjulhastighet och släpper bromstrycket till något hjul den känner är på väg att låsa upp. Detta gör att alla tillgängliga vägfriktion att användas i styrning, i stället för att glida hopplöst utom kontroll. Systemet är sammansatt av hjulhastighetssensorer, en dator i fordonet och en uppsättning av solenoidventiler.

felkoder

Till att börja diagnostisera en ABS problem, hämta felkoder med ett felsökningsverktyg. De tillgängliga nummer definitioner varierar mellan tillverkare --- måste du leta upp definitionen för just ditt fordon och kod. En bra källa till reparationsinformation, inklusive kod definitioner återfinns på autozone.com i sin reparationsinformation avsnitt.

Testhjulhastighetssensorer

Det finns två typer av hjulhastighetssensorer. Variabla ovilja sensorer fungerar på principen om magnetisk induktans och kan identifieras genom sina två tråd-kontakt, som har ingen strömförsörjning från fordonet. Denna sensor genererar sin egen spänning. För att testa, koppla in en skanningsverktyg enligt tillverkarens anvisningar och köra fordonet utan att frångå de hjulhastighetssignaler sensor. Alla de fordon hjulhastighetssensorer bör läsa ungefär densamma. Alla stor skillnad eller momentan släppa ur en läsning indikerar en dålig sensor. Ett alternativ till detta är att kontrollera varje sensor för kontinuitet såväl som lika resistansvärden. Ingen kontinuitet eller ett motståndsvärde som befinns vara utom räckhåll indikerar en dålig sensor.

Magneto-resistiv hjulhastighetssensor har en tre eller fyra sladdkopplingsdonet och ta emot batterispänningen från ECM De kan testas på samma sätt som de variabla resistiva sensorer med avsökningsverktyg. Manuell testning är emellertid annorlunda. Varje sensor bör kontrolleras för makt och jord från ECM, och sensorsignalen bör kontrolleras med en lab utrymme för en varierande fyrkantvåg signal. Ingen ström eller jordsignal indikerar en trasig säkring eller dåligt ECM; ingen sensorsignal indikerar en dålig sensor.

Kontrollmetoder Solenoider

För att testa kontroll solenoider, dra ur kontakten på ventilenheten modulatorn och kontrollera varje solenoid för resistens och jämför med motståndsintervallvärden i reparationsinformation du har. Alla magnet befunnits vara utom räckhåll måste bytas ut. Vanligtvis kräver detta utbyte av hela modulatorn ventilenheten.

Ford Expedition 4-Wheel Drive Problem

December 5

Ford Expedition 4-Wheel Drive Problem


Ford Expedition 4-Wheel Drive-modellen har haft flera återkallelser och tekniska servicebulletiner (TSBs) utfärdas för problem såsom slit däck och problem med kontrollampan stabilitet / dragkraft. Dessa Expedition problem påverkar hantering och kontroll av denna modell, vilket skapar potentiella olyckssituationer.

Däckmönster Defekt

2006 Ford Expedition 4WD hade en återkallelse för defekta däck. Mer än 10.000 Fords, inklusive Expedition, återkallades av tillverkaren för skadade centrummönster som inträffade under produktion av fabriks däck. Detta däck defekt kan orsaka expeditionens däck att korrodera och slutligen separera under normala driftsförhållanden. Korrosion av däcken orsakas av defekten, liksom fukt kommer in i och kvar inuti däcken. Ägare av berörda modeller kan ta sina expeditioner till sina lokala återförsäljare för att få sina däck bytas ut.

Styrning och stabilitetsproblem

4WD Ford Expedition har flera TSBs publicerade av tillverkaren för problem som uppstår med styrningen och stabiliteten i SUV. Brister i de hydrauliska kraft slangar och anslutningar gör ibland styrning och hantering svårt. När detta inträffar tänds stabiliteten / dragindikator upp på expeditionen instrumentbräda för att informera föraren om att det finns ett problem med styrningen och stabilitetssystem. Men rapporterar en TSB att varningslampan tänds ibland när det är inga problem med kontrollen över fordonet. Expedition ägare bör ta sin Fords in för reparation om denna varning indikator ingrepp.

ABS problem

Det låsningsfria bromssystemet (ABS) på Ford Expedition 4WD fordon har återkallats på mer än 10.000 SUV. ABS-styrmoduler tillverkades med ytterligare kontrollkulor som minskar flödet av bromsvätska in i ABS-bromsar. Detta problem försämrar bromskapaciteten hos fordonet. När denna broms problemet uppstår, kan föraren inte stoppa SUV, vilket resulterar i en potentiell olyckssituation. En expedition under förutsättning att denna återkallelse bör tas till närmaste återförsäljare om ABS-varningslampan tänds, för att avgöra huruvida detta ABS fabrikationsfel är problemet.

Hur Stäng av ABS Brake Lights på en 2001 Chevrolet Silverado

May 10

Hur Stäng av ABS Brake Lights på en 2001 Chevrolet Silverado


Silverado var ursprungligen en trim nivå för Chevrolet C / K-serien lastbilar. Silverado namn ersatte C / K-serien monikers helt 1999. 2001 Silverado var tillgängliga med en mängd motorer och drivlinor, från basmodellen 1500 till 3500HD. Det låsningsfria bromssystemet på 2001 Silverado var ansvarig för att övervaka alla fyra hjulen och bromssystemet. En ABS problem ljus visas på instrumentpanelen om det finns ett fel i ABS-systemet.

Instruktioner

1 Öppna förardörren i Siilverado. Sätt OBDII skannern kontakten i OBDII porten under instrumentpanelen. Vrid tändningsnyckeln till tillbehörsläget. Tryck på strömbrytaren på OBDII ABS-kompatibel skanner.

2 Välj ABS alternativ från huvudskärmen i skannern, med "Up" och "Down" piltangenterna för att göra ditt val. Tryck på "Läs" eller "Enter" när du har gjort ditt val. Välj ditt fordon år, göra och modell på samma sätt att tala om för skannern vilken typ av fordon det skannar. Tryck på "Läs" -knappen för att skanna trucken för ABS-koder.

3 Reparera lastbilen baserad på resultaten av skannern. Reparationen kan innebära något så enkelt som en ABS-sensorn i hjulhuset, eller kan vara så delaktig som att byta ut hela ABS-styrenheten.

4 Installera skannern tillbaka till OBDII porten på Silverado efter att ha gjort nödvändiga reparationer. Gå igenom alternativen i varje meny att välja ABS och sedan ange dina fordons detaljerna igen. Tryck på "Radera" -knappen på skannern. Skannern kommer att uppmana dig att se till att du vill radera ABS (er). Använd piltangenterna för att välja ditt svar och tryck "Radera" igen.

Tips

  • Vissa programvarutillverkare erbjuder ett OBDII och ABS-gränssnitt för din bärbara dator. Denna programvara gör att du kan ansluta datorn direkt i fordonet, och övervaka eller göra justeringar av fordonets datorsystem.
  • radera aldrig en OBDII mikrokod eller en ABS-kod utan att de relevanta reparationer för att eliminera källan till koden.