bränsletrycksregulator symptom

Ford Felaktig bränsletrycksregulator Symptom

October 5

Ford Felaktig bränsletrycksregulator Symptom


Den bränsletrycksregulator reglerar bränsletrycket i Fords bränslesystem, upprätthålla rätt tryck som behövs för bilen att köra optimalt. Om bränsletrycksregulator fel eller misslyckas helt, kommer ett eller flera symtom uppträder. Även tester måste göras för att kontrollera fel, om något av dessa symtom är närvarande, kan en felaktig bränsletrycksregulator vara att skylla.

Långsam eller Nej Start

Del av bränsletrycksregulator uppgift är att bibehålla bränsletrycket vid bränsleinjektorerna vid alla tidpunkter, även när motorn är avstängd. Ett bränsle sprutas fordon, med rätt bränsletryck, startar snabbt, om inga andra störningar inträffar. I händelse av din Ford vevar lätt, men startar inte inom de första fem eller sex varv hos startmotorn, kan du ha en felaktig bränsletrycksregulator. Om regulatorn har misslyckats helt, kommer fordonet vev, men inte startar alls. Undvik veva starter för länge, eller du kommer att bränna upp det och lägga start till listan med delar som behövs.

Nej gå

Under acceleration, bör fordonet accelererar mjukt oavsett hur hårt eller tända gaspedalen trycks ned. Om Ford inte kommer att accelerera smidigt, utan ryck och hoppar under acceleration, bör bränsletrycksregulator inspekteras.

stal

En dålig bränsletrycksregulator kan också orsaka din Ford att stanna vid tomgång eller körning. Även om det kommer sannolikt inträffar vid tomgång, är det inte ovanligt för bilen att stanna när du kör på vägen. Om bränsletrycksregulator inte håller exakt bränsletrycket när motorn är igång, kan det leda till att motorn går rik eller mager, och i det fall det går för långt i endera riktningen, kommer motorn stanna ut på grund av en oförmåga att ordentligt förbränna luft / bränsleblandningen. Bensin behöver luft för att bränna. I en alltför rik scenario finns det inte tillräckligt med luft för blandningen att uppnå förbränning; om det är för lite luft kommer förbränningen också uteblir. Eftersom bränsletrycksregulator ges specifika luft / bränsleblandning riktningar från PCM, bör det alltid hålla rätt blandning.

dålig körsträcka

En felaktig bränsletrycksregulator kan också vara att skylla för en plötslig minskning i bränsle körsträcka.

alternativ

Dessa symtom kan också förekomma med en ansluten bränslefilter, inte bränslepump, eller felaktig PCM. I händelse av att du har dessa symptom, är det bäst att ha hela bränslesystemet inspekteras av en kvalificerad Ford bränslesystemet tekniker.

Corvette Bad bränsletrycksregulator Symptom

May 11

Corvette Bad bränsletrycksregulator Symptom


Corvette infördes av Chevrolet 1953 och var en av de första amerikanska bilar att ha ett bränsleinsprutningssystem 1957. bränsleinsprutningssystemet förde med sig problem såsom att styra bränsletrycket. För högt bränsletrycket gör att Corvetten misstända och för lågt bränsletryck gör att Corvette att bli svårt att starta. Dessa problem korrigeras genom en bränsletrycksregulator. En dålig bränsletrycksregulator gör utveckla sina egna symptom i Corvette motorn.

motor~~POS=TRUNC buller~~POS=HEADCOMP

Corvette har en teknisk servicebulletin som publiceras av tillverkaren om en motorljud utvecklas i Chevrolet. Denna motor buller har tillskrivits en felaktig bränsletrycksregulator. Bränsletryckregulator styr mängden trycket i vilka bensinen trycks genom bränsleledningarna och in i bränsleinsprutningssystemet. Motorljudet skapas eftersom bränsletrycksregulator flik eller kontrollmätare inte tillåter tillräckligt med bränsle i insprutningssystemet, vilket orsakar en gnista knock från pluggarna.

Motorn startar inte

En viktig symptom på en dålig bränsletrycksregulator i Corvette är motorn startar inte. Corvette motorn stängs över, men inte fånga eller antändas. Detta är ett problem med bränsletrycket. Problem som kan skapa detta symptom inkluderar en igensatt bränslefilter, dålig bränslepump eller felaktig bränsletrycksregulator. Corvette ägaren måste begränsa vilken motorkomponenten som orsakar detta symptom. Bränslefiltret måste kontrolleras först eftersom det är det billigaste och mest framträdande bränsletrycks problem. När bränslefiltret och bränslepumpen är fast beslutna att vara i gott skick, är det enda andra problemet en dålig bränsletrycksregulator.

feltändningar

Corvette motorn börjar misstända eller stannar när Chevrolet har en dålig bränsletrycksregulator. Bränsletryckregulator styr trycket av bränslet genom att öppna och stänga en flik i anordningen. När motorn börjar misstända, är bränsletrycksregulator tillåter för mycket bensin i insprutningssystemet i Corvette. Klaffen av bränsletrycksregulator förblir öppen, skapar detta symptom. Den enda korrigering för det här problemet motor är att byta ut bränsletrycksregulator i Chevrolet Corvette.

Tecken och symtom på en dålig bränsletrycksregulator

May 16

Tecken och symtom på en dålig bränsletrycksregulator


En bränsletryckregulator uppgift är att upprätthålla ett konstant tryck av 28 psi i bränslesystemet. Detta görs genom användning av en fjäderbelastad membran ansluten till en ventil.

sputtring

En av de vanligaste symtomen på en dålig bränsletrycksregulator är att bilens motor ofta spotta och snubblar.

Startande

Ofta en bil med en felaktig bränsletrycksregulator kommer att få problem att starta. Ibland kan en bil startar och sedan stanna strax efter. Detta sker vanligtvis på morgonen eller under det första antändning av dagen.

Tändstift

Tändstifts skada inträffar ofta som ett resultat av en dålig bränsletrycksregulator.

bränsleeffektivitet

Ett vanligt symptom på en felaktig bränsletrycksregulator är en drastisk minskning av bränsle körsträcka.

Ljud

En bullrig bränslepump är ett symptom på ett problem med bränsletrycksregulator.

Symtom på Corvette bränsletrycksregulator Problem

December 12

Symtom på Corvette bränsletrycksregulator Problem


Corvette har varit en stapelvara i den amerikanska bilindustrin sedan den första "Dream Car" avtäcktes på Motorama bilmässan den 17 januari 1953. Den första amerikanska bränsleinsprutningssystem, Ram Jet debuterade på Corvette 1957 och för evigt förändrat fordons bränslesystem. Med tillkomsten av datorstyrda bränsleinsprutningssystem, reglering av bränsletrycket blev normen, och med det kom bränsletrycksregulator problem.

Ingen start

När du slår först nyckeln på bränsle sprutas Corvette, om motorn stängs över fritt och verkar vilja fånga, men helt enkelt inte kommer att stanna igång, kan du ha en bränsletrycks fråga. Tre vanliga orsaker till detta symptom är ansluten bränslefilter, en trasig bränslepump eller en sviktande bränsletrycksregulator. Om du är säker på att bränslefiltret är bra, så kan du antingen ha en sviktande pump eller tryckregulator. En dålig tank kan ansluta ett filter, så vara uppmärksam på var bränsle kom från när man försöker diagnostisera problemet.

långsam start

Bränslepumpen och bränsletrycksregulator behöver för att upprätthålla konstant bränsletryck till injektorerna vid alla tidpunkter, även när motorn inte är igång. När du slår först nyckeln i Corvette, om det inte omedelbart börja på första försöket, men fångar på det andra försöket, innebär det mest troligt att du har dålig bränsletryck. Återigen, om du är säker på att bränslefiltret är bra, testa trycket från regulatorn och pumpen med en kvalitet bränsletrycksmätare.

sputtring

Om du njuter av en enhet i din Corvette och det börjar spotta, kan bränsletrycket vara i fråga. Om sputtring försvinner under hård acceleration, är chansen att du behöver en ny bränslefilter eller bränslepumpen. Om inte, då bränsletrycksregulator är troligen inte gör sitt jobb och behöver bytas ut.

tips

Det första steget till att arbeta på bränslesystemet bör vara att ersätta din bränslefilter om du inte är positivt om det är nytt och rengjorda. Koppla bort batteriet innan du arbetar på bränslesystemet eller bränslepumpen kommer att dumpa bensin överallt när du tar bort filtret. Eftersom filtret är nära avgas aldrig ta bort den om motorn och avgas är kalla.

1992 Ford Ranger bränsletrycksregulator Felsökning

December 24

Bränsletrycksregulator problem alltid har symtom i samband med ett fel i tryckregulator. 1992 Ford Ranger är inget undantag. En motor som lopes på en ledig; har en tung, rå bränsle lukt; avger svart rök från avgaserna; detonerar under belastning; saknar kraft vid acceleration; har reducerad hastighet; dålig tvekan; håller påväxt pluggar; är svårt att starta; förorenar oljan med bränsle eller ställer en syresensor kod mycket sannolikt har ett sådant problem. Detta är inte att säga att alla dessa symptom kommer att inträffa samtidigt; det beror på vilken typ av fel regulatorn har upplevt.

Instruktioner

1 Leta efter de ovan nämnda symptom som skulle föreslå ett fel i bränsletrycksregulator.

2 Lokalisera regulatorn på förarsidan bakre delen av bränslefördelningsröret. Inspektera regulatorn bas för några tecken på bränsleläckage från O-ringen. Varje sådant tecken kräver en ny O-ring om allt annat checkar ut.

3 Dra oljestickan och testa den för en bränsle lukt indikerar överskottsbränsle i cylindrarna. Montera bränsletrycksmätaren på ventilbränslejärnvägs Schrader. Till utseendet ser detta som en cykel däck ventil. Trä mätaren slangen på denna koppling. Alla tryckavläsningarna kommer nu att visas på mätaren.

4 Vrid nyckeln på utan att starta bilen och observera bränsletryckmätaren. Trycket får inte vara mer än 40 psi eller regulatorn är dålig. Om bränsletrycket är lågt, är bränslepumpen eller filter dåligt.

5 Starta trucken och observera mätaren. Det måste vara 30 psi plus eller minus ca 1 pund. Om det är högre, titta på sugslangen för läckor och vakuum. Ta sugslangen och placera ett finger över slangänden för att testa ett vakuum. Om slangen är i gott skick, är regulatorn problemet.

6 Kontrollera returledningen för veck som begränsar återflödet av bränsle till tanken. Dra sugslangen från regulatorn. Titta i regulatorn nippel och slang för bränsle indikerar en slits membran i regulatorn. Titta på bränsletrycksmätare med slang off. Det borde ha stigit till 39 till 40 psi. Om det inte har uppstått, är regulatorn dåligt. Montera vakuumslangen och trycket måste sjunka till 30 psi.

7 Höj motorns varvtal och titta på mätaren. Trycket bör mycket snabbt öka till 40 psi och förbli där när motorn accelereras. Det måste gå tillbaka till 30 psi när återvände till en ledig. Varje oregelbundenhet i prestanda kräver byte av regulatorn.

8 Stäng av motorn och titta på mätaren. Bränsletrycket måste vara i några minuter, släppa ut mycket långsamt. Om trycket sjunker direkt, är en injektor fastnat i öppet läge. När detta händer, går den kvarvarande bränsletrycket förbi injektorn i sin cylinder, tvätta ner cylindern. Detta kommer att mätta oljan med gas och trassla pluggen.

Tips

  • Bränsleinsprutarna är en fast dimensionell-öppning, elektromagnetiska solenoidstyrd bränsle avgivningsanordning. Mängden bränsle de levererar till motorn är helt beroende på hur mycket tid de öppnas. Datorn reglerar "i tid" beroende på efterfrågan motorn. Att exakt mätare bränsle till motorn, måste trycket över injektorn vara 39-40 psi vid alla tidpunkter över en ledig. Vid en ledig måste trycket minska till 30 psi.
  • Tryckregulatorn har ett membran med en fjäder i en sluten kammare. Bränsletrycket från bränslepumpen går från bränsle järnväg, påtryckningar på membranet, och fjädern motverkar detta tryck. En vakuumslangen är fäst till toppen av kammaren. Vid en inaktiv, är det vakuum som högst, och trycket sänkes till 30 psi, vilket gör att all överskottsbränsle för att återvända till bränsletanken via returslangen ansluten till regulatorn. När motorn accelereras, droppar vakuumet och bränsletrycket stiger till 39 till 40 psi och lämningar.

Vilka är symptomen på en dålig bränsletrycksregulator?

July 9

Vilka är symptomen på en dålig bränsletrycksregulator?


Bränsletryckregulator, en automatisk del som styr trycket och flödet av bränsle i ett fordon, är en väsentlig del av bränslesystemet. Flera symptom betyda en dålig bränsletrycksregulator.

Missfärgade tändstift

Fordonets tändstift kan vara sotiga färgade. Ta ett tändstift och inspektera spetsen. Om det är svärtade, kan bilens bränsletrycksregulator vara dåligt.

Avgasrör rök

Fordonets avgaser skall avge endast vit rök, men svart rök kommer att utfärda från avgasröret om bränsletrycksregulator inte fungerar korrekt.

motorn problem

Du kan behöva slå på tändningen flera gånger för att få motorn att starta. Motorn kan hoppa eller springa ungefär på tomgång. Det kan också förlora makten när du kliver på gaspedalen.

bensin Leak

Du kan se bränsle läcker från bilens avgasrör. En dålig bränsletrycksregulator kan orsaka att läckage om det tillåter bränsle att strömma in i ledningarna.

Tecken och symptom på en dålig Lifter Flat Nock

February 25

Lifter lyftarna är inte riktigt så enkelt som de verkar vid första anblicken. Den hydrauliska lyftare är ett slags fristående hydraulsystem, som använder ett antal små komponenter för att styra ventilrörelse. Medan ersätter en kollapsad lyftare är enkel - åtminstone jämfört med fastställande av motorn om du inte ersätta det - inte rusa in i jobbet tills du vet vad du arbetar med.

Lifter Grunderna

Lyftare är de små cylindrarna som sitter mellan en kamaxel s lober och stötstänger. Med en hydraulisk lyftare, i botten av tryckstången sitter på toppen av en kolv, som i sin tur sitter på toppen av en cylinder full med olja. Oljetryck driver upp på denna kolv, stapla upp slack, eller "piska" i systemet. Förutom att ta upp ventilspelet, hålla de flesta lyftare något kollapsade vid låga varvtal, något minska avståndet som öppnar ventilen för att öka bottom-end vridmoment och samtidigt uppmuntra en jämnare tomgång.

symptom

När kolven inne i en lyftare misslyckas, kommer det inte att upprätthålla oljetryck och kommer att förbli i hopfällt tillstånd hela tiden. När det händer, kommer lyftaren misslyckas med att ta upp lash i systemet, vilket orsakar delar inuti till hammare mot varandra under den inledande kontakten. Detta slag visar sig som en mycket påtaglig avlyssning som ökar i volym och frekvens med motorns varvtal. En dålig lyften kommer att kasta bort det drabbade cylinderns förmåga att röra sig och bränna luft och bränsle, som normalt kommer att leda till nedsmutsning av tändstift och en konsekvent miss på den cylinder.

konsekvenser

En kollapsade lyftare lägger en hel del stress på ett fordons ventil och den svagaste länken är vanligtvis tryckstången. Kollapsade lyftare kan lätt böja stötstänger, vilka därefter kommer att falla ut ur utrymmet mellan vipparmen och toppen av lyftaren. När en tryckstång faller ut ur utrymmet, är det minsta du kan förvänta en död cylinder. Värsta tänkbara scenarier inkluderar brutna vipparmar, trasiga ventiler, spruckna huvuden, en skadad kam eller fullständig motor förstörelse beroende på vilken bryter, hur det bryts och när.

Ersätter Platta ventillyftare

Byta en kollapsad lyftaren är inte riktigt så enkelt som man kan tro. Medan skuggan trädet mekaniker kan helt enkelt pop intaget och byt den felaktiga lyften är Ol 'Scruffy inte tittar på helheten. Kammar och platt-nocklyftare är en matchad uppsättning; de är trasiga ihop på fabriken för att fastställa matchande slitage mönster. Att sätta en ny lyftare på en gammal cam är som att försöka skärpa en uppsättning av skridskor med ett våffeljärn, och det är bara en tidsfråga innan den nya lyftaren tar ut din cam. Men tappa i en ersättningslyftare är bättre än att låta piska för att förstöra din motor, så betrakta det som ett plåster fix.

Ersätter Rullventillyftare

Roller-lyftar lyftar och kammar är undantag här, eftersom mycket mindre slitage uppstår när du använder en rullventillyftare. Generellt kan du komma undan med att ersätta en enda kollapsad rull lyftare utan att ersätta kammen. Detta är inte sant i alla fall, men återigen, bättre att ersätta lyften och riskera en kam ersättning senare än att låta en $ 15 del för att förstöra hela din motor.

1993 Subaru Syresensor Symptom

March 22

1993 Subaru Syresensor Symptom


En 1993 Subaru syresensor ligger i avgassystemet, men har utvecklats så bränsleinsprutning och utsläpp av bilen är möjligt i dagens bilar. Syresensorn bidrar till att avgöra huruvida luft-till-bränsleförhållandet är magert eller rik när du använder Subaru. 1993 Subaru syresensorns varar generellt för mer än 100.000 miles, men har varit kända för att gå ut innan dess. Fordonet visar ofta symptom på att det finns ett problem i förväg.

Bränsleförbrukning

A 1993 Subaru genomsnitt någonstans från 15 till 33 miles per gallon beroende på modell av Subaru. En av symptomen av syresensorn går ut eller behöver bytas är när bränsleförbrukningen börjar att öka dramatiskt. Subaru ägaren inte får samma bränsle körsträcka som de skulle när syresensorn fungerar korrekt. Ägare befinner sig spendera mer pengar på gas varje vecka, men det gick på samma avstånd än när 1993 Subaru hade en bra syresensor.

motor Idle

1993 Subaru börjar tveka eller tomgång ungefär när syresensorn går ut och behöver bytas ut. Motorn i Subaru kommer även uppsving när ägaren inte trycker på gasen mixtra. Många stater kräver utsläpp testet utföras på Subaru varje år för att se till att bilen följer de lagar som anges tillstånd utsläpp. 1993 Subaru utsläppen ökar när syresensorn försvagas och behöver bytas ut. Ägaren måste veta utsläppen från Subaru från år till år för att övervaka denna ökning av utsläppen.

Katalytisk omvandlare

Katalysatorn i 1993 Subaru börjar har problem eller för tidigt gå ut när syresensorn inte fungerar som den ska. Denna katalysator problem är en bra symptom eller tecken på att syresensorn behöver bytas ut. Den katalytiska omvandlaren omvandlar de dåliga utsläpp av bilmotorn in i mindre ofarliga material, såsom vattenånga eller koldioxid. Katalysatorn bör pågå i minst 100.000 miles på en 1993 Subaru om syresensorn går dåligt, enligt Subaru teknisk webbplats.

Tändmodul Symptom

May 5

Tändmodul Symptom


Ett fordon tändsystem innefattar tändstift, tändspolen och tändmodulen, som också kallas tändstyrmodul. Alla delar arbetar tillsammans med styrmodulen för att tända gnistan som orsakar ett fordon för att starta och upprätthålla strömmen. Om tändmodulen är defekt, kommer tändsystemet misslyckas. Ett fordon kommer att visa olika symptom när tändmodulen behöver bytas ut.

accelerationsproblem

Ett fordon kan visa accelerationsproblem om tändmodulen är dålig. Det kan tveka eller skaka när gaspedalen trycks ned. Vid sänkning av hastigheten följt genom att accelerera, kommer fordonet ofta rycka och bromsa innan accelererar.

temperatur Issues

En dålig tändmodul kan leda till att temperaturen på fordonets motor att stiga över det normala. Om överhettning inträffar, kommer temperaturmätaren på instrumentbrädan stiga över den genomsnittliga temperaturområde. Om du stänger av fordonet, och låt den svalna, kommer mätaren att återgå till det normala. När du börjar köra igen, kommer bilens temperaturen åter stiger över det normala. Denna överhettning och kylning mönster kan tyda på ett problem med tändmodulen.

Ingen ström

Om tändmodulen är defekt, kan bilen eventuellt inte starta alls. Motorn kan vända, men upphör att veva när du vrider tändningsnyckeln. Kontinuerligt försöker starta fordonet ofta producerar klickande ljud från motorn, vilket tyder på att ingen gnista finns i tändsystemet.

Skada

Vissa symtom är synliga på den faktiska tändmodulen; Därför kommer inspektera del bidra till att avslöja eventuella skador. Placeringen av modulen varierar, beroende på fordonet. Det kan vara monterad på motorn inom distributören, inom ett motorutrymme eller i fördelningshuset. När modulen har lokaliserats, inspektera omgivande bultar för sprickor eller omfattande slitage. Någon märkbar skada är en indikation på en felaktig del. Dessutom bör modulen har en fet substans på baksidan för att skydda den från värmen i motorn, annars måste den bytas ut.

Vad är en vakuumslang på en bränsletrycksregulator?

February 20

Den bränsletrycksregulator i en bilmotor är den enhet som elnätet konstant bränsletryck så att bränsle finfördelas, eller reduceras till fina partiklar, korrekt. Sugslangen ansluter bränsletrycksregulator för insamling av rör som transporterar bränsle till motorns cylindrar, känd som insugningsröret.

bränsle~~POS=TRUNC tryck~~POS=HEADCOMP

Vakuumslangen tillåter tryck från insugningsröret, eller avsaknaden av den, som skall tillämpas på membranet inuti bränsletrycksregulator. När en motor går på tomgång, existerar höga vakuumnivåer inuti insugningsröret. Vakuumet tvingar membranet mot en fjäder, vilket minskar bränsletrycket.

Acceleration

När en förare trycker ned gaspedalen, trycket inuti insugningsröret ökar, typiskt med mellan 5 och 10 lbs. per kvadrattum. Detta ökar bränsletrycket, så att en ordentlig tryckskillnad som skall bibehållas inom bränsleinsprutningssystemet, och fungerar som en accelerator pump.

problem

Om sugslangen är igensatt, läcker eller felaktigt ansluten kan det leda till felaktig bränsletryck. Detta i sin tur kan leda till hög bränsleförbrukning, dålig effekt och oberäkneliga beteende av motorn vid tomgång.