byta bränslefilter på en Toyota Celica

Hur man byter strålkastarna på en Toyota Celica

June 26

Hur man byter strålkastarna på en Toyota Celica


Den senaste generationen av Toyota Celica använder hyperwhite halogenstrålkastare, medan tidigare modeller använder traditionella halogenstrålkastare, dock båda strålkastare typerna fungerar i huvudsak samma. Strålkastarna använder en glödtråd i strålkastarhuset och en räfflad strålkastarhuset lins för att sprida strålkastarljuset över vägbanan. När detta filament raster, behöver bytas ut strålkastaren. En ny strålkastare kan köpas från de flesta bildelar butiker.

Instruktioner

1 Öppna huven och koppla den elektriska strömkontakten från baksidan av strålkastaren.

2 Vrid strålkastare kragen moturs och ta bort den från strålkastarhuset enheten.

3 Rikta in flikarna på den nya strålkastare med skårorna skuren i strålkastarhuset.

4 Tryck på strålkastaren i huset och vrid strålkastare medsols för att fästa den på husenheten.

5 Anslut den elektriska kontakten tillbaka till strålkastaren.

Tips

 • Rör inte glasdelen av strålkastaren. Oljor från fingrarna kan orsaka fel på strålkastare inuti huset när du slår på strålkastarna.

Hur man byter en generatorremmen på en Toyota Celica

October 15

Hur man byter en generatorremmen på en Toyota Celica


Toyota Celica modell bilar som byggdes före 2000 kom utrustade med mer än en motor tillbehör bälte. Toyota Celica modeller som byggdes efter 2000 kom utrustade med en serpentin bälte. Generatorremmen på Toyota Celica drivs av vevaxelns remskiva. När Toyota Celica är igång stängs vevaxeln generatorremmen runt generatorn remskiva. Denna process gör det möjligt för generatorn för att kunna fungera. Byt remmen omedelbart närhelst det finns alltför stort sprickbildning på bandet.

Instruktioner

1 Öppna huven på Toyota Celica och fäst den på plats.

2 Leta reda på generatorn på framsidan, förarsidan av motorn. Lossa den övre svängbulten på toppen av generatorn fästet med 1/2-tums enhet ratchet och en socket.

3 Leta reda på låsmuttern på justeringsfästet nedanför generatorn remskiva. Lossa låsmuttern med spärr och en socket.

4 Lokalisera justeringsbulten på änden av justeringsfästet. Lossa justeringsbulten moturs tills remmen är lös.

5 Dra ut bältet av generatorn remskiva och vevaxelns remskiva. Därefter väg remmen runt bladen på fläkten och ut ur motorområdet.

6 Dra ersättnings remmen runt fläktbladen och i vevaxelns remskiva och generatorns remskiva.

7 Vrid justeringsbulten medurs tills den nya bältet är ordentligt åtdragna. För att kontrollera tätheten av bandet, tryck ner på bandet med handflatan. Om bandet har över 1/2-tums av slack i det, kommer det att behöva stramas åt mer. En ordentligt åtdragna drivrem får inte ha mer än 1/2-tums av slack.

8 Dra åt låsmuttern tätt på framsidan av justeringsfästet med harskramla och ingångar.

9 Dra den övre generatorn fästet svängbult tätt med harskramla och ingångar.

10 Veva Toyota Celica och låta motorn gå i 30 sekunder. Stäng av motorn och kontrollera spänningen i bältet. Stäng huven.

Tips

 • Det finns också en remspänning kontrollera verktyg som kan köpas på de flesta auto-delar butik.
 • Håll händer och fingrar borta från rörliga block medan motorn är igång.

Hur man byter bränslefilter på en Toyota Avalon

January 13

Hur man byter bränslefilter på en Toyota Avalon


Den huvudsakliga funktionen för bränslefiltret på Toyota Avalon modell fordon är att hålla eventuella föroreningar och sediment av bränsleinjektorerna och motorn. Kapseln-typ bränslefiltret på Toyota Avalon har ett inre filter som består av fibrer, som fälla och hålla föroreningar och sediment inuti filtret. Den rena gasen strömmar sedan till bränsleinjektorerna och in i motorn. Byt bränslefilter efter mellan 30.000 och 40.000 miles användning.

Instruktioner

1 Parkera Toyota Avalon på en plan yta i ett välventilerat arbetsområde. Dra huvfäste och höja huven.

2 Ta bort bränslelocket från påfyllningshalsen på bränsletanken. Avlägsnande av tanklocket kommer att släppa gastrycket från bränslefiltret.

3 Leta upp bränslefiltret på förar & # 039; s sida under huvudcylindern och luftfilterboxen. Du kan ändra bränslefiltret utan att ta bort några andra komponenter.

4 Skjut droppskålen enligt Toyota Avalon i den allmänna platsen för bränslefiltret.

5 Hålla bränslefiltret med en hand och lossa den nedre bränsleledningen mutter med en metrisk fast nyckel. Vrid bränsleledningen muttern moturs för att lossa, sedan avsluta skruva bränsleledningen muttern med fingrarna. Dra raden av bränslefiltret.

6 Håll bränslefiltret med ena handen och skruva den övre bränsleledningen mutter med samma metriska öppna nyckel. Avsluta skruva bränsleledningen muttern med fingrarna och dra bränsleledningen ur bränslefiltret.

7 Lossa metriska bult som håller konsolen av bränslefiltret till monteringskonsolen med en metrisk skiftnyckel. Skjut botten av bränslefiltret bort från monteringsbulten och ut ur motorutrymmet.

8 Skjut hållaren för den nya bränslefiltret på bulten. Se till att pilen på det nya bränslefiltret pekar uppåt. Dra åt metriska bulten med det metriska skiftnyckel.

9 Skruva både de undre och övre bränsleledningar tillbaka till bränslefiltret och dra åt med det metriska skiftnyckel. Skruva tanklocket tillbaka på bränsletanken och ta bort droppskålen från under bilen.

10 Slå på tändningen i fem sekunder och sedan stänga av den. Vrid nyckeln på och stänga tre gånger i fem sekunder varje gång. Denna process kommer prime det nya filtret med bränsle och avlägsna luften från bränslefiltret. Låt motorn körs på femte vrider om startnyckeln. Se över det nya bränslefiltret för gasläckor medan Toyota Avalon är igång. Sedan stänga av motorn och stäng huven.

Tips

 • Pilen på sidan av den nya bränslefiltret är pilen bränsleflödet. Den representerar flödet av gasen genom bränslefiltret till bränsleinjektorerna.
 • Rök aldrig runt gas.
 • Skyddsglasögon när du tar bort bränsleledningar.

Hur man byter luftkonditionering på en 2001 Toyota Celica

February 8

Hur man byter luftkonditionering på en 2001 Toyota Celica


Toyota Celica luftkonditioneringssystem är komplext och innehåller många delar. Vanligtvis när någon beskriver ersätter bilens luftkonditionering, hänvisar de till kompressorn, inte varje komponent i systemet. Kompressorn är arbetshästen i luftkonditioneringssystemet. Toyota Celica kompressor är motor som drivs av en remskiva och fäster med tre bultar. Du kan inte ta bort kompressorn tills du först evakuera --- eller urladdning --- kylmediet från luftkonditioneringen.

Instruktioner

Ladda ur System

1 Starta bilen och köra luftkonditioneringsapparater i 10 minuter, sedan stänga av motorn.

2 Koppla bort den negativa batterikabeln.

3 Ladda ur luftkonditioneringssystemet genom att ansluta den till en köld återvinning / återanvändning / laddningsstation.

Gå till Compressor

4 Ta bort motorkåpan med en socket och ratchet.

5 Vrid långsamt centrumbulten på driv remspännaren medurs för att lindra spänningen på drivremmen.

6 Lyft av drivremmen och återföra spännaren till sitt ursprungliga läge.

ersätta Kondensor

7 Skruva kompressorns sug- och utloppsslangar med en skiftnyckel. Ta bort gamla O-ringarna från slangarna. Cap de öppna linjer omedelbart för att förhindra föroreningar från att komma in i luftkonditioneringssystemet.

8 Koppla den elektriska kontakten från kompressorn.

9 Ta bort de tre monteringsbultarna från kompressorn med en hylsa och spärr, ta bort kompressorn.

10 Montera den nya kompressorn med tre bultar. Vridmoment dem till 18 foot-pounds.

11 Anslut den elektriska kontakten.

12 Smörj de nya O-ringarna med kompressorolja och installera dem på sug- och tryckslangar.

13 Sätt tillbaka slangarna på den nya kompressorn och dra åt slangmuttrarna till 7 foot-pounds.

14 Vrid driv remspännaren medurs igen och installera drivremmen.

15 Sätt tillbaka motorkåpan.

Ladda och testa systemet

16 Anslut den negativa batterikabeln.

17 Ladda luftkonditioneringssystemet med 650 gram (22,93 uns) av köldmedium, med hjälp av köld återvinning / återanvändning / laddningsstation.

18 Inspektera slangar och kompressor för läckor med en bärbar, läckagedetektor elektronisk gas.

19 Slå på bilen och luftkonditioneringen att kontrollera luftkonditioneringen verksamhet.

Tips

 • Du kan hyra en köld återvinning / återanvändning / laddningsstation, men du kan också välja att ha en bil specialist urladdnings luftkonditionering och ladda luftkonditioneringssystemet.
 • Du kan också hyra en gasläcka detektor.

Hur man byter hastighetssensorn på en 1992 Toyota Celica

June 19

Om hastighetsmätaren på 1992 Toyota Celica plötsligt slutar att fungera, kan det innebära att din hastighetssensor har gått ut. Din hastighetssensorn mäter hastigheten på arbets redskap i din sändning. Använd och ålder kan ha dina hastighetssensorer ner och det är inte ovanligt att sluta med att så småningom ersätta del. Hastighetssensorn på din Celica är fäst till transmissionen. Du kan köpa en ny hastighetssensorer på de flesta bildelar butiker. Installationstiden är cirka 20 minuter.

Instruktioner

1 Placera Celica i parken och se till att handbromsen är inkopplad.

2 Palla upp den bakre änden av din Celica och ställa pallbockar på plats. De bör vara placerad under den bakre ramen. Ställ bilen ner på pallbockar.

3 Ta bort kabelnätet från den bakre änden av din hastighetssensorn. På Celica fäster hastighetssensorn till botten passagerarsidan av din sändning.

4 Använd skiftnyckel för att ta bort den gamla hastighetssensorn.

5 Hand tråd den nya sensorn för att starta den. Dra den med den öppna nyckel. Sätt tillbaka elektriska ledningsnätet på baksidan av hastighetssensorn.

6 Höj din Celica lite och ta pallbockar ut. Sänk bilen med domkraften.

Så här byter bränslefilter på en Toyota Camry

May 28

Bränslefiltret ska bytas ungefär var 30.000 miles på en Toyota Camry. Detta bidrar avsevärt till att hålla bränsleinsprutarna rena. Bränsleinsprutarna har en liten inbyggd skärm som en sista försvarslinjen mot sediment. Om den här skärmen blir blockerad med sediment inte fångas av filtret kommer injektorn misslyckas. Bränslefiltret är placerad på förarsidan brandvägg, till vänster om den effektbromskraftförstärkaren.

Instruktioner

1 Lyft av locket säkringen och reläcentrum på förarsidan fenderwell. Använda botten av locket för platsreferens och extrahera bränslepumpens säkring. Starta motorn. Avlägsnandet av bränslepumpens säkring deaktiverar pumpen, så att starta motorn kommer förbruka resten av bränsle och trycket i ledningarna. Så snart motorn stannar vrider låset.

2 Ta bort centrumbulten i bränslefiltrets fästkonsolen med en sockel. Lossa slangklämmorna på båda ändarna av filtret med hjälp av stjärnskruvmejsel.

3 Håll den nedre slangen med tången och dra ut filtret ur den nedre (inlopp) slang. Gör samma sak för den övre (utlopp) slang.

4 Montera det nya filtret, vilket säkerställer att den riktnings av flödes pilen pekar mot motorn. Tryck filtret i botten slangen först och dra åt slangklämman. Driva den övre slangen på den återstående porten på bränslefiltret och dra åt klämman. Installera filtret i klämman och dra åt centrumbulten med en socket.

Hur man byter bakljusen på en 1992 Toyota Celica

February 6

Hur man byter bakljusen på en 1992 Toyota Celica


Byte av bakljus på Celica är en enkel uppgift. Hela reparation tar dig längre än 15 minuter. Bakljusen på 1992 Celica, till skillnad från senare modeller, måste nås från utsidan av bilen, inte inifrån stammen. Bakljusen bör kontrolleras regelbundet på din Celica och bytas ut minst en gång per år.

Instruktioner

Borttagning av Bakljus

1 Placera bit kartong bredvid den linje som separerar sidomarkerings ljus linsen och bakljuslinsskyddet. Kartongen ska vara till höger om linjen, inte direkt på linjen som skiljer de två.

2 pop försiktigt sidomarkeringslykta lins av genom att sticka din platt skruvmejsel i sprickan mellan de två linserna täcker. Bänd tillbaka på sidomarkerings objektivet mot kartongen tills det dyker på sin plats.

3 Ta bort de två Philips skruvarna på vänster bakljus lins, och sedan en skruv i det högra hörnet. Placera skruvarna i fickan eller inom stammen området för säker förvaring.

4 Långsamt sänka bakljus lins ned från sin position. Gör detta noggrant eftersom det finns kablar anslutna till baksidan av linsskyddet.

5 Slå på strömmen till din Celica s bakljus för att avgöra vilken av de fyra lökar blåses. När du har bestämt vilken lampa (s) du kommer att ersätta, vrid bakljus strömmen backa.

6 Sätt dina latexhandskar på och ta bort bakljus enheten genom att försiktigt vrida den moturs. När du tar bort ljusenheten från linsen, ta lampan genom att helt enkelt dra ut det ur sockeln. Försök inte och vrid glödlampan från vänster till höger. Detta kan bryta lampan av i sockeln. Placera utbränd glödlampa åt sidan, bort från arbetsområdet.

Byte av Bakljus

7 Kontrollera din nya lampan att se till att det är rätt glödlampa genom att jämföra den med den gamla lampan. Titta på lampan noga för att se till att glödtråden är på plats och inte bruten. Kontrollera kablarna för hela bakljusenheten att se till att de inte är sliten eller trasig. Leta efter tecken på vattenskador runt det område där bakljus enheten monteras på plats också.

8 Placera en liten klick av dielektriskt fett på var och en av metallkontakterna på den nya lampan. Var mycket försiktig så att du inte får någon av fett på glaset på glödlampan.

9 Tryck lampan försiktigt tillbaka till sitt uttag. Lås glödlampor enheten på plats genom att vrida den medurs försiktigt tills du känner att det klickar på plats.

10 Höj bakljus lins tillbaka i position och säkra den med de tre skruvarna. Avkastning skruven på höger först, följt av de två skruvarna till vänster.

11 Pop sidomarkerings lins tillbaka i position försiktigt. Inte pressa för hårt på linsen, eftersom det kommer att spricka. Slå på strömmen till bakljusen för att se om de är belysta. Upprepa denna specifika process att ändra bakljus på motsatt sida av din Celica om det behövs.

Hur man byter Hood Emblem för en Toyota Celica

June 26

Byta huven emblem på din Toyota Celica är inte svårare sedan ersätta huven emblem på någon annan import bil. Det kommer att kräva lite ljus skärande och några bända men ingenting den genomsnittliga personen kunde inte åstadkomma. Det finns många eftermarknads alternativ när ersätter märket; dock kan landa ett original equipment manufacturer (OEM) märke vara svårt. Celica har inte varit i produktion under en viss tid. Det finns några företag som gör kopior som är omöjlig att skilja från den äkta varan.

Instruktioner

1 Vända bilen och sätta den i "Park". Dra åt parkeringsbromsen för att engagera det; du vill så stabil arbetsplattform som möjligt, särskilt när skärande. Pop huven genom att dra huven frigöringsspärren. Placera två träblock under läppen av huven för att hålla upp den. Blocken bör vara tillräckligt stor för att ge dig några svängrum, men inte alltför högt för att göra det du når arbeta på undersidan av huven.

2 Skiftnyckel baksidan av huvan emblem av och ta den bakre stöd av noggrant. Du kan behöva använda en platt skruvmejsel för att bända bort det om korrosion har satt in och cementerade stöd på plats. När detta är utsatt kommer du att se plastclips från märket peta ut från ovansidan.

3 Pressa clipsen med en tång samtidigt som du trycker ut. Gör detta med varje klipp tills emblemet är löst. Dra emblemet av för hand. Skjut det nya emblemet i samma hål, vilket ger en lätt hamrande med en gummiklubba om det är ovilliga att gå igenom.

4 Placera baksidan mot på undersidan av kåpan där kåpan emblem är. Skiftnyckel fästbulten tillbaka på plats med en hand nyckel. Med användning av ett motordrivet verktyg är olämpligt eftersom metallen är för tunn för att motstå vridmomentet hos det motordrivna verktyget.

Hur man installerar en termostat på en 2000 Toyota Celica

June 20

Du måste byta ut termostaten i 2000 Toyota Celica om motortemperaturmätare den börjar indikera högre temperaturer än normalt. Termostaten är ansvarig för reglering av temperaturen genom att styra flödet av fluid som passerar från kylaren och genom motorblocket. När detta slutar händer, överhettas motorn och allvarliga skador kan uppstå.

Instruktioner

1 Placera en ren drain pan under kylaren dräneringsventil. Öppna ventilen med en skiftnyckel och tappa ur kylvätskan i pannan. Stäng ventilen efter att ha avslutats.

2 Dra temperatur kylvätska avstängning vatteninloppshuset den.

3 Tappa ur motoroljan i ett uppsamlingskärl, och ta bort oljefiltret med en filternyckel så att du har utrymme att ta bort termostaten.

4 Lossa kylarslangklämman och ta bort den nedre kylarslangen från vatteninloppshuset.

5 Ta bort de två skruvarna som håller huset på topplocket.

6 Dra huset, packning och termostat av cylinderhuvudet.

7 Torka av ytan av cylinderhuvudet och inloppshuset ren med en handduk.

8 Placera den nya termostaten i huvudet, placera packningen på toppen av termostaten och sedan bulta fast insugningshuset över båda.

9 Placera tillbaka slangen på inloppshuset och fäst den med en slangklämma.

10 Anslut temperatur kylvätska strömbrytare på inloppshuset.

11 Trä ett nytt oljefilter på filterupptagningsröret och dra åt den med filternyckeln.

12 Pour fyra qts. av 10W30 motorolja i motorn.

13 Tappa ur kylvätskan tillbaka till kylaren

Hur man byter bränslefilter på en Celica

July 11

Hur man byter bränslefilter på en Celica


Bränslesystemet i Toyota Celica har en lång erfarenhet av att ge år av tillförlitlig och pålitlig service. Men för att systemet för att bibehålla denna nivå av prestanda och fortsätter att leverera en tillräcklig och ren bränsletillförseln till motorn, kräver en periodiskt utbyte av bränslefiltret. Toyota bilar bygga upp en betydande mängd tryck i bränslesystemet, därför lämpliga åtgärder och förfaranden bör följas vid byte av bränslefiltret i en Celica.

Instruktioner

1 Ta bort säkringen för bränslepumpen. Säkringshållaren ligger nära botten av instrumentbrädan bredvid cigarettändare bakom en utdragbar lock. Den specifika säkring inom facket skyddar bränslepumpen, kan bestämmas av referens klistermärke som fästs på insidan av säkringsfacket.

2 Starta bilen med säkringen tas bort och låta motorn gå på tomgång tills den tar slut på bränsle och dör. Detta bör ta mindre än en minut vid de mest. Om bilen fortsätter att gå på tomgång, dubbelkolla att rätt säkring har tagits bort. Om motorn körs på tomgång med kraft avlägsnas från bränslepumpen kommer att hjälpa till att lindra den bränsletrycket från systemet.

3 Ta bort den negativa batterikabeln från bilbatteriet för att förhindra oavsiktliga starter eller elektriska stötar när de utför service till bränslesystemet.

4 Leta upp bränslefilter inne i motorrummet. Bränslefiltret är monterat till brandväggen och fastspänd i ett monteringsfäste. En 2000 Toyota Celica bränslefiltret ligger på passagerarsidan brandvägg bredvid staget.

5 Placera en fångst pan eller långpannan under bränslefiltret för att fånga upp överskottsbränsle som kommer att läcka från bränsleinloppsledningen när beslaget lossas. Placera en butik trasa eller gammal handduk över toppen av bränslefiltret för att eliminera alla bränsle spray som kan fastna under tryck.

6 Lossa banjomuttern med en 17mm nyckel långsamt så att bränsle att blöda och rinna ut ur systemet. När allt bränsle har tömts, fortsätter att backa ut bulten Ta bort kopplingen från filtret.

7 Ta bort utloppsbränsleledningen från filtret med hjälp av 17mm nyckel genom att lossa sväng passar långsamt och backa bort bränslefiltret montering. Anslut båda bränsleledningar eller wrap och band i en liten plastpåse.

8 Ta bort de fyra 10 millimeter bultar som fäster bränslefiltret till brandväggen med en 10 mm nyckel.

9 Lyft det gamla filtret ur motorrummet och sätt det nya bränslefiltret. Fäst den till brandväggen i samma riktning som det gamla filtret togs bort och installera de fyra 10mm bultar.

10 Skruva på svängklämringskoppling på filtret montering och dra med 17mm nyckel.

11 Placera nya brickor på banjo montering och installera montering på den nya bränslefiltret. Starta banjobulten och göra det för hand. Dra åt banjo till 22 ft. Lbs. med momentnyckel.

12 Sätt tillbaka negativa batterikabeln till bilbatteriet och dra åt terminalanslutning. Sätt tillbaka bränslepumpens säkring i gruppcentralen och starta bilen. Motorn blir över flera gånger tills bränsletrycket återfås innan motorn startar. Denna process bör endast ta 10 till 20 sekunder som mest. Inspektera bränslefiltret installation för några tecken på bränsleläckage när motorn går på tomgång.

Tips

 • Använd rätt storlek nycklar på bränslefilter hårdvara för att förhindra skador på bultarna.
 • Byt inte bränslefilter eller utför service på bränslesystemet när motorn är varm vid beröring.
 • Skyddsglasögon när blödning bränsletrycket från systemet eller bryta bränsleledningar.
 • Innehålla allt bränsle i slutna behållare och städa upp spill så snart som möjligt.