byta kondensor toyota corolla

Hur man byter en Toyota Corolla förar Exteriör Dörrhandtag

May 19

Hur man byter en Toyota Corolla förar Exteriör Dörrhandtag


Om förarsidan yttre dörrhandtag på Toyota Corolla är inte öppnas eller stängas ordentligt, kan det behöva bytas ut. Det är också möjligt att ersätta den med en mer imponerande eftermarknaden alternativ om du vill. Dörrhandtaget är anslutet till dörren spärren och låscylinder inuti dörren. Du kommer att behöva ta bort dörrens inre panel för att ta bort och ersätta den yttre handtaget.

Instruktioner

Ta bort dörrpanelen

1 Koppla bort bilens negativa batterikabeln.

2 Arbeta en trasa bakom den manuella fönsterhandtaget för att lossa dess snäpplåset och ta bort den. Om dörren har elfönsterhissar, bända bort kontrollerna med en trim pinne och dra de elektriska kontakterna.

3 Ta bort trim locket till ytterspegel genom att bända låsclipset gratis med en liten skruvmejsel. Om spegeln har en manuell kontroll handtag, skruva och ta bort handtaget med en skruvmejsel innan du tar bort trimkåpan.

4 Bänd armstödet panelen med trimverktyget och ta bort skruvarna bakom det.

5 Koppla ur panelens fästklämmor genom att arbeta runt panelens ytterkant med trim pinne eller en bred spackel. Lossa panelen när alla klipp är och ta bort alla elektriska anslutningar.

6 Skala bort plasten Water bakom dörren.

Ta bort handtaget

7 Nå in i hålen tillträdes dörren och och koppla styrstavarna från låscylindern och utanför handtaget.

8 Ta bort plastlocket på dörrens yttre kant för att lokalisera låscylindern är Torx skruv. Lossa denna bult med en Torx bit och dra låset locket och cylindern från utsidan av dörren.

9 Koppla styrstången och ta bort skruvarna innanför dörren med en skruvmejsel för att avlägsna det yttre handtaget.

10 Ta staven och dörrdriftskabeln från dörrhandtag montering och överföra dem till den nya dörrhandtaget.

11 Separera handtaget från låscylindern genom att bända sin fästklammern med en skruvmejsel eller ta bort fästbulten.

Installera det nya handtaget

12 Anslut låscylindern till den nya dörrhandtaget med hjälp av skruven eller fästklammern.

13 Sätt i handtaget och låscylinder i dörren och fäst den på plats med monteringsskruvarna och skruvmejsel. Anslut alla styrstavarna i dörren till handtaget och dra åt torxskruven med Torx bit.

14 Återanslut Water och inre panel.

Hur man byter en Toyota Corolla cigarettändare

April 24

När din Toyota Corolla cigarettändar inte tar en avgift från eluttaget längre, är det dags att byta ut den. Ibland tändaren kommer att gå dåligt, hålla sina spolar från avgiften som behövs för att värma upp så att den kan lysa din cigarettes.Only ersätta cigarettändaren med en Toyota varumärke, eller motsvarande, så att den får rätt mängd värme .

Instruktioner

1 Identifiera cigarettändare och kraftkälla som ligger direkt ovanför och framför växelspaksknoppen. Tändaren kommer att vara runda i formen, och antingen svart eller grå färg.

2 Placera tummen och pekfingret runt kanten av den lättare, och dra tändaren mot dig. Detta tar bort döda tändaren från hållaren så att en ny kan sättas i dess ställe.

3 Sätt i det nya ljusare i eluttaget genom att trycka på metalländen av anordningen i hålet som du tog bort den döda från. Efter att trycka den hela vägen, kommer du att kunna använda den när du är redo att använda den igen.

Tips

 • Förvara inte skjuta tändaren i när den har införts. Detta kan leda till överhettning.
 • Använd endast en Toyota varumärke ersättning lättare, eller motsvarande märke.

Hur man byter en Toyota Corolla Cabin Luftfilter

June 6

Hur man byter en Toyota Corolla Cabin Luftfilter


Många Toyota Corolla modeller är utrustade med en hytt luftfilter som hindrar mögelsporer, pollen, damm och allergener från att komma in i kupén. Toyota rekommenderar att du byter filtret när det blir igensatt eller smutsig, eller en gång var 10.000 miles. Om din Corolla ofta drivs i tung trafik eller på dammiga, grusvägar, kommer livslängden på kabinen luftfilter minskas. En ren kabinen luftfilter gör det möjligt för luftkonditioneringssystemet att fungera med mindre belastning på motorn och kommer att förbättra luftflödet i kabinen.

Instruktioner

1 Öppna handskfacket och ta bort innehållet.

2 Demontera skruven som håller stoppstången till handskfacket på höger sida, med hjälp av stjärnskruvmejsel. Haka stoppstången.

3 Tryck på båda sidorna av handskfacket väggarna mot varandra tills den lossnar från instrumentbrädan. Sänk handskfacket mot golvet i Corolla.

4 Tryck på fliken på den högra sidan av luckan kupéfilter till vänster för att låsa upp den. Ta bort luckan.

5 Dra ut det gamla filtret rakt ut för att ta bort det.

6 Sätt det nya filtret i facket. Se till luft-flödespilen tryckt på sidan av filtret pekar nedåt.

7 Byt ut luckan kupéfilter. Tryck på den högra sidan av tillträdesdörren för att låsa fliken på plats.

8 Lyft handskfacket tillbaka till ett vanligt öppet läge. Byt stoppstången och skruva fast bulten igen.

Hur man byter 2003 Toyota Corolla Bränslefilter

June 9

Hur man byter 2003 Toyota Corolla Bränslefilter


Bränslefiltret i en 2003 Toyota Corolla bort partiklar som finns i bensin i bränsletanken och ser till att de inte kommer in i bränsleinsprutningssystemet. Detta filter blir igensatt med tiden, och när den gör det, startar motorn har problem med tomgång och fungerar ordentligt. För att åtgärda problemet måste du ta bort bränslefiltret och ersätta den med en ny, som du kan göra på cirka 15 minuter.

Instruktioner

1 Pop huven och leta reda på bränslefiltret, som är belägen på brandväggen och har en bränsleledning som mynnar ut i toppen och botten av den. Sätt avtappningskärl under bränslefiltret.

2 Ta bort den nedre bränsleledningen från filtret med en linje skiftnyckel och upprepa på den övre bränsleledningen. Unbolt bränslefiltret från brandväggen med spärr och kassera den.

3 Bolt ersättningsbränslefiltret till brandväggen, och se till att pilen på filtret pekar uppåt mot bränsleledningen som går mot motorn. Anslut bränsleledningarna på filtret med hjälp av en rad skiftnyckel. Starta bilen och se till att det inte finns några läckor.

Tips

 • Rök aldrig eller ha en öppen eld i närheten medan du arbetar på bränslesystemet i ett fordon. Om du gör det riskerar du att orsaka en brand och skada sig själv och bilen.

Hur man byter en bränsletank på en 2005 Toyota Corolla

March 20

Byta en Toyota Corolla bränsletank innebär steg som arbetar både i och utanför bilen. Bilens kompakta storlek innebär många komponenter inom snäva gränser. I fallet med en 2005 modell, måste du arbeta runt avgassystemet för att ta bort och installera bränsletanken, och du måste också arbeta i det bakre utrymmet. Du bör alltid ersätta en bränsletank när den är nästan tom.

Instruktioner

avlägsnande

1 Dra ut den bakre sittdynan genom att dra upp den för att frigöra klämmorna, sedan skruva bränslepumpens lucka med en skruvmejsel. Koppla bränslepumpens elektriska kontaktdon.

2 Starta Corolla motor och vänta på att stanna, lindra bränsletrycket. Koppla bort den negativa batterikabeln i motorrummet.

3 Koppla bränsleledningarna från bränslepumpen genom åtkomsthålet i baksätet - pressa returledningen är passande med vass tång och skjut av tryckledningen är klippet.

4 Lyft den bakre delen av bilen och stödja den på pallbockar.

5 Koppla centralröret på avgassystemet, ta bort sina bultar med en skiftnyckel, sedan bort värmeisolatorn. Lossa parkeringsbromskablarna på underredet och placera dem bort.

6 Lossa slangklämman för tankens påfyllningsröret med en skruvmejsel och koppla bort röret, sedan koppla de återstående bränsle- och ånga ledningar.

7 Höj domkraft med en trä planka på toppen för att stödja tanken.

8 Ta bort skruvarna på tankstödbanden med en skiftnyckel och sedan sänka domkraften för att sänka och ta bort tanken.

9 Lossa och ta bort låsringen för bränslepumpen modulen med en bandnyckel och ta bort pumpen från tanken.

Installation

10 Sätt bränslepumpen modulen i det nya bränsletanken, vilket gör att bränsleledningen beslag är korrekt inriktade och filtret och flyta inte är skadade, och skruva fast låsringen på plats.

11 Höj utbytestanken på plats med hjälp av domkraften och skruva banden på plats.

12 Anslut påfyllningsröret med sin slangklämma och anslut bränsle- och ång-linjer på tanken.

13 Anslut värmeisolering centrala avgasrör med bultarna, sedan sänka bilen utanför domkraften.

14 Anslut bränsleretur / tryckledningar och den elektriska kontakten tillbaka på bränslepumpen inifrån bilen.

15 Stäng luckan till bränslepumpen med sina skruvar och sedan installera sittdynan.

16 Anslut batterikabeln.

Tips

 • Avgasröret kan vara rostiga där du skulle behöva en bågfil eller skärbrännare för att ta bort den. Detta arbete görs bäst genom en professionell, särskilt med tanke på behovet av att ersätta röret.

Hur man byter en katalysator på en Toyota Corolla

March 17

När de flesta människor tänker på avgassystem på sina fordon, de tänker på ljuddämpare, men en viktig komponent som kommer före ljuddämparen är katalysatorn. Den katalytiska omvandlaren renar utsläppen och föroreningar som produceras från förbränningsmotorn. Katalysatorn är som ett filter som fångar kol molekyler. Byta en Toyota Corolla s katalysator kan vara nödvändig om bilen kör trögt och det finns ökade utsläpp kommer ut ur din ljuddämpare. Mekaniker kan utföra en utsläppsprovning på bilens avgaser att se till att det är din katalysator som är problemet. Byta en Toyota Corolla s katalysator är lätt att göra i din egen uppfart.

Instruktioner

1 Gå till din lokala auto butik. Köp rätt modell av katalysator för din Toyota Corolla.

2 Glida under Toyota Corolla. Hitta katalysatorn. Det är tre till fyra fot bakom ljuddämparen och ungefär en fot bakom motorn.

3 Skruva loss de fyra skruvarna som håller den främre delen av den katalytiska omvandlaren till avgasröret som kommer från motorn. Skruva loss de fyra bultarna som håller på baksidan av den katalytiska omvandlaren till avgasröret kommer att ljuddämparen.

4 Placera den nya katalysatorn i stället för den gamla. Det kommer bara att radas upp med bulthålen i den korrekta riktningen. Skruva de fyra skruvarna i den främre och bakre delen av katalysatorn.

Tips

 • Bär skyddsglasögon.

Hur man byter värmeelementet i en Toyota Corolla

September 21

Byta din Toyota Corolla värmare kärna är bäst för en expert om det alls är möjligt. Ändra själva kärnan är inte svårt, men att få till det är. Du måste ta bort krockkuddar, rattstång, instrumentbräda och förångare för att nå värmaren.

Instruktioner

Ta bort den gamla kärnan

1 Koppla Corolla är den negativa batterikabeln och vänta 90 sekunder för krockkuddar att förlora energi. Tappa ur kylvätskan ur kylsystemet, lossa värmeslangarna och beviljar luftkonditionering köldmedium.

2 Ta ut föraren krockkudden genom att lossa skruven täcker på ratten och modul-to-wheel Torx-skruvar. Ta rattmuttern och tryck på hjulet från rattstången. Demontera handskfacket och passagerarairbag.

3 Lossa rattstången. Ta bort ytterdörren instegslister, torpedsidolister, pelare garnering främre, nedre yta panel, huvlåset kontroll kabel, lägre insats, kluster yta panel, ratt täcka och kombinationsbrytare, värmare mot registrera kanal, kombinationsmätaren, column- to-instrumentbrädan fästen, och rattaxel nypa bult.

4 Isär och ta bort instrumentbrädan. Den nedre vänstra och sidopaneler höger, flytta hål ratten eller bezel bakre konsol rutan centrum lägre kluster yta panel, stereo öppning lock, lägre center yta panel, luftkonditionering panel, center kluster yta panel, radio, och elektriska kontakter.

5 Koppla förångaren huset. Ta värmaren till registrera kanal, lägre defroster munstycke, hängslen, armering. Koppla ur farthållaren ställdon kontakt och ställa bultar och klämmorna köld linjer. Ta bort röret och dräneringsslang genomföringar, luftkonditionering förstärkare och förångaren huset.

6 Ta bort de bakre värmeledningar genom att dra tillbaka mattan. Ta bort värmehuset genom att koppla ledningsnätet, bostäder mot chassi nötter och värmehuset. Ta bort luftkanalen från höljet, då värmeelementet från höljet.

Installera den nya kärnan

7 Installera den nya värmeelement, fästa luftkanalen och anslut huset tillbaka till chassit. Montera värmeledningar och ersätta mattan.

8 Installera förångaren bostäder, instrumentbräda, rattstång och krockkuddar i Corolla. Utför allt från Avsnitt 1 i omvänd ordning.

9 Anslut värmeslangarna tillbaka till kärnan. Fyll kylsystemet, anslut batterikabeln, sedan evakuera, laddning och läcktest luftkonditioneringen köldmedium.

Hur man fixar en Toyota Corolla dörrhandtag som öppnas inte

August 17

Hur man fixar en Toyota Corolla dörrhandtag som öppnas inte


Toyota Corollas dörrhandtag kan fastna eller helt enkelt inte öppna dörrar. Toyota Corolla reparationsmanual 2004 innehåller en lite information om hur man tar bort den inre dörrpanelen, men du kan behöva hjälp från en professionell. I några få enkla steg, kan din bil dörrhandtag bytas eller fast.

Instruktioner

Ta bort Car dörrpanelen

1 Ta bort innerdörrpanelen. Ta bort skruvarna som håller fast panelen till dörren och "knäppte" plastpanelen sidospår. 2002 Corolla har tre skruvar samt snaps. Handtagshölje har en skruv och två på undersidan av armstödet i mitten av panelen.

2 Öppna dörren och hålla den öppen medan manuellt låsa dörren, sedan använda en skruvmejsel för att skruva den trasiga dörrhandtag. Ställ denna skruv på ett säkert ställe. Du måste ta bort den trasiga bit helt. Om du inte kan ta bort den trasiga handtaget helt, finns det en annan lösning senare.

3 Ta bort armstödet genom att dra upp från snaps. Du kan behöva kila en skruvmejsel under kudden för att driva upp och avslöjar skruvarna under. Skruva loss dessa två skruvar och ställ åt sidan med den andra.

4 Kontrollera innanför dörrhandtaget utrymmet för eventuella trasiga delar eller bitar saknas. Det kan vara något som inkom eller inkilad i handtaget. Ta en torkduk eller våt handduk och rengöra området, sedan kontrollera dörrhandtaget från utsidan. Om det fortfarande sitter fast, då behöver du bara byta ut bilens dörrhandtag.

Byta en Toyota Corolla Dörrhandtag

5 Ta bort dörrhandtaget genom att starta längst ner till vänster eller höger sida av dörren panel. Sticka in fingrarna under plast och dra den från kick. Det bör lossna med lite tryck.

6 Snäppa loss varje del av dörrpanelen. Detta är en mödosam process, men hela dörrpanelen måste lossna. Lyft sedan upp panelen och över låsanordningen när panelen är gratis. Försök att stödja panelen med benen. Försök att inte låta panelen falla till marken. Du kan behöva hjälp. Om du har makt fönster och lås, kommer det att finnas trådar som kommer inifrån dörrpanelen, som kommer att begränsa hur långt panelen kan flyttas. Stör inte dessa trådar.

7 Lyft panelen upp och över låsanordningen när panelen är fri. Stötta panel med benen. Försök att inte låta panelen falla till marken. Du kan behöva hjälp. Om du har makt fönster och lås, det finns makt ackord andd trådar som kommer inifrån dörrpanelen som begränsade hur långt panelen kunde flyttas. Stör ej dessa trådar på något sätt.

8 Titta innanför dörren för en metallarm med en L-formad ände som sträcker sig ut till där dörrhandtaget var innan. Spetsen på metall arm måste infoga i den nya dörrhandtaget.

9 Ta metall arm och bifoga det till dörrhandtaget. Dörrhandtaget måste sättas på plats på insidan av dörrpanelen. Knäppa metall arm en gång inne i dörrhandtaget. Du kan behöva en tång för detta.

Sätt tillbaka dörrpanelen

10 Fäst dörrhandtaget i dörrpanelen på dörren själv. Tre armar sträcker sig från baksidan av dörrhandtaget. Det finns två L-formade armar, och en är en cylinder. De matchar mottagnings bitar i dörrkarmen. Linje var och en av dessa som du trycker på dörrpanelen igen.

11 Rikta luckan genom att lyfta upp och över låsanordningen innan sänka den tillbaka till sin position.

12 Skjut dörrpanelen till en sida som dörrhandtaget glider på plats i dörren. Detta leder i hålet på skruven i linje med motsvarande hål i dörren.

13 Snäpp dörrpanelen på plats. Du kommer att behöva trycka hårt på dörrpanelen och lyssna på var och en kick att se till att den är ordentligt fastsatt tillbaka till dörren.

14 Testa handtaget efter att ha stängt dörren. Skruva i de tre skruvarna från tidigare och ersätta armstödsplattan genom att snäppa den igen.

Tips

 • Du kan stöta på ett problem med dörrhandtaget inte passar in i dörren men det passade in i panelen. Du kan använda en brukskniv eller annan rakning verktyg för att raka ner cylindern som passar in i dörren. Inte raka bort för mycket av plast men bara tillräckligt för att göra dörrhandtaget passform.
 • Om snaps faller utanför dörren under processen, oroa dig inte; de kan läggas tillbaka genom att trycka dem igen. Du kan titta på andra snaps att se till att du gör det på rätt sätt.

Hur man byter en bränslefilter i en 1993 Toyota Corolla

March 5

Hur man byter en bränslefilter i en 1993 Toyota Corolla


Bränslefiltret på en 1993 Toyota Corolla är en viktig del av bränslesystemet. Filtret hjälper till att hålla bränsle ren, vilket hjälper till att skydda motorn från slitage. Toyota rekommenderar att du byter bränslefiltret var 25.000 miles .. Byte av bränslefilter på en 1993 Toyota Corolla är en relativt enkel procedur.

Instruktioner

1 Parkera 1993 Toyota Corolla i ett väl ventilerat utrymme på plan mark. För ökad säkerhet, i parkeringsbromsen eller tillämpa däck stannar till hjulen på fordonet. Skruva av gas tanklocket på förarsidan för att lindra bränsletrycket. Öppna huven och koppla bort minuskabeln från batteriet.

2 Luta in i motorrummet och inspektera förarens sida av motorn från framsidan till baksidan. Du hittar filtret bränsle monterad på bränsleledningen nära den bakre motorområdet. Filtret är en svart eller silver cylinder med en svart bränsle-line fäst vid båda ändarna.

3 Inspektera filtret och lokalisera de fyra clipsen som finns på dess topp. Dessa är luftkonditione renare klipp. Använd dina händer för att lossa slangklämbultarna som fäster luft renare klipp på plats. Koppla bort dem från filtret och ställ dem åt sidan.

4 Skjut bränslefiltret från fästet, notera att en återstående bult fäster det till bränsleledningen. Ta bort denna förening bult och dess två tillhörande packningar. Koppla bort bränsleledningen från bränslefiltret. Upprepa denna process för den motsatta änden av filtret. Om du har svårt att koppla bort bränsleledningen från bränslefiltret med en skiftnyckel, använda en speciell bränsleledning koppla verktyg. Applicera verktyget till förbundet bulten och pressa tills den lossnar. Kasta det gamla bränslefiltret.

5 Byt ut det gamla bränslefiltret med ett nytt. Anslut filtret till bränsleledningen med hjälp av antingen en skiftnyckel eller special koppla verktyget. Fäst facket bulten och packningar till bränslefiltret och montera filtret tillbaka till fästet. Applicera luften renare klipp ovanpå filtret.

6 Anslut den negativa kabeln till batteriet. Ersätta den gas tanklocket till bränsletanken. Slå på tändningen din Corolla och låta bilen för att köra ett par minuter för att trycksätta bränslesystemet.

Tips

 • För en 1993 Toyota Corolla, prova att använda en Az bränslefilter med artikelnumret FF716.
 • Alltid bära handskar och skyddsglasögon när du utför underhåll på din bil.
 • Håll öppen eld och tände tobak bort medan du arbetar på bränslesystemet.

Hur man byta bromsbelägg på en 1995 Toyota Corolla

April 22

Hur man byta bromsbelägg på en 1995 Toyota Corolla


1995 Toyota Corolla presenterade skivbromsar fram och erbjöd bak skivbromsar (även bak trumbromsar var vanligare). Det fanns en skillnad i förfarandet att ersätta främre och bakre bromsbeläggen på det importerade kompakt bil. Eftersom de främre bromsarna stod för upp till 75 procent av bilens bromskraft, var de främre kuddar vanligtvis ut oftare än de bakre bromsarna. Denna handledning förklarar hur man ändrar bromsar på Corollas utrustade med skivbromsar bak.

Instruktioner

1 Använda bromsvätske sifonen att extrahera hälften av bromsvätska från huvudcylindern ligger på förarsidan brandvägg av motorrummet. Sätt tillbaka locket efter kasta den gamla vätskan.

2 Lossa muttrarna på hjulen bakom vilken du byta bromsbelägg, med hjälp av en klack skiftnyckel.

3 Lyfta axeln hos Corolla en sida i taget med fordonsdomkraft och placera jack ställning under den främre laterala ramlisten. Sänk bilen på stödfoten, sedan upprepa processen på andra sidan av bilen så den främre eller bakre änden stöds på pallbockar.

4 Avsluta att ta bort muttrarna och ta bort hjulen.

5 Ta bort både den övre och nedre bromsok monterings stift med en metrisk sidan skiftnyckel.

6 Ta bort bromsok från bromsok fästet och pad montering och avbryta bromsok till chassit med en galge eller tunn tråd att hålla bromsledningen från att skadas

7 Använd C-klämma för att komprimera den främre bromsok kolv tills den sitter ordentligt. För den bakre bromsok kolv komprimering, använd bromsok återställningsverktyget och vrid bromsok kolv medurs tills den sitter ordentligt.

8 Koppla bort tråd pad klipp med en tång (främre kuddar endast) och ta bort dynorna från bromsok fästet.

9 Tillämpa de dubbla mellanlägg (i förekommande fall) till fästplattorna av bromsbelägg. Placera en liten mängd broms smörjmedel levereras i bromsersättningsdynor som rutan till flikarna på bromsbeläggen och placera dem i fästet.

10 Sätt ihop tråd klipp till kuddarna, byt bromsok och anpassa bromsok bultar. Dra åt skruvarna till 25 foot-pounds med en momentnyckel och uttag.

11 Upprepa processen på andra sidan. Sänk Corolla när bromsbeläggen har däck och muttrarna har installeras på båda sidor. Dra åt muttrarna till 80 foot-pounds i en korsvis med momentnyckel och uttag.

12 Pump fotbromsen (efter att se huvudcylinderlocket är säker) tills bromspedalen känns fast och säten ersättnings kuddar mot rotorerna.

13 Kontrollera (och justera vid behov) bromsvätskenivån i huvudcylindern, lägga bara nya bromsvätska innan provköra Corolla.

Tips

 • För ökad säkerhet, alltid bära skyddsglasögon vid arbete på ett fordon. Använd ett hjul chock på ett däck som ligger på motsatt axel från ett du arbetar med. Dra åt parkeringsbromsen om att arbeta på de främre bromsarna, som parkeringsbromsen kommer att hindra dig från att ta bort den bakre bromsoket om du arbetar på de bakre bromsarna.