byta säkring focus 06

Byta säkring för värmereglagen på en 2002 VW Golf TDI

September 15

Värmaren styrsystem i en 2002 Volkswagen Golf TDI innehåller en smältlänken för att förhindra elektriska stötar från att skada ledningarna. När säkringen får mer än 15 ampere av aktuell glödtråden inuti det bryts och öppnar kretsen. En säkring förhindrar kontrollerna värme från att arbeta tills det ersätts. Säkringen måste bytas ut med en lika säkring för att säkerställa att de kontroller värme fungera korrekt och säkert.

Instruktioner

1 Vrid tändningen till läge "OFF". Placera växelväljaren i parken eller första växeln (manuell växellåda) och tillämpa nödbromsen. Öppna huven och koppla bort batteriets minuspol med hjälp av batteripolen nyckel.

2 Lokalisera underhood säkringsplint på höger sida av motorrummet, bredvid fender.

3 Ta bort locket från säkringsblocket och extrahera värmarreglering säkring. Använd vass tång om säkringen är alltför svårt att ta bort för hand.

4 Installera en ny 15 amp mini-säkring i säkringsblocket och byt säkring blockets lock.

5 Anslut den negativa batteripolen med hjälp av batteripolen nyckel. Vrid tändningen till "ON" och testa värmaren kontroller för att säkerställa korrekt drift.

Byta säkring i en förstärkare

September 27

Morgonen efter en stor fest där du pumpas upp sylt hela natten är alltid nyktra när du inser att du blåste säkringen i din förstärkare. Om du inte vet hur man ersätta det med ett nytt, kommer ditt ljudsystem vara död i vattnet. Här är hur du kan få din riggen tillbaka upp och gunga genom att ersätta den trasiga säkringen. Bara inte berätta för dina grannar jag var den som berättade hur man gör det!

Instruktioner

1 Koppla förstärkaren ur vägguttaget innan du försöker byta ut säkringen.

2 Förvandla din förstärkare runt och titta på baksidan av enheten. Vissa modeller gör det mycket enkelt att byta säkring. Leta efter en cirkulär komponent som har en + på det.

3 Om din förstärkare har detta bara vrida den cirkulära komponenten motsols och det kommer att dyka upp. Dra ut och säkringen kommer att sitta rätt inuti.

4 Byt bara ut säkringen med en liknande en och vrid den cirkulära komponenten tillbaka på plats.

5 Om du inte ser extern säkring porten på din förstärkare, då du kommer att behöva ta bort enhetens lock. Ta bort skruvarna längs sidorna och baksidan av enheten, som fäster den övre luckan på plats. När de är alla bort, bör locket lossnar lätt genom att lyfta baksidan upp och dra ut den.

6 Titta i närheten där den elektriska sladden går in i förstärkaren och du bör se glasrörssäkring. Bänd försiktigt ut den ur sina klämmor.

7 Du bör kunna berätta genom att titta på säkringen om det är blåst. Om du inte kan använda en digital multimeter för att testa kontinuitet (se Resurser nedan).

8 Byt en liknande säkring i säkringsklämman. tillbaka locket och köra alla skruvar på plats.

9 Anslut din förstärkare tillbaka in och slå på den. Du bör vara igång igen och redo för nästa fest!

Hur man byter 2007 Ford Focus bromsbelägg

May 1

Arbeta bromsar är viktigt att på ett säkert sätt att köra din 2007 Ford Focus. Focus har skivbromsar fram som använder bromsbelägg. Bromsbelägg stänger på rotorn, vilket fordonet att stanna. Slip ljud eller en högfrekvent skrikande ljud som kommer från din front när du kommer till ett stopp finns indikationer på att dina bromsbelägg har slitna och behöver bytas ut. Ändra dina dynor tar ungefär 30 till 45 minuter.

Instruktioner

1 Parkera din Ford Focus och öppna huven. Ta bort bromsvätskebehållarens lock genom att vrida motsols. bromsvätskebehållaren är placerad på förarsidan av motorblocket.

2 Lossa de främre muttrarna på framdäcken och sedan jack upp bilen. Position jack står under den främre änden och sänka fokus på pallbockar. Ta bort muttrarna och dra framdäcken.

3 Ta bort de två monteringsbultarna på insidan av bromsoket med socket set. Bultarna på 2007 Ford Focus kan tas bort med en 17 mm hylsa.

4 Dra bromsok stiften från framsidan av bromsoket med hjälp av nål-tång. Bromsok stiften ska dra rakt ut med tång.

5 Ta bort de gamla bromsbackarna. Skjut de nya bromsbackar på plats med samma orientering som de gamla som du just bort. Riktningspilar kan tryckas på dynorna som anger vilken väg de ska installeras.

6 Slip bromsok stiftet på plats.

7 Montera bromsoket tillbaka på toppen av rotorn. Sätt bromsok fästbultar för hand. Dra åt dem med socket set. Sätt tillbaka locket på bromsvätskebehållaren som du tog bort i steg 1 och vrid medurs för att dra åt locket.

8 Jack bilen upp något så att du kan ta bort domkraften och sedan sänka fordonet till marken.

9 Kliv in Focus och pumpa bromsarna flera gånger. Bromsarna ska känna fast. Öppna locket på bromsvätskebehållaren och kontrollera vätskenivån inuti. Om vätskenivån är låg, tillsätt lite bromsvätska så att nivån upp till "Fill" linje. Sätt tillbaka locket på bromsvätskebehållaren och vrid medurs för att täta.

Hur man byter 2005 Ford Focus tändstift

January 15

Hur man byter 2005 Ford Focus tändstift


Tändstift arbetar med motorns tändspolar för att hjälpa brand och starta bilen. Du bör byta tändstift på din Ford Focus bil var 30.000 miles, särskilt om de är korroderade eller elektroderna är böjda på sin plats. Till skillnad från äldre bilar, inte 2005 Focus inte använda enskilda tändkablarna med sina tändstift; i stället, är de individuella tändspolar monterad över tändstiften.

Instruktioner

avlägsnande

1 Koppla bort bilens negativa batterikabeln.

2 Ta bort enskilda tändspolen att få tillgång till dess tändstift - koppla spolen elektriska kontaktdon och demontera spolens fästbulten med en skiftnyckel och lyft sedan spolen ut.

3 Blås bort all smuts och skräp från tändstiftet har hål med tryckluft.

4 Sätt din nyckel med en tändstiftshylsa i hålet och vrid den moturs för att ta bort tändstiftet från motorn.

Installation

5 Coat trådarna i ersättnings tändstift med en antikärvningsmedel med en liten, tunn pensel, noga med att inte få någon av föreningen på kontaktens porslinsytan eller elektroder.

6 Trä tändstiftet i hålet för hand, dra åt det med hjälp av skiftnyckel och tändstiftshylsor, vrida den medurs.

7 Montera tändspolen tillbaka på plats med sin monteringsbult och anslut den elektriska kontakten.

8 Upprepa alla ovanstående steg för fler tändstift som behöver förändras.

9 Anslut batterikabeln när du har ersatt alla pluggar du behöver.

Tips

  • Platinum tändstift kan pågå i upp till 60.000 miles.
  • Inte kors tråd tändstiften eller du skada spolen. Om du placerar en liten gummislang över tändstiftet och använda den för att installera plugin i hålet, kommer slangen börjar halka om kontakten är korsgängning.

Anvisningar för byte 2005 Ford Focus tändstift

February 15

Anvisningar för byte 2005 Ford Focus tändstift


Tändstiften i en förbränningsmotor, såsom i 2005 års Ford Focus, antända bränslet och luftblandningen som kommer in i förbränningskammaren. När blandningen antänds av tändstiften, den resulterande explosionen tvingar cylindrarna att röra sig upp och ner, som driver fordonet. 2005 Ford Focus har fyra cylindrar, vilket innebär att det finns fyra tändstift som kommer att behöva bytas ut.

Instruktioner

1 Öppna huven och koppla den negativa (svarta) batterikabeln från Focus 'batteri. Placera kabeln åt sidan så att den inte är i kontakt med batteriet eller någon metalldel på bilen.

2 Ta tag i längst till vänster tändspolen boot och vrid den moturs samtidigt som du drar på den för att koppla bort tändspolen från motorn. Tändspolen boot kommer att vara en av fyra kablage uppradade horisontellt på toppen av Focus motorblocket.

3 Skruva ur tändstiftet insidan av motorblocket med en hylsnyckel och ett tändstift uttag. Vrid tändstiftet moturs och fortsätter att göra så tills det inte finns mer motstånd mot rotation sedan dra ut hylsnyckel för att ta bort tändstiftet.

4 Sätt den nya tändstift i tändstiftshylsor och skjut in den i motorblocket. Vrid den medurs för att säkra det på plats.

5 Placera tändspolen tillbaka in i motorblocket och vrid den medurs samtidigt som du trycker ner för att säkra den på plats.

6 Upprepa denna process för de övriga tre tändstift.

7 Anslut den negativa (svarta) batterikabeln till Focus 'batteri.

Hur man byter säkring nummer 13 på en 2001 Ford 150

April 20

2001 F-150 är en halv-tons pickup som är en del av F-serien linje av lastbilar för Ford Motor Company. Säkringsdosan i F-150 skyddar sina elektriska kretsar från skador. Hastighetsstyrmodulen varningsblinkerknappen, blinkers och bromsljuskontakten är alla skyddade av en 20-amp säkring belägen i position 13 i säkringsdosan. Om du har problem med någon av dessa komponenter, kontrollera säkring nummer 13 först. Om du behöver byta säkringen, är jobbet ganska enkel.

Instruktioner

1 Öppna förardörren och lokalisera säkringen åtkomstpanelen. Det är under instrumentpanelen till vänster om ratten, precis ovanför bromspedalen.

2 Fatta kanterna på serviceluckan och dra den rakt ner. Skjut säkrings avdragare från sin hållare på baksidan av locket. Placera locket åt sidan.

3 Leta säkring nummer 13. Det är den andra säkringen i den andra kolumnen från vänster.

4 Placera käftar säkringen avdragare över säkringen. Tryck på käftar avdragare tillsammans och lyft rakt upp för att dra säkringen från säkringslådan.

5 Skjut en ny 20-amp säkring i position 13 i säkringsdosan tills den sitter ordentligt.

6 Skjut säkrings avdragare tillbaka i hållaren på baksidan av luckan. Snäpp luckan tillbaka i position under instrumentpanelen.

Tips

  • Kontrollera tillståndet hos en säkring genom att observera viran inuti plasthöljet vid toppen av säkringen. Om tråden verkar bruten, separeras eller brännas på mitten, byt ut säkringen. En säkring som fortsätter att misslyckas efter byte kan tyda på ett problem i det att viss elektrisk krets, såsom en kortslutning eller en felaktig elektrisk komponent.
  • Byt aldrig en säkring med en av en annan strömstyrka. Ledningarna kan överhettas och orsaka brand.

Hur man byter en Ford Focus Antenna Base

June 25

Hur man byter en Ford Focus Antenna Base


En bils antenn är det som gör att det för att ta emot radiosignaler. Ibland denna antenn skadas eller bara behöver ändras. Om du måste byta ut antennbasen på en Ford Focus, måste du göra en del arbete att komma in i de inre arbetena av fordonet. Lyckligtvis designers förutsett detta behov och placerade basen i ett lättillgängligt område. Du kan därmed ersätta det själv med mycket få verktyg.

Instruktioner

1 Stänga av radion för att undvika en chock.

2 Ta bort antennen från basen genom att vrida det moturs.

3 Sätt en liten nyckel i skåran på framsidan av innerbelysningen. Försiktigt bända belysningsarrangemanget lös.

4 Koppla bort plug-in kablar från ljuset.

5 Hur man byter en Ford Focus Antenna Base

En stjärnskruvmejsel är i form av ett plustecken.

Ta bort plast lamphuset med en stjärnskruvmejsel.

6 Hur man byter en Ford Focus Antenna Base

Torx bitar formade som sexsidiga stjärnor.

Ta bort skruven som håller antennbasen i position med en Torx-skruvmejsel.

7 Ta bort den gamla antennbasen från utsidan av bilen och ersätta den med en ny.

8 Skruva den nya antennbasen på plats.

9 Skruva lamphuset tillbaka på plats.

10 Anslut ljustrådar och pop belysningsanordningen på plats.

11 Skruva fast antennen i den nya basen genom att vrida den medurs.

Hur man byter en Ford Focus drivaxeln

February 5

En drivaxel förbinder växellådan montering av Ford Focus till drivhjulen. Axeln är inget mer än en axel med två flexibla fogar på vardera änden. Ena änden är ansluten till växellådan och den andra är ansluten till hjulnavet aggregatet. Axlar brukar inte sönder, men leder på axlarna kommer att misslyckas ibland. När detta händer, snarare än att ersätta lederna, är det oftast billigare och mer effektivt att helt enkelt byta ut hela drivaxeln.

Instruktioner

1 Bryt muttrarna löst på hjulet med drivaxeln som du vill ersätta. Vrid muttrarna 45 grader med hjälp av ett däck skiftnyckel.

2 Sätt nödbroms på och jack upp bilen med hjälp av front jack punkten. Sätt en pallbock under varje av de främre kläm svetsar och sänka fokus på läktaren.

3 Ta bort muttrarna och hjul.

4 Lossa och ta bort spindelmuttern med spindeln mutterhylsa och mutterdragare.

5 Ta bort de övre och nedre bromsoket monteringsbultar. Säkra tjocklek till spiralfjädrar med buntband.

6 Avlägsna bromsrotorn från navet. Det kommer att dra rakt ut navaggregatet.

7 Dra ut sprinten från drivaxeln muttern med en tång.

8 Ta bort drivaxelns mutter med hjälp av mutterdragaren.

9 Ta bort dragstången bulten.

10 Ta bort dragstången bulten, och förhandla om styrspindeln och hjulnav enheten ur vägen så att du kan dra axeln ur växellådan.

11 Dra drivaxeln ut ur navaggregatet.

12 Installera den nya drivaxeln. Installationen är baksidan av borttagning.

Hur man byter en Ford Focus Hjullagers

March 21

Hur man byter en Ford Focus Hjullagers


Hjullagret är en fristående enhet på ratten i Ford Focus. Detta innebär lagret blir inte smörjas under den normala fett och smörj rutin eftersom det är ett tillslutet lager. Även om det inte händer mycket ofta, ibland en lagren går dåligt och du behöver byta ut den. Du kan spara en hel del pengar genom att ta hand om reparationen i din egen uppfart eller garage.

Instruktioner

1 Parkera bilen på ett plant underlag och placera stoppklossar bakom bakhjulen. Lossa centrummuttern på hjulaxeln med hjälp av en hylsa och spärr, men inte ta bort det ännu.

2 Öppna motorrummet och lossa centrummuttern på stagaxeln. Backa bort cirka 5 varv. Nu jack upp bilen med bilen jack.

3 Placera jack ställning under ramen i närheten av fästpunkten och höja domkraften stå så nära som möjligt till ramen av bilen. Ta bort hjulet med hjälp av rörtång.

4 Ta bort navet hållaren muttern genom att vrida den från axeln för hand, sedan bort bromsoket med hjälp av en spärr och rätt storlek uttaget. Bromsok styrstiften kommer ut från baksidan av bromsoket. Säkra tjocklek till staget för att hålla den från hängande löst.

5 Koppla bort tie-rod slut och lägre kulleden genom att dra ut sprintarna med hjälp av tång, sedan använda en hylsa och spärrskaft för att ta bort muttrarna.

6 Separera hjulnavet från halvaxel med hjälp av avdragare. Ta bort klämbulten från knogen med hjälp av en hylsa och spärr.

7 Släpp ratten knoge med hjälp av spett för att frigöra den, ta bort hjulnavet och yttre lagerbanan med hjälp av lageravdragare. Dra lagrets innerring med lageravdragare.

8 Ta bort låsringen från knogen med hjälp av tång. Ta bort lagrets ytterring från hjulspindeln.

9 Tryck på det nya lagret i hjulspindeln med hjälp av ett pressverktyg och sedan installera låsringen.

10 Tryck på navet i hjullagret med hjälp av pressverktyget. Rita axeltappen i hjulnavet med hjälp av halvaxel installationsverktyg.

11 Sätt tillbaka styrspindeln och dra åt klämbulten till 66 ft pounds med hjälp av momentnyckel.

12 Sätt tillbaka den nedre kulleden och dra åt klämbulten till 37 fot pounds, anslut sedan tie-rod ände och dra åt muttern till 35 fot pounds.

13 Återbromsoket med hjälp av en hylsa och spärr, sedan skruva navmuttern på axeln. Dra åt med momentnyckeln till 232 fot pounds.

14 Sätt tillbaka hjulet på bilen och ta bort stödfoten. Sänk bilen till marken.

15 Dra mitttaget mutter i motorrummet med hjälp av momentnyckel och dra åt till 35 ft pounds.

Tips

  • Skyddsglasögon för att förhindra skador på ögonen när du arbetar på din bil.
  • Du kan ta bort och återanvända navet låsmutter 4 gånger. Längre än så och du måste ersätta den med en ny.

Byta säkring på en tank 150 Scooter

May 26

Byta säkring på en tank 150 Scooter


Byte av säkring är en av de enklaste reparationer på en 150cc Tank skoter; dock ha i åtanke när man läser följande instruktioner att det kan finnas små variationer baserat på den individuella modell av kinesisktillverkade scooter det arbetas på. Dessa instruktioner är baserade på en 150cc Tank Touring Deluxe sparkcykel. Du kommer att instrueras att ta bort tre skruvar på batteriluckan, men endast två skruvar håller ned batteriluckan på en 150cc Tank Urban Sportig "Euro-Edition" Scooter.

Instruktioner

Ta bort Batterilucka

1 Stäng av huvudströmbrytaren.

2 Lokalisera den rektangulära utskärningen, på basen av den scooter mellan sitsen och styret, under vilka är kaviteten som håller batteriet.

3 Ta bort de tre skruvarna som håller ner batteriluckan med en stjärnskruvmejsel.

4 Försiktigt bända upp locket med en rak skruvmejsel, precis tillräckligt för att få fingertopparna under det att ta bort locket.

5 Ställ locket undan nära, upp och ner och placera de tre skruvarna på insidan av locket.

Undersök Fuse

6 Leta reda på små, rektangulära, plast säkringsdosan bland batterikablarna som ansluter till batteriet. Du kan urskilja konturerna av den 7-amperes säkring inuti.

7 Pop öppna säkringsdosan på fliken, men inte expandera locket för långt. (Se Varningar för att ta reda på varför.)

8 Undersök säkringen utan att ta bort den för att se till att det har gått. Om du kan se att den tunna metallkontakten inuti glaset är avskurna eller glaskammaren är missfärgad inifrån som om något blåste upp, behöver du en ny säkring.

9 Skjut håller klipp på vardera änden av säkringen från säkrings att ta bort säkringen om du måste få en bättre titt för att avgöra om det har gått.

Byt ut säkringen

10 Köp en ny 7-amp säkring på din lokala skoter butik eller på nätet (vissa källor finns i avsnittet Referenser).

11 När du har din säkring, följ instruktionerna ovan för att ta bort batteriluckan, öppna säkringsdosan och avlägsna den gamla säkringen.

12 Tryck försiktigt säkringen i hållaren i säkringsskåpet, känsla eller lyssna på kick av innehavaren klipp tag i säkringen.

13 Stäng säkringslådans lock tills den snäpper tillbaka på plats.

14 Skjut batterikablarna tillbaka så att de är i jämnhöjd med batteriet, sätta tillbaka batteriluckan på plats och stäng den genom att dra åt de tre skruvarna.

Tips

  • Använd lite finess när skruva batteriluckan stängd. Du vill inte att det skruvas ned så hårt att du vill skilja ut krysskruvarna öppna och stänga locket. Men du vill inte heller batteriluckan skruvas ned så löst att vatten kan tränga in i plasttätningen och dra de elektriska komponenterna.
  • Säkringslådan gångjärns är en liten remsa av plast som lätt kommer att falla isär om du är för grovt med det. Bara öppna det när du verkligen behöver. När du öppnar det, bara utöka det tillräckligt långt för att undersöka, ta bort eller byta ut säkringen.
  • Se alltid till att säkringslådans lock snaps stängd.
  • Använd endast delar och inte överskrider strömstyrka säkringen så att ni inte vill riskera fler problem med din scooter, såsom att behöva byta ut batteriet.