byta stödlagerkardanen chevrolet

Hur man byter plasttankar på Chevrolet lastbil Radiatorer

March 13

Sen modell Chevrolet lastbilar använder en stor, vit plast radiator tanken för att avlägsna luft från kylsystemet under värmeexpansion. Tanken är ibland en lång, platt modell som är undangömt upp under dator motor, som kan ta den genomsnittliga bakgård mekaniker ungefär en timme att ta bort.

Instruktioner

Byta kylvätskebehållaren på en Chevrolet lastbil

1 Tappa kylvätskebehållaren genom att koppla den lilla slangen vid basen och låta kylvätskan rinna ut. Denna slang är avkastningen för kylaren som samlar kylvätska när trycket är högt och returnerar det när systemet kyls ned.

2 Ta bort motor dator på sena modeller genom att koppla huvudkontakten och vrida monteringsbultarna i en moturs riktning. Datorn kan avsättas. De två bakre skruvarna är djupa och anslut den bakre delen av kylvätskebehållaren till fender.

3 Ta bort frontmonterad mutter på kylvätskebehållaren, liksom den nedre fender bulten under retur slangnippeln.

4 Dra behållaren mot toppen av motorrummet och bort från stänkskärmen.

5 Byt ut plasttank med en ny enhet, och placera den på fender över monteringsbultarna.

6 Fäst frontmonterade mutter och lägre fender bulten genom att vrida dem medurs.

7 Byt ut datorn och säkra bakre monteringsbultar i en medurs. Anslut datorn tillbaka till ledningsnätet, i förekommande fall.

8 Ersätta returslangen till nippeln vid botten av tanken.

9 Fyll behållaren till rätt nivå av kylvätska.

Tips

  • Lägg till en slangklämma till botten returslangen (tillverkaren kan inte har inkluderat en) .Dispose eller återvinna gamla kylvätskan en automatisk del butiker.
  • Låt inte kylvätska runt för djur att dricka.

Hur man byter en 2003 Chevrolet Trailblazer strålkastare Bulb

March 14

Hur man byter en 2003 Chevrolet Trailblazer strålkastare Bulb


Strålkastare är avgörande för säkerheten under körning. Oavsett om du kör i skymningen, gryning, mitt i natten eller i en dagtid fo, absolut behöver din strålkastare. Om dina strålkastarnas glödlampor har gått ut eller börjar förlora sin effektivitet, måste de bytas ut. Byte av strålkastarnas glödlampor i en 2003 Chevrolet Trailblazer är en ganska enkel process och kommer att föra din strålkastare prestanda tillbaka till sin spets.

Instruktioner

1 Använda huven spärrhaken inne i fordonet, pop huven. Från fordonets utsida, fullt frigöra huven genom att dra i spaken under huven, i närheten av dess centrum.

2 Använd prop staven under huven för att hålla huven upp medan du arbetar på strålkastarna.

3 Känna på baksidan av den strålkastare montering för åtkomstlocket.

4 Dra i locket för att ta bort den och tillåta åtkomst till strålkastaren glödlampa. Om du inte kan ta bort locket med fingrarna, använda en platt skruvmejsel för att bända loss den.

5 Nå din hand i öppningen. Vrid basen av lampan medurs omkring en kvarts varv.

6 Dra ut glödlampan ut och koppla bort den från kabeln.

7 Öppna förpackningen från ersättningslampa och noggrant hantera den med torr pappershandduk.

8 Anslut lampan till sin rätt kabel. Skjut den på plats och vrid den ett kvarts varv motsols.

9 Byt strålkastare montering locket och stäng huven.

10 Slå på fordonet och sedan testa belysningen.

Hur man byter en 1997 Chevrolet Cavalier värmeelement

June 25

Hur man byter en 1997 Chevrolet Cavalier värmeelement


En inte värmeelement slutar bilens värmare från att arbeta, vilket leder till obekväma körning i vintermånaderna. Byta en misslyckad värmeelement i en 1997 Chevrolet Cavalier kräver att de flesta av de inre instrumentpaneler avlägsnas från fordonet; uppgiften är omfattande, men de flesta hem mekaniker kan utföra den. Läs om vilka paneler för att ta bort och processen för att ersätta värmeelementet innan du försöker jobbet.

Instruktioner

1 Töm kylsystemet. Placera en stor oljeavtappningsbehållare under dränerings montering på undersidan av kylaren. Vrid avloppet montering med tång tills vätska rinner från kylaren. Dra åt avloppet montering när vätskan är helt klar rinner från kylaren.

2 Koppla bort värmeslangarna på värmeelementets inlopp och utlopp på motorsidan av brandväggen. Lossa slangklämmor med en tång och dra slangarna från rören.

3 Ta bort de nedre streck isolatorer. Ta bort skruvarna som håller isolator under handskfacket och under ratten med en skruvmejsel, och dra dem bakåt för att ta bort dem.

4 Ta bort instrumentpanelen trim pad. Ta bort mitt defroster grill fästskruv med en skruvmejsel och ta bort grillen. Ta bort instrumentpanelen gavlar för hand och ta bort panelen trim pad fästskruvar, som ligger på båda ändarna av streck pad, med en skruvmejsel. Avlägsna beklädnaden fästskruvar inuti handskfacket med en spärrnyckel; bort trimpanelfästskruvar inuti handskfacket med en skruvmejsel. Placera en liten pry bar mellan kombiinstrumentet och trim pad, och bänd dynan bort från instrumentpanelen för att lossa klämmorna. Dra kudden bort från instrumentpanelen och ta bort den från fordonet.

5 Ta bort kombiinstrumentet och radio trimplatta. Ta bort de två skruvarna på vänster och höger kanter kombiinstrumentet med en skruvmejsel, tillsammans med fästskruven på den högra sidan av radion. Dra trim plattan bort från instrumentpanelen och radio och ta bort den.

6 Ta bort värmaren kärna och förångare paneler, som ligger i mitten av golvet i interiören. Ta bort de fyra panelen fästskruvar med en skruvmejsel. Frigör låsfliken, separera panelerna och ta bort dem.

7 Ta radion och klimatstyraggregatet. Ta bort skruvarna som håller radion på plats med hjälp av en skruvmejsel. Dra radion framåt och ta bort den stereoanslutning sele. Koppla antennanslutningen. Ta radion. Ta bort skruvarna på klimatenheten på plats. Dra aggregatet framåt och koppla ur de elektriska anslutningarna på baksidan av aggregatet. Ta bort montering.

8 Ta ratt och rattstången komponenter. Koppla bort den negativa batterikabeln från batteriet. Ta bort skruvarna som håller rattkåpan på plats, med hjälp av en skruvmejsel, och ta av locket. Ta airbagmodulen fästskruvar bakom ratten med en skruvmejsel och försiktigt bort luftkudden. Ta ratten fästmuttern med en spärrnyckel. Markera ratten och axeln för att se till att du byter ut ratten i samma läge senare. Placera en ratt avdragare på rattstångens axeln och ta bort ratten. Ta bort skruvarna som håller torkarbrytaren och kombinationsbrytare till rattstången, med hjälp av en skruvmejsel. Dra omkopplarna bort från rattstången, lossa de elektriska kontakterna och ta bort växlarna.

9 Ta bort instrumentpanelen. Ta bort luftkanalen fästskruvar, handske-box ljus fästskruvar och instrumentpanelen fästskruvar, med hjälp av en skruvmejsel eller en spärrnyckel. Dra instrumentpanelen bort från brandväggen och ta bort eventuella elektriska anslutningar, ta bort panelen från fordonet.

10 Ta bort värmeelementet omslag. Ta bort kärnlockbultarna från framsidan av enheten och de två skruvarna från mitten och botten av enheten med en spärrnyckel. Dra bort kåpan från enheten.

11 Ta bort värmeelementet. Ta bort värmeelementet bultarna med en spärrnyckel och ta bort klämmorna. Sänka den främre delen av värmeelementet. Separera den från värmeelementet huset och ta bort den.

12 Installera den nya värmeelement. Skjut den nya kärnan på plats och ersätta klämmorna och bultarna med en spärrnyckel.

13 Ta bort värmeelementet omslag. Ta bort kärnlockbultarna från framsidan av enheten och de två skruvarna från mitten och botten av enheten med en spärrnyckel. Dra bort kåpan från enheten.

14 Montera värmeelementet omslag. Byt ut kärnlockbultarna på framsidan av enheten och de två skruvarna till mitten och botten av enheten med en spärrnyckel.

15 Installera instrumentpanelen. Placera instrumentpanelen nära brandväggen och bifoga alla elektriska anslutningar. Skjut kombiinstrumentet till brandväggen och ersätta luftkanal skruvarna, de handske-box ljus fästskruvar och instrumentpanelen fästskruvar med en skruvmejsel eller spärrnyckel.

16 Ta ratt och rattstången komponenter. Fäst elektriska anslutningar till kombispaken och torkarbrytaren. Placera omkopplarna på styrkolonnen och installera fästskruvarna med en skruvmejsel. Placera ratten på axeln, rikta in markeringar som gjorts vid avlägsnande, och installera ratten fästmuttern med en momentnyckel till 30 foot-pounds. Sätt airbagmodulen på plats och installera airbagmodulen fästskruvar med en skruvmejsel. Placera rattstångens skyddet över styrstången och ersätta fästskruvarna med en skruvmejsel. Anslut den negativa batterikabeln till batteriet.

17 Montera radio och klimatstyraggregatet. Sätt klimatenheten på plats och fästa de elektriska anslutningarna på baksidan av enheten. Sätta på radion på plats. Fäst antennanslutning och stereoanslutning sele på baksidan av radion. Montera skruvarna till radion och klimatkontroll enhet med en skruvmejsel.

18 Montera värmaren kärna och förångare paneler, som ligger i mitten av golvet i interiören. Sätt panelerna på plats och koppla in låsfliken att förena de två panelerna. Installera de fyra panel fästskruvar med en skruvmejsel.

19 Installera kombiinstrumentet och radio trimplatta. Sätt panelen på plats och installera de två skruvarna på vänster och höger kanter kombiinstrumentet, följt av fästskruven på den högra sidan av radion, med hjälp av en skruvmejsel.

20 Installera instrumentpanelen trim pad. Sätt beklädnaden på plats och tryck ner på plattan nära toppen av kombiinstrumentet för att engagera klämmorna. Montera trimpanelfästskruvar inuti handskfacket med en spärrnyckel och kåpa fästskruvarna inuti handskfacket med en skruvmejsel. Montera fästskruvarna placerade vid ändarna av instrumentpanelen och tryck de två ändkåpan täcker på plats. Placera mitt defroster grillen och installera fästskruven med en skruvmejsel.

21 Montera de nedre streck isolatorer. Sätt de nedre isolator på plats och installera fästskruvarna med en skruvmejsel.

22 Anslut värmeslangarna vid värmeelementets inlopp och utlopp på motorsidan av brandväggen. Dra åt slangklämmorna med en tång.

23 Fyll kylsystemet med en lämplig blandning av frostskyddsmedel och vatten.

Tips

  • Du kan hyra en ratt avdragare och en momentnyckel på de flesta auto del butiker.

Hur man byter en 1989 Chevrolet Celebrity Serpentine Belt

July 22

Serpentin bälte, ofta kallad en enhet eller ett tillbehör bälte, roterar remskivor av tillbehörssystem i 1989 Chevrolet Celebrity. Serpentin bälten bära ner efter flera tusen miles användning. En av de första tecknen på att ormliknande bältet är klädd ner är ett högt pip kommer från motorn. Byt ormliknande bältet när det slits för att hålla tillbehörssystemen i motorn fungera effektivt.

Instruktioner

1 Leta upp spännarremskivan i motorrummet. Spännaren sitter mellan generator och vevaxel remskivor och används för att hålla ormliknande bältet tätt. En bult sitter i mitten av spännaren.

2 Placera en skiftnyckel på spännaren bulten och vrid remskivan till vänster. Remmen kommer att lossna på alla remskivorna.

3 Ta bort bältet från en av remskivorna och rotera spännaren tillbaka till höger. (Det är enklast att ta av remmen från generatorns eller spännrullar.)

4 Dra remmarna från övriga remskivor och kassera bältet. 1989 Chevrolet Celebrity har sex block: generator, servostyrning, vattenpump, luftkonditionering, vevaxel och spännare.

5 Hitta tillbehöret bältet diagram i motorrummet och använda den som en guide för att ersätta ormliknande bältet (se Resurser) - motorn körs inte rätt om bältet inte placeras på rullarna i samma ordning.

6 Dra remmen runt remskivor enligt banddiagram, lämnar generatorn eller spännaren öppen.

7 Flytta spännarremskivan åt vänster, lindas remmen runt den slutliga remskivan och rotera spännaren tillbaka till sitt ursprungliga läge. Bältet kommer att strama runt de andra remskivorna.

Tips

  • Se till ormliknande bältet sitter i centrum spåret hos varje remskiva. Om den inte är korrekt belägen, kommer bandet inte köra tillbehörssystem, eller det kommer att skapa ett högt gnisslande ljud.

Hur man byter en 1998 Chevrolet Lumina torkararmen

October 10

Hur man byter en 1998 Chevrolet Lumina torkararmen


Torkararmar i en 1998 Chevrolet Lumina är tåliga och kommer sannolikt inte behöver bytas så ofta. Men om din Lumina har en torkararm som blir skadade eller slitna, kan du byta ut armen ganska enkelt. Torkararmarna är inte allmänt tillgängliga och du måste beställa en ersättare genom en Chevrolet återförsäljare eller en online delar leverantör. Även om det här jobbet är lätt prestation i några minuter, är det inte en uppgift som du bör fördröja eftersom en oanvändbar torkararmen kan vara farligt vid körning i dåligt väder.

Instruktioner

1 Lyft torkar bort av Lumina s vindrutan tills den sitter på plats utanför vindrutan, sedan hitta torkarbladet utlösningsmekanism. Hittar frigöringsmekanismen där torkarbladet ansluter till J-krok i änden av armen.

2 Tryck eller släpp mekanism, så som lätt kan dras av torkarbladet armen. Det ska komma rakt ut armen krok med en fast drag.

3 Ställ torkarbladet åt sidan för senare användning. Lägg en handduk på Lumina s vindrutan och sänk armen på den. Detta kommer att hålla metallarmen från repor eller på annat sätt skada glaset.

4 Ta bort täck vid basen av torkararmen. Det bör lossna med liten ansträngning, för att avslöja en mutter som fäster armen till torkarmotorn. Ta bort muttern med en hylsnyckel och ställ den åt sidan för senare.

5 Dra den gamla torkar off. Vagga den fram och tillbaka försiktigt men bestämt tills det lossnar. Detta är anledningen till att handduken lades ner tidigare som en säkerhetsåtgärd.

6 Montera den nya torkararmen till Lumina s torkarmotor med din hylsnyckel och muttern du tog bort i steg 4.

7 Sätt tillbaka torkarbladet. Rikta bladenheten centrum samband med ny arm krok. Dra på plats tills du hör ett klick. Detta kommer att vara frigöringsmekanismen fästa bladet till armen.

8 Plocka handduken upp off av Lumina vindruta. Upprepa stegen för den andra torkararmen, om det behövs.

Hur man byter en 2001 Chevrolet Impala Drivaxel

October 19

Chevrolet lanserade Impala som sin egen modell 1959, efter det tillbringade bara ett år som den högsta trim nivå av Bel Air. Impala blev ett av de fordon som utgjorde stark grund att Chevy fortfarande vilar på. Chevy höll Impala runt tills 1985, sedan återuppstod namnet kort från 1994 till 1996 för att göra Impala SS grunden en modifierad Caprice. År 2000 Chevrolet tog tillbaka Impala som sin egen modell, men det hade en enorm skillnad från alla andra impala, var det framhjulsdrift. Byte av 2001 Impala främre drivaxlar själv tar tid och en hel del koncentration, men kan spara en hel del pengar också.

Instruktioner

1 Lossa de främre muttrarna på hjulet med dålig axel, med hjälp av en spärr och uttag. Höj fordonets front med en domkraft och ställning jack står under fordonets ramen. Sänk Impala på pallbockar. Ta bort muttrarna och dra framhjulet från navet.

2 Spåra låsningsfria bromsvajern uppåt tills du träffar där den ansluter till Impala s låsningsfritt bromssystem ledningar. Tryck och håll upplåsningsknappen på ledningsnätet och dra ut den. Spåra ABS tråden tillbaka nedåt och dra den från kabelklämmor.

3 Ta bort muttern på undersidan av krängningshämmaren länk med en spärr och uttag, medan du håller länkens bult stadigt med en kombination skiftnyckel. Dra krängningshämmaren länken från den nedre styrarmen och krängningshämmare. Lägg märke till att sju komponenter lossna med länken som du drar bort det, spara dessa komponenter för ominstallation. Lämna den övre gummibussningen och metallbricka fäst till länkbulten.

4 Instruera en assistent för att hålla bromspedalen när du tar bort axelmuttern med en spärr och uttag.

5 Dra ut sprinten från den yttre tie-rod end stud, med hjälp av nål-tång. Ta bort tie-rod end mutter med en spärr och uttag. Placera en universell styrled avdragare över tie rod slutet, så dess skruv del vidrör tie-rod end stud och klorna grepp styrspindeln. Dra styrlänk avdragare med en spärr och uttaget tills dragstång slut dyker från styrspindeln.

6 Ta den nedre kulleden sprint med vass tång och dra sprinten från kulledstappen. Lossa kulleden muttern med en spärr och uttag. Placera en kulled separator på kulleden, så separatorn skruv del vidrör kulledstappen och de fasta kontakterna sidostyrspindeln. Dra åt kulleden avskiljare med en spärr och uttaget tills kulleden poppar fria från styrspindeln. Ta kulleden muttern och dra den nedre styrarmen nedåt för att ta bort kulleden från styrspindeln.

7 Placera en spindelnavet remover på framnavet, så att hjulbultarna går genom hålen på den flänsade delen av plockaren och skruvdelen vidrör änden av axeln. Därefter dra åt muttrarna på hjulbultar som har spindel remover.

8 Dra åt spindelnavet remover med en spärr och uttaget tills navet och axeln separat. Dra axeln nedåt, så det är klart av navet.

9 Krypa under bilen tills du når axeln till överföringsanslutningspunkten och placera ett uppsamlingskärl under anslutningspunkten. Placera en axelaxel remover kopp på innersta delen av axeln och skjut den mot utsidan av axeln tills den plats på flänsen på axeln. Dra åt gängade änden av en glidhammare på axelaxel remover cup. Använda kraften från glidhammare för att frikoppla axeln från växellådan. Dra axeln från växellådan och ut från under fordonet.

10 Rada upp den inre delen av axeln med sin ingång på transmissionen. Tryck på axeln mot sändningen tills axel sätena helt i transmissionen. Dra utåt på axeln för att kontrollera att du sitter det helt. Skjut den yttre delen av axeln i Impala nav och trä en ny axelmuttern på axeln endast en eller två varv.

11 Svänga styrarmen uppåt och styra kulledstappen i styrspindeln. Trampa kronmuttern på kulledstappen. Guide yttre styrstag slut i hålet i styrspindeln och hand tråd sin kronmuttern på dess stud.

12 Instruera din assistent för att hålla bromspedalen när du dra åt axelmuttern till 118 foot-pounds med en momentnyckel och uttag.

13 Dra åt kulleden muttern till 50 foot-pounds. Kontrollera att en dal i den kronmuttern linje med hålet genom kulledstappen. Om det inte justera, dra åt muttern något för att anpassa den. Sätt i en ny saxpinne genom hålet i kulledstappen och böja benen i motsatta riktningar med vass tång för att låsa den på plats.

14 Applicera 35 foot-pounds av vridmoment till tie-rod slutet är kronmuttern. Kontrollera att en dal i kronmuttern ställer upp med hålet genom tie-rod end stud. Om de inte justera, dra åt dragstång slut i små steg tills de kan passas in. Sätt i en ny saxpinne genom hålet i tie-rod end stud och böja benen i motsatta riktningar för att låsa den på plats.

15 Guide krängningshämmaren länken genom hålet i krängningshämmaren och skjut följande komponent på vingla bar länken, i följande ordning: gummibussning, metallbricka, metallhylsa, metallbricka och gummibussning. Styra vingla bar länken genom hålet i kontrollgruppen. Skjut en gummibussning, då en metallbricka på botten av länken, och dra åt dess mutter. Dra åt vingla bar länk mutter till 17 foot-pounds medan du håller på länken bulten stadigt med en kombination skiftnyckel.

16 Anslut ABS sensor sele i Impala s kabelnät och tryck på ABS tråden tillbaka till dess routing klipp.

17 Sätt tillbaka framhjulet på den främre navet och dra åt dess muttrarna. Höj Impala av domkraften står med en våning jack och ta bort jack läktaren. Sänk fordonet till marken, sedan dra åt muttrarna i ett korsvis, till 100 foot-pounds.

18 Starta Impala och låt den nått sin driftstemperatur - ungefär halvvägs upp temperaturmätaren. Flytta växelspaken genom alla växlarna, pausa i ca tre sekunder i varje växel.

19 Ta bort transmissionsstickan och torka av oljan från den med en ren, luddfri trasa. Sätt tillbaka oljestickan och ta bort den igen. Kontrollera vätskenivån på minnet, rätt nivå i nära mitten av den streckade delen av oljestickan. Sätt en tratt och tillsätt mer Dexron III transmissionsolja tills den når rätt nivå, om det behövs.

20 Ta den gamla transmissionsolja till en begagnad bil vätskeåtervinningsstation för omhändertagande. Många Bildelsaffärer ta gamla transmissionsolja gratis.

21 Kör Impala till en närliggande bilreparationer möjlighet att ha en professionell inriktning utförs.

Hur man byter en 1998 Chevrolet S10 Coil Pack

April 21

Hur man byter en 1998 Chevrolet S10 Coil Pack


På en 1998 Chevrolet S-10, är ​​tändsystemet styrs av en spole pack som befinner sig på sidan av motorn. Spolen pack styr gnista går till varje cylinder, så om en av spolarna går ut, måste du byta ut den, eller din motor kommer att köras vid en mindre kapacitet eftersom en mindre cylinder bränning. Även om det är lite komplicerat att få till spolen pack, är det inte svårt att få bort.

Instruktioner

1 Använd domkraften för att lyfta den främre delen av S-10, ställ sedan in den på pallbockar. Se till att bilen är helt och fast på läktarna innan du arbetar på fordonet. Ta bort förarsidan däck med däck järn och ställ den åt sidan. Använd en platt skruvmejsel för att dra bort plastflikarna som håller plastinnerinnerskärmen till fender, och ställa det åt sidan.

2 Märk varje tändstiftskabeln på spolen paketet med maskeringstejp och märkpenna. Gör varje etikett har något som kommer att hjälpa dig att känna igen var tändstifts trådar behöver fästas ersättningspolen pack. Till exempel kan en etikett läsa "övre högra spolen" och en annan kunde läsa "nedre högra spole" eller vad som fungerar för dig. Ta sedan bort varje tändstiftskabeln från spolen paketet genom att ta tag basen av tråden och dra mot dig med en vridande rörelse. Koppla ur det kabelnät samtidigt.

3 Unbolt spolpaketet från sidan av motorblocket, med hjälp av hylsnyckel, och kasta förpackningen. Installera ersättningspolen pack på motorn med hylsnyckel tryck sedan tändstiftstrådar på spolen paketet, enligt etiketterna som du har gjort. Installera några elektriska anslutningar på samma gång.

4 Sätt tillbaka innerskärmen genom att trycka in plastclips med tummen. Sedan installera om förarsidan däck med däck järn, och sänka bilen bort från pallbockar med domkraften.

Hur man byter en 2005 Chevrolet Impala Batteri

November 14

Hur man byter en 2005 Chevrolet Impala Batteri


Under hela din 2005 Chevrolet Impala, kan du behöva byta batteri. Tecken på att batteriet har dött eller måste bytas inkluderar radio och lampor som inte fungerar korrekt. Dessutom, om du försöker starta motorn genom att vrida tändnings och bilen gör ingenting, eller gör ett klickande ljud, kan batteriet vara död. Du kan byta ut batteriet i 2005 Impala i några få steg. Själva batteriet ligger på passagerarsidan av bilen, nära den främre stötfångaren. Innan du börjar, se till att du kan lyfta upp till 50 pounds, eftersom de flesta Impala batterier sträcker sig från 40 till 50 pounds.

Instruktioner

1 Låt Impala svalna en halv timme. Detta kommer att ge komponenter, inklusive batteri, tillräckligt med tid att svalna, förhindra brännskador.

2 Pop huven, med hjälp av avtryck inuti Impala.

3 Lossa bulten som håller den svarta kabeln till batteriet, med en kombination skiftnyckel. Ta bort kabeln och lägg åt sidan. Upprepa denna process för den röda kabeln.

4 Frigöra bandet som håller batteriet på plats.

5 Lyft batteriet från dess fack för att ta bort batteriet från Impala. Kasta av batteriet enligt lokala föreskrifter.

6 Rengör batterifacket och anslutningskablar, med hjälp av en stålborste och trasa, för att ta bort skräp och korrosion. Detta kommer att säkerställa en god förbindelse med det nya batteriet.

7 Sätt det nya batteriet på plats på batterifacket. Anslut den röda kabeln till batteriet, och säkra den genom att dra åt ner med kombinationen skiftnyckel. Upprepa för den svarta kabeln. Anslut bandet och stäng huven.

Hur man byter en 1956 Chevrolet Ignition Switch

July 22

Tändningslåset används för att starta 1956 Chevrolet genom att skicka en avgift från batteriet som engagerar starter att slå på motorn. Om du har kontrollerat alla andra möjliga problem till varför bilen inte startar, ska du byta ut tändningslåset. Du kan hitta tändningslåset i rattstången i din Chevy. En ny tändningslåset för modell av din Chevrolet kan plockas upp från din lokala auto butik.

Instruktioner

1 Lyft upp huven på din Chevrolet. Stötta huva med huva stativet. Leta reda på batteriet. Använd en skiftnyckel för att lossa bulten fast till den negativa batteripolen. Dra minuskabeln från batteripolen.

2 Ange förarsätet. Ta rattkåpan. Detta kan göras genom att placera kontakterna runt kanten på ratten och lyfta dem med händerna. Om du har svårt att ta bort dem, använda en platt skruvmejsel; se till att inte skada ratten medan du gör detta, eftersom det kommer att bli svårt att ersätta en ratt över 50 år gammal.

3 Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort hylsan som täcker rattstången. Detta kan göras genom att ta bort fästskruvarna som håller den på plats. Dra hylsan bort från kolonnen och placera den i ett säkert område.

4 Använd skiftnyckel för att ta bort fästbultar kopplade till tändningslåset. Placera nyckeln i tändningslåset och flytta den till det låsta läget. Haka av fäststiftet som är ansluten till låscylindern med antingen handen eller en liten skruvmejsel. Avlägsna låscylindern och tändningslåset från rattstången.

5 Avlägsna tändningslåset från låscylindern genom att koppla låsflikarna med handen. Sätt på en ny tändningslåset till låscylindern genom att ansluta sina flikarna. Infoga dem båda tillbaka till rattstången och fäst på plats med bultar. Åter de tidigare borttagna komponenter genom att följa steg 1 till 4 i omvänd ordning.

Hur man byter en 1995 Chevrolet Astro MAF

March 14

Hur man byter en 1995 Chevrolet Astro MAF


1995 Astro är en fullstor van tillverkad av Chevrolet. På grund av van mångsidiga utseende, har det använts som en personbil samt en last van för företag. 1995 Astro var utrustad med en massa luftflöde (MAF) sensor, som hjälper till att kontrollera förhållandet luft-bränsle i motorn. När sensorn slutar fungera korrekt, kommer bilen inte köras effektivt och börja gå på tomgång grovt. Det är viktigt att ersätta en felaktig MAF sensor för att säkerställa livslängden på din motor.

Instruktioner

1 Parkera Astro och låt den svalna i 30 minuter om motorn har varit igång. Om van drevs en lång sträcka, vänta upp till en timme för att säkerställa att alla komponenter är cool.

2 Öppna huven. Leta MAF-givaren, som kan hittas mellan luftfilterhuset och fordonets spjällhuset.

3 Ta bort kabelnätet från sensorn. Selen kommer dra med liten kraft. Ställ den åt sidan så att du inte kommer att skada det när du tar bort sensorn.

4 Ta bort de två skruvarna som håller sensorn på plats, med hjälp av en T20 torx bit tillsammans med en bit förare. Då bultarna avlägsnas, ställa in dem åt sidan. Dra sensorn ut ur fordonet. Var noga med att inte slå omgivande komponenter. Kassera sensorn.

5 Sätt ersättnings sensorn på plats. Rikta bulthålen på sensorn med hålen på fästet.

6 Byt ut skruvarna och dra åt dem med hjälp av T20 torx. Anslut ledningsnätet i ersättningssensorn. Du hör ett klick när selen är inkopplad hela vägen. Stäng huven.