byte av bromsljus toyota rav4

Så här ändrar bromsljus på en Toyota RAV4

November 29

Så här ändrar bromsljus på en Toyota RAV4


Körning med felaktig bromsljus kommer inte bara få dig en bra, men kan också orsaka en olycka. Lyckligtvis kan du lätt undvika dessa situationer genom att göra regelbundet underhåll av fordon. Även om det kanske låter utmanande, kan ändra din bromsljus vara roligt och kommer säkerligen att spara pengar. Vid byte en bakre glödlampa på en Toyota RAV4, måste du vara medveten om att för äldre modeller, är tillgång till lampan vanligtvis från utsidan av bilen, medan nyare modeller, är åtkomst från bagageutrymmet.

Instruktioner

Toyota RAV4 2000 och tidigare modeller

1 Leta reda på tillgång till bromsljuset, som ligger strax nedanför bakljuslinsen.

2 Öppna den lilla metall lucka, genom att använda en skruvmejsel för att bända upp underifrån nederkanten.

3 Med hjälp av en stjärnmejsel, ta bort de två 10mm fästskruvar som ansluter objektivet till kroppen.

4 Lossa linsen från kroppen genom att dra. Bromsljus är den nedre blåsan på enheten.

5 Vrid lamphållaren moturs tills den slutar rotera.

6 Dra glödlampan rakt ut ur hållaren.

7 Ta den nya lampan och placera den i hållaren genom att försiktigt trycka in det.

8 Vrid lamphållaren medurs.

9 Fäst svansen linsen genom att trycka in det lite. Använd sedan Phillips-skruvmejsel för att fästa de två 10 mm skruvar, tills linsen är tätt förbunden med kroppen.

10 Stäng metall dörr under svansen linsen.

11 Testa bromsljuset genom att vrida motorn på och trycka på bromspedalen. Har någon stå bakom bilen för att kontrollera att ljuset tänds när du använder bromsen.

Toyota RAV4 2001 och nyare modeller

12 Leta reda på tillgång till bromsglödlampan, som är i bakluckan på bilen.

13 Ta bort locket och åtkomstpanelen genom att dra något. Bromsljus är botten en på enheten.

14 Vrid lamphållaren moturs tills den slutar rotera.

15 Dra glödlampan rakt ut ur hållaren.

16 Ta den nya lampan och sätta den i hållaren genom att försiktigt trycka in det.

17 Vrid lamphållaren medurs.

18 Fäst serviceluckan och luckan genom att skjuta den en aning.

19 Testa att bromsljuset fungerar genom att vrida motorn på och trycka på bromspedalen. Har någon stå bakom bilen för att kontrollera att ljuset tänds när du använder bromsen.

Tips

  • Kontrollera tabellen i avsnitt 7-3 i din Toyota RAV4 Bruksanvisning, i syfte att fastställa vilken typ av lampa som du behöver.
  • Vrid bilmotorn släckt innan du försöker ändra några glödlampor.

Hur man byta bromsbelägg på en 2007 Toyota RAV4

June 24

Hur man byta bromsbelägg på en 2007 Toyota RAV4


2007 Toyota RAV4 har skivbromsar fram som utnyttjar skivbromsklossar. De bakre bromsarna på den kompakta SUV kan använda antingen trumbromsar eller skivbromsar. Denna SUV har också två och fyrhjulsdrivna modeller. Medan bromsbeläggen mellan de två versionerna av tillgängliga modeller är olika, är det förfarande för att byta ut dem i stort sett samma. De främre bromsarna svarar för 70 procent av bromskraften för fordonet, medan de mindre bakre kuddar (på baksidan skivbroms modeller) endast står för 30 procent.

Instruktioner

1 Placera ett hjul kil bakom en av de bakre däck (för främre bromsbelägg ersättare) eller framför ett av framhjulen (för bakre bromsbelägg utbyte) och sedan sifon del av bromsvätska från huvudcylindern med hjälp av en bromsvätska sifon. Kassera gamla vätskan och ersätta huvudcylinderkåpan.

2 Lossa hjulmuttrarna från vilken axel du ersätter bromsbeläggen på. Använd däckskiftnyckel för att lossa hjulmuttrarna precis tillräckligt för att backa bort dem från kanterna.

3 Hissa lämplig axel med hjälp av en domkraft och stödja RAV4 på stödfoten (s) sedan. Du kan lyfta ena sidan och slutföra bromsbelägg ersättning om så önskas, eller så kan du lyfta hela bakaxeln, men inte använda uttaget som ett stöd för fordonet; de är inte lika pålitliga som domkraften.

4 Ta bort hjulmuttrarna och ta bort däcken och ställ dem åt sidan av arbetsområdet.

5 Placera C-klämman över okhuset så den övre delen av klämman är stagade mot insidan av tjocklek ramen och skruvhålet av klämman är placerad mot den yttre bromsklossen s stålplåt. Dra åt klämman långsamt för att driva bromsok kolv helt i hålet.

6 Stödja de övre och nedre glidstift med en öppen ändsida av en metrisk skiftnyckel och lossa sedan bromsok bultar från glidstiften i rutan-ändsidan av en metrisk nyckel.

7 Ta bort bromsok från bromsok momentplattan. Placera bromsok på en tjocklek hängare och stödja den på chassit för att skydda skada uppstår på den flexibla slangen linje fäst vid bromsoket.

8 Ta bort de gamla bromsbelägg, shims, bromskloss våren och bromsbelägg klipp från bromsok momentplattan.

9 Montera nya bromsbelägg klipp och sedan använda ett tunt lager av silikon broms smörjmedel på pad platser på klippen. Placera ersättnings shims på stålplåtar av ersättningsdynor (om de inte redan fäst eller satsat på) och sedan använda eller spraya shims och stålplåtar med en nivå vapen bromsbelägg anti-skrika förening eller spray. Tillåta föreningen eller spraya ett par minuter för att bli klibbig.

10 Placera dynorna på kudden klipp på momentplattan sätter pad våren och sedan ta bort bromsok från galgen och placera den över kuddar och rotorn.

11 Smörj glidstiften och infoga dem genom bromsoket. Håll glidstiften med den öppna ändsidan av en metrisk skiftnyckel och skruva bromsok bultar till stiften för hand för att starta. Efter båda bultarna är hand gängad in i rutan för fast nyckel av en metrisk skiftnyckel för att dra åt dem.

12 Byt ut däcket (s) och hjulmuttrar och sedan dra åt muttrarna tätt till kanten (s). Lyfta RAV4 med domkraften tillräckligt hög för att avlägsna stativet (er). Upprepa pad ersättning för den andra sidan av samma axel, om du bara har lyft en sida i taget.

13 Använd momentnyckel och en 21 mm metrisk uttag för att dra åt hjulmuttrarna i ett stjärnmönster till 80 ft-lbs.

14 Pumpa bromspedalen i hytten av SUV tills den känns fast och bromspedalen är en normal höjd. Kontrollera bromsvätskenivån i huvudcylindern och råga med ny bromsvätska till hela märket, om det behövs. Ta bort hjulet kilen och sedan provköra RAV4.

Hur man byter Disc bromsbelägg på en 2006 Toyota RAV4

May 8

Hur man byter Disc bromsbelägg på en 2006 Toyota RAV4


Byt ut främre och bakre skivbromsar på 2006 Toyota Rav4 när slitagevarnare börjar skrapa mot broms rotorer eller när tjockleken av kuddar själva når en millimeter, beroende på vilket som inträffar först. Medan byte av bromsbelägg, dra nytta av möjligheten att inspektera rotorer för stort slitage eller andra skador. Om tunga poäng finns på ytan av broms rotorer, ersätta dem att säkerställa en konsekvent bromsning och minska risken för tidigt bär de nya bromsbelägg.

Instruktioner

1 Parkera Rav4 på en plan yta och dra huven spärren under instrumentbrädan på förarsidan av fordonet.

2 Ta bort huvudcylinder lock som är beläget i närheten av brandväggen på förarsidan av Toyota motorrum. Placera en butik trasa över behållarens öppning för att hålla skräp från behållaren. Öppna locket kommer att göra att trycka bromsoket kolvarna i kommande steg enklare.

3 Lossa muttrarna på alla hjulen är avsedda för bromsbelägg utbyte med rörtång.

4 Placera domkraften under ramen på framsidan av fordonet och lyfter Toyota. Plats jack står under ramen av Rav4 för stöd.

5 Ta bort muttrarna och ta Toyotas hjulen från de främre hjulbultar.

6 Ta botten av de två bromsok bultar med 14 mm nyckel.

7 Lyft bromsok från bromsok montera och bromsbelägg med en skruvmejsel. Tjockleken kommer att rotera bort från rotorn kring den övre bromsok bolt.

8 Pressa bromsbeläggens klämmorna med tång och dra bromsbeläggen från vardera sidan av bromsrotorn.

9 Placera C-klämman på bromsok kolv och på baksidan av Toyota s tjocklek. Skruv klämman för att tvinga kolven in i sidan av bromsoket. Avlägsna den C-klämman när kolven är helt intryckt i bromsoket.

10 Placera nya bromsbelägg i sina spår på sidorna av rotorn. Skjut dem mot rotorn så att klämmorna snäpper i spåren på bromsok fästet.

11 Rotera bromsok tillbaka runt bromsok fästet och nya bromsbelägg. Skruva i bromsok bultar och dra åt dem med 14 mm nyckel.

12 Upprepa processen för återstoden av bromsbelägg som kräver utbyte.

13 Byt hjulen på hjulbultarna och skruva på muttrarna för hand. Lyft Rav4 med domkraften och ta bort domkraften.

14 Sänk Toyotas däck till marken och dra åt muttrarna med rörtång. Återgå till motorrummet.

15 Avlägsna butik trasa från huvudcylindern öppning och bedöma bromsvätskenivån i behållaren. Fyll behållaren med DOT-3 rankade bromsvätska som behövs. Ersätta huvudcylinder locket och stäng Rav4 huva.

Hur man byter Cabin luftfilter av en 2008 Toyota RAV4

August 24

2008 Toyota RAV4 har flera filter för att avlägsna föroreningar från motoroljan, kabinluften, bränsle, motor luft och transmission. Kabinen filtret fångar damm, smuts och pollen, vilket hindrar den från att blåsa in i passagerarutrymmet. Precis som motorfilter kräver periodiskt utbyte kabinen luftfiltret. Ligger bakom handskfacket, är filtret ett av de lätta att få tillgång till på RAV4. Toyota föreslår byte av kupéfilter var 30.000 miles, men på grund av lättillgänglighet, tätare inspektioner är en bra idé i hög damm eller pollen regioner.

Instruktioner

1 Öppna RAV4 s handskfacket. Tryck inåt på vänster sida av handskfacket samtidigt dra utåt för att frigöra den vänstra handskfacket behålla stud från instrumentpanelen stopp. Tryck inåt på den högra sidan av handskfacket samtidigt dra utåt för att frigöra höger behålla stud.

2 Dra spärren arm höger sida av handskfacket. Sänk RAV4: s handskfacket fullt ut exponera kabinen luftfilterutrymmet.

3 Tryck på fliken fäst på vänster sida av kabinen filterluckan för att frigöra dörren. Dra bort luckan från facket för att exponera kupéfilter.

4 Skjut gamla kupéfilter ur kabinen filterutrymmet och kassera den. Skjut RAV4 nya kupéfilter i facket, med luftflödet pilar riktade uppåt.

5 Sätt kabinen filterluckan tillbaka på plats och stäng den för att låsa fliken fäst på plats. Lyft RAV4: s handskfacket tillbaka på plats.

6 Lyft hållararmen upp och skjut den på hållararmen stud. Installera spärren armen på sidan av handskfacket. Stäng handskfacket.

Tips

  • Ta aldrig RAV4 hytt luftfilter tills du är redo att ersätta den, och aldrig använda miljöstyrsystemet utan kupéfilter på plats. Om du gör det förorenar dammsystem med smuts, pollen och skräp.

Hur man byter en Front Signal Light på en Toyota RAV4

March 13

Hur man byter en Front Signal Light på en Toyota RAV4


Många förare misslyckas med att kontrollera sina lampor och blinkers regelbundet. Ofta är ett trafikstopp den första indikation på att du har en glödlampa utbränd. Om du är en av de få som inte kontrollera, och du upptäcker att du har en främre blinkers fungerar inte på din Toyota RAV4, i ca 15 minuter kan du lösa problemet. Blinkers är en del av den främre strålkastare montering, nås från motorrummet.

Instruktioner

1 Öppna huven och ta bort motorhuven. Detta är den plastbiten som täcker den främre delen av motorn, som syftar till att skydda dig från fläkten. Den hålls på plats av nio plastclips. För att ta bort klippen, infoga en liten, platt skruvmejsel i den centrala delen av klippet och lyft upp. Detta frigör klippet och du kan nu dra ut med fingrarna eller en tång. Om du bara ändrar lampan på ena sidan av RAV4, kan det vara onödigt att helt ta bort locket.

2 Leta upp blinkers uttaget på baksidan av strålkastare montering. Det finns tre uttag totalt, inklusive strålkastare hel- och halvljus uttag. Blinkers uttag är en närmast utanför bilen. Ta tag i sockeln och vrid den moturs för att släppa det. Dra ur strålkastare montering.

3 Ta bort den gamla glödlampan genom att dra den rakt ut ur sockeln. Sätt den nya lampan i sockeln.

4 Sätt uttaget i strålkastare montering och vrid den medurs för att låsa den på plats. Kontrollera att se till att lampan fungerar innan du byter motorluckan.

5 Byt motorhuven. Sätt locket på plats. Sätt clipsen i hålen. När du har alla klipp sätt, trycker ner den centrala delen på alla klipp att låsa dem på plats.

Tips

  • Håll några reservlampor och en liten skruvmejsel i handskfacket så att du kan ändra en dålig lampa så snart som möjligt.

Hur man byter en sidomarkerings på en Toyota RAV4

March 25

Toyota RAV4 är en liten SUV med sidomarkörer i bilen strålkastare enheten. Avlägsnande av monteringen är inte nödvändigt att sätta tillbaka sidomarkeringslampa. På RAV4, kan du enkelt nå bakom strålkastare enheten för att komma åt glödlampan och hållaren. Handskar för förfarandet hindrar huden från att skada lampan.

Instruktioner

1 Öppna RAV4 huven. Stäng av motorn.

2 Kontrollera spolarvätskemunstycket i det främre högra hörnet av motorrummet. Du ser en liten klämma på den bakre kanten. Att ta bort det är nödvändigt att ersätta den sida markör på förarsidan. Om du byter ut passagerarsidan sidomarkerings, det är inte nödvändigt.

3 Dra upp fästet, för att ta bort den. Ta tag i munstycket och tryck den bakåt. Detta ger dig gott om utrymme att nå din hand bakom strålkastare montering, för att ersätta sidomarkerings.

4 Vänd basen av sidomarkerings lampan moturs, för att ta bort den från enheten. Den sidomarkerings lampan är utanför glödlampan i enheten.

5 Dra sidomarkeringslampa från basen, noggrant. Ta den nya sidomarkerings glödlampa och sätt in den i basen. Vrid inte det. Sätt lampan bas tillbaka till enheten. Vrid den medurs.

6 Flytta spolarmunstycket tillbaka till utgångsläget, om det behövs. Sätt klippet tillbaka in i hålet. Centrum av tryckstiftet klippet kommer att höjas. Peka på den ner med en liten skruvmejsel för att säkra klämman.

Hur man byter en vindrutetorkare på en Toyota RAV4

April 3

Hur man byter en vindrutetorkare på en Toyota RAV4


Vindrutetorkarna på en Toyota Rav4 bör bytas vart 12 till 18 månader. Knivar bör kontrolleras var sjätte månad för att avgöra om de behöver bytas ut. De flesta torkarbladen är tillverkade av gummi som slits ut på grund av vädret. Vissa torkarbladen är speciellt gjorda för att hålla längre och är dyrare. Byte av vindrutetorkare på en Rav4 är en enkel process som tar mindre än 20 minuter att slutföra.

Instruktioner

1 Vända bilen och vindrutetorkarna på. Vända bilen av när vindrutetorkarna är ungefär halvvägs upp för att möjliggöra enklare åtkomst.

2 Lyft torkararmar utanför fönstret.

3 Tryck på fliken torkar låsning uppåt och dra ner på den gamla torkarbladet för att ta bort den.

4 Sätt på en ny torkarblad till förarsidan genom att placera torkar krokar i samma platser som tidigare torkarbladet och trycka uppåt tills du hör ett klick, vilket signalerar torkarbladet låses fast. Använd rätt storlek torkarbladet.

5 Sätt på en ny, korrekt storlek torkarblad till passagerarsidan på samma sätt som du gjorde på förarsidan i steg 4.

Hur man byter Serpentine Belt på en Toyota RAV4

July 2

Hur man byter Serpentine Belt på en Toyota RAV4


Toyota RAV4 modeller har ett bälte som kontrollerar alla tillbehör på framsidan av motorn. Ormliknande bältet drivs av vevaxelns remskiva. Varje gång vevaxeln remskiva vänder, serpentin bandet rör runt var och en av de accessoriska remskivor. Ormliknande bältet har ribbor på insidan av bandet som reser insidan av spåren på varje remskiva. När dessa ribbor börjar spricka, kommer ormliknande bältet behöver bytas ut.

Instruktioner

1 Öppna huven på Toyota RAV4 och säkra huven på plats.

2 Inspektera toppen av plast sköld runt kylaren för serpentin-remföringsdiagrammet. Serpentin-remföringsdiagrammet ger dig ruttanvisningar för nya ormliknande bältet. Om du inte kan hitta eller lokalisera serpentin-remföringsdiagrammet, dra dragningen av gamla remmen på ett papper.

3 Leta spänn som håller ormliknande bältet tätt. Spänn på Toyota RAV4 modeller ligger på framsidan av motorn i centrum. Det finns en liten bulthuvud i mitten av spännaren.

4 Vrid spännaren medsols med 1/2-tums breaker bar och en socket. Detta kommer att lossa ormliknande bältet från remskivorna. Dra av remmen från vart och ett av blocken och ta bort bältet från motorrummet.

5 Sätt den nya serpentin bältet runt var och en av remskivorna. Börja med vevaxelns remskiva. Vrid spännaren medsols igen med 1/2-tums breaker bar och en socket. Sätt ormliknande bältet runt spännarremskivan. Släpp långsamt spänn så att den kan dra slack ur bältet.

6 Skruva upp Toyota RAV4 och titta ormliknande bältet som motorn är igång i ungefär 30 sekunder för att se bandet stannar insidan av varje tillbehör remskiva. Stäng av motorn och stäng huven.

Tips

  • Ormliknande bältet måste bytas ut när det finns fler sprickor per kvadrattum än det finns revben över bältet.
  • Om ormliknande bältet inte sitter ordentligt insidan av remskivor, kan bandet lossna när du kör på vägen och lämnar dig strandsatta.

Hur Byt ventiltätningar på en Toyota Rav4

December 12

Hur Byt ventiltätningar på en Toyota Rav4


Toyota RAV4 är känd för sin höga tillförlitlighet betyg. Ordentlig vård, underhåll och reparation är avgörande för driften av ett fordon och den trygghet som kommer av att veta din bil kommer att ta dig dit du behöver gå utan samtalet till en bogsering företag som åtföljer fel. Byte av ventiltätningen täcker på en Toyota RAV4 eller fordon, kräver kunskap om mekanismerna för bilar och rätt verktyg och utrustning.

Instruktioner

1 Parkera bilen, pop huven och använda nyckeln för att lossa och koppla den negativa polen från batteriet.

2 Haka de elektriska kontakterna på tändspolarna.

3 Använd en skiftnyckel för att lossa muttrarna som håller ledningsnätet på ventilkåpan. Flytta tändspolen ledningsnätet till sidan så att du kan ta bort tändstift från tändspolen pack.

4 Lossa slangarna på ventilkåpan.

5 Ta bort ventilkåpan monteringsmuttrarna med hjälp av skiftnyckel och ta bort ventilkåpan. Om du har problem eftersom locket sitter fast, sätta ett träblock på den sida av ventilkåpan och knacka lätt med en hammare. Inte bända ventilen täcka bort eftersom du kan orsaka skador.

6 Ta bort den gamla tätningen på ventilkåpan och montera en ny i dess ställe.

7 Rengör ytorna där ventilkåpan och ventilkåpan packning träffa en ren trasa med aceton på det. Se till att du tar bort all olja och rest för att förhindra oljeläckage.

8 Sätt en liten mängd RTV tätningsmedel på omslaget till topplock gemensamt av kamkedjan.

9 Placera ventilkåpan igen och dra åt muttrarna och dra åt till 96 inches per pund. Muttrarna ska dras åt i 3 lika stora steg.

10 Åter slangarna, kablage och elektriska kontakter. Haka batteriet tillbaka till din RAV4.

11 Starta bilen och låt motorn gå på tomgång. Kontrollera för oljeläckage.

Tips

  • Konsultera en reparationshandbok för instruktioner specifika för din RAV4 om du kör en 2004 eller nyare fordon.
  • Försök inte att ändra ventiltätningarna om du inte är bekant med auto mekanik.

Intervall för 2007 Toyota RAV4 tändstift Byte

January 23

2007 Toyota RAV4 kom standard med en 166-hästkrafter, 2,4-litersmotor, eller valfri 3,5-liters V-6 som producerade 269 hästkrafter. Med tiden, den repetitiva elektriska överslag och förbränningsprocessen slits ut tändstiften och kan orsaka dålig bränsleekonomi eller dåliga resultat. För att hålla dessa motorer i sin toppform, rekommenderas Toyota ändra tändstift med jämna mellanrum.

Spark Plug Replacement Intervall

2007 Toyota RAV4 kräver tändstift byte var 120.000 miles eller 144 månader, beroende på vilket som kommer först. På modeller med en fyrcylindrig motor, måste du använda Denso SK20R11, NGK IFR6A11 eller motsvarande tändstift. Den V-6 modeller, måste du använda Denso FK20HR11 pluggar - inga ersättningar. Dessutom är tändstiftet kravet lucka på båda motorerna 0,043 inches och pluggar för V-6 inte tillåter plug justeringar gap. Kontrollera luckorna och lämna tillbaka dem om det behövs.