byte av radio enhet mercedes benz w169

Hur ofta har du byta olja i en Mercedes Benz E320?

January 15

Som ägare av en high-end lyx fordon, du vill göra helt säker på att du följer alla riktlinjer och specifikationer tillverkaren med avseende på korrekt underhåll och skötsel. Detta kommer att hålla din bil smidigt och effektivt under många år, och tillåter dig att fortsätta att vinna mest glädje av ditt köp. En av de viktigaste underhållsfrågor för Mercedes-Benz E320 är korrekt oljebyte teknik och frekvens.

Bakgrund

Även Mercedes-Benz E320 är en dyr, hög kvalitet, lyxig maskin, är de grundläggande funktionerna i motorn på samma sätt som de flesta andra stora bilar. Alla fordon som tillverkas idag använder samma principer förbränningsmotorer, och tekniken har utvecklats till den punkt där de flesta biltillverkare använder många liknande, om inte identiska, delar att bygga motorer. På grund av dessa tillverknings likheter och tekniska framsteg, har service och underhåll av alla bilar blivit rutin och förutsägbara.

Av dagens mest allmänt accepterade standarder motorunderhåll, bör motorolja i varje bil ändras vid tidigare 3000 miles driven eller tre månader, eftersom det sattes in i motorn. Men vissa biltillverkare skrivet i deras manualer fordonsägare att oljan bara behöver bytas var 5000 miles, eller när det gäller dieselmotorer, var 10.000 miles. Det är en bra idé att konsultera din bil bruksanvisning för rekommenderade underhållsscheman, men underhållssektionerna bör betraktas som en guide i stället för instruktioner. Det finns aldrig någon skada i att ändra bilens motorolja tidigare än vad som faktiskt behövs, men betydande skada kan komma från oljebyte mindre ofta.

Motorolja smörjer de rörliga delarna i motorn och håller dem från att bli för varmt. Men urholkar konstant friktion småningom små bitar av motorn, som kombinerar med smuts och andra avfallsmaterial. Så småningom upphör oljan för att tjäna sitt syfte på grund av den betydande ansamling av slam, och smidig rörelse hos motordelarna inhiberas.

Mercedes-Benz E320

Byte av olja i Mercedes-Benz E320 på en regelbunden basis kommer att bevara livslängden på fordonets motor, vilket gör att du många år av glädje. Beroende på hur långt och hur ofta du kör, kontrollera oljan regelbundet för att säkerställa att det inte finns några läckor i motorn, och har oljan helt förändrats efter att du har rest 3000 miles.

Hur ofta ska du byta olja i en Mercedes-Benz?

April 24

Hur ofta ska du byta olja i en Mercedes-Benz?

Den gamla tumregeln är att byta olja var 3000 miles.

Körsträcka och Månader

Standarden råd för oljebyte i Mercedes-Benz har varit varje halvår eller 3000 miles, vilket som kommer först. Efter denna tumregel kommer att säkerställa korrekt oljekvalitet i din Mercedes-Benz och förhindra skador på fordonet.

olja Sensor

Nyare Mercedes-Benz har ett system som övervakar bilens oljeanvändningen, med hänsyn tagen till faktorer som olja kvalitet, längden resor och vädret. En indikatorlampa på instrumentbrädan varnar föraren när fordonet behöver ett oljebyte.

Slutsats

Vanligtvis bestämmer Mercedes-Benz sensorsystem som ett fordon kan gå i genomsnitt 10.000 miles mellan oljebyten. Som ett resultat, är förare som byter olja vid 3000 mil märke --- oavsett vad indikatorlampan berättar dem --- slösa olja och pengar.

Hur man byter stereon för Mercedes Benz 96-03

September 19

Om du äger en första generation Mercedes SLK och skulle vilja veta hur man byter förstärkaren, är detta weHow för dig!

Instruktioner

1 Förstärkaren är placerad under passagerarsidan fotutrymmet.

Börja med att ta bort golv matt och dra mattan upp från fotutrymmet.

2 Ta bort skum ombord och du kommer att se en metallplatta, till vilken förstärkaren är fäst upp och ned.

3 Använd hylsnyckel för att ta bort 4 muttrar som håller plattan. Dra ut kortet.

4 Ersätt förstärkare med en ny.

Tips

  • Aktie amp körs på en Ohm och mest efter ampere kördes vid 4 ohm. Du kanske vill överväga att uppgradera högtalarna samt så eftermarknaden amp kan köras effektivt.

Anvisningar för byte för en S430 Mercedes Benz torkarblad

June 10

Vindrutetorkarna på Mercedes Benz S430 vila under huven kåpan när den är avstängd. För att få tillgång till dem måste du slå på Mercedes Benz på hjälp läge, slå på torkarna och stänga av fordonet medan torkarna är i vertikalt läge. Detta gör uppgiften att byta ut torkarbladen relativt lätt. Du bör byta torkarbladen på din Mercedes Benz när bladen lämnar ränder på vindrutan eller gummi på bladen börjar skala.

Instruktioner

1 Dra förarsidan torkarblad från Mercedes vindrutan och placera den vertikalt. En fjäder inuti torkararmen håller armen på plats.

2 Greppa torkararmen med en hand och mitten av torkarbladet med den andra.

3 Dra torkarbladet från armen. Bladet pressas på torkararmen.

4 Håll torkararmen med en hand och tryck det nya torkarbladet på torkararmen.

5 Placera torkarbladet mot Mercedes vindrutan.

6 Upprepa processen på passagerarsidan torkarbladet.

7 Vrid Mercedes och sedan stänga av torkarbladen. De kommer sittplats under huven.

Hur man byter Mercedes Benz Vindrutetorkare

May 24

Hur man byter Mercedes Benz Vindrutetorkare


Vindrutetorkare tillåter förare att upprätthålla synlighet samtidigt som du kör bil. Enligt AutohauzAZ, "90 procent av din drivande besluten baseras på en klar, fri sikt över vägen." Torkarbladen som är slitna, spruckna eller skadade på annat sätt, utgör en drivande fara. Utan tillräcklig sikt riskerar en förare skada sig själv och andra på vägen. Byte av torkarbladen på Mercedes Benz minskar denna risk. Torkarblad kan ersättas med påfyllnad eller hela bladenheten kan ändras.

Instruktioner

Blade Patroner

1 Mät längden på din nuvarande Mercedes torkarblad eller skraporna. Skraporna är gummidelen av torkarbladen. Använd ett måttband för att bestämma torkar-bladlängd.

2 Köpa torkar påfyllnad som är av samma storlek.

3 Pressa hakformade klipp i slutet av Mercedes bladen. Använd ett par nål-tång eller en skruvmejsel för att skjuta torkarbladen utåt.

4 Ta bort de gamla torkarbladen.

5 Mata in den nya knivarnas spår i torkararmen. Kläm klippen som du skjuter dem igenom. Se till att clipsen klickar och bladen är i låst läge.

Hela bladaggregatet

6 Mät gamla Mercedes torkarbladen med måttband. Köp nya bladaggregat. En torkar-bladaggregat består av metallramen och bladet påfyllning.

7 Inspektera gamla torkaraggregat för en eller två flikar som håller torkararmarna på plats.

8 Släpp flikarna genom att trycka dem inåt eller lyfta upp dem.

9 Skjut församlingar utanför Mercedes torkararmarna.

10 Mata in den nya torkarenheterna på torkararmar i en vinkel eller i sidled.

11 Lås torkarenheterna på torkararmarna. De bör fästa eller klicka på plats. Dra försiktigt i aggregatet för att se till att det inte kommer att rubba från torkararmen.

Tips

  • Byt ut din Mercedes torkarblad var 6 månader eller 6000 miles.
  • Du kan behöva spara klippet från den gamla torkarbladet insatsen och använda den för det nya.
  • Vid köp av en ny torkar-bladenheten är dyrare men det är snabbare att installera och kan ge förbättrad vindruta kontakt.

Hur man byter en Headliner med taklucka i en 1988 Mercedes Benz 560 SEK

March 16

Byta headliner på 1988 Mercedes Benz 560 SEC med en taklucka är en mycket svår uppgift som endast bör prövas av en erfaren mekaniker. Jobbet innebär att ta bort en del av taket för att installera den nya takluckan. Du kan köpa en taklucka monteringssats från ett antal del leverantörer auto. Uppgiften är en lång process och tar dig den bästa delen av dagen för att slutföra.

Instruktioner

1 Komma in i din Mercedes. Använd vass kniv för att skära ca 3 inches i till innertaket. Skär ett fyrkantigt hål i mitten av headliner att avslöja stödstången som går över taket.

2 Ta bort stödstången över taket av Mercedes med en metallsåg. Kassera stången. Använd en fil för att jämna ut kanterna kvar av den borttagna stången.

3 Mät ytan som lämnas av avlägsnades stången för att bestämma den dödpunkten. Använda en borr för att göra ett hål i mitten upp genom taket. Ta bort takluckan mall från monteringssats och lägga ut det på taket.

4 Rada upp mall, så att hålet i taket är i centrum. Rita runt mallen med krita för att markera ut på taket. Gör hål i taket större med ett par plåtsax. Skär ut från hålet till kanten av den krita kontur. Skära runt konturen och ta bort panelen bort från taket. Detta kommer att vara där din taklucka kommer att gå.

5 Lyft ramen för takluckan på toppen av din Mercedes 560. Använd en hylsnyckel för att säkra bultar på plats. Applicera lim mellan takluckan ramen och fordonets tak för att fästa ramen stadigt på plats.

6 Ange insidan av bilen. Använd en stjärnskruvmejsel för att säkra basen av takluckan och headliner på plats. Fäst veven till infästningen på framsidan av takluckan.

7 Lyft glastaket panelen på toppen av takluckan. Ta bort klämmorna panel från installationssatsen och placera dem runt kanterna på takluckan. Använd en hylsnyckel för att dra åt skruvarna på klämmorna för att säkra dem runt glasskivan. Veva att öppna och stänga takluckan för att kontrollera att den fungerar korrekt.

Hur man byta olja på en 1998 Mercedes Benz ML320

August 17

Hur man byta olja på en 1998 Mercedes Benz ML320


Mercedes Benz rekommenderar regelbunden olje- och filterbyte var 3000 miles, för att upprätthålla korrekt motorsmörjning och funktion. Enhet En syntetisk motorolja rekommenderas för användning i ML320s.

Instruktioner

1 Lyft fordonet med domkraften, tills det finns tillräckligt med utrymme för att arbeta bekvämt under den.

2 Placera domkraften under fordonsramen. Jack står bör sitta nivå på marken.

3 Ställ oljedroppskålen under fordonet, centrerad under oljeavtappningsskruven.

4 Ta bort oljeavtappningspluggen. Den är belägen på undersidan av motorn på oljetråget.

5 Tillåta den gamla oljan rinna, tills flödet kommer till ett stopp. Detta kan ta upp till 30 minuter att slutföra.

6 Byt avtappningspluggen. Var noga med att dra åt den med nyckeln, innan du fortsätter.

7 Ta bort verktyg, pallbockar och olja drain pan, från under fordonet.

8 Sänk Mercedes ML320, försiktigt, till marken.

9 Höja fordonet huven, och leta reda på oljefilterhuset, på förarens sida av fordonet, nära framsidan av motorrummet.

10 Ta bort locket från oljefiltret huset.

11 Lyft ut det gamla filtret med nyckeln, och försiktigt bort det från plasten "stick" den är ansluten till. Dessutom, ta bort den gamla O-ringen från filteränden av pinnen, om det inte lossna med filtret.

12 Installera den nya O-ringen och filtret på minnet.

13 Sänk filterenheten tillbaka i filterhuset, och sätt på locket.

14 Ta bort oljepåfyllningslocket och använd tratten för att fylla motorn med ny olja.

15 Byt oljepåfyllningslocket och kör fordonet i flera minuter. Kontrollera oljenivån med oljestickan, och justera oljenivån vid behov.

Mercedes-Benz Radio Installationsinstruktioner

May 21

Mercedes-Benz Radio Installationsinstruktioner


Mercedes-Benz ägare som vill ersätta sina fabriks stereo enheter måste först ta bort de lager huvudenheter från sina fordon stereo monterings bryggor. Mercedes instrumentpanelen docka kommer i två separata konstruktioner. Metoder för att avlägsna den ursprungliga stereo är olika för var och en av dem. En design använder utvinningsverktyg (två tunna nycklar som glider in i öppningar på vardera sidan av den stereo). Efter nycklarna är helt sitter inuti huvudenheten, de används för att dra stereo från instrumentbrädan. Den andra stil instrumentbrädan docka är svårare att ta bort, men en bilstereo nybörjare kan göra det på under en timme.

Instruktioner

1 Använd en skiftnyckel för att koppla den negativa batterikabeln från batteripolen, för att undvika kortslutning i elsystemet under installationen. Flytta på insidan av fordonet.

2 Öppna askkoppen. Ta bort de två skruvarna inuti askkoppen utrymmet med en stjärnskruvmejsel. Skjut hela askkopp enheten från bilens instrumentbräda. Askkoppen kommer att anslutas till cigarettändaruttaget genom elektriska ledningar. Låt den hänga av ledningar.

3 Bända panelen från instrumentbrädan (över och under stereo) med en trim avlägsnande panel verktyget. Linda en tunn duk runt verktygets blad för att skydda trimpanel finish. Ta bort de två panelerna och ställ dem åt sidan. Ta bort de två skruvarna ovanför stereoanläggning och de två skruvarna under enheten med en skruvmejsel. Skjut stereo från instrumentbrädan.

4 Koppla stereo ledningar och antennkabeln från baksidan av stereoanläggning. Skjut eftermarknaden stereo fronten adaptern i stereo docka. Anslut stereo ledningar kontakter till kabelnätet adapter. Anslut kabelstammen adaptern leder till uttagen på baksidan av eftermarknaden stereo. Sätt in antennkabeln leder in AM / FM-antenningång på baksidan av den nya stereo däck.

5 Skjut eftermarknaden installations kragen i den lediga stereo docka. Mata stereo ledningar (nu anslutna till kabelnätet adapter) och antennkabeln genom kragen. Vik flikarna inuti kragen utåt med en skruvmejsel för att säkra den inuti Mercedes stereo docka.

6 Anslut kabelstammen adaptern leder till motsvarande uttag på baksidan av den nya stereo. Sätt in antennkabeln leder in FM-antennen utlopp i baksidan av den nya stereo. Skjut stereo i installations kragen tills den låses på plats.

7 Byt panelerna ovanför och nedanför stereo docka. Tryck mot panelerna för att säkra dem på instrumentbrädan. Skjut askkoppen i spåret längst ned på instrumentbrädan. Sätt tillbaka de två skruvarna bredvid askkoppen och stänga den. Återgå till Mercedes 'batteri.

8 Placera den negativa batterikabelklämman tillbaka på batteriterminalen. Dra åt bulten på klämman med en skiftnyckel. Stäng huven.

Byta sidomarkerings Lampor för en 2001 Mercedes-Benz C240

March 21

Även den första kompakta lyxbil som Mercedes-Benz erbjuds var 190, som det släpptes 1982, C-Klass - "C" står för "compact" - anländer inte förrän modellåret 1994. 2001 C-klass kom antingen bas-nivå C240 ​​eller den översta nivån C320. 2001 C240 ​​har fyra sidomarkeringsljus, två fram och två bak. De främre lampor fungera som blinkers glödlampor, men bakljusen inte utför dubbel plikt. Byte av främre eller bakre sidomarkerings lampor på 2001 C240 ​​är en enkel uppgift som nästan alla ägare kan utföra.

Instruktioner

Front Side Marker

1 Öppna huven och titta på baksidan av strålkastare enhet som innehåller misslyckad positionsljus. Hitta blinkers lampfattningen på toppen, yttersta hörn av strålkastare montering.

2 Vrid blinkers uttaget moturs för att låsa upp den och dra sockeln och glödlampan från strålkastare församling.

3 Tryck ned på blinkerslampa och vrid den moturs för att låsa upp den. Lyft lampan från sockeln, mycket uppmärksamma på placeringen av förskjutna metallflikarna på basen av lampan. Du måste placera den nya lampan flikar på samma sätt.

4 Håll den nya lampan med en ren, luddfri trasa för att hålla olja från handen från lampan. Rikta basen av lampan med sockeln och placera flikarna på basen av lampan i samma position som på den gamla glödlampan.

5 Styra lampan i sockeln och tryck nedåt på lampan och vrid den medurs för att låsa den på plats.

6 Sätt sockeln och ny glödlampa i strålkastaren montering och vrid sockeln medurs för att låsa den på plats.

7 Stänga C240 ​​huva.

Bakre sidomarkerings

8 Öppna C240 ​​stam och vik mattan bort från den bakre delen av bakljus aggregatet som innehåller den felaktiga sidomarkeringslampa, utsätta lamphållaren, en svart elektrisk ombord.

9 Rotera tumskruven spärr i mitten av lamphållaren så att den är vertikal, vilket låser upp lamphållaren.

10 Dra lamphållaren från bakljus enheten försiktigt för att undvika att bryta några lökar.

11 Vrid lamphållaren så att lökarna möter dig och hitta den bakre positionsljus, som är lampan i det nedre, yttersta hörn av lamphållaren.

12 Tryck på lampan nedåt och vrid den moturs för att låsa upp den. Dra lampan ur sin sockel, gör en anteckning av läget för de förskjutna flikar på basen av lampan. Du måste installera den nya lampan med flikarna i samma position.

13 Håll den nya lampan med en ren, luddfri trasa, som oljor från händerna kan orsaka för tidig LAMPFEL. Styra lampan i sockeln, med metallflikarna på sin bas i samma position som den gamla ljus flikar var i. Tryck ned lampan och vrid den medurs för att låsa den på plats.

14 Styra lamphållaren på plats på bakljus montering och vrid vingspärren till ett horisontellt läge för att låsa den. Dra mattan tillbaka över lamphållaren.

15 Stänga stammen.

Hur man byter bilnyckeln batteriet i en Mercedes Benz

March 28

Hur man byter bilnyckeln batteriet i en Mercedes Benz


De flesta nyare Mercedes Benz fordon kommer med en SmartKey. Om batterierna i din Mercedes Benz SmartKey är uttömda, kan du inte använda SmartKey att hoppa in i bilen eller starta den. Du kan ta bort den mekaniska nyckeln gömd i den bredaste änden av SmartKey och använda den, men att byta batterier är en enkel process som alla kan göra.

Instruktioner

1 Vänd SmartKey sidan nedåt så den tomma sidan av nyckeln är vänd uppåt. Tryck nedåt på plast backup nyckeln fliken för att låsa upp den mekaniska nyckeln. Den mekaniska nyckeln kommer att dyka upp när det är olåst.

2 Flytta tangenten bort från kanten där den är belägen och mot den motsatta kanten. Sliding nyckeln kommer att låsa upp batterifacket.

3 Dra på batterifacket för att ta bort den. Det bör lätt glida ut från SmartKey.

4 Ta bort de två batterierna ur batterifacket. Byt alltid båda batterierna samtidigt.

5 Placera de nya batterierna i en luddfri trasa och använd trasa för att sätta de nya batterierna enligt kontaktfjädrarna med plus (+) uppåt.

6 Skjut batterifacket i SmartKey tills den låses och skjut sedan den mekaniska nyckeln i SmartKey att stänga den. Testa SmartKey genom att försöka låsa upp bildörren.

Tips

  • Du kan köpa nya batterier och återvinna dina gamla batterier på Mercedes återförsäljare.