Demontera instrumentpanel pt cruiser

Hur man byter värmeelementet i en Geo Tracker

March 13

Byta en Geo / Chevy Tracker värmeelement är en mycket svår uppgift. Det kräver att helt ta bort instrumentpanelen från fordonets insida för att nå kärnan. Om du inte kan få en expert för att ersätta kärnan, åtminstone rådgöra med en att göra vissa du veta den exakta förfarandet före start.

Instruktioner

Ta Core

1 Inaktivera Tracker airbagsystemet. Koppla bort den negativa batterikabeln och ta bort Air Bag säkring, ratt sidohölje, anslutnings positiv försäkran enhet och alla uppblåsningsmodulkontakter.

2 Töm kylsystemet. Palla upp Tracker vid behov och placera SUV på pallbockar. Krypa under och ta bort avtappningspluggen på undersidan av kylaren, tillåter kylmediet att strömma in i en behållare och sedan ersätta avtappningspluggen.

3 Ta bort instrumentpanelen från fordonet. Detta är en komplicerad procedur, som beskrivs närmare i avsnitt 2. Det kräver hjälp av en assistent och är den största anledningen till att du bör söka expertråd.

4 Lossa den högra instrumentpanelen center stöd och avlägsna förångaren (om fordonet har luftkonditionering). Koppla SIR sele klippet på Sensing and Diagnostic Module fästet och SDM elektriska kontakten, och sedan ta bort SDM fästet.

5 Koppla bort hastighetsmätare kabel, antennkabeln och golvkanal från värmaren fallet. Ta ut den elektriska bygeln mattan till luftkonditioneringsförstärkaren, reläkonsolen och värmeaggregatet mot chassi nötter från motorrummet.

6 Ta värm fallet av Tracker och avlägsna spjäll och kopplingar från fallet. Utdrag värmeelementet från fallet genom att ta bort kärnan fästet skruven och konsolen.

Demontera Instrumentpanel

7 Börja ta bort instrumentpanelen genom att ta bort mittkonsolen, lägre styrstången och handskfacket. Koppla bort kabelstammens kontaktdon från värmaren och fläktmotorenhet. Ta bort kontakterna från tändningslåset, kontaktpolen och kombinationsbrytare.

8 Separera rattstången. Ta bort kolumnen axeln gemensam bult från under huven och separera rattaxeln från den nedre rattstången. Lossa alla stag bultar och (i förekommande fall) den omställningsförreglingen kabeln ur tändningslåset.

9 Lossa hastighetsmätare kabel och ta bort kombiinstrumentet och huva spärrhandtaget. Ta bort radiovärmkontrollpanelen och värmare styrkablar från instrumentpanelen. Koppla ur och märka alla kabelstammens kontaktdon på panelen.

10 Lossa panelens fästskruvar och bultar. Ta bort täckplattorna och monteringsfästelement, som börjar med sidotäckplåtar.

11 Se till att alla kablar, trådar och slangar har kopplats bort från instrumentpanelen. Sedan har en annan person hjälpa dig att lyfta panelen från Geo Tracker.

Installera en ny kärna

12 Installera den nya värmeelementet i värmaren fallet. Byt ut kärn fäste och konsol skruv, spjäll och kopplingar till fallet, och sedan lägga ärendet i Tracker.

13 Anslut alla kablar och anslutningar från värmaren fall till motorrummet. I omvänd ordning, med värmeaggregatet mot chassi muttrar och bultar och slutar med hastighetsmätare och antennkablar.

14 Sätt i Sensing and Diagnostic Module, bifoga alla kontakter. Anslut förångaren, om du har tagit bort det, liksom.

15 Byt ut instrumentpanelen på Tracker. Du behöver din assistent för att hjälpa dig att placera det, och sedan följa den omvända proceduren för att fästa den på fordonet.

16 Fyll kylsystemet möjliggör airbagsystemet och anslut den negativa batterikabeln. Kör motorn tills den når normal arbetstemperatur och sedan följa klimat kontrollen, leta efter läckage i systemet.

Hur man tar bort en PT Cruiser Instrumentpanel Övre kåpa

August 7

PT Cruiser tillverkas av amerikanska biltillverkaren Chrysler. Instrumentpanelen innehåller olika paneler, med den största är instrumentpanelen övre luckan. Instrumentpanelen sträcker sig över längden på instrumentpanelen, så om du demontering streck, måste du först ta bort instrumentpanelen för att få tillgång till resten. Du måste ta stor omsorg att inte skada panelen i processen.

Instruktioner

1 Lossa bilbatteriet negativa eller svart kabel från terminalen genom att lossa klämmuttern med en handnyckel. Tillåt fem minuter att passera för att säkerställa att krockkuddar är inaktiverade.

2 Ta bort de två skruvarna under toppen av instrumentpanelen kåpan. Luta ratten ner hela vägen om det är svårt att komma åt dessa skruvar.

3 In änden av trimborttagningsverktyget under toppen av kåpan där trim ansluter till instrumentbrädan. Bänd bort kåpan från instrumentpanelen.

4 Lossa och ta bort de fyra skruvarna som håller fast instrumentpanelen med en stjärnskruvmejsel och driva instrumentpanelen framåt.

5 Ta bort de elektriska kontakterna från baksidan av panelen med en handnyckel och glida av instrumentpanelen.

Hur man tar bort Center Instrumentpanel på en PT Cruiser

December 19

Centret instrumentpanelen, även känd som en kombiinstrumentet, på din PT Cruiser innehåller hastighetsmätare, bränslemätare, och flera andra delar av instrumenteringen viktig för driften av fordonet. Centret instrumentpanelen innehåller också flera lampor som lyser upp panelen i mörker. Om du vill utföra underhåll på någon av dessa enheter måste mittinstrumentpanelen tas bort från PT Cruiser.

Instruktioner

1 Stäng av PT Cruiser motor och öppna huven. Batteriet i PT Cruiser måste kopplas bort för att frigöra krockkuddar. Ta bort minuspolen från batteriet med en hylsnyckel och vänta femton minuter för krockkuddarna att lösgöra.

2 Använd en stjärnskruvmejsel för att avinstallera de två fästskruvarna från den övre streck trim ovanpå instrumentpanelen. Dra trim av PT Cruiser. Avinstallera de fyra skruvarna som håller fast mittinstrumentpanelen till PT Cruiser. Använd en spårskruvmejsel för att skjuta panelen mot dig.

3 Nå bakom instrumentpanelen och koppla bort de tre elektriska anslutningarna på baksidan av panelen. Dra ut den ur fordonet.

Tips

  • Om du inte koppla bort batteriet kan luftkuddar gå ut och du kan bli allvarligt skadad.

Hur du ändrar en vattenpump på en PT Cruiser

July 18

Hur du ändrar en vattenpump på en PT Cruiser


Vattenpumpen på en PT Cruiser behöver förändras när det läcker eller om remskivan grinds eller tjut. När remskivan grinds eller tjut är lagren på remskivans går dåligt, och de är inte funktionsdugliga. Lagren kommer så småningom låsa upp, vilket gör att pumpen inte vända, och detta skulle kunna förstöra bältet och överhettas fordonet. Eftersom vattenpumpen är i med kamremmen och PT Cruiser har en störning motor, bör allvarliga inre skador kan uppstå vattenpumpen låsa upp.

Instruktioner

1 Ta PT Cruiser till en certifierad luftkonditionering verkstad. Har dem evakuera freon. Förklara att du gör en vattenpump, och be dem om de kommer att "hålla" freon för dig tills du är klar med att ändra vattenpumpen. Fråga dem upp framför hur mycket det kommer att vara att ta bort freon och fyll luftkonditioneringssystemet.

2 Skjut drain pan under petcock på kylaren. Lossa petcock och låta kylvätskan rinna. Kasta kylvätskan på ett lämpligt sätt om den är smutsig eller mer än fem år gamla. Om kylvätskan är ren och är mindre än fem år gamla, kan du återanvända kylmediet.

3 Höj den främre delen av fordonet med en våning jack och stödja den med jack står. Ta bort höger framhjul, med hjälp av rörtång. Ta bort höger, inre stänk. Lossa tillbehörsdriv bältessträckare och ta bort tillbehörsdrivremmar. Med hjälp av en hylsa, ta bort vevaxelns remskiva bulten.

4 Demontera vevaxelns remskiva med hjälp av verktyg 1026 och 6827-A. Koppla ur avgassystemet från grenröret, med hjälp av lämpliga sockets. Koppla luftkompressorn tryckvakten kablaget. Koppla bort luftkompressor rören från anslutningsblocket på baksidan av luftkompressorn.

5 Skjut domkraft under motorn och jack upp tills det når botten av motorn. Ta bort den nedre momentstag, höger motor mount, rätt motorfästet, övre momentstag och övre momentstag fäste, med hjälp av lämpliga sockets.

6 Unbolt och ta bort styrservopumpen och dess fäste, men ta inte bort raderna på baksidan av pumpen. Lägg pumpen ur vägen. Unbolt och ta bort de båda tids remskyddet, med hjälp av lämpliga sockets och skiftnycklar.

7 Vrid vevaxeln medurs tills inställningsmärket på vevaxeln är vid klockan ett läge, och inställningsmärket på höger kamaxeln (som du tittar ner på motorn) är vid klockan 9 positionen. Pilarna och "UPP" märken på kamaxel kugghjulen bör också uppåt.

8 Tryck 1/8-tums insexnyckel i spännarremskivan, sedan använda en 6 mm insexnyckel för att vrida spännaren moturs tills den låses på plats. Avlägsna insexnyckel, lyft sedan kamremmen utanför remskivor.

9 Ta bort kamaxel kugghjulen med hjälp av lämpliga sockets. Ta bort den bakre kamremskåpan med hjälp av lämpliga sockets. Unbolt och avlägsna vattnet pumpen. Dra O-ringen från blocket, om den klibbar till den. Rengör vattenpumpen monteringsyta av all packningsmaterialet.

10 Coat den nya O-ringen med dielektriskt fett. Tryck på O-ringen i vattenpumpen, se till att det sitter ordentligt i sitt spår. Installera vattenpumpen och dra åt skruvarna för hand. Stänga av vattnet remskiva för att säkerställa att det inte finns något motstånd. Dra vattenpumpens skruvar till 105 in.-lbs. av vridmoment.

11 Sätt tillbaka bakre kamremskåpan och kamaxel kugghjulen, se till att "UPP" märken är på plats och att inställningsmärkena är uppradade. Vrid vevaxeln drev medurs tills anpassningsmärkena halv tand isär.

12 Montera kamremmen - det är bäst att ersätta kamremmen, såvida det inte är mindre än två år gamla - på kedjehjulen och remskivor, som börjar med vevaxelns remskiva och arbetar motsols. Dra remmen över vattenpumpen, bakom löphjulet och över toppen av kamaxlarna, hålla bältet spänt på den sidan. Dra remmen ner bakom spännarremskivan.

13 Vrid kamaxel kugghjulen tills markeringen på rätt kamaxeln är vid klockan 9 positionen. Ta insexnyckeln från spänn och låta spänn att sätta spänning på bältet. Vrid vevaxeln långsamt två varv, tills inställningsmärkena är uppradade igen.

Inaktivera blinkar airbag varningslampan i en PT Cruiser

March 29

Inaktivera blinkar airbag varningslampan i en PT Cruiser


När airbag ljus eller Supplemental Restraint System (SRS) ljus lyser på PT Cruiser instrumentpanel, är det på grund av en felkod skickas till den inbyggda diagnostik (OBD) dator från en sensor i SRS. Felkoder används för att hjälpa dig att hitta och felsöka problem med din PT Cruiser. Du kan nollställa dessa felkoder med hjälp av en OBD Scan Tool efter att du har haft airbagsystemet undersökas och repareras. Denna handhållna datoriserad anordning kan köpas från din återförsäljare eller bildelar återförsäljare.

Instruktioner

1 Lokalisera OBD-porten på förarsidan instrumentpanelen under rattstången.

2 Sätt OBD Scan Tool kontaktdon till denna port.

3 Sätt nyckeln i tändningen och vrid den till "Kör" -läge. Låt inte motorn att starta.

4 Vänta på att avsökningen verktyg för att interagera med OBD dator. När koderna visas på Scan Tool, hitta och välja "Ta bort Codes" kommandot. Scan Tool kommer att återgå till huvudmenyn eller visa "OK" när den är klar att ta bort koderna.

5 Koppla OBD Scan Tool och starta motorn. Kontrollera att vara säker på att SRS ljuset har stängts av på kombiinstrumentet.

Hur man installerar en vevaxel Position Sensor på en '05 PT Cruiser

April 14

Vevaxeln lägesgivare - även känd som CKP-givaren --detects vevaxel position och rotation på 2005 PT Cruiser. Sensor reläer denna information till den elektroniska styrenheten och bidrar till att avgöra tändning och bränsleinsprutningen. Slitage eller skador på vevaxeln lägessensorn kan leda till dålig prestanda eller till och med ett icke-driftförhållanden. Sensorn är ovanför den främre motorfäste så några demontering krävs för att ersätta den.

Instruktioner

1 Dra åt parkeringsbromsen och chocka bakhjulen. Vrid tändningslåset till "Off".

2 Jack framsidan av fordonet upp. Stödja fordonet med hjälp av domkraften.

3 Lokalisera sensorn på framsidan av motorn strax under starter. Leta upp bock staget och strukturell krage strax under sensorn.

4 Ta bort de fem monteringsbultarna från staget, med hjälp av en spärr och uttag. Ta staget från motorn. Ta bort de tre återstående bultarna från kragen, med hjälp av en spärr och uttag. Flytta styrservoslangen åt sidan och ta bort kragen från motorn.

5 Lyft upp låsfliken på sensorn elektriska kontaktdon. Koppla bort den elektriska kontakten från sensorn.

6 Torka det omgivande området med en ren trasa för att avlägsna smuts och skräp som kan finna sin väg in i sensorhålet.

7 Ta bort sensorn fästbulten, med hjälp av en spärr och uttag. Dra sensorn ur sitt hål.

8 Smörj in O-ringen på den nya sensorn med ren motorolja. Sätt den nya sensorn i hålet och tryck in den med en lätt vridrörelse. Rikta sensorn Fäste med bulthålet och installera bulten. Dra åt bulten till 80 tum-pounds, med hjälp av en tum-pund momentnyckel och uttag.

9 Installera den elektriska kontakten på givarens kontaktstift. Se till att terminal låset snäpper på plats.

10 Håll kragen i sitt läge mellan transmissionen och motorn oljetråget den. Flytta styrservoslangen i läge under kragen. Installera kragen till oljetråget bult genom den främre slang stöd och krage bulthål och sedan dra åt med fingrarna.

11 Placera bock staget i sitt läge och starta övre strut till växellådan bult. Dra inte åt skruven vid denna tidpunkt.

12 Sätt det nedre staget till växellådan bulten genom stöttan och kragen och starta den. Dra inte åt skruven vid denna tidpunkt.

13 Installera staget till blocket bult på passagerarsidan hörnet av staget och dra åt med fingrarna.

14 Sätt kragen till oljetråget bulten genom den bakre styrservoslangen och bakre krage hål och sedan dra åt med fingrarna.

15 Dra åt de tre kragen mot trans bultar till 75 foot-pounds, med hjälp av en fot-pund momentnyckel och uttag.

16 Installera de återstående två stag-till-motorblockets bultar. Dra de återstående fem bultar till 45 foot-pounds, med hjälp av en fot-pund momentnyckel och uttag.

17 Ta bort domkraften och sänka bilen med en domkraft.

Tips

  • Var försiktig när du arbetar under ett förhöjt fordon. Arbeta aldrig under ett fordon som innehas av en domkraft. Använd alltid pallbockar innan det blir under ett förhöjt fordon.
  • Följ kragen och fjäderben installationssteg noga. Underlåtenhet att korrekt installera kragen och fjäderben kan orsaka skador.

Hur gör jag Tappa radiatorn på en 2003 PT Cruiser?

August 5

Hur gör jag Tappa radiatorn på en 2003 PT Cruiser?


Tömning kylare i din 2003 PT Cruiser kan göras för ett par anledningar. Ett vanligt en är att ändra kylvätska. Ett annat skäl är att ta bort kylaren för utbyte. Radiatorns primära funktion är att driva kylmediet genom en serie av små rör som tillåter luft att kyla fluiden. När fluiden kyls, skickas det genom motorn för att absorbera värmen och tillbaka in i kylaren igen för kylning.

Instruktioner

1 Jack upp fordonets front och säkra den med pallbockar.

2 Ta bort plaststänkskydd underifrån fordonet med en harskramla och ingångar.

3 Lokalisera den nedre kylarslangen nära basen av kylaren.

4 Placera drain pan under den nedre kylarslangen. Lossa slangklämman från den nedre kylarslangen med hjälp av en skruvmejsel.

5 Demontera nedre kylarslangen, dra bort det med handen. Du kan behöva lätt bända den med en platt skruvmejsel.

6 Kylmediet kommer att börja strömma från kylaren in i tråget. När kylmediet stannar strömmande, är radiatorn dräneras.

Tips

  • Låt bilen svalna innan du försöker tömma kylaren.

Hur gör Elektrisk felsökning på en Chrysler PT Cruiser

August 14

Enligt Edmunds, "The Chrysler PT Cruiser är en fyrdörrars vagn inspirerad av skåpbilar av the1930s." Cruiser är en populär bil bland bilentusiaster som letar efter en "retro" -themed konceptbil med gott om plats till ett överkomligt pris. PT Cruiser är en mycket pålitlig bil, men om du upplever kortslutningar och maktfrågor en felaktig elektrisk komponent kan vara problemet.

Instruktioner

1 Anslut On-Board Diagnostics kodläsare (OBD-1) till säkringsdosan. OBD-1 är ett internt felsökning som är inbyggt i Cruiser. Interiören säkringsdosan är på vänster förarsidan av instrumentbrädan, under en panel. Anslut OBD-en kodläsare till kabeln med den röda mössan över det. OBD-1 identifierar problem som sifferkoder, så det är viktigt att du har hittat ett fel kodnyckel innan du använder läsaren. Webbplatsen "PT Cruiser Blogg" har en länk till en lista över OBD-1 felkoder.

2 Vrid nyckeln i tändningslåset och låt OBD-1 läsare skanna din OBD för problemet.

3 Jämför koden från OBD-en läsare med koden noterat på PT Cruiser blogg, och identifiera exakt vad som behöver rättas till.

4 Anslut en nio-volts "minnes sparare" i bilens eluttaget eller cigarettändare, så att du kan behålla spänning till batteriet. Om du inte har en OBD-en läsare, måste du felsöka gammaldags sätt. När du gör elektrisk felsökning på en bil, måste du haka batteriet att förhindra att få chockad. Detta orsakar en "minnesförlust" med sådana saker som din radiostation förinställningar och inställningar måste återställas. De nio-volts "minnes saver" ger batteriet en tillräckligt låg spänning för att hålla dig säker bibehållen minne.

5 Pop din huva, och använd en skiftnyckel för att demontera batterikablarna, minuskabeln först och sedan den positiva. Anslut nålliknande voltmeter leder till motsvarande kabelportar, en minusledning (svart) för den negativa porten och en positiv ledning (röd) för den positiva porten. Kontrollera avläsningen på voltmetern. Om antalet är lägre än fem volt måste du få ett nytt batteri eller ladda den nuvarande.

6 Fäst en av testlampan klipp till den positiva batteripolen (röd), och fäst den andra änden till ytan på någon metall elektrisk komponent, såsom en torkarmotor, fläktmotor eller tomgångsstoppmagnet. Om lampan på testlampa börjar blinka det finns en avgift där, och komponenten är inte problemet. Men om ljuset inte tänds, kanske du har en felaktig säkring, utlöst säkring eller en felaktig brytare som behöver ändras.

Hur man reparerar och ersätt en automatisk dörrpanelen på en '03 PT Cruiser

September 27

Hur man reparerar och ersätt en automatisk dörrpanelen på en '03 PT Cruiser


Chrysler PT Cruiser är en kompakt bil som först presenterades för konsumenterna i slutet av 1990-talet. Om du behöver byta din gamla trim auto bil panel på 2003 PT Cruiser, kan du. Även om trimdörrpanelen är ganska excentrisk i stil, är avlägsnandet av dörrpanelen enkel. Allt du behöver är rätt verktyg för att ta bort och ersätta din trim dörrpanelen på dörren.

Instruktioner

1 Öppna fordonsdörren. Rulla fönster hela vägen ner. Ta bort fönsterveven genom att arbeta en liten handduk trasa nedanför fönstret veven och tillbaka för att lossa låsclipset.

2 Lossa och ta bort de två draghandtag bultar under draghandtag med en socket och ratchet. Skruva centrum innerdörr handtag skruv med en stjärnskruvmejsel. Använd stjärnskruvmejsel för att ta bort de två skruvarna i botten av trimdörrpanelen och sedan en skruv på den övre högra sidan av dörrpanelen.

3 Bänd runt dörren beklädnad med en flatblade skruvmejsel eller frigöra dörrpanelen från dörren med en kåpa verktyg för att lossa dörrpanelen bildar snäpplåsen. Håll sedan dörrpanelen en aning bort från dörren.

4 Lossa klämman som håller dörren spärren koppling till dörrhandtaget. Lossa de elektriska kontakterna från högtalaren, spegeln switch, stöldskydd brytare och fönsterkontakt med händerna. Byt den automatiska dörrpanelen och sätt tillbaka alla delar genom att vända demontering förfarande.

Hur man testar en transmissionsrem på en 2001 PT Cruiser

February 11

En kuggrem är en väsentlig del av ett fordons motor. Som namnet antyder, kontrollerar motorventilen timing. I en 2001 PT Cruiser, föreslås att kamremmen bytas ut 120.000 miles. Men många har rapporterat att skada slitage kan ske så tidigt som 60.000 miles. Vid inspektion kamremmen i ett fordon, är det viktigt att leta efter sprickor som är mer än halvvägs genom bandet. Om någon återfinns ska remmen bytas ut.

Instruktioner

1 Ta bort den negativa polen på batteriet för att förhindra elektriska stötar.

2 Använd en carjack att höja den främre delen av bilen.

3 Placera jack ställning under bilen för att garantera säkerheten när det höjs.

4 Ta bort skruvarna som håller fast den främre högra däcket och sedan ta bort däcket.

5 Ta bort skruvarna som håller fast plasthjul foder och bända bort från kroppen i bilen.

6 Ta bort remmen mellan styrservopump och AC kompressor genom att rotera remskivan som spänner det. Du kan behöva använda en skruvmejsel för hävstångseffekt.

7 Ta bort skruvarna som håller fast generatorn.

8 Ta generatorremmen.

9 Demontera skruven som håller fast vevaxeln spjället.

10 Använda remskivan för att ta bort den avdragaren på spjället.

11 Ta bort momentstag som är av hjulet.

12 Ta bort de fyra muttrarna som ansluter avgas till grenröret.

13 Ta avgaserna.

14 Ansvarsfrihet din AC-systemet genom att koppla de växelströmsledningar.

15 Ta bort momentstag som är ansluten till motorn.

16 Ta bort de tre skruvarna som håller fast strömstyranordning. Ta bort apparaten från bilen. Du kan lämna linjerna anslutna, som du behöver bara flytta den ur vägen för rymden.

17 Placera block av trä under varje hörn av motorn så att den kommer att stödjas när demonteras.

18 Ta bort motorfästet bultar och stödfästet.

19 Demontera kamremmen locket.

20 Inspektera hela bältet för sprickor. Om det finns en spricka som går genom mer än halva bredden av bandet då bandet måste bytas ut.

21 Arbeta baklänges för att återmontera din PT Cruiser.