dodge ram 2500 97 hjullager bultar

Hur installerar jag Starter bultar i en Dodge Ram 2500?

July 27

När du ändrar start i Dodge Ram 2500, installera monteringsbultar på rätt sätt är avgörande för en väl fungerande din starter. Startmotorn är monterad i ett lättillgängligt område nära framsidan av motorrummet nära batteriet. Med en tillgänglig montering plats, kan du installera starter och säkra bultarna på några minuter, vilket gör att din starter kommer att stanna där den hör hemma tills du väljer att ta bort den.

Instruktioner

1 Höj huven på din Ram 2500 pickup. Lokalisera monteringsområdet för startmotorn över från batteriet, nära den främre centerområdet av motorrummet. Rikta in startmotorn på monteringsområdet.

2 Montera den nedre fästbulten för hand, att stödja start kroppen. Montera övre fästbulten för hand. Gänga i båda bultarna försiktigt för hand tills de är säkra. Starta bultarna för hand kommer att bidra till att förhindra korsgäng och skadar gängorna.

3 Dra åt lägre startbulten med en socket och ratchet. Dra åt övre startbulten med en socket och ratchet. Var noga med att dra åt bultarna jämnt att undvika skador på monteringsytan.

4 Vridmoment var och en av bultarna till 50 foot-pounds med din momentnyckel. Anslut den elektriska anslutningen och start tråd, dra åt fästmuttrarna med en skiftnyckel. Stäng huven av trucken.

Hur man installerar bromsar på en Dodge Ram 2500

January 20

Bromsanordningen på en Dodge Ram 2500 full storlek lastbil består av flera delar. Bromsbeläggen är inom bromsoket, som är monterad på en konsol som är ansluten till bromsskivan som är installerad på axelrotorn. Om du behöver installera några delar på bromsenheten, går det i följande ordning: Bromsskiva, nav och lagerenhet, tjocklek fäste och tjocklek med bromsbelägg installerade inom. Om du omedelbart utbyte av delar, måste du ta bort de gamla först.

Instruktioner

1 Höj och stödja en ände av Ram lastbil på pallbockar - antingen den främre eller bakre änden. Se till att parkeringsbromsen är ansatt och ta bort hjulen. Lossa muttrarna innan du lyfter lastbilen kommer att göra bort hjulet lättare.

2 Installera en bromsskiva på rotorn som har smidigt klar, se till att det är minst lika tjock som den minsta tjocklek som gjuts längs kanten på skivan. Mät denna tjocklek med en mikrometer, torka någon glasyr av skivan med sandpapper eller en emory trasa och sedan skruva skivan till navet.

3 Anslut navet och lagerenheten på skivan. Sätt drivaxeln i axelhuset och fäst broms damm sköld till styrspindeln. Placera hjullager på styrspindeln och drivaxeln och dra åt lager mot knoge bultar till 125 foot-pounds. Montera axleshaft bricka och mutter till 263 foot-pounds, linje muttern med nästa saxsprinten hål och installera en saxsprint i detta hål

4 Fäst bromsok fästet på skivan, skärpa sina fästbultar till 250 foot-pounds för frambromsar och 145 för bakbromsarna. Om Ram är äldre än en 2005 modell, dra den främre konsolen bultarna till 210 fot pounds.

5 Sätt i nya bromsbelägg i bromsoket, med början med de inre kuddar och sedan de yttre, att se till att dynorna sitter i sina spår och snäpplåsen. Om bromsok kolv är inte helt inom dess borrning, komprimera den med en C-klämma innan du installerar kuddar.

6 Placera bromsok på sin monteringsfäste och dra sina bultar till 24 foot-pounds för frambromsar och 22 för bakbromsarna (på en Ram 2500 äldre än 2005, dra åt bakre bromsok bultar till 24 foot-pounds). Anslut bromsslangen till bromsok och dra åt nippelskruven till 30 fot pounds.

7 Fyll huvudbromscylindern med bromsvätska efter alla nya bromsar installeras och lufta systemet. Lossa bromsok s luftningsskruven, placera en längd av klar slangen på förskruvningen och placera rörets andra ände i en behållare med vätska. Öppna luftningsskruven medan en annan person trycker på bromspedalen tills inga fler luftbubblor lämna systemet.

Tips

  • Avlägsnande av alla bromskomponenter är återföring av installationen.
  • Installera bromsar två åt gången i ena änden av lastbilen. Installera aldrig ett bromsaggregat ensam.

Så här ändrar bromsrotorn på en 2003 Dodge Ram 2500

April 27

2003 Dodge Ram 2500 pickup är tillverkad med en rotor och bromsok bromssystemet konstruktion, som använder hydraulvätska till smörgås en rotor mellan två dynor via en bromsok kolv. Rotorn i detta system är känsliga för värme och skräp frågor, och kommer att kräva ersättning när den misslyckas. Den genomsnittliga bakgård mekaniker kan ersätta denna rotorn i cirka 30 minuter.

Instruktioner

1 Höj lastbil på en domkraft och placera ramen på ett jack stativ för stöd.

2 Ta hjulet genom att vrida muttrarna motsols. Lagra hjulet från trucken.

3 Ta tjocklek genom att vrida de bakre bromsok bultar i en moturs riktning. Tjockleken kommer att glida bort från rotorn, eller kan lätt tappas eller pried bort med en skruvmejsel. Tjockleken kan vila på styrarmen på baksidan av bromsarna, men bör inte tillåtas att dingla med gummibromsledningarna.

4 Ta bort rotor keeper klipp på framsidan av navet, i förekommande fall, genom att vrida dem i en moturs riktning eller skära dem. Centret navmuttern kan slås ut med en stor uttag eller skiftnyckel.

5 Dra på rotorn för att ta bort den från navet, eller knacka försiktigt på den tills den är fri. År av försummelse kan ha fastnat rotorn från värmeuppbyggnad, eller rost kan ha trängt in i centrumring.

6 Byt ut rotorn och skjut på navet. Dra mitt navmuttern genom att vrida det medurs. Vissa modeller har en saxsprint på denna mutter och ett färskt ska användas.

7 Byt bromsoket (med nya dynor) genom att skjuta den på rotorn. Det kan vara nödvändigt att fixed huvudcylindern och tryck bromsok kolvarna i att få tillräckligt med utrymme för rotorn. När det är på plats, dra åt de bakre bromsok bultar medurs. Sätt på locket på huvudcylindern efter tjockleken är monterad, kontrollera dess fyllnadsnivå.

8 Byt ut hjulet och dra åt dess muttrarna medurs, i ett alternerande mönster.

9 Sänk lastbilen från domkraften.

Tips

  • Färska kuddar rekommenderas om du installerar en ny rotor så att de "mesh".
  • Fungerar inte under lastbilen utan domkraften.

2001 Dodge Ram 2500 Brake Pad Installationsguide

January 25

2001 Dodge Ram 2500 Brake Pad Installationsguide


2001 Dodge Ram 2500 är 3/4-ton version av Dodge Ram 1500 (1/2 ton). Det fanns också i en en-tons version. Lastbilen alltid presenterade främre skivbromsar som används bromsbelägg. Medan det var vanligare att här lastbilen att funktionen bakre trumbromsar, var det också med skivbromsar bak. Skivbromsar integrera bromsok, broms rotorer och bromsbelägg. När bromspedalen är nedtryckt, bromsok kolvarna trycker dynorna mot ytan av rotorerna för att bromsa och stoppa fordonet.

Instruktioner

1 Parkera Ram 2500 på en plan yta tillräckligt stor för att lyfta och stödja en 3/4-tons lastbil. Dra åt parkeringsbromsen om du ersätter de främre bromsbelägg men gäller inte parkeringsbromsen om du ersätter de bakre bromsbeläggen.

2 Placera en hjulblocket mot utsidan slit av ett däck på motsatt axel som du byter ut bromsbeläggen på lossa muttrarna på de två hjulen på samma axel du byta bromsbeläggen om hur du använder en klack skiftnyckel . Lossa inte muttrarna mer än ett halvt varv.

3 Lyft axeln du ersätter bromsbeläggen på med en 3/4-ton rankade jack och stödja axeln på två 3/4 tons rankade jack står placerade under varje främre nedre styrarmen eller under varje sida av bakaxeln, respektive.

4 Ta bort muttrarna då däcken.

5 Placera en kofot i bromsok pad fönster mot plattan av utombordsplattan stål och bänd dynan mot rotorn tills bromsok kolv komprimerar tillräckligt för att lossa bromsbelägg och bromsoket.

6 Ta bort de övre och nedre bromsok bultar med hjälp av en spärr och en 3/8-tums hex-head socket bit, sedan bort bromsok från rotorn och spindelanordningen. Vila bromsok på en mjölk låda eller stadig låda så det finns ingen spänning på bromsslangen ansluten till bromsoket.

7 Använd spett att avsätta ett av de yttre pad Låsfjädrar från bromsok huset sedan dra den återstående våren dynan bort från bromsoket.

8 Placera en bromsok kolv återställningsklämma eller en stor C-klämma på ytan av den inre dynan och huset av bromsok och dra åt klämman till fullo komprimera bromsok kolven i bromsoket.

9 Ta bort klämman sedan avsätta den inre bromsok bromsbelägg klämman från den ihåliga bromsok kolv. Använd spett vid behov.

10 Använda en stålborste för att skrubba bort den rost, bromsdamm och annat skräp på glidytorna hos bromsoket och knoge, sedan applicera ett skikt av silikon bromsen fett på de respektive ytorna.

11 Sätt den inre dynan och låsclipset i den ihåliga bromsok kolv, och se till att plattan av plattan stål är i jämnhöjd mot kolven. Ställa en sida av den yttre dynans kvarhållningsfjäder på den yttre okhuset sedan svänga dynan på huset för att klippa den återstående låsfjädern.

12 Placera bromsok och dynenhetens på rotorn och spindelanordningen och hand tråd bromsok bultar i bromsoket. Dra åt skruvarna med spärr och 3/8-tums hex-head socket bit. Upprepa bromskloss ersättningsförfarandet för det andra hjulet.

13 Byt däcken och muttrarna. Dra åt muttrarna med klacken skiftnyckel, tillämpa en stjärnbildning tills nötterna håller däcken ordentligt på hjulnaven.

14 Sänk Ram till marken sedan dra åt muttrarna med tillämpning av stjärnmönster med momentnyckel inställd på 135 foot-pounds och ett uttag.

15 Applicera bromspedalen flera gånger tills den känns fast sedan kontrollera bromsvätskenivån i huvudcylindern. Fyll på bromsvätska vid behov. Ta bort hjulblocket, lossa parkeringsbromsen (i förekommande fall) sedan provköra lastbilen.

2004 Dodge Ram 2500 Styrproblem

February 18

Det finns flera potentiella problemområden som behöver rutinmässigt kontrolleras och underhållas för att säkerställa att din Dodge lastbil styrningen förblir i linje. Styr komponenter på Dodge Ram 2500 består av spår bar, dragstänger, Länkarmen, kulleder, styr stabilisator och styraxeln.

Kontrollera alla bussningar och länk

Bussning är gummi- eller syntetiska plastbitar som dämpar den friktion som skapas när metall flyttar på metall. Dessa leder skapar värme och kan skada eller korrodera bussningar. En vanlig orsak till problem med styrningen är försämringen av bussningar. Spåret bar och Länkarmen är de vanligaste problemområden i samband med bussningar och styrproblem

Undersök styr stabilisatorer

Styr stabilisatorn är chocken som är ansluten till Länkarmen och konsoler på axelhuset. Stabilisatorer är ansvariga för buffert stötar och skakningar medan vrida ratten genom att applicera tryck mot mitten av fordonet. Slitna stabilisatorer kan tillåta spel i styrningen och kommer inte att förhindra skakningar och stötar.

Byt spår bar

Spåret bar en Dodge Ram 2500 är bara tillräckligt stark för att stödja fabriksdäckstorlek. Genom att uppgradera till större däck, installerar lift kit, eller ändra styrgeometri, orsaka spårfältet ska placeras på en annan vinkel än det kommer från fabriken. Ändra denna vinkel kommer också att påverka drivabiltiy och stabiliteten i lastbilen. Eftermarknadsspårstänger tillverkas av ett stort antal företag som Thurén Fabrication, DT Products Inc., och skottsäkra styrsystem. Installationen av ett nytt spår bar innebär bara att ta bort två bultar, installera det nya spåret bar och installera bultarna.

rountine underhåll

Preform rutinkontroller på styrkomponenter. Däck bör regelbundet roteras servostyrning vätskenivåer kontrolleras och inriktning kontrolleras tillsammans med de åtgärder som nämns i denna artikel. Förebyggande är säkrare och alltid billigare än fastställande av en existerande problem.

Hur man installerar rotorer på en Dodge Ram 2500

November 25

Hur man installerar rotorer på en Dodge Ram 2500


Dodge Ram 2500 tunga pickup är utformad med en skiva bromssystem. Vissa äldre modeller har en bakre trumbromssystem. Rotorn kan bli skev eller sliten från skräp och mekaniska problem, och måste bytas ut. Den genomsnittliga bakgård mekaniker kan installera en ny rotor i ca 30 minuter.

Instruktioner

1 Jack lastbilen upp och placera den på pallbockar.

2 Ta bort hjulet för rotorn som skall ersättas genom att vrida muttrarna i en moturs riktning. Ställ hjulet åt sidan.

3 Ta tjocklek genom att vrida de två bakre skruvarna i en moturs riktning. Bromsok kommer att glida bort av rotorn, och bör fastklämmes med den C-klämma för att förhindra det från att expandera. Den kan ställas in på upphängningskontrollarmar, men bör inte hängas från bromsslangar som detta kan orsaka skada.

4 Dra rotorn bort av navet. Utan bromsoket för att hålla den på plats, kommer det att glida fritt bort av navet och axeln. På vissa modeller kan det finnas en liten mutter säkra den på navet kant som kan vridas motsols och avlägsnas. Vissa rotorer kan rost på plats eller för fast monterad att lossna fritt. I det här fallet, att använda en styrelse eller kofot få bort det med hävstång kan vara nödvändig. Inspektera rotorn för skador, och den åt sidan.

5 Tryck på en ny rotor på navet och säkra navmuttern, i förekommande fall.

6 Ersätt bromsok genom att skjuta den på rotorn snabbt efter att ha släppt det från C-klämman. Den skall placeras snabbt så att den inte kommer att expandera och kräver extrem kraft för att trycka på igen. Säkra bromsok bakre bultar hårt genom att vrida dem medurs.

7 Byt hjulet, dra åt muttrarna och låt lastbilen ned från domkraften.

8 Upprepa steg för de återstående rotorerna.

Tips

  • Använd anti-skrika spray om byte av kuddar.
  • Använd lämplig säkerhetsutrustning vid arbete på ett fordon.

Hur man installerar en registreringsskylt Konsol på en Dodge Ram 2500

May 14

Hur man installerar en registreringsskylt Konsol på en Dodge Ram 2500


I det kontinentala USA, bara trettio stater kräver främre och bakre registreringsskylt är visning på personbilar. Din statens Department of Motor Vehicle webbplats kommer att ha information om licens placering lagarna i ditt tillstånd. Alla Dodge Ram 2500 har främre och bakre registreringsskylt hål eller fördjupningar för att installera dina registreringsskyltar enklare och för att tillgodose de olika lagarna.

Instruktioner

1 Leta upp två små hål i mitten av främre stötfångaren. Varje Dodge Ram 2500 har fördjupningar för främre registreringsskylt parentes.

2 Rada upp registreringsskylt skruvhål med fördjupningarna på den främre stötfångaren. Använd en skruvmejsel och installera skruvarna ordentligt. Eftersom hålen är förborrade för nummerplåts parentes, kommer skruvarna gå igenom lätt. Skruvarna är självlåsande och inte kräver några bultar för att hålla fästena på plats.

3 Placera din licens inuti fästplatta. Skruva registreringsskylten till konsolen. Upprepa stegen för den bakre stötfångaren.

Specifikationer för en 1999 Dodge Ram 2500 lastbil

April 8

Specifikationer för en 1999 Dodge Ram 2500 lastbil


1999 Dodge Ram 2500 är en pickup med en Kelley Blue Book värde, som i december 6, 2010, på mellan $ 4000 och $ 5750 USD. Flera trim finns tillgängliga för 1999 Dodge Ram 2500, inklusive fyrhjulsdrift och bakhjulsdrift, samt Club Cab, Quad Cab, kort-säng och lång säng trim.

Motor

1999 Dodge Ram 2500 levereras som standard med en 5,9 L V-8 motor. Varje trim använder samma 5,9 L V-8 motor. Motorn ger ut 245 hk vid 4000 rpm och 345 ft-lbs vridmoment vid 3200 rpm. Valfria motorer finns tillgängliga, inklusive en 5,9 L inline 6 och 8,0 L V10 modell.

Överföring

1999 Dodge Ram 2500 levereras som standard med en fem-växlad manuell växellåda med överväxel. En fyra-växlad automatlåda och en sexväxlad manuell växellåda finns som tillval för 1999 Dodge Ram 2500, liksom.

Interiör

Club Cab trim 1999 Dodge Ram 2500 platser per högst tre personer. Quad Cab plats för upp till sex personer. En kassettspelare levereras som standard med varje trim. Dock inte 1999 Dodge Ram 2500 inte komma med ett navigationssystem eller CD-spelare. Förare och passagerare krockkuddar levereras som standard med alla kanter.

Andra

En antiblockeringssystem (ABS) levereras som standard med alla 1999 Dodge Ram 2500 trim. Club Cab har två dörrar, medan Quad Cab har fyra dörrar. Varje trim kommer med en 36 månad 36.000 mil grundläggande garanti, samt en 36 månader, 36.000 mil power-tåg garanti. Rostskydd är motiverat för 60 månader eller 100.000 miles.

Specifikationer på en 2007 Dodge Ram 2500

May 22

2007 Dodge Ram 2500 är en pickup som hör till ett område som går tillbaka till 1981, då den ersatte Dodge-D-serien. Denna 2007 års modell kom i både fyrhjulsdrivna och bakhjulsdrivna alternativ, även om det fanns några skillnader. Den fyrhjulsdriften hade en tillverkares rekommenderat pris på $ 29.235 och bakhjulsdrift hade en MSRP av $ 26,030.

Motor och transmission

Dodge Ram drivs av en V8-motor. Alla åtta cylindrar är utrustade med två ventiler och mäta 3,9 inches i diameter. Kolven reser totalt 3,6 inches inom cylindern, känd som stroke. Motorn har ett kompressionsförhållande - förhållandet av cylinderhuvudet volym jämfört med volymen av kolvarna före och efter ett kompressionsslag - 9,6: 1. Den har också en förskjutning av 345 cubic inches, vilket är den volym som sveps av de åtta kolvarna i en rörelse från den övre dödpunkten (TDC) till den nedre dödpunkten (BDC). Motorn genererar 375 foot-pounds av vridmoment vid 4200 rpm och 345 hästkrafter vid 5400 rpm. En sex-växlad manuell växellåda levererar denna kraft till hjulen.

Mått

Den fyrhjulsdrivna fordon har aa chassi 229,7 inches lång, 79,6 inches bred och 78,1 inches hög som sitter på en 140,5 tums hjulbas. Varje hjul är 17 inches i diameter och fordonet har en 69,5 tums främre spår och 68,2 tum bak spår. Dodge Ram kan dra upp till 13,250 pounds och har en maximal lastkapacitet på 2.820 pounds. När tömd på alla vätskor, såsom olja och gas, väger fordonet 5,882 pounds; detta kallas torrvikt. Inklusive dess vätskor kan dock 2007 Dodge lagra maximalt 35 liter bränsle i sin tank. Bakhjulsdriven version av Dodge Ram 2500 skiljer sig något i termer av dimensioner. Det är lättare på 5467 torrvikt, men kan dra 13.700 och har en lastkapacitet på 3230, både mer än fyrhjulsdrift. Det är också något högre, stående på 73,9 inches hög och har en mindre 68,6 tums främre spår.

Interiör

Inne i fordon med två dörrar finns tre platser. Både förare och passagerare har 40,9 inches av head-rum, 41 inches av benutrymme, 64,9 inches av hip-rum och 67,1 inches av axel rummet. Det är totalt 65,2 kubikfot passagerarutrymmet. Fordonet är utrustad med luftkonditionering, tilt styrning, en CD-spelare och en radio.

Hur man kan förbättra bränsleekonomin i en 2006 Dodge RAM 2500 HEMI

June 3

Hur man kan förbättra bränsleekonomin i en 2006 Dodge RAM 2500 HEMI


Fullstor pickup lastbilar, såsom 2006 Dodge Ram 2500 med Hemi motor, är inte kända för att få bra bränsle körsträcka. Dodge Ram 2500 med Hemi beräknas få mellan 14 och 20 mpg av Dodge. Men som med alla andra pick-up lastbil eller bil, kan du vidta åtgärder för att förbättra bränsle körsträcka din Dodge Ram lastbil blir. Du kan använda rätt strategier underhåll och drivande för att förbättra bränsle körsträcka under livslängden på din 2006 Hemi lastbil.

Instruktioner

1 Ta väl hand om din Dodge lastbilens Hemi motor. Tid förändringar bränsle och tune-ups kommer att hålla din motor i bästa skick. I sin tur, kommer du att vara mindre benägna att ha problem med motorn. En väl fungerande motor kommer inte att behöva arbeta så hårt för att driva bilen. Du kommer också att vilja göra reparationer så snabbt som möjligt i händelse av att din Hemi har ett problem. Problem som lämnas obehandlad kan skada motorn och orsaka en långvarig nedgång i bränsleekonomi

2 Köpa lågt rullmotstånd däck för din lastbil. Dessa däck är gjorda för att minska friktionen mellan fordonet och vägen. Också alltid se till att dina däck är pumpade till tillverkarens rekommenderade däcktryck och dina hjul är korrekt inriktade för att minska skapa dra på bilen och det är motorn.

3 Begränsa vikten du bär. Den extra vikten av verktyg, utrustning och andra tunga föremål kommer att tvinga din Hemi att arbeta hårdare, vilket minskar bränsleekonomin. Ägna särskild uppmärksamhet åt några objekt i sängen av din lastbil eller någon verktygslåda installeras på lastbilen, som tunga objekt som lagras på dessa platser inte kan användas ofta och är bara övervikt.

Vissa människor tror att ta bort bakluckan från din lastbil kan förbättra bränsle körsträcka. Bakluckan är ganska tung. Överväga att ersätta din bakluckan med en trasa eller plast eftermarknaden bakluckan.

4 Begränsa tomgång. Tomgångs förbrukar bensin och producerar utsläpp som kan skada miljön. Enligt Union of Concerned Scientists använder tomgång mer gas än att stänga av och åter starta trucken.