felkoder toyota corolla

Hur man kontrollerar felkoder för 2002 Toyota Corolla

June 2

Hur man kontrollerar felkoder för 2002 Toyota Corolla


Du kan kontrollera felkoder på din 2002 Toyota Corolla från ditt garage, vilket sparar tid och pengar. 2002 Toyota Corolla levereras som standard med en On-Board Diagnostics II dator (OBD II) som hämtar och lagrar alla koder som skickas till den från sensorer placerade i hela bilen. När dessa sensorer hitta ett problem med bilen, skickar de koden till OBD II dator som i sin tur, tänds en varning eller servicelampan på instrumentpanelen. Du kan hämta dessa koder med en liten, datoriserad anordning som kallas en OBD II kod scanner, som du kan köpa på någon Biltema.

Instruktioner

1 Leta upp en port på undersidan av förarsidan instrumentbrädan. Det är nära rattstången.

2 Anslut OBD II läsaren försiktigt i denna port.

3 Sätt nyckeln i tändningen och vrid den till läge "ON". Inte starta motorn.

4 Vänta medan läsaren startar. Vissa bildläsare måste slås på manuellt med en strömbrytare. Om så är fallet, slå på den.

5 Välj "Hämta koder" eller liknande kommando. Vänta skannern att samverka med fordonets dator och sedan skriva den alfanumeriska koden ner på ett papper.

6 Leta upp koderna i skannerns manual för att ta reda på deras innebörd. Koppla koden scanner och ta fordonet som skall servas eller repareras av en kvalificerad mekaniker.

Tips

  • De flesta bildelar återförsäljare kommer lån du-läsare gratis så att du kan läsa koder.

Hur att rensa felkoder på Toyota Corolla

September 20

Hur att rensa felkoder på Toyota Corolla


Du kan rensa felkoder på din Toyota Corolla direkt från ditt hem garage, vilket sparar tid och pengar. Blomkronor under 1996 eller senare levereras som standard med en On-Board Diagnostics II dator (OBD II), medan tidigare blomkronor komma med ett OBD I dator. Du kommer att behöva köpa eller låna en OBD I eller II scanner för att läsa och radera felkoder. Sensorer är placerade över hela Corolla som upptäcker fel och skicka denna information i form av felkoder till datorn, vilket i sin tur tänds en varningslampa på instrumentpanelen. Sensorerna håller också koll på de regelbundna underhållsbehov av bilen, och detta visas på instrumentpanelen i form av en servicelampan. Försök inte att rensa felkoder tills du har haft bilen servas eller repareras. Lamporna kommer att hålla vrida sig på om du förtid återställa datorn.

Instruktioner

1 Anslut skannern i diagnoslänk Connector (DLC) på den nedre delen av förarsidan instrumentbrädan huven release.

2 Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid den till läge "på". Inte starta motorn. Skannern slås på automatiskt.

3 Leta upp ett kommando på skannern som säger "Radera koder" eller något liknande. Välj detta kommando. När skannern har slutfört uppgiften, kommer den att visa "Command Skickat" eller bara dig tillbaka till huvudmenyn.

4 Koppla skannern och starta motorn. Kontrollera på kombiinstrumentet som alla varning och servicelampor har stängts av.

Tips

  • De flesta Bildelsaffärer låter dig låna sina skannrar gratis för att hämta och återställa koderna.
  • Skanner funktioner varierar lite beroende på tillverkare.

Hur Återställ airbagen ljus på en 1993 Toyota Corolla

April 17

Hur Återställ airbagen ljus på en 1993 Toyota Corolla


En 1993 Toyota Corolla är utrustad med ett OBD eller On-Board Diagnostics, datorsystem som läser och lagrar felkoder skickas till den från sensorer placerade i hela fordonet. Sensorerna hålla reda på alla av fordonets mekaniska system. När krockkudden (eller SRS - Supplemental Restraint System) ljus tänds på instrumentpanelen, måste du ha bilen kontrolleras direkt för att förhindra en felaktig krockkudde. När du har slutfört reparationer, återställer krockkudden ljuset direkt, så att datorn kommer att fortsätta att övervaka airbagsystemet ordentligt.

Instruktioner

1 Hitta säkringspanelen på instrumentbrädan mellan rattstång och förardörren. Dra ner på panelen locket med fingrarna för att öppna den. Det kan ta en bra ryck för att frigöra låsclipset.

2 Leta upp en gul kontakt i gruppcentralen och ta bort den från panelen.

3 Fäll ut ett gem och fäst vardera änden om det till var och en av terminalerna på kontakten. Detta kommer kort ljuset.

4 Sätt tillbaka kontakten i gruppcentralen och sätt på locket.

5 Sätt nyckeln i tändningslåset och starta motorn. Kontrollera att airbaglampan har släckts.

Hur Återställ Check Engine Light på en 1997 Toyota Corolla

May 27

Hur Återställ Check Engine Light på en 1997 Toyota Corolla


Återställning check-motorn ljus på 1997 Toyota Corolla behöver göras när du är klar fastställa din Corolla. Check-motorn ljus endast kommer när det finns ett problem med bilens avgasreningssystem eller andra systemkomponenter i din Corolla. Reservdelar kan normalt köpas på någon auto-delar butik. För att återställa check-motor ljus, kan du använda ett specialverktyg, även tillgänglig från någon auto-delar butik, som kallas en omborddiagnostik scan (OBD) verktyg. Detta verktyg är det enda verktyg som kan läsa felkoder och sedan rensa Corolla s felkoder genom att ansluta direkt till datorn.

Instruktioner

1 Öppna gruppcentralen genom att dra ner på säkringspanelen med fingrarna.

2 Lokalisera rektangulära ombord diagnostiska ingång till vänster om gruppcentralen.

3 Anslut OBD Scan Tool kontakten till OBD ingång.

4 Slå på tändningen men inte starta motorn.

5 Tryck på återställningsknappen på OBD Scan Tool och vänta på att checka motorlampan på instrumentpanelen att blinka och sedan stängas av.

Hur vill kolla mikrokod på en 2000 Toyota Corolla

October 31

Hur vill kolla mikrokod på en 2000 Toyota Corolla


Alla bilar och lastbilar som säljs i USA sedan 1980-talet har en omborddiagnos (OBD) dator. Denna enhet övervakar en matris av sensorer i hela motorn, många inom utsläppskontroll och elektroniska insprutningssystem. Om en sensoravläsning faller utanför dess normala intervallet, OBD tänds varningslampan på instrumentpanelen de flesta kallar check-motorn ljus. På en 2000 Toyota Corolla eller något annat fordon byggda efter 1995, felsökning av orsaken till en varning check-motorn är en fråga om att läsa den diagnostiska koden OBD-II lagras i datorn

Instruktioner

1 Läs OBD (omborddiagnos) felkoder från den diagnostiska datorn. Kodläsare är billiga och lättillgängliga. Många auto-delar butiker kommer att läsa en kunds kod gratis, i hopp om att sedan sälja den nödvändiga reservdelar.

2 Hur vill kolla mikrokod på en 2000 Toyota Corolla

Kod korsreferenstabeller en hittas i böcker eller på Internet

Korsreferens koden med ett diagram över OBD-II felkoder för att avgöra vilken sensoravläsning är utom räckhåll. OBD-II-koder är standardiserade i alla fordon. En kod är ett fyrsiffrigt nummer som föregås av en bokstav, till exempel P0420, vilket tyder på en funktionsstörning katalysator.

3 Forskning orsakar av koder på internet eller på biblioteket. Det finns många online-referenser som kommer att förklara felkoder, eller så kan du ange modell och kod i en sökmotor, till exempel "P0171 Toyota Corolla." Koder som börjar med bokstaven P är relaterade till drivlinan, som med en B indikerar problem i bilen, och en C-kod hänvisar till chassit.

Tips

  • Innan du köper din egen kodläsare, kontrollera förpackningen för att vara säker på att det kommer att samverka med din bil. Det finns åtminstone tre olika och oförenliga instickstyper

Felsökning en 1992 Toyota Corolla Tändsystem

May 9

Felsökning en 1992 Toyota Corolla Tändsystem


Det finns många komponenter som går in i din 1992 Toyota Corolla tändsystem. Det finns vissa komponenter och system som du kan felsöka, fixa och ersätta på egen hand, medan andra delar kan behöva en professionell mekaniker. Ett av de vanligaste problemen med äldre bilar är en felaktig startlåset och låscylinder.

Instruktioner

1 Använd en OBD II scanner och OBD I översättare för att kunna diagnostisera eventuella felaktiga sensorer och kretsar som kan hindra bilen från att starta på rätt sätt. Om din check engine lampan lyser, bör sedan kontrollera felkoder vara den första ställe att börja, eftersom det kan tyda på en av de många sensorer som går in tändningstiden och bränning.

2 Kontrollera om säkringar i säkringslådan av din Corolla för antändning bränning säkringar, såsom tändstift, tändningslåset och startmotorn. Du kommer att behöva kontrollera säkringsdosan ligger nära batteriet under huven och en i förarsidan nedre konsolen. Byt ut säkringar som har brutit terminaler, se till att de är samma amperetal storlek som den tidigare använda säkring.

3 Kontrollera dina tändstift. Ta bort tändkablarna och använd en tändstifts fläkten till avlägsna tändstift utan att bryta dem. Om tändstiftet har en ljusbrun eller brunaktig färg, då det är en indikator på att dina tändstift har bränning korrekt och är i bra form. Om tändstift visar mörk färg, slitage, kol uppbyggd eller mekanisk skada på avfyrningsmekanismen, då de måste bytas ut. Det finns flera olika scenarier som involverar tändstifts slitage som skulle kunna tyda på en rad olika tillstånd och störningar motor, vilket leder till ytterligare reparationer på tändsystemet.

4 Byt ut tänd låscylindern om din nyckel har fastnat i tändningen eller om nyckeln inte kan vridas för att veva tändningen. Koppla bort den negativa batterikabeln och skruva den nedre instrumentpanelling från under förarsidan konsolen. Skruva av rattstången som omfattar. Koppla låset varningsbrytare anslutning. Sätt i nyckeln och vrid den till tillbehörsläget och infoga en liten nål eller skruvmejsel i stifthålet, som ligger i gjutningen för låscylindern. Låscylindern kommer att glida ut och du kan infoga en ny.

Hur för att diagnostisera problem i en 2002 Toyota Corolla

June 1

Hur för att diagnostisera problem i en 2002 Toyota Corolla


Med tiden kan en 2002 Toyota Corolla utveckla problem i en mängd olika platser. Detta kan innefatta motorn, låsningsfria bromsar, elsystem, och mer. Det enklaste sättet att felsöka, hitta och diagnostisera problem innebär att man använder den Corolla många diagnostiska system. Du kan kontrollera dessa system för hand, men det skulle också vara mycket tidskrävande. Kronan diagnossystem kan peka dig i rätt riktning mycket snabbare.

Instruktioner

1 Klättra bakom ratten i din 2002 Toyota Corolla och få motorn igång. Vänta tills lamporna på instrumentpanelen för att reglera. Titta på varningslampor. De som fortfarande upplysta är din första indikation på ett problem. Detta kan vara allt från kontrollera motorn ljus till låsningsfria bromsar ljus eller krockkuddar indikatorn. Hur du felsöker beror på felet ljus och systemet har problem. Vissa system, liksom krockkuddar, kommer att bli oerhört svårt att felsöka själv. Däremot kan kontrollera motorn ljus och bromsljuset att felsökning av i ditt hem garage.

2 Titta under 2002 Toyota Corolla s förarsidan instrumentbrädan. Med bilens huva release, hittar du datalänkanslutningen. DLC utlopp är en inkörsport till Corolla diagnossystem. Fäst antingen din ABS eller din OBD-II skanner till Corolla s DLC.

3 Vrid Corolla elektriska systemet. Beroende på den maskinvara du använder, kan du också behöva motorn igång. Medan alla skannrar är i samma anda, deras tillämpning och användning kommer något mycket inte bara av varumärket, men som diagnossystem du interagerar med.

4 Titta på din skanner. Om felkoderna i systemet inte har hämtats, ange rätt kommando för att skanna diagnossystemet du arbetar med. Rådgör med din hårdvara anvisningen för exakta instruktioner.

5 Titta på de koder som hämtas från Corolla. Om du använder en OBD-II skanner kommer koderna börjar med "P", "B", "C" eller "U" Dessa brev nominerade där problemen är belägna i Corolla. I samma ordning bokstäverna betyder: drivlina, kropp, chassi, och nätverksanslutning. Drivlina täcker motorn och bränslesystem. Kroppen omfattar icke-motor relaterade funktioner, som innehåller några av av Corolla bromsar. diagnostik OBD-II täcker inte alla bromsar, dock. ABS-bromsar använder en oberoende uppsättning felkoder och kommer att kräva en separat scan verktyg. Chassi och nätverksanslutning både täcker de elektriska komponenterna.

6 Slå upp felkoder. Beroende på systemet och din skanner, kodning definitioner bör vara i din diagnostikhårdvarans manual. Toyota kompletterar OBD-II-kodning, och deras speciella koder kommer inte hittas i hårdvarans handbok. Det kommer inte att vara i Corolla boken heller. Dessa koder kan hittas på nätet, eller slås upp i en Haynes eller Chilton reparationshandbok.

7 Sammanställa en lista över potentiella reparationer. Om du har flera problem kodade inom Corolla dator, göra anteckningar om var problemet finns, oavsett om det är ABS-bromsar, elsystem, motorn, och så vidare. När du är klar med den här listan kan du bestämma om du kan åtgärda dessa problem själv. Om problemen är långt utanför din erfarenhet, bör du konsultera en mekaniker.

Hur man reparerar 2003 Toyota Corolla

October 20

Om 2003 Toyota Corolla upplever mekaniska eller elektriska problem, kan du överväga att försöka åtgärda problemet själv innan fordonet till en professionell mekaniker. Lyssna på ljud och göra noggranna observationer om din Corolla problem kommer att bidra till att felsöka specifika del som inte på ditt fordon. Det är bättre att konsultera en reparation manuell eller tekniker om du är osäker när det gäller specifik diagnos så att du kan förhindra att kasta bort tid och pengar genom att nya delar i motorn som inte kommer att lösa problemet.

Instruktioner

1 Använd en OBD II scanner för att läsa några av de problem felkoder från ECU (motorstyrenheten), som visas som check engine ljus på instrumentpanelen. OBD II porten ligger bakom en panel under rattstången och bredvid förarsidan dörr. Slå på OBD II skanner och vrid Corolla tändning till "Tillbehör" -läge. Om din skanner inte översätta problemfri felkoder, använda en dator med tillgång till Internet och leta upp koder på webbplatser som OBD-koder eller Autozone. Byt ut sensorer som kommer upp på OBD-koder.

2 Diagnostisera Corolla motor kylsystem om din Corolla är över kylning eller överhettning. Inspektera kylvätskebehållaren tanken för att se om den antifrysnivån är för låg, såsom indikeras av de lägsta och högsta linjer på tanken. Tillsätt mer kylvätska genom en tratt, se till att du använder 50/50 frostskyddsvätska lösning, eftersom den säljs av en Biltema eller blandat sig i en hink med destillerat vatten.

3 Efter att stänga din Corolla av, lägga handen högt upp kylarslangen för att testa det om motorn har rinnande varmt. Om den övre kylarslangen är inte varm efter att motorn har värmts upp, då din termostat kan ha fastnat i stängt läge. Ta bort och testa din termostat. På 2003 Corolla, måste du först skruva av bränslefiltret med hjälp av en fångst pan att fånga utspillt bränsle, innan du går termostaten.

4 Tappa ur kylvätskan från Corolla kylare genom att placera en större tråget under den och skruva avtappningskranen och se till att kylvätskan kyls innan riskera några kemiska brännskador från uppvärmd frostskyddsmedel. Medan kylmediet töms, koppla kylvätsketemperatur omkopplaren från dess ledningar anslutning, som ligger på den sida av termostaten bostäder.

5 Lossa slangklämman med en skruvmejsel och ta bort den nedre kylarslangen från kylmedelsinloppsdel ​​huset från termostaten. Använd en hylsnyckel för att skruva de två monteringsnitarna från kylmedelsinloppsdel ​​huset. Avlägsna inloppshuset, o-ringpackningen och termostaten från vattenpumpen aggregatet.

6 Testa din termostat genom att placera den i en behållare med kokande vatten. Du bör se det öppna och stänga fritt med kylning och uppvärmning av vatten. Om det inte går att öppna och stänga, måste det bytas ut. Följ instruktionerna i omvänd av den procedur som beskrivits ovan för att installera en ny termostat. Fortsätta att övervaka din Corolla för uppvärmning och kylning problem.

Hur man fixar en 2006 Toyota Corolla Motor ljus och gas Cap

January 8

Hur man fixar en 2006 Toyota Corolla Motor ljus och gas Cap


Du kan fixa Check Engine ljus på '06 Toyota Corolla själv hemma. Ibland kan en lös tanklocket kommer att orsaka "Check Engine" ljus för att lysa på instrumentpanelen. Om åtdragning av locket inte löser problemet, då måste du få en OBD II Scan Tool, kan erhållas från någon Biltema. Denna lilla, datoriserade enheten kan läsa felkoder och återställer datorn, alltså stänga av Check Engine ljus.

Instruktioner

1 Stäng av fordonet och ta ut nyckeln. Ta bort tanklocket på Corolla. Vänta 60 sekunder och sedan lägga tillbaka på plats och dra åt den.

2 Sätt nyckeln i tändningslåset och starta motorn. Om kryss motorn ljuset har stängts av, är du klar. Om inte, gå vidare till steg 3.

3 Stäng av fordonet utanför. Anslut OBD II Scan Tool i datalänkanslutningen (DLC) på förar streck under rattstången. Om det finns en "On / Off" -knappen på Scan Tool, vrid den "On".

4 Sätt nyckeln i tändningen och vrid den till "On / Off".

5 Välj "Codes" och sedan "Ta bort Koder," eller en liknande serie av kommandon på Scan Tool. När uppgiften är klar kommer det antingen du tillbaka till huvudmenyn eller display "OK." Varje märke av Scan Tool är lite olika beroende på tillverkaren.

6 Koppla bort Scan Tool från hamnen och starta motorn. Kontrollera motorn ljus ska nu vara släckt.

Hur Återställ Check Engine Light i en Toyota Corolla

November 18

Hur Återställ Check Engine Light i en Toyota Corolla


Alla Toyota Corolla under 1996 eller senare kommer med en omborddiagnos II dator (OBD II). När kontrollen motorn ljuset tänds på Corolla, det kommer från en felkod skickas från en sensor till datorn i bilen. Det indikerar ett problem som måste åtgärdas av en kvalificerad mekaniker så snart som möjligt eller du kan riskera ytterligare skador på fordonet. Efter att problemet har diagnostiserats och repareras, kan du återställa och radera ljuset själv hemma med bara några minuter av din tid.

Instruktioner

1 Hitta Diagnostic Link Connector (DLC) på den nedre vänstra sidan av instrumentpanelen på förarsidan av bilen. Du hittar den i närheten av huven release.

2 Anslut en OBD II skanner i den här porten och satte nyckeln i tändningslåset. Vrid nyckeln framåt om två klick, noga med att inte starta motorn. Detta kommer att driva skannern.

3 Bläddra igenom menyn på skannern med piltangenterna tills du hittar kommandot som säger "Radera koder." Tryck enter." (Vissa bildläsare har en separat "Erase" knapp som du kan trycka på i stället.) Vänta tills huvudmenyn visas eller tills du ser meddelandet på skannern som säger "kommando som skickas."

4 Koppla ur OBD II scanner och starta fordonet. Titta på instrumentpanelen för att se till att kontrollera motorn ljuset har släckts.

Tips

  • Du kan använda din skanner för att läsa koden innan du har bil fast att lokalisera problemet med fordonet.
  • Du vill aldrig att återställa kontrollera motorn ljuset innan du har fordonet diagnostiseras och repareras, eftersom detta kan leda till mer skada på fordonet.