fm radio i telefon förbättra mottagning

Hur man programmerar en Radio Shack Telefon

July 11

Om du köper en Radio Shack telefon, i huvudsak använda den direkt ur lådan så snart den är inkopplad och debiteras. Telefonen levereras med en elektronisk katalog som låter dig spara dina telefonnummer i själva telefonen.

Instruktioner

1 Se till att telefonen är laddad, inte används och fungerar. Tryck på "Menu / Välj" -knappen på handenheten.

2 Tryck på uppåt- och nedåtpilarna tills du når den post som läser "Directory". Tryck på "Menu / Välj" för att välja alternativet katalogen.

3 Tryck på pilknapparna igen tills du har markerat den "Store" alternativet. Tryck på "Menu / Välj" knappen igen för att välja det här alternativet.

4 Ange det telefonnummer som du vill sparas i katalogen. Tryck på "Menu / Välj" -knappen för att flytta till namnet, och ange namnet med bokstäverna tilldelats knapparna (de ska visas i grupper om tre på knapparna själva). När du har slutfört namn, tryck på "Menu / Select" bekräfta och spara posten i din katalog.

Hur programmera en Radio Shack Telefon

July 15

Radioshack telefoner kan programmeras med katalogposter för att möjliggöra snabb uppringning. Katalogen posten lagras i telefonen, så att när du vill ringa ett nummer i telefonboken, är allt du behöver göra söka i katalogen i alfabetisk ordning, och ringa från katalogen. Radioshack telefoner kan fylla, men telefonerna kan omprogrammeras och poster kan tas bort. Omprogrammering en Radio Shack telefon kan åstadkommas genom att följa några steg.

Instruktioner

1 Tryck på "Katalog" knappen plus "Upp" pil. "Katalog" -knappen vanligtvis märkt med en öppen bok liknande ikon. Titta på skärmen och om du ser texten "List Full" du måste ta bort en katalogpost för att programmera en annan. Katalogen på många Radioshack telefoner klarar bara 50 poster.

2 Tryck på "Up" eller "Down" pilen för att välja en post som du inte vill längre som kan omprogrammeras. Tryck på "Mute / Ta bort" för att ta bort posten. Du har skapat en reserv slot som du nu kan använda för omprogrammering.

3 Tryck på "Meny / Välj" från katalogen och använda piltangenterna för att välja "Spara". Tryck på "Menu / Välj" igen och skärmen visar "Mata in nummer." Använd knappsatsen för att ange numret.

4 Tryck på "Menu / Välj" igen för att ange namnet. Skärmen visar "Mata in namn." Använd de konventioner som du skulle använda för att skicka ett SMS-meddelande på en mobiltelefon för att ange namnet. Till exempel trycker på knappen 2 två gånger in i "B" karaktär. Genom att trycka på 6 tre gånger kommer in i "O" karaktär och trycka på knappen 2. igen två gånger in i "B" karaktär. Tryck på "Meny / Välj" för att bekräfta. Den Radioshack telefonen omprogrammeras med den nya katalogen posten - i det här fallet, Bob.

Hur man kan förbättra mottagning av teleskopantennen på din Radio

February 18

Hur man kan förbättra mottagning av teleskopantennen på din Radio


Många bärbara radioapparater och bom lådor har en teleskopisk antenn monteras på dem. Dessa antenner kan dras tillbaka när radion inte används, och sedan utvidgas när du använder radion. Positionen och längden av antennen kommer att ha en viktig effekt på kvaliteten på den signal som du får när du använder radion.

Instruktioner

1 Lossa antenntoppen från kroppen av radion. De flesta radioapparater har en liten plastklämma som håller antennen säkert mot kroppen av radion när det inte används. Ta tag i slutet av antennen och dra den ordentligt borta från radion till lossa den.

2 Dra i änden av antennen för att förlänga den till fullo. Orientera antennen vertikalt så det är vänd rakt upp och ner.

3 Slå på radion och ställ in frekvensen till radiostationen du försöker att få.

4 Ta tag i slutet av antennen och sakta flytta den genom sitt rörelseomfång tills du får den tydligaste signalen från radion.

Hur man kan förbättra mottagning på en Nextel

February 18

Hur man kan förbättra mottagning på en Nextel


Att förlora mottagning på din Nextel telefonen kan uppstå när du är på ett viktigt samtal eller när du försöker att skicka ett viktigt mail eller SMS. En förlust av mottagning är spårbar till flera möjliga orsaker, som att ha ett utgånget föredragen roaminglista (PRL) eller i närheten av höga byggnader och träd. Oavsett anledning, det finns potentiella lösningar för att förbättra mottagningen på din Nextel telefonen.

Instruktioner

1 Tryck på "Meny" -knappen på din Nextel telefonen. Välj "Inställningar" följt av "Phone Info" eller "General". Välj alternativet för att uppdatera "PRL." Vänta tills telefonen att starta om.

2 Ladda batteriet på din Nextel telefonen. Om batteriet dör, kan det orsaka din signal att blekna.

3 Placera telefonen borta från träd och byggnader. Om du kan, stå eller gå i närheten av ett fönster eller ett område som har en direkt öppning mot himlen.

4 Köp en antenn adapter för din Nextel telefonen genom att besöka rätt sida på Sprint / Nextel webbplats (se Resurser för en länk). Följ stegen för att köpa enheten.

5 Köp en Nextel signalförstärkare eller repeater från din lokala elektronikaffär. Installera enheten i ett område där du får den bästa signalen. Anslut din Nextel telefonen till enheten när du behöver för att förbättra mottagningen på din telefon.

Tips

  • Uppdatering av PRL på din Nextel telefonen kan leda till att du ströva på ett annat nätverk, vilket kan medföra en roamingavgift.

Hur man kan förbättra mottagning med din maträtt 500

February 22

Hur man kan förbättra mottagning med din maträtt 500


En felinställd parabolantenn kan undgå att ge en tydlig signal, och kan införa oönskade signal ljud och störningar på din tittarupplevelse. Förbättra villkoren för din Dish 500 mottagning genom att ersätta gammal utrustning och justera placeringen av din maträtt för att förbättra signalstyrkan. Kommersiellt tillgängliga add-ons en parabolantenn - såsom signalförstärkare och högre trohet kablage - kommer också att förbättra din signal.

Instruktioner

1 Ersätt alla kablar som ansluter din maträtt till din mottagare.

2 Byt ut din splitter om du äger flera TV-apparater, och dela din signal på flera kablar.

3 Rikta din maträtt i den allmänna inriktningen av satelliten som tjänster ditt område. Positionsinformation kan hittas på nätet på webbplatser som Dishpointer.

4 Installera en signalförstärkare på antennen.

5 Byt ut din mottagare med en DTV modell.

Hur man kan förbättra mottagning Med en enkel radioantenn

July 12

För att förbättra mottagningen av FM-stationer på radion, lägga till en enkel antenn att fokusera radiosignalerna. Allt som behövs är ett par artiklar från en elektronikaffär och en del verktyg som vanligen finns runt huset.

Instruktioner

1 Skär en 2-fot slits genom isoleringen i ena änden av högtalarkabeln med skalpell. Separera de två ledningarna i slutet av högtalarkabeln genom att dra isär dem med fingrarna.

2 Skär en 4-tums skåra med skalpell genom isoleringen i den andra änden av högtalarkabeln. Separera de två ledningarna i den änden av högtalarkabeln genom att dra isär dem med fingrarna.

3 Strip en tum av isoleringen från de två kablarna med Avisoleringstänger. Vrid de exponerade ändarna av de två ledningarna runt varandra.

4 Tryck in fliken under "Aux" eller "Ant" hål på baksidan av radion. Sätt in den vridna änden av de två kablarna i hålet. Släpp fliken.

5 Trail de fria ändarna av högtalarkablarna ner från radion och längs väggen bakom det.

Tips

  • Den tvinnade änden av de två trådarna kan lindas runt stolpen på baksidan av radion om det inte finns flikar hål att använda.

Hur man kan förbättra mottagning på Winegård

March 6

Hur man kan förbättra mottagning på Winegård


Winegård tillverkar tv-antenner för olika typer av signalmottagning (over-the-air eller satellit) och läge (hem eller mobil användning). En mängd olika antenner finns tillgängliga inom varje kategori för att passa behoven hos den specifika kunden. TV-antenner för hemmet kan vara inomhus eller utomhus modeller, och de flesta erbjuder både UHF och VHF kapacitet för att plocka upp alla tillgängliga OTA kanaler. Att uppnå optimal mottagning där du bor är till stor del beroende på vilken typ av antenn som används och dess placering.

Instruktioner

1 Välj den typ av Winegård antenn som är perfekt för just din plats. Som regel kommer utomhusantenner ger bättre mottagning än inomhusantenner, även om de inte kan vara ett alternativ i vissa bostäder (dvs. flerbostadshus), och får inte vara nödvändig i tätorter med ett stort antal sändningssignaler. Antenner med förstärkningsförmåga kommer också utklassar de som saknar sådan kapacitet.

2 Installera antennen med hjälp av medel och metod som krävs för just din antenn. Anslut sedan den till "Ant / kabel in" uttaget på baksidan av TV: n. Om TV: n är en äldre modell med en analog (NTSC) tuner, anslut kablarna från antennen till en digital-till-analog converter box och från rutan till TV: n. Om du använder en riktantenn, pekar det i den riktning som anges av din instruktionsbok för att ge maximal mottagning.

3 Förläng stängerna ( "kaninöron") av antennen till full längd, i förekommande fall. Söka efter tillgängliga kanaler där du befinner dig genom antingen TV eller omvandlaren.

4 Justera placeringen av antennen om vissa kanaler inte tas emot, eller om mottagningen är mindre än optimal. Positionering kan innebära att rotera antennen själv, som med utomhusantenner, eller flytta antennen i rummet för inomhus modeller. Optimala placeringar är i en hög plats, nära ett fönster och bort från andra elektroniska enheter, inklusive TV själv. Ändra riktningen av antennen också, såvida inte en rundstrålande antenn används.

5 Scanna efter tillgängliga kanaler för att se om mottagningen har förbättrats. Gå till "signalstyrkemätaren" på TV: n eller converter box, för att se om de justeringar har hjälpt eller om ytterligare ompositionering är nödvändig.

Tips

  • Vara medveten om eventuella externa hinder på din plats som kan hindrar mottagning, såsom träd eller byggnader.

Hur man kan förbättra mottagning från min Motorola S9

August 17

Motorola S9 Bluetooth headset ansluter till alla Bluetooth-aktiverad enhet. Headsetet ger handsfree när du skickar och tar emot telefonsamtal. Att arbeta på ett begränsat område, kan Motorola S9 headsetets mottagningssignal påverkas negativt av ett antal faktorer. Avstånd från mobilen, andra elektroniska enheter och telefonens funktioner kan positivt eller negativt påverka signalkvaliteten. Det finns några små fixar en Motorola S9 ägare kan genomföra för att förbättra mottagningen under telefonsamtal.

Instruktioner

1 Upprätthålla en närhet mellan Motorola S9 och mobiltelefon. Motorola Bluetooth-enhet har ett begränsat omfång som det kommer fungera korrekt. Den nära avstånd kommer att förbättra signalen klarhet mellan de två enheterna.

2 Minimera störningarna emot av Motorola S9. Bluetooth-enheter fungerar i 2,4 GHz-bandet. Wi-Fi-teknik och 2,4 GHz hem telefonsystem arbetar inom samma frekvens. Med hjälp av Motorola S9 runt dessa anordningar ökar mängden frekvens emot, vilket resulterar i statisk ljud. Flytta längre bort från dessa enheter för att förbättra ljudkvaliteten.

3 Justera ljudinställningarna på din mobiltelefon. Mobiltelefoner har sina egna ljudinställningar som kan anpassas till användarens specifikationer. Förbättra ljudet kan förbättra mottagningen på Motorola S9. Tillgång till mobiltelefon är ljudinställningar. Öka eller minska "In-samtalsvolymen" av mobilen när du bär Bluetooth-headsetet.

Om mobiltelefon mottagning

September 2

Mobil mottagning är en term som hänvisar till den klarheten i en meddelandesignal på en mobiltelefon, och kan variera beroende på telefonen läge, närhet till en radiomast och inre design.

Betydelse

Mobiltelefoner, även kallad mobiltelefoner, skicka och ta emot röst- och datainformation genom kortdistansradiosignaler. Handenheten sänder ut en radiosignal som tas emot av den närmaste cellplatsen, eller mobilmast, som vanligtvis kan vara mer än 5-8 miles away. Tornet förmedlar radiomeddelande till nästa torn tills den når överföringsdestinationen, antingen en annan mobiltelefon eller fast telefon. Mobiltelefoner är utformade för att "lyssna" på de signaler som sänds från närmaste tornet, och tar emot anmälan när ett meddelande är specifik för sin växel eller telefonnummer, sänds.

typer

En telefon mottagning är baserad på närheten till en radiomast och också styrkan i telefonens sändare. I slutet av 1980-talet och början av 1990, forskare var rädda för att utsätta kroppen att alltför kraftfulla sändare, så tidigt mobiltelefoner byggdes med låg watt mottagare och sändare. Eftersom tekniken och medicinsk medvetenhet om mobiltelefoner avancerade, styrkan av mottagarna ökat, vilket nyare telefoner betydligt bättre mottagning än äldre telefoner.

Funktioner

Det finns många saker som kan störa en mobiltelefon mottagning även när det är inom räckhåll för ett torn. Den "siktlinje regeln" kan ofta tillskrivas mottagningsproblem, vilket innebär att om det finns något som blockerar din siktlinjen till receptionen tornet såsom en stor byggnad eller garage struktur du kommer inte att kunna få full mottagning. Medan moderna digitala nät inte lika starkt påverkas av detta, finns det fortfarande områden som är mottagnings mördare. Dessa områden är i dagligt tal kallas "döda zoner" och inkluderar parkeringsgarage, källare, grottor och landsbygdsområden där det inte finns några torn.

fördelar

Det finns många sätt att förbättra mobiltelefon mottagning, bland annat uppdatera till en nyare telefon, med hjälp av en trådlös leverantör med många mobilmaster och fästa en extra mottagare och sändare till telefonen, som kallas en signalförstärkare.

potential

Som den trådlösa industrin expanderar, så ökar vikten av mottagningstäckning till konsumenten. Många av de bästa cellleverantörer, däribland AT & T, Verizon och T-Mobile, har utformat hela flera miljoner dollar annonskampanjer runt styrkan i sin mottagningssystemet. I början av 2000-talet, blev Verizon ett känt namn tack vare sin "Kan du höra mig nu? Bra!" reklamkampanj, och fortsätter att driva mottagningstillförlitligheten av sitt nät med "Dead Zone" TV-reklam kampanjer. År 2008 började T-Mobile att annonsera tungt för mottagning checker funktion de värd på sin webbplats, gör att potentiella kunder att kontrollera mängden mottagning T-Mobiles nät har på en gata för gata basis.

Hur att förbättra kommunikationen för mobila enheter i katastrofinsatser

February 22

Hur att förbättra kommunikationen för mobila enheter i katastrofinsatser


Kommunikation är viktigt under en katastrof, inte bara för räddningspersonal som arbetar med krisen, men för att förse allmänheten med nödvändig information om riskområden, avbytartjänster och hitta skydd. Som universitetet i Madrid rapporten konstateras, är mobil kommunikation ofta värst under denna period: Tung samtalstrafik kan överväldiga telefonsystem och Internet, och hög bandbredd användare såsom videotjänster kan bromsa trafiken. Förbättrad kommunikation är inte bara en teknisk utmaning: Användningen av sociala nätverk som Facebook och Twitter eller snabbmeddelanden kan förse allmänheten med information mer effektivt.

Instruktioner

1 Använda system som kan kommunicera på ett gemensamt område av frekvenser. Det är rutin i en katastrof för responders från olika regioner och statliga grenar att använda olika mobila radio- eller telefonsystem, enligt Louisville Hazard Center. Genom att använda system som kan återställas till inter-byrå frekvenser kommer att göra det lättare för olika avdelningar för att samordna sina hjälpinsatser.

2 Ge människor i området med tillgång till ett brett utbud av teknik, säger Hazard Center - inte bara radio eller telefon, men kartprogram, bärbara datorer och telekapacitet. En mobil inlägg som kan använda den här tekniken inom området varhelst behovet är störst kommer att göra mer nytta än om de flesta av tech är koncentrerad till ett akut-driftcentral på en fast plats.

3 Utrusta nyckel responders med satellittelefoner eller Voice-over-IP-telefoner. Hazard Center säger att detta kommer att förbättra fältkommunikation. Satellittelefoner är särskilt användbar i områden med dålig genom marknät.

4 Sprida information till allmänheten genom sociala nätverk, inte bara via traditionella medier. Den ihealthbeat.org hemsida säger Röda Korset har gjort detta i flera år, först använda den för att samla in information om vad allmänheten sade, sedan för att ge information. Efter 2010 haitiska jordbävningen, ställer Thomson Reuters Foundation upp en gratis direktmeddelandesystem som möjliggjorde räddningsarbetare för att sprida information och får en man nålas i spillror för att ge arbetstagare hans plats.