kamkjedjespännare twincam dynaglide 2000

Hur man byter en Serpentine remspännare i en 2000 Dodge Neon

August 12

Ormliknande bältet på 2000 Neon driver generatorn, luftkonditionering och servopumpen. Användningen av serpentin bälten har gett oss ett system som är mer tillförlitlig och längre livslängd än de gamla V-bandsystem. Även om dessa system är mer hållbara, remmarna fortfarande behöver bytas från tid till annan. Tillstånd som oljeläckage och tillbehör fel kan orsaka dessa bälten misslyckas oftare, så leta efter läckor och skador ofta för att få ut mesta möjliga av varje uppsättning av remmar.

Instruktioner

1 Position stoppklossar bakom bakhjulen på Neon för att förhindra rullning. Lyft passagerarsidan av bilen med domkraft och placera en pallbock under den främre delramen. Sänk Neon på stödfoten så stativet stöder vikten på bilen. Ta bort passagerarsidan hjul och den inre innerskärmen för att få tillgång till vevaxelns remskiva.

2 Leta bältessträckare nära fronten av motorn och lossa remskivan nötter med hjälp av skiftnycklar från skiftnyckel set. Lokalisera spännaren nära den bakre delen av motorn, och lossa spännaren muttern samt. Lossa remskivan spännare skruven med uttag och hylsnyckel liksom en lång förlängning på en hylsnyckel.

3 Slip remmarna utanför remskivor en i taget, och ta bort dem från motorrummet genom tillgång genom att ta bort den inre innerskärmen. Sätts de nya remmarna i läge på vevaxelns remskiva, och glida dem på tillbehörsenhet, en i taget.

4 Vrid spännbultarna tills banden är mycket tätt. Dra sedan åt remskiva skruvar och muttrar. Sätt tillbaka innerinnerskärmen och passageraren framhjulet. Lyft bilen och ta bort stödfoten, sänk sedan domkraft tills hjulet rör bara marken. Dra hjulet en sista gång och sedan ta bort ordet jack. Starta motorn, lyssna efter buller och kontrollera anpassningen av banden.

Hur man byter en remspännare på en 2000 Ford Focus

April 17

Remspännaren på 2000 Ford Focus är den viktigaste delen som sätter spänning på bandet i alla tillbehör remskivor. Remspännaren är fjäderbelastad och rör sig upp och ner med förflyttning av remmen. Spänn har en rulle remskiva i ena änden under vilka bandet färdas. När motorn är igång, håller remspännaren den korrekta mängden av spänning på bandet som det visar runt varje tillbehör remskiva. Byt spänn om det fastnar eller rullhjulet slutar rotera.

Instruktioner

1 Öppna huven på 2000 Ford Focus och lokalisera remföringsdiagrammet. Diagrammet är stämplat på toppen av fläktkåpan. När du installerar den nya remmen, se dirigeringsschema för ruttinstruktioner.

2 Lokalisera den automatiska remspännaren på framsidan av motorn. Spännaren har ett fyrkantigt hål i toppen av den fjäderbelastade arm. Använd det fyrkantiga hålet för att rotera spännaren.

3 Skjut slutet av 3/8-tums enhet breaker bar i det fyrkantiga hålet på fjäderbelastade arm. Vrid spänn enheten moturs och skjut bältet ut från under rullhjulet. Släpp spänn och avlägsna breaker bar.

4 Lossa och ta bort bulten i centrum av den fjäderbelastade armen av spännaren med spärr, förlängning och ett uttag. Vrid bulten moturs för att ta bort.

5 Dra spänn enheten direkt från motorblocket. Placera en ny spännare anordning på framsidan av motorblocket och skruva bulten tillbaka in den fjäderbelastade arm. Dra åt skruven ordentligt med spärr, förlängning och ingångar.

6 Skjut änden av breaker bar i det fyrkantiga hålet av den nya spännaren. Vrid spänn moturs och skjut bältet under den nya spännaren. Släpp spänn och dra breaker bar ur spännhålet.

7 Kontrollera bältet för att säkerställa att det fortfarande sitter insidan av remskivor. Veva 2000 Ford Focus och titta på den nya spännaren som motorn är igång för att se till att den fungerar ordentligt. Den nya spännare bör flytta upp och ner utan begränsning, och rullhjulet ska rulla fritt.

8 Stäng av motorn och stäng huven.

Tips

  • Spännaren kan även roteras från bulthuvudet i centrum av rullen remskiva med breaker bar och en socket.
  • Ta alltid startnycklar innan du arbetar inne i motorrummet för att hindra någon från att oavsiktligt veva motorn.

Hur man byter en remspännare på en 2000 Chrysler Grand Voyager

June 14

Hur man byter en remspännare på en 2000 Chrysler Grand Voyager


Remspännaren på 2000 Chrysler Grand Voyager är den viktigaste komponenten som håller rätt mängd spänning på bandet. Remspännaren består av en fjäderbelastad arm och en frilöpande remskiva. Bandet rör under tomgångsskivan, medan de fjäderbelastade arm spänningar bältet. Då motorn är igång, flyttar spännaren upp och ner med förflyttning av bältet. Om våren insidan av spänn försvagar eller raster, kommer det inte att kunna spänna remmen ordentligt. Ändra det direkt.

Instruktioner

1 Öppna huven och leta reda på remspännaren på framsidan, vänstra sidan av motorn.

2 Positionera breaker bar och en hylsa på bulthuvudet i centrum av spännhjulet, som är fäst till botten av remspännaren. Vrid spänn moturs och dra ut bältet från under spännhjulet. Släpp spänn och avlägsna breaker bar.

3 Hänga bandet till en av komponenterna på den övre delen av motorn med bungee remmen. Detta förhindrar att bältet från att komma ut av de andra tillbehör remskivor.

4 Lossa och ta bort bulten från toppen i mitten på spännaren med spärr och en socket. Om löphjulet är i vägen, tryck ner på remskivan med handen tills det finns tillräckligt med utrymme för att få uttaget på spännbulten. Vrid spännbulten moturs för att lossa och ta bort den.

5 Dra spänn rakt ut framsidan av motorblocket. Om spänn har fastnat, vicka den fram och tillbaka med handen tills det frigör tillräckligt för att ta bort den från motorn.

6 Placera den nya spännaren på framsidan av motorblocket och skruva spännbulten genom det övre mitten av spännarmen. Dra åt skruven genom att vrida den medurs med harskramla och ingångar.

7 Ta bungee bandet från bandet. Placera breaker bar och uttaget på löphjulet bulten. Sedan vrider spännaren moturs och skjut bältet under spännhjulet. Släpp spänn och avlägsna breaker bar. Se till att bältet är insidan av varje tillbehör remskiva.

8 Veva 2000 Chrysler Grand Voyager och inspektera den nya remspännaren när motorn är igång. Se till att spännaren rör sig upp och ner fritt med rörelsen av bandet. Sedan stänga av motorn och stäng huven.

Tips

  • Om bandet kommer ut ur andra tillbehör remskivor, använd remföringsdiagrammet som ligger på toppen av fläkthöljet för att korrekt dirigera bältet tillbaka runt varje remskiva.
  • Håll händer och verktyg borta från rörliga delar när motorn är igång.

Hur man byter en Spännare på en 2000 Toyota Corolla

June 29

Drivremmen, driver många motorkomponenter, kan skapa problem för vitala motorkomponenter och tillbehör om inte spända på rätt sätt. Med en brist eller skadad remspännaren kan bandet inte köra tillbehören motor vid en tillräckligt snabb hastighet. Detta kan orsaka höga motortemperaturer, låg spänning, hög motståndskraft mot styrservo eller otillräcklig effekt till kylkompressorn. Däremot kan spänn på en 2001 Toyota Corolla bytas på några minuter med de flesta nybörjare mekanik.

Instruktioner

1 Placera en skiftnyckel över sexkantig spännare skruven på sidan av bältessträckaren. Spänn ligger på passagerarsidan av motorrummet, bredvid motorblocket. Vrid nyckeln medurs för att släppa spänningen på bandet. Med spänning frigörs, glida bältet från spännarremskivan. Ta nyckeln ur spännbulten efter att du har glidit bältet från spännarremskivan.

2 Skruva av monteringsbulten och monteringsmuttern från sidan av spännaren med en skiftnyckel. Dra spänn från sidan motorblocket och ta bort den från motorrummet.

3 Placera ersättningsspännaren mot sidan av motorblocket. Dra åt monteringsbulten och fästmuttern på den sida av spännaren för att hålla den på plats. Dra åt fästmuttern och monteringsbulten med en skiftnyckel.

4 Placera en skiftnyckel över sexkantig spännare skruven på sidan av spännaren. Rotera medurs och glider bandet över spännarremskivan. Släpp spännbulten för att skapa spänning på bandet. Ta nyckeln ur spännbulten.

Hur man tar bort en 2000 Ford Windstar Spännare

December 20

Serpentin remspännaren på en 2000 Ford Windstar tillämpar rätt spänning till ormliknande bältet för att hålla remmen på remskivorna i serpentin systemet. Spännaren består av en stationär nav, bultad till framsidan av den Windstar motor, en fjäderbelastad arm och en remskiva monterad på änden av armen. Normalt, om spännaren misslyckas, är det på grund av att fjädern i åtdragningsanordningen arm. Om du äger en 2000 Ford Windstar och du har grundläggande auto-reparationsförmåga, kan du ta bort Serpentine remspännaren i ca 30 minuter.

Instruktioner

1 Stäng av motorn. Öppna Windstar huva, stödja huven med sidostången. Leta reda på Windstar: s Serpentine belt diagram, som är ansluten till fläktkåpa, och bekanta dig med remskiva platser som visas i diagrammet.

2 Flytta Windstar: s serpentin bältessträckaren av serpentin bälte med ormliknande bältet verktyget. Shove remmen från remskivan med den lediga handen innan du låter spänn långsamt flytta tillbaka på plats. Dra verktyget ur motorrummet.

3 Ta bort de två spännare monteringsbultarna med uttaget set. Beroende på storlek och skicklighet, liksom konfigurationen specifika motor tillbehör på din Windstar, kan du behöva göra detta genom den högra hjulhuset i stället för motorrummet.

4 Ta bort Windstar: s spännaren från motorn för hand.

Tips

  • Om bältet diagram saknas från motorn, dra dina egna diagram spåra vägen för bandet runt vart och ett av blocken.
  • Installationen är baksidan av borttagning.

Hur man installerar en transmissionsrem för en 2000 Ford Focus

April 28

Ford Focus är en kompakt bil som Ford började tillverka för 2000 års modell i Nordamerika. Motorn för en Ford Focus tillverkad före 2005 är en fyrcylindrig 2,0-liters motor med en dubbel överliggande kamaxel. Denna typ av motor använder en kamrem i stället för en kamkedjan, och kräver att du byta kamremmen med jämna mellanrum. Kamremmen för en 2000 Ford Focus tillåter vevaxeln att vrida kamaxeln.

Instruktioner

1 Ta bort kabeln från den negativa batteripolen med en hylsnyckel för att hindra dig från att oavsiktligt starta motorn. Koppla tillbehörsdrivremmen och dess spännaren. Ta bort locket för kamremmen.

2 Lossa muttrarna för höger framhjul med en rörtång. Höj fordonet och stöd det på pallbockar. Ta bort höger framhjul och höger stänkskyddet med en hylsnyckel. Koppla remskivan för vevaxeln.

3 Vrid kamremmen medurs så att inställningsmärkena på kamaxeln och vevaxel kugghjulen i linje med deras respektive märken på motorn.

4 Lossa bulten för kamrem spännare med en hylsnyckel. Vrid spänn 1/4 varv motsols med en 8mm insexnyckel. Placera en 1/8 i. Borr i hålet av kamremmen spännaren för att hålla spänn på plats. Demontera kamremmen från kamaxeldrevet och vevaxeldrevet.

5 Placera den nya kamremmen på vevaxeln. Slutföra kamremmen installationen genom att förfara i en moturs riktning. Ta bort borrkronan från kamremmen spännaren hål för att frigöra spännaren.

6 Vrid vevaxeln medsols två hela varv för att anpassa tidsmarkeringar igen. Dra åt bulten för kamrem spännare till mellan 15 och 22 pounds med en momentnyckel.

7 Anslut vevaxelns remskiva och dra dess monteringsbulten till mellan 81 och 96 fot. Lbs. med en momentnyckel. Anslut höger stänkskyddet och höger framhjul med en hylsnyckel.

8 Sänk fordonet och dra åt muttrarna med en rörtång. Installera tillbehörsdrivremmen och dess spännaren med en hylsnyckel. Fäst kabeln till den negativa batteripolen.

Hur man ändrar Springs & chockar på en 2000 VW Jetta

June 18

Fjädrarna och stötar fungera som huvudfjädringskomponenter i systemet i en 2000 Volkswagen Jetta. Delarna gör det möjligt för suspensionen att resa utan att kontakta andra komponenter på fordonet och bidrar till att jämna ridning och hantering. Efter skada eller onormalt slitage, de flesta gör-det-själv mekaniker kan ändra fjädrar och stötdämpare i en timme per sida; uppgiften kan slutföras ännu snabbare om våren och chock köps som en hel sammansatt enhet.

Instruktioner

1 Dra torkararmarna upp från kroppen, dra dem bort från torkarmonterings stud. Dra torpedkåpan upp och från av fordonet.

2 Lyft fordonets front med en hydraulisk domkraft och skjut pallbockar under rambalkar för att säkra fordonet med att ändra fjädrar och stötdämpare. Skruva lug nötter med en hylsnyckel och dra fälg och däck bort av klacken mutter dubbar.

3 Ta bort bromsoket monteringsbultar med en hylsnyckel. Dra bromsoket från bromsskivan och hänga den från en bit av tjock tråd; inte gör det möjligt att hänga från bromsslangen.

4 Dra ABS hjulhastighetsgivare från fästet på stöttan modeller är utrustade med ABS.

5 Skruva skruvarna som håller den inre drivknut på plats med en hylsnyckel om att ändra på våren och chock på höger sida.

6 Skruva bulten som håller krängningshämmaren till styrarmen med en hylsnyckel.

7 Skruva staget till styrspindel nypa bult med en hylsnyckel. Placera en mejsel mellan styrspindeln och strut att separera knogen från staget. Dra styrspindeln nedåt för att helt separera styrspindeln från staget.

8 Skruva den övre fästmutter för staget. Håll spjällaxeln med en insexnyckel, placera insexnyckel mellan en tändstiftshylsa och på en hylsnyckel. Håll insexnyckeln med hylsnyckeln, vrid tändstiftshylsor med en skiftnyckel för att lossa fästmutter. Dra chocken och våren från fordonet. Om den nya chock och våren är redan montering i en enhet, hoppa till steg 11.

9 Placera en fjäder kompressor på den nya fjädern enligt tillverkarens anvisningar. Dra åt kompressorn tills allt tryck avlägsnas från fjädersätet.

10 Guide bump stop och starta över axeln på den nya chock. Vägleda den nya fjädern och fäst fjäder kompressor på den nya chock. Placera fjädersätet, med, övre fäste och sedan spjällaxelmuttern på den nya chock, på toppen av våren. Dra spjällaxeln med en momentnyckel till 44 foot-pounds. Ta bort fjäderspännare.

11 Guide den sammansatta chock och våren montera upp genom hålet i stänkskärm. Dra åt övre fästmutter med en momentnyckel till 44 foot-pounds.

12 In undersidan av staget in i styrspindeln. Sätt sedan dra staget till styrspindel nypa bult med en momentnyckel. Dra det till 44 foot-pounds, vrid sedan momentnyckeln ytterligare 90 grader.

13 Håll krängningshämmaren till kontrollgruppen och installera bulten med en momentnyckel, dra åt den till 11 foot-pounds.

14 Håll den inre drivknut på plats, om tidigare avlägsnats, och dra åt monteringsbultarna med en momentnyckel. Dra åt skruvarna till 40 foot-pounds.

15 Skjut ABS hjulhastighetssensorn på fästet på stöttan modeller är utrustade med ABS.

16 Placera bromsok över bromsskivan och installera monteringsbultarna med en momentnyckel, dra åt dem till 22 foot-pounds.

17 Placera hjulet på lug nut stud och installera lug nötter med en momentnyckel, dra åt varje lug nut till 87 foot-pounds. Ta bort jack står från under fordonet och sänka den med hydraulisk domkraft.

18 Skjut kåpan locket på plats och installera torkararmarna, driver dem in torkarmonterings stud.

Hur man tillbaka Compressor bälte på en 2000 GMC Sierra

July 10

På vissa av 2000 GMC Sierra modell fordon, är luftkonditioneringen kompressorbandet separat från ormliknande bältet. Kompressorn bälte fungerar endast luftkonditioneringsapparater kompressor medan ormliknande bältet driver andra tillbehör motor. Kompressorn bälte på 2000-modellen GMC Sierra har sin egen spännare för att hålla bältet tätt inne på vevaxelns remskiva och kompressorn remskivan. Om bandet börjar visa några tecken på nötning eller sprickbildning, ändra bandet så snart som möjligt. Om inte, kan bältet sönder, vilket gör att tillbehör motor att sluta arbeta.

Instruktioner

1 Parkera 2000 GMC Sierra i en säker arbetsmiljö och öppna huven. Lokalisera luftkonditioneringskompressorn bälte på själva botten av motorn. Kompressorn bältet dras runt vevaxelns remskiva och kompressorn remskiva.

2 Vrid spännaren, på höger sida av kompressorhjulet medurs med en 3/8-tums enhet breaker bar och en metrisk socket att frigöra spänningen från bandet. Dra remmen från toppen av spännaren och långsamt släppa brytfältet tills spänn stilla.

3 Skjut kompressorbandet ur de två remskivor och runt fläktbladen. Dra ut bältet av motorn området och håll den bredvid den nya remmen att säkerställa en korrekt bredd och längden på den nya remmen.

4 Route den nya remmen runt varje fläktblad och runt vevaxeln remskiva och luftkonditioneringsapparater kompressor trissa.

5 Vrid spänn medurs med bryt bar och metriska socket. Skjut bandet över toppen av spännaren. Se till att bältet är centrerat insidan av spännaren. Släpp långsamt breaker bar tills spännaren slutar röra sig mot bandet. Dra breaker bar och uttag bort från spännaren.

6 Skruva upp motorn och låt den gå i cirka tjugo sekunder, så att den nya remmen kan helt plats på insidan av de två tillbehör remskivor. Inspektera bältet som motorn är igång för att säkerställa att den inte glider ut ur remskivorna. Stäng av motorn.

Tips

  • För att få remmen runt varje fläktblad, positionera varje fläktblad till toppen av motorn. Detta kommer att göra det lättare att glida bältet runt varje blad. Upprepa detta för att få bältet runt fläktbladen när du lägger den nya remmen på tillbehörs remskivor.
  • Se till att bältet är insidan av varje tillbehör remskiva. Om inte, kan remmen glider ur remskivorna och gå sönder. När bandet går sönder, kommer tillbehör motor sluta fungera helt och hållet.

Hur man byter Generator på en 2000 Madza MPV

July 26

Hur man byter Generator på en 2000 Madza MPV


Generatorn i 2000 Mazda MPV minivan är ansvarig för att ladda batteriet och ger spänning för att starta motorn. En felaktig generator kommer inte att ladda batteriet fullt mellan användningarna; batteriet blir dränerad och så småningom förhindra att fordonet från att starta. Byte av generatorn i Mazda MPV är en svår reparation på grund av de trånga nära växellådan. De mest framgångsrika sättet att ta bort generatorn från under fordonet och genom att manövrera runt växellådan.

Instruktioner

1 Parkera bilen på ett plant underlag och höja den främre änden med hjälp av en domkraft. Sänk bilen på domkraften och sedan spänna bakhjulen med hjälp av däckstoppklossar för ökad säkerhet. Sätt på dig skyddsglasögon, höja huven och koppla båda batterikablarna med hjälp av en hylsnyckel.

2 Leta remskivan spännare används för att avlägsna ormliknande bältet. Ormliknande bältet är en enda band som används för att driva alla remskivan närstående motordelar, inklusive generatorn.

3 Lossa remskivan spännaren med hjälp av en serpentin bälte verktyg och vrid centrumbulten medurs för att ta bort remmen. Spänn kommer böjas tillbaka till sitt normalläge när det släpps.

4 Skjut under minibuss och koppla de elektriska anslutningarna från baksidan av generatorn. Ta bort de två monteringsbultarna placerade på varje ände av växelströmsgeneratom med hjälp av en hylsnyckel och förlängningar efter behov. Lossa generatorn från fästkonsolerna och långsamt manövrera den runt växellådan och ut genom botten av fordonet.

5 Noggrant jämföra gamla generatorn med den nya generatorn att vara säker på att du har rätt del.

6 Installera det nya generatorn, att följa samma väg som borttagningen. Placera den i fästena och skruva in fästbultar för hand för att hålla den på plats. Dra åt spännskruvarna och anslut elektriska anslutningar till generatorn.

7 Sätt tillbaka ormliknande bältet genom att återigen vända mitt spännare skruven medurs. Slip remmen på remskivan som avlägsnas och släpp spännbulten. Var säker på att bandet är rätt dragna, som före ersättning. Se tillverkarens Serpentine belt schema finns under huven vid behov.

8 Höj fordonet igen för att ta bort domkraften och sänka fordonet till marken. Ta bort stoppklossar och anslut batterikablarna. Starta motorn och låt den gå i flera minuter, vilket gör att ersättnings generatorn att ladda.

9 Provkör fordonet under övervakning av voltmeter på varvräknaren. Mätaren kommer att fluktuera i flera ögonblick medan generatorn laddar, men kommer snart stabiliserar indikerar den aktuella batterispänningsnivå.

Hur man byter Generator på en 2000 Ford ZX2 spännarremskivan

August 4

Generatorn på 2000 Ford Escort ZX2 använder en spännarremskivan att hålla spänningen på bandet. Ett bälte - en serpentin bälte - vänder alla tillbehör. Spännaren är en automatisk spännare, och om de fungerar på rätt sätt, det håller bandet på rätt spänning tills remmen sträcker alltför mycket och behöver bytas ut. När du tar bort en av komponenterna, såsom generatorn, se till att remföringsdiagrammet finns. Du kan vanligtvis hitta det på radiatorn stöd eller undersidan av huven.

Instruktioner

1 Ta bort den negativa batterikabeln, med hjälp av lämplig nyckel. Lägg kabeln åt sidan, se till att det inte kommer i kontakt metall. Montera lämpligt uttag på bulten i mitten av spännaren. Rotera remskivan bort från bandet för att lossa spänningen på remmen. Lyft av remmen från remskivorna.

2 Ta bort slangen på kylvätsketanken behållaren med hjälp av en skruvmejsel. Koppla vattennivåsensorn, med hjälp av fingrarna. Unbolt och ta bort behållaren, genom att använda den lämpliga uttag.

3 Koppla kabelnätet kontakten på baksidan av generatorn, med hjälp av fingrarna. Ta bort muttern som håller strömkabeln på baksidan av generatorn, med hjälp av lämplig nyckel. Dra tråden från stud. Ta generatorns fästbultar, med hjälp av lämpligt uttag. Lyft generatorn av motorn.

4 Montera generatorn på motorn och sätta in monteringsbultar. Starta monteringsbultarna för hand, bara dra åt dem några trådar. Fäst strömkabeln och dra åt muttern till 6 foot-pounds av vridmoment. Dra generatorns monteringsbultarna till 32 foot-pounds av vridmoment.

5 Anslut ledningsnätets kontaktdon i generatorn. Installera kylvätsketanken behållaren, koppla in vattennivåsensorn och sätt tillbaka slangen. Sätt tillbaka tillbehörsdrivremmen, med början vid vevaxelns remskiva och dirigera den runt resten av remskivor, lämnar spännarremskivan till sist. Vrid spännarremskivan mot motorn, skjut remmen över remskivan och låt det försiktigt flytta på plats. Sätt tillbaka negativa batterikabeln.