katalysator dålig acceleration

Hur kan en dålig syresensor orsaka dålig acceleration?

April 1

Hur de fungerar

Varje förbränningsmotor kräver en viss blandning av luft och bränsle för att fungera korrekt. Genom år av forskning och utveckling, bestämde biltillverkarna att denna optimala förhållandet är 14,7 till 1 för lagerapplikationer. Det innebär att för varje 14,7 delar luft motorn tar in, måste det finnas en del bränsle för motorn att prestera sitt bästa. Mindre bränsle skapar en mager tillstånd; mer bränsle skapar en fet blandning. En mager blandning ger lite mer makt, men också resulterar i massiv värmelagring. En rik tillstånd berövar vars effekt, men resulterar i svalare driftstemperaturer. Om motorn är alltför långt borta i endera riktningen, kan fordonet inte kunna passera en utsläppsprovning och kanske inte köra bra.

rika förhållanden

Om lambdasonden går dåligt och talar om för datorn att motorn behöver mer bränsle när det i själva verket inte fordonet körs rik. Kontrollampa tecken på en rik gående motor är en märkbar lukt av bensin kommer från avgasröret, oberäkneligt tomgång, förorenade tändstift och ovan nämnda strömavbrott. Även om datorn faktiskt gör alla luft- och bränslejusteringar, är det syresensorn uppgift att berätta det vilken väg att gå. Eftersom en rik tillstånd berövar ett fordon av makt, kan en dålig syresensor orsaka dålig acceleration. Om bilen körs rik, ersätta syresensorn för att se om det löser problemet.

En annan möjlig Issue

Medan syresensorn kan faktiskt leda till en motor för att köra dåligt, kan långsam acceleration också vara en igensatt katalysator, eller CAT. CAT är belägen längre ned på avgasröret från syresensorn. Dess uppgift är att överhetta avgaserna innan de når avgasröret, så att resultatet blir renare avgaser. Med tiden de täppa upp och upphör att fungera, vilket kan leda till dålig acceleration, ett oberäkneligt tomgång och misslyckade utsläppsproven. I en ny, ren-brinnande motor kommer CAT utföra enkelt och göra sitt jobb. Men om syresensorn går dåligt, vilket kan leda till ökade utsläpp, CAT kan gå sönder i förtid, så att två problem kan faktiskt köra hand i hand.

Vad är orsakerna till dålig acceleration i en Chevy S10?

June 24

Vad är orsakerna till dålig acceleration i en Chevy S10?


Det finns många saker som kan orsaka accelerationsproblem i alla fordon. Förbränningsmotorn är så komplexa att även de minsta problem potentiellt kan störa kraftmatnings i ett mycket seriöst sätt. Även om det finns saker som kan gå fel med någon bil, varje bil har också en egen "akilleshäl" för den specifika motorn och S10 är inget undantag.

Insugningsrör Problem

Insugningsröret packning är särskilt svag på många S10 årsmodeller. Även om detta inte bara kan störa lufttrycket och luftströmmen i inloppsgrenröret, vilket inte är en välkommen problem, kan det också tillåta kylmedel att läcka in i förbränningskammaren. Kylvätska inte detonerar och tar upp plats att bränsle och luft annars skulle uppta. Detta orsakar ojämn och svagare förbränning, vilket allvarligt försämrar acceleration.

hala Transmission

Medan många transmissioner har potential att börja halka efter många miles användning, är det ganska mycket säker på att hända på äldre S10s med en automatisk växellåda. En halka överföring orsakas av delar som börjar att slitas ut, särskilt de kuggar och den automatiska kopplingen. Detta leder till långsammare och mindre exakta växlingar, som översätter till långsammare, gummier acceleration.

allmänna problem

Alla fordon kan utveckla problem med de tre faktorer som driver en motor. Dessa är luft, bränsle och gnista. Om någon av dessa tre delar börjar misslyckas, kommer motorn inte att fungera korrekt och acceleration kommer att börja minska. Dessa frågor kan inkludera, men är inte begränsade till, smutsiga luftfilter, gamla tändstift, gummerade upp insprutningsventilerna, dålig bränslepump, lös spjällhus och smält katalysator. Denna lista är praktiskt taget oändliga, men om din S10 har problem accelererar, börja med att undersöka var och en av luft, bränsle och gnista system en efter en.

Orsaker till dålig acceleration i en Impala

June 1

Om din Chevrolet Impala inte accelererar på rätt sätt, kan det vara på grund av någon antal problem. De nyare bilen är, desto fler komponenter den innehåller som måste arbeta tillsammans för att ge perfekt prestanda. Om Impala verkar trög eller inte vill gå när du trycker på pedalen, är din bästa insats för att diagnostisera den exakta problem att ta den till en mekaniker.

sensor problem

Om lambdasonden eller mass luftflöde sensor på bilen går ut eller fel, kommer det att påverka bränsle-luftblandningen i motorn. Om bränsleblandningen har för lite eller för mycket bränsle eller luft, kommer din Impala motor inte köras. Det kan hosta, spotta och inte accelerera ordentligt.

motor~~POS=TRUNC

Om motorn blir överhettad, kan det orsaka skador och problem, såsom en trasig packning i insugsröret. Detta kommer att göra din bil överhettas och inte köra bra. Du kommer att förlora kraft i motorn och din Impala kommer inte att ha sin vanliga lyhördhet när du trycker på gaspedalen.

låg olje

Om motorn går låg på olja, kommer det inte smörjas ordentligt och kan orsaka permanenta skador en rad viktiga motorkomponenter. Om Impala är trög, kan du kontrollera oljenivån för att kontrollera att motorn är välsmord så att den kan köras på topp prestanda.

dålig Bränsle

Förorenade eller dålig kvalitet bensin kan orsaka Impala inte att köras. Dess motor är konstruerad för att köras på god kvalitet bensin och det behöver rent, oförorenat bränsle för att påskynda normalt.

Tecken på en dålig Katalysator

April 1

Tecken på en dålig Katalysator


Diagnostisera ett mekaniskt problem med ett fordon kan vara hård, särskilt diagnostisera ner till den exakta delen. Avgöra om din katalysatorn är den skyldige är inget undantag, eftersom de flesta av symptomen är också symptom på många andra mekaniska problem. Men några viktiga symptom pekar direkt på katalysatorn.

Lukt

En foul lukt är den vanligaste tecknet på en dålig katalysator. Om du luktar vad som verkar vara ett ruttet ägg och det blir starkare med tiden, är katalysatorn inte fungerar korrekt.

Bränsleekonomi

En stor nedgång i bränsleekonomin kan vara ett tecken på att katalysatorn går dåligt eller är blockerad.

Kraft

En brist på makt, särskilt vid höga hastigheter, kan vara ett tecken på att katalysatorn är på väg, eller har gått, dålig.

Tomgång

Ett fordon som stannar vid tomgång, eller går på tomgång grov, kan ha en blockerad eller dålig katalysator.

Acceleration

Din katalysator kan blockeras om du upplever apteringen eller tvekan samtidigt som man försöker accelerera. Dessutom kan bilen köras med en högre än normal temperatur.

överväganden

En katalysator vanligtvis inte går dåligt utan en bakomliggande orsak. En mekaniker ska kunna hitta det ursprungliga problemet och kan inte byta omvandlaren.

Vilka är symptomen på en dålig Katalysator?

June 5

Vilka är symptomen på en dålig Katalysator?


Det är inte lätt att diagnostisera utan en mekaniker, men många symptom kan peka på en dålig katalysator. Katalysatorn syfte är att ändra kolväten, kolmonoxid och kväveoxider i fordonsutsläppen i ofarliga föreningar av koldioxid, kväve, syre och vatten. Katalysatorer vanligtvis inte misslyckas, men de kan bli igensatta.

Varvräknare

Minskad motoreffekt - indikeras av låga varv per minut (RPM) på varvräknaren - är ett symptom på en dålig katalysator.

Acceleration

Ett annat tecken på minskad motoreffekt tvekar eller kapning när du försöker accelerera.

driving Uphill

Bilen kan tyckas att förlora en del kraft när man går uppför.

Temperatur

Om motorn går varmare än vanligt men kylsystemet är upp till par, som kan tyda på katalysator problem.

Uttömma

Svart rök som kommer från avgasröret kan vara ett symptom på en dålig katalysator.

Lukt

En misslyckas katalysator kan orsaka en rik bränsleblandning som gör avgas luktar ruttna ägg från svavelväte.

Vilka är symptomen på en dålig kamaxelgivaren?

December 20

Vilka är symptomen på en dålig kamaxelgivaren?


Som bilar blir mer komplexa, de är beroende av sina operativa sensorer, såsom kamaxel sensor, för att övervaka rotationshastigheter och hjälpa datorn ombord. När kamaxel sensor fel, kan det påverka fordonets prestanda, från motorvarvtal till bränsleekonomi. Kamaxeln sensorn är en integrerad del av motorns operativsystem, och förlora sin funktionalitet kan vara toppen av ett isberg för ökad motorbortfall. Att känna symptomen på en dålig kamaxel sensor kan hjälpa en mekaniker navigera ofta komplexa system antändnings och motorns prestanda.

motor Sputtring

Kamaxeln sensor kommunicerar den positionella rotation av kamaxeln till datorn ombord. När censuren fel, kan avläsning kasta bort tändningsinställning som kommer att påverka bränsleekonomin och göra att motorn misständer i några, om inte alla, fall.

dålig acceleration

Eftersom kamaxeln inte roterar korrekt eftersom sensorn inte reglerar dess hastighet, kolvarna att sensor bildskärmar kommer också att vara ur fas. Bränsle levereras till motorn intermittent, vilket resulterar i dålig kolvfunktion, och bilen kommer att kämpa för att påskynda och bibehålla hastigheten. Med tiden detta tillstånd kommer att förvärras som mer av bilens motorkomponenter påverkas.

Motorstopp / Oförmåga att starta

Vid låga hastigheter en dålig kamaxel sensor gör att bilens motor att stanna. Motorn kan också uppleva en oförmåga att vända, vilket resulterar i bilen inte startar. Detta kan inte ske hela tiden, eftersom bilens färddator kommer att använda de senaste avläsning från kamaxeln sensorn för att manövrera kolvarna och hantera bränsleflödet, vilket gör det möjligt för bilen att starta; emellertid kommer föraren fortsätter att uppleva de andra symtom som nämns ovan.

Tecken på en dålig tändning styrenhet När Hot

February 22

Tecken på en dålig tändning styrenhet När Hot


Tändstyrmodulen reglerar resultatet av ett fordons tändsystem, inklusive tändspolen och tändstift. En felaktig modul kan orsaka dålig acceleration och extrema ökningar i motorns temperatur. Det finns flera symptom som betyder en överhettning problem som härrör från en dålig tändstyrmodul.

Temperaturmätare

Om fordonets motor överhettas, temperaturmätaren, som ligger på instrumentbrädan, indikerar detta. Mätaren spak flyttas över det normala pekar mot det röda området, vilket tyder på en överhettad motor. Om detta händer, stäng av bilen och låt den svalna för att förhindra ytterligare skador.

Strömavbrott

En överhettad fordon kommer att förlora kraft. Din bil kan plötsligt bromsa och avskurna. Du kan se rök drev från under huven. Efter bilen har svalnat, kan det börja om igen. Detta mönster kommer att ske flera gånger om tändstyrmodulen är problemet.

Ersättning

Överhettning kan orsaka skador på andra stora motordelar, såsom packningar huvudet. Om en mekaniker ersätter tändningsstyrmodulen utan att ersätta andra skadade delar kommer temperaturproblem återkommer. För att undvika detta, se till att alla delar kontrolleras och bytas ut om de är skadade.

Symtom på en dålig förgasare

March 3

Ihållande problem såsom hårda startar när kall, magert misfires och dålig prestanda över hela gasspjälls rad indikerar en förgasare som behöver åtgärdas. Gummi komponenterna inuti kan misslyckas och portar och passager i förgasaren kroppen kan bli igensatta. Du kan lösa de flesta förgasaren problem med en bra rengöring och installation av en ombyggnadssats.

Lean körförhållanden

Hinder såsom lack, tvåtaktsolja och etanol gel kan begränsa eller täppa the jets i förgasaren skålen, vilket förhindrar en tillräcklig mängd bränsle från att nå utloppsportarna. Vanligtvis yttrar sig detta i tomgångsmunstycket, och sedan tomgångskretsen är verksamt inom hela gasspjälls område kommer en mager ledig krets orsaka nysningar eller dyker i intaget, samt överhettning och baktändning. Luftläckage i intaget efter bränsle hamnar i venturiröret kan också orsaka en mager tillstånd, så se till att kolla dina insugningsrör packningar och eventuella axeltätningar i förgasaren. Begränsningar i bränslefiltret eller bränsleledningar kan också efterlikna symptomen av ett igensatt förgasare.

Rich körförhållanden

Svart, fluffigt avgaser och koldioxid sotigt pluggar är kännetecknen för en rik körförhållanden. Fel i förgasaren flyta, nål ventil eller sätet kan orsaka obegränsad bränsle att komma in i skålen. Detta kommer att leda till mer bränsle att komma in i venturin, vilket gör att rika tillstånd, och kan åtföljas av bränsleläckage från förgasaren atmosfär skål vent.

Dålig acceleration och prestanda

Snubblar och intag nyser att endast ske vid acceleration aggressivt tyder på en skadad accelerator pumpmembran eller igensatta accelerator pump passager. Motorn lider momentant en mager blandning när gaspådrag och utan skott av bränsle från pumpen till tillfälligt berika luft-bränsleblandningen, kommer motorn misständer. Konstant hastighet förgasare kan leverera dålig mid-range prestanda om förgasaren glid membranet skadas och läcker. Vakuumläckage kommer att hindra sliden från att öppna fullt, och det kommer att på konstgjord väg begränsa driftsområdet för förgasaren.

hårda Startar

Svårstartad, särskilt när den är kall, kan orsakas av problem som leder till en mager blandning. Men om problemet visar sig endast på kallstarter, då problemet troligen ligger hos choke eller enrichener krets. Om du har en vakuumdriven choke, då du kan ha en vakuumläcka i slangen, eller en dålig sugmotorn. Kontrollera mekaniska drosslar för korrekt inställning och länk drift. Enrichener kretsar är en miniatyr förgasare i förgasaren, komplett med sin egen bränsleintagsöppning i skålen, luft-läckkanalen och utgångsporten efter gasspjället eller bild. Begränsningar i luftläckkanalen orsakade av misslyckade gummikomponenter kan förhindra enrichener fungerar ordentligt, och orsaka en mager tillstånd med dålig tomgång på kallstarter.

Tecken på en dålig generator på en 2000 Chrysler Grand Voyager

March 7

Tecken på en dålig generator på en 2000 Chrysler Grand Voyager


Elsystemet av 2000 Chrysler Grand Voyager är som de flesta andra bilar, starkt beroende på generatorn för korrekt funktion. Allt som finns i fordons som fungerar på el påverkas av utförandet av generatorn. Som en följd av ändringar eller nedbrytning i hur generatorns utför kan ha en direkt effekt på varje aspekt av bilens elsystem. En dålig generator kan diagnostiseras genom att leta efter specifika tecken.

dim Strålkastare

Mörkläggning eller flimmer av strålkastarna är en av de första tecknen på att en generator inte fungerar som den ska. Den ljusreglering och flimmer är en indikation på att generatorn inte producerar elektrisk ström i jämn takt. När motorvarvtalet ökas eller minskas, kan detta leda till att nuvarande skapats av en svag eller inte generatorn att stiga och falla, vilket i sin tur orsakar strålkastare blir ljusare vid högre varvtal och dimmer vid lägre varvtal. En stark generator kommer att producera en stadig ström av rätt spänning vid alla varvtal.

långsamma tillbehör

Alla de elektriska tillbehör inom en bil är beroende av generatorn för en stark tillförsel av konstant elektrisk ström för att fungera på rätt sätt. När en växelströmsgenerator börjar att försvaga eller misslyckas, mängden av elektrisk energi som den kan producera börjar sjunka. Eftersom mindre energi produceras av generatorn, finns för att driva elektriska tillbehör såsom elektriska fönsterhissar, klockor, elmanövrerade stolar och annan utrustning mindre energi. Detta försvagade elförsörjning orsakar dessa tillbehör att arbeta långsammare och i vissa fall oregelbundet.

svagt batteri

Varje gång ett fordon startas, är en liten mängd elektrisk energi dränerats från batteriet. Generatorn ersätter förlorad laddning under den tid som motorn är igång. En försvagad generator kommer inte att kunna ersätta den energi som förlorats genom batteriet under uppstart. Resultatet är ett batteri som blir progressivt svagare tills den inte längre har tillräckligt med energi för att starta fordonet.

Dålig prestation

Dagens fordon använder omborddatorer och kontrollsystem som är starkt beroende av elektrisk ström för att fungera. Motorerna tändsystem, motorstyrningen, bränslesystem och mer kräver en viss mängd elektrisk energi för att fungera korrekt. En försvagad generator kommer att vara oförmögen att ge rätt spänning eller ström och orsaka dessa system att fungera oregelbundet eller inte alls. Resultatet kommer att vara en motor som går på tomgång ungefär producerar dålig acceleration, ökat utsläppsnivåer och har degraderat bränsleekonomi.

Felsökning en två FAT förgasare

April 6

Felsökning en två FAT förgasare


Den allestädes närvarande två FAT förgasare användes på miljontals bilar, lastbilar och skåpbilar för många årtionden innan de slutligen ersätts av bränsleinsprutningssystem. Många fordon är fortfarande på väg i dag som använder två fat förgasare för motoreffekten. Diagnostisera problem med en förgasare börjar med att säkerställa de mekaniska delarna av motorn är i gott skick. Många förgasare har felaktigt skulden för motorprestandaproblem på grund av andra problem med motorn. Diagnostisera en förgasare problem är lätt om du följer en enkel steg för steg.

Instruktioner

Startande

1 Ta bort luftrenaren och inspektera filterelementet för smuts. Byt ut luftfiltret om det är smutsigt eller missfärgad. Ta bort bränslematningsledningen på förgasaren och placera en gas resistent behållare under bränsleledningen. Vrid nyckeln till läge "ON" om fordonet är utrustat med en elektrisk bränslepump. Vrid nyckeln till "Start" -läge starta motorn över ett par gånger om fordonet är utrustat med en mekanisk bränslepump. Observera flödet av bränsle från bränsleledningen. Om bränsle inte strömmar sedan bränslepumpen måste bytas ut. Om bränslet innehåller smuts, vatten eller rost då bensintanken måste tömmas och spolas. Kontaminerat gas i enlighet med lokala lagar. Anslut bränslematarledningen till förgasaren och dra åt ordentligt.

2 Kontrollera automatisk choke för korrekt funktion. Öppna spjäll manuellt och släpp. Observera chokeplattan placerad inuti halsen av förgasaren att säkerställa att den är stängd. flytta manuellt chokeplattan och kontrollera att den fungerar smidigt. Lossa de tre choke justerskruvarna tills chokehuset bara kan flyttas. De choke justerskruvar är antingen tvär spets eller platt-tip skruvar placerade på den yttre hålla nere ring av chokehuset. Öppna spjäll tredjedel av vägen och hålla den på plats och vrid choken justeraren tills chokeplattan stängs med en lätt fjäderspänning. Dra åt choke justerskruvar.

3 Starta motorn och ta upp till normal arbetstemperatur. Kontrollera om motorn vakuumläckor genom sprutning starter fluid runt basen av förgasaren och insugningsröret. En förändring i motorns varvtal eller tomgång kvalitet visar en vakuumläcka. Reparera eventuella vakuumläckor efter behov. Kontrollera vakuumslangar för läckage genom att klämma av varje slang en i taget med ett par nål tång. Reparera eventuella läckande vakuumslangar efter behov.

Tomgång

4 Stäng av motorn. Observera öppning och stängning av de gasinmatningsskivorna med en assistent nedtryckning av gaspedalen. Kontrollera om den fria rörligheten och för några bindande bindningar eller fastnar i gasinmatningsskivorna. Justera eller reparera eventuella fastnar gasinmatningsskivorna eller kopplingar efter behov.

5 Testa tomgångsbrytmagnet för korrekt funktion om bilen är utrustad med en. Vrid tändningsnyckeln till "On" läge, men inte starta fordonet. Koppla bort strömkabeln vid magnet och lyssna efter ett "klick". Om solenoiden inte klickar sedan reparera eller byta ut solenoiden efter behov. Installera strömkabeln till solenoiden och starta motorn .. Koppla magnetströmkabeln. Om motorn dör, då solenoiden fungerar korrekt. Om motorn inte stannar sedan ersätta magnet.

6 Starta motorn och låta den gå på tomgång. Vrid blandningen skruvarna som sitter vid foten av förgasaren medurs tills motorvarvtalet sjunker. Vrid blandningen skruvar ut i steg 1/4 varv tills motorn börjar snubbla. Vrid skruvarna ut 1/4 varv för att ställa in slutjustering. Om fordonet fortsätter att köra med tomgångsblandningsskruvarna vände hela vägen då förgasaren är defekt och måste repareras eller bytas ut.

Spring

7 Beakta bränsleledningarna för veck eller veck som kan begränsa bränsleflödet. Reparera eller byta ut någon bränsletillförseln eller returledning som är skadad. Byt bränslefilter med en helt ny. Konsultera bruksanvisningen för ersättningsförfaranden som är specifika för din bil.

8 Kontrollera termostatenheten för korrekt funktion. Ta bort strömkabeln vid termostathuset. Anslut krokodilklämman slutet av en 12-volts testlampa till batteriets minuspol. Tryck på testlampa sonden till strömkabeln. På en positiv jord fästa krokodilklämman av testet ljus till batteriets pluspol. Vrid nyckeln till "On" läge och observera testlampa. Testet ljus ska brinna ljus och stadig indikerar en 12-voltskällan på termostaten. Vissa fordon är utrustade med en varmvatten termostat tub. Se till att termostaten röret är närvarande och det är inte vikt eller krossas. Reparera eller byta ut varmvattenröret vid behov.

9 Kontrollera avgassystemet för skada eller kollapsade delar. En ljuddämpare eller katalysator som internt är blockerad kommer att hindra motorn från att uppnå rätt motorvägshastigheter. Ett vanligt fel är att katalysatorn att fragmentera internt och täppa ljuddämparen med de förskjutna komponenter. Reparera eller byta ut avgaser komponent som är skadad eller inte fungerar.

10 Kontrollera transmissionens fungerar korrekt. En överföring som slirar kommer att förhindra motorn från att överföra kraft till hjulen. Både automatiska och manuella växellådor kan glida och ge en falsk indikator på en förgasare problem. Rådgör med din bruksanvisning för att fastställa korrekt drift av din modell för överföring. Reparera eller byta ut defekta överföring behov.

Acceleration

11 Testa systemet laddar för korrekt funktion. Placera den negativa ledningen en voltmeter på den negativa batteripolen. Placera den positiva ledningen av voltmeter på den positiva batteripolen. Starta fordonet och låt den gå på tomgång. Slå på alla elektriska tillbehör såsom hög strålkastare, vindrutetorkare och radio. Avgiftssystemet bör vara ca 14,5 volt som anges på voltmetern. En läsning av mindre än 14,5 volt indikerar en svag laddningssystem. En svag avgiftssystemet kan orsaka tändningen snubblar på acceleration som kan efterlikna en dålig förgasare. Reparera eller byta ut någon dålig laddningssystemkomponenter som krävs.

12 Bringa motorn upp till normal arbetstemperatur. Observera chokeventilen inuti halsen av förgasaren. Vid normal driftstemperatur bör choken vara vertikal och tillåta obegränsad luftflödet in i förgasaren. Om choken är inte vidöppen vid normal motortemperatur, då choken våren är defekt och måste bytas ut. En fastnar choke kommer att orsaka dålig acceleration och överdriven bränsleförbrukning.

13 Justera flyta nivå om din förgasare är utrustad med en extern justering. Konsultera förgasaren på tillverkarens specifikationer för att lära sig hur detta görs. På grund av det stora utbudet av två FAT förgasare designer, är det rekommenderat att ha en professionell uppsättning flytnivå. Internt justerade flyter kräver fullständig riva ner i förgasaren för att komma åt flyta.

14 Kontrollera accelerationspumpen genom att observera i förgasaren halsen medan en assistent fungerar gaspedalen upp och ner. När gaspedalen trycks ned, bör det finnas en stadig ström av gas som injiceras i båda luftkamrarna i förgasaren. Om ingen gas observeras när gaspedalen trycks kräver acceleratorpump reparation eller utbyte eller förgasaren kräver invändig rengöring. Många förgasare har externt justerbara pumpar, andra har icke-justerbara interna pumpar. Konsultera tillverkarens specifikationer för modellen av förgasaren du måste se hur justeringarna skall göras.

15 Byt luftfiltret och ta bort alla testverktyg från motorrummet.

Tips

  • En fender omslag eller gammal filt skyddar ytskiktet på fordon när man arbetar under huven.
  • Även den bästa förgasaren i världen inte kan göra en sliten motorn gå på rätt sätt. Se till att motorn är i gott mekaniskt skick innan några tester på förgasaren.
  • Avgaserna är mycket giftiga. Arbeta endast i ett väl ventilerat utrymme.
  • Var försiktig när du arbetar på en motor som är igång. Håll lösa kläder, kroppsdelar och verktyg borta från rörliga motordelar.
  • Under vissa steg i förgasaren testning kommer du att arbeta med rå bensin. Rök inte eller har någon antändningskälla i närheten av fordonet vid provning förgasaren. Torka upp spill omedelbart.