lossa armstöd cheva pickup

Hur man installerar en värmeelement i en 1995 Ford Mustang

May 30

Värmarkärnan i Ford Mustang är viktigt att ge värme i hela insidan av fordonet. En indikation på att värmeelementet behöver bytas ut är vätska läcker under passagerarinstrumentbräda. Ytterligare indikationer inkluderar dimmiga vindrutor och antifrys lukter. När bilens värmaren slås på, kan det finnas ett rasslande ljud. Installera värmeelementet är en utmanande och arbetsintensiv uppgift. Men med rätt verktyg och kunskap, kan du installera värmeelementet framgångsrikt.

Instruktioner

avlägsnande

1 Placera drain pan under kylsystemet facket. Dränera kylmedel från kylsystemet.

2 Koppla ur den negativa batterikabeln från batteriet.

3 Demontera instrumentpanelen konsolen. Dra ut åtkomstpluggarna på baksidan av konsolen. Lossa armstödet från konsolen. Skruva panelskruvarna med skruvmejseln för att avslöja växelspaken.

4 Lossa växelramen. Skruva skruvarna på växelspaksknoppen. Lyft växel upp för att frigöra fjäderklämmorna.

5 Leta reda på övre panelen konsolen. Dra ut klippen att lossa kablaget. Skruva den övre panelen skruvarna.

6 Ta bort den nedre instrumentbrädan på passagerarsidan. Lossa skruvarna under handskfacket. Dra ut panelen och lossa fjäderklämmorna att avslöja hållarplattan.

7 Unbolt skruvarna på hållarplattan med nyckeln.

8 Skruva skruvarna på konsolen. Ta luftkonditioneringskontrollkonsolen. Frigör hastighetsmätare kabeln från hastighetsmätaren. Separera kabeln från tändaren.

9 Separera instrumentbrädan från ventilen. Placera en klämma på värmeslangar. Lossa slangarna från värmeelementet. Skruva bostads muttrarna på kärnan.

10 Ta bort värmeelementet från värmefacket.

Installation

11 Installera den nya värmeelement. Placera den nya kärnan i värmefacket. Fäst värmeslangarna till kärnan. Dra åt bostads nötter med nyckeln. Ta bort klämmorna på slangarna.

12 Fäst hastighetsmätare och lättare kablar. Byt luftkonditionerings konsolen. Skruva skruvarna i kontrollkonsolen.

13 Säkra hållarplattan på plats med skruvarna. Ersätta den nedre instrumentpanelen. Dra åt skruvarna i panelen med skruvmejseln. Anslut instrumentbrädan till ventilen. Fäst kablage klipp. Skruva den övre panelen konsolen på plats igen. Bolt skiftramen på plats med nyckeln. Tryck ner skift tills det klickar på plats.

14 Montera instrumentpanelen konsolen. Skruva in panelskruvar med skruvmejseln. Fäst armstödet till konsolen. Fäst bilbatteriet till batteriterminalen.

15 Fyll kylsystemet med kylmedel och stäng kylvätskan locket.

Tips

  • Kontrollera värmeslangarna för läckage och brott. Byt ut värmeslangarna vid behov.
  • Kontrollera alla vätskenivåer i Mustang för full underhållskontroll.
  • Överfyllning kylmediet kan orsaka kylmedelspumpen läcka.
  • Utför inte värmaren kärna installationen om luftkonditioneringssystemet satsades under de senaste 24 timmarna.

Så här ändrar värmeelementet på en 2007 Dodge Dakota

July 3

Värmeelementet i Dodge Dakota ger värme till fordonets interiör. Om vätska läcker på din brädan från bakom instrumentbrädan, kan du behöva byta ut kärnan. Andra tecken på att värmeelementet är funktionsstörning inkluderar starka antifrys lukter från ventilationsöppningarna, rasslande ljud inne i ventilationskanaler och en dimmig vindruta. Byte av värmeelementet är arbetskrävande men kan åstadkommas på din uppfart eller garage med rätt verktyg och instruktioner.

Instruktioner

avlägsnande

1 Placera drain pan under motorns kylsystem. Lossa kylarvätska Anslut. Låta kylvätskan rinna.

2 Lossa minuskabeln från batteriet.

3 Demontera instrumentbrädan. Lossa armstödet genom att dra isär åtkomst pluggar bakom konsolen. Ta bort panelen skruvarna med skruvmejseln för att frigöra växelramen.

4 Ta bort växelplattan. Skruva skruvarna på rattstången. Släpp tiltspaken på rattstången. Höj reglaget för att frigöra fjäderklämmorna.

5 Leta upp defroster galler panelen. Ta bort instrumentpanelen med C-7455 trim pinne. Lossa sensorkontakten klipp de.

6 Demontera värme, ventilation och luftkonditionering eller VVS, bostad. Demontera bulten mellan instrumentpanelen och huset konsolen med skiftnyckel. Lossa skruvarna på huset fästet. Lösgöra värmarkärnan röret som är fäst på instrumentpanelen och värmaren kärna.

7 Ta bort värmeelementet från HVAC huset facket.

Installation

8 Rikta den nya värmeelementet i HVAC bostadshuset. Fäst värmeelementet på plats genom att dra åt skruvarna på huset fästet.

9 Sätt ihop HVAC bostadshuset. Ersätt bulten för att säkra huset fästet och instrumentbrädan. Dra med skiftnyckel.

10 Fäst värmaren kärna rören på kärnan och kör genom instrumentbrädan. Smörj O-ringarna på ändarna av röret med kylmedel. Dra åt skruvarna för att säkra rören.

11 Fäst sensor klipp. Byt defroster grillpanelen. Byt ut växelramen. Dra rattstången skruvarna med skruvmejseln. Montera instrumentbrädan.

12 Sätt tillbaka negativa batterikabeln. Fyll kylaren med kylvätska.

Tips

  • Gå igenom bruksanvisningen för rätt vridmoment inställningar på bultar och skruvar.
  • Bekräfta vätskenivåer av andra motorrum att slutföra underhållskontroll.
  • Undersök värmeelement slangar för läckor. Byt ut rören, om det behövs.
  • Fyll kylvätska till specifikationerna. Överfyllning kan orsaka skador på vattenpumpen.

Hur man dra dörren Panel av en 1992 Chevy Blazer S10

August 3

Dörrpanelen på en 1992 Chevrolet S10 Blazer fäster vid dörren skelett med en rad olika plastklämmor och skruvar av stål. Denna panel är tillverkad av slagtålig ABS-plast, färgat att matcha inredningen färgsättning av fordonet. Panelen täcker de inre komponenterna i dörren, som innefattar handtagsmanöverstänger och dörrlåsningsmekanismen. För att komma åt dessa inre komponenter för att utföra reparationer måste hela dörrpanelen tas bort.

Instruktioner

1 Öppna dörren och in en platt skruvmejsel mellan dörrhandtag ramen och dörrpanelen och försiktigt bända bort från dörren tills det är gratis.

2 Bänd fönstret crank klämman bort från fönstret vevaxeln med hjälp av en spårskruvmejsel. Ta bort fönsterveven och ställ den åt sidan. Om bilen är utrustad med elektriska fönsterhissar, bända strömbrytaren monteringspanel ur dörrpanelen med en platt skruvmejsel och koppla panelens elektriska kontaktdon. Ställ omkopplaren panelen åt sidan.

3 Bända loss armstödsskruvlocket med hjälp av en spårskruvmejsel. Ta bort armstöds skruvarna med en stjärnskruvmejsel.

4 Bända runt den yttre omkretsen av trimpanelen med en spackel för att separera beklädnadspanelen från dörr skelettet. Separera dörrpanelen från dörren och helt ta bort dörrpanelen från dörren.

5 Installera alla trimpanelhållare som blev kvar i dörren under avlägsnande tillbaka till panel. Rikta in panel med dörren skelett så panelhållarna linje med sina hål i dörren skelettet.

6 Tryck ner på dörrpanelen för att ge plats hållarna i dörr skelettet. Använd en gummiklubba för att knacka försiktigt runt om dörrpanelen för att ge plats hållarna. Sätt tillbaka armstöds skruvarna och byt ut armstödet skruvlocket.

7 Anslut fönster strömbrytarpanelen elektriska kontaktdon och installera brytaren panelen i dörrpanelen. Installera fönsterveven och vev fästklammern om fordonet har manuell vev fönster genom att rikta in den mot regulatoraxeln. Sätt tillbaka dörrhandtaget plattan genom att rikta in den med dörrhandtaget bezel hål och trycka ner tills den snäpper på plats. Öppna och stänga dörren för att se till att luckan är ordentligt installerat och inte skramlar eller skaka.

Tips

  • Arbeta långsamt när du tar bort dörrpanelen för att undvika att skada någon av delarna eller själva panelen. Var försiktig och metodisk; inte tvinga någon av de delar lösa.

Hur man installerar en interiör Drivers Dörrhandtag på en 1997 GMC Sierra K1500-serien

August 22

Interiören förarsidans dörrhandtaget på 1997 GMC Sierra K1500 är en del av dörrklädseln, så ta bort handtaget kräver att ta bort dörrklädseln själv. Eftersom handtaget hålls i av en serie bultar, behöver du en hylsnyckel för att ta bort handtaget och en stjärnskruvmejsel för att ta bort dörrklädseln. En skruvmejsel kan också komma till hands när det blir dags att bända loss klädseln från dörren. Hela proceduren tar ungefär 30 minuter.

Instruktioner

1 Vrid Sierra motorn och dra huven-utlösningsmekanismen för att öppna huven. Lyft huven och använda en hylsnyckel för att koppla den svarta terminalen från Sierra batteri.

2 Öppna förarsidans dörr och använda en spårskruvmejsel för att bända loss armstödet. Armstödet hålls på plats med tre klämmor. Ta bort clipsen med spårskruvmejsel och ta bort armstödet.

3 Bryt av alla åtta av trim täcker runt dörren och använda en stjärnskruvmejsel för att ta bort de åtta skruvarna som håller dörrklädseln på plats. Bänd av trim med en spårskruvmejsel för att avslöja dörrhandtaget och låsmekanism. Skala av vatten deflektorn off av dörren.

4 Ta bort dörrhandtaget enheten fästskruvar och dra bort luckan. Använd en spårskruvmejsel för att lossa handtaget från låsmekanismen. Installera en ny handtaget genom att se till att handtaget klickar på plats på låsmekanismen.

5 Placera enheten tillbaka till dörren och säkra den genom att installera skruvarna med en stjärnskruvmejsel.

6 Sätt tillbaka vattenavledaren och installera dörrklädseln. Se till att installera om alla åtta skruvar och deras trim omslag.

7 Snäpp armstödet tillbaka till dörren och fäst det med sina clips. Anslut Sierra batteri.

Så här ändrar 2004 Nissan Frontier dörrlås ställdon

February 9

År 2004, innehöll de flesta av de bilar som tillverkats av Nissan makt lås som drivs av ett dörrlås ställdon. 2004 Nissan Frontier är inget undantag. Frontier lås ställdon finns bakom luckan. Om ställdonet börjar krångla, måste dörrpanelen tas bort för att få tillgång till ställdonet. Byte av Frontier s ställdon är ganska enkelt och tar bara en timme att slutföra.

Instruktioner

1 Öppna Frontier huva och använda din hylsnyckel för att koppla bort bilens batteri.

2 Använd en platt skruvmejsel för att bända loss fönsterveven. Bända loss locket från dörrlåset.

3 Använd en hylsnyckel för att ta bort skruven underifrån låset.

4 Bända loss armstödet locket med en spårskruvmejsel och ta bort de två skruvarna under armstödet.

5 Ta bort alla metallklämmor från längs kanten av dörren med en platt skruvmejsel. Dessa klipp hålla dörrpanelen på dörren.

6 Ta bort dörrpanelen när alla klämmorna avlägsnas för att komma åt manövreringsorganet.

7 Ta bort de fyra skruvarna från ställdonet med hjälp av en hylsnyckel och koppla dess elektriska ledningar kontakten. Koppla låset koppling med en platt skruvmejsel.

8 Avlägsna ställdonet från dörren och placera nya ställdonet på dörren. Åter bultarna, elektriska ledningar kontakt och lås kopplings.

9 Sätt tillbaka dörrpanelen och klipp. Sätt tillbaka de två skruvarna till armstödet och en bult till dörrlås. Sätt tillbaka armstödet locket och dörrlås lock.

10 Återfönsterveven och anslut Frontier batteri. Stäng huven.

Hur man tar bort högtalarna från en Yaris

September 12

Toyotas Yaris subcompact är utrustad med en fabriksmonterad stereosystem som omfattar två par högtalare. Ett par är belägen på framsidan av bilen, i dörrarna, och det andra paret är monterat i de bakre sidopanelerna, genom baksätena. Ta bort högtalarna kommer att innebära användning av handverktyg och innebär att ta bort karossdelar, samt att borra ut några nitar som håller högtalarna.

Instruktioner

högtalare borttagning ytterdörr

1 Bända loss armstödet av dörren med hjälp av spetsen på en panel verktyg.

2 Bänd upp strömbrytaren panelen och koppla ur ledningsnätet ansluten till baksidan. Ta tre Phillips skruvar placerade under strömbrytaren panelen.

3 Ta bort en enda krysskruven från insidan av dörren frigivningsmontaget. Dra enheten bort från dörrpanelen.

4 Bänd ut plast klipp från övre främre hörnet av dörrpanelen, med hjälp av spetsen på din panel verktyg.

5 Bända runt sidorna och botten av dörrpanelen för att lossa den från clipsen bakom dörren. Lyft luckan bort.

6 Borra ur de tre nitarna som håller högtalaren på plats. Dra ut högtalaren och strömkabeln kopplas bort på baksidan.

Back Door Speaker Removal

7 Ta bort en enda krysskruven från insidan av dörren frigivningsmontaget. Bänd ut skruvlocket innanför dörren pull koppen och ta bort krysskruven underifrån.

8 Bända runt sidorna och botten av dörrpanelen för att lossa den från clipsen bakom dörren. Lyft luckan bort.

9 Borra ur de tre nitarna som håller högtalaren på plats. Dra ut högtalaren och strömkabeln kopplas bort på baksidan.

Tips

  • Köp panel verktyg till en Biltema.

Hur byter jag Fönster på en 1995 900S Saab?

July 2

Om någon bryter sig in bilen och krossar ett fönster, bör du byta ut det så snart som möjligt som dina fönster ger skydd mot väder och vind. Byta ett fönster på 1995 900S Saab är ganska enkel, även om det innebär att avlägsna den inre dörrpanelen. Vanligtvis kan hela proceduren fyllas i ungefär en timme.

Instruktioner

1 Stäng av motorn på din Saab och öppna dörren med fönster du vill ersätta.

2 Ta bort de åtta clipsen längs kanten av dörren med en skruvmejsel.

3 Bända loss armstödet från dörren med en skruvmejsel.

4 Avinstallera skruven från dörrlås handtag och kräng handtaget.

5 Ta bort innerdörrpanelen från dörren genom att lyfta den och dra den utanför dörren. Detta kommer att avslöja fönstret och regulatorn.

6 Koppla regulatorn från fönstret genom att lyfta regulatorn kabel utanför fönstret med en skruvmejsel.

7 Avinstallera de två fästskruvarna, precis under fönstret.

8 Skjut fönstret ur Saab genom att lyfta upp det från dörren. Skjut nytt fönster ner i dörren och installera de två fästskruvarna.

9 Anslut regulatorn och sätt tillbaka innerdörr panelen. Sätt tillbaka dörrpanelen clips.

10 Sätt tillbaka dörrhandtaget och dess skruv och pop armstödet tillbaka på plats.

Hur man reparerar en 1997-2005 Buick Window Regulator själv

December 18

Om fönstret regulatorn på 1997-2005 Buick fordon inte fungerar, kommer du inte att kunna använda din Buick kraftfönster. Tack och lov, reparera regulatorn är ganska enkelt eftersom de två vanligaste problemen med felaktiga regulatorer blåses säkringar och utbrända motorer. Byta den felaktiga enheten reparera fönsterhiss, och det är en ganska enkel procedur, men det kommer att ta längre tid att ersätta motorn än att byta ut säkringen.

Instruktioner

Byt ut Regulator

1 Öppna Buick huva och ta bort den negativa batterikabeln med en hylsnyckel.

2 Ta bort de åtta klipp dörren med den felaktiga regulator. Klippen är små och gjorda av svart plast och kan spontant ut med en platt skruvmejsel.

3 Bända loss armstödslocket från dörren. Ta bort dörrhandtaget genom att lossa dess skruv med en Phillips-skruvmejsel.

4 Dra det inre dörrpanelen bort. Leta upp fönster regulator i mitten av dörren.

5 Ta bort de två skruvarna som håller motorn till regulatorn. Koppla dess elektriska kontaktdon och dra bort regulatorn. Fäst den nya motorn till regulatorn, se till att det klickar på plats. Sätt tillbaka den elektriska kontakten och de två skruvarna.

6 Sätt tillbaka dörrpanelen, dörrhandtag och armstödslocket. Sätt tillbaka alla åtta clips och anslut batterikabeln i Buick.

Byt ut säkringen

7 Öppna huven. Ta bort locket från säkringsblocket i det övre högra hörnet i motorrummet.

8 Ta bort säkringen märkt "Power Windows" i spåret 57.

9 Installera en ersättare 10A säkring och sätt tillbaka säkringsblockets lock. Stäng huven.

Hur man Smörj en Power fönster regulator

February 12

Kraft fönster ger förare med lyxen att öppna någon bilfönster med bara en knapptryckning. Men att lyx kommer med en kostnad. Som med alla motorer, kan fönsterhissarna bryta ner, oftast på grund av regulator frågor. Fett i regulatorn delar ofta kakor eller torkar ut, vilket kräver en ny ansökan. Även ersätta fönsterhissarna kan vara dyrt, rengöring och smörjning ett fönster regulator är ganska enkel.

Instruktioner

1 Ställ bilen i parken och sätta på nödbromsen. Se till att motorn är avstängd. Öppna huven och ta bort negativa kabelklämman från batteriet.

2 Prop öppna dörren och använda Phillips-skruvmejsel för att lossa armstödet. Nå genom armstödet hålet och lossa dörrpanelen bultarna med hjälp av hylsnyckel.

3 Ta bort skruvarna till plastskyddet ligger nära dörrhandtaget. Om det behövs, skruva ytterligare dörrpaneler bultar inuti skölden med sockeln.

4 Med hjälp av brytjärnet bort fjäderklämmorna förbinder dörrpanelen till dörrkarmen. Var noga med att kontrollera hela omkretsen av dörren för klipp och ta bort dem. Sätt klippen undan på ett säkert ställe. Uppgå till mellan panelen och dörren och dra ut elektriska jack i armstödet kontrollpanelen.

5 Dra ner toppen och sidorna av plastfoder, som lämnar botten fäst till dörren.

6 Använda förgasarrengöring och pensel, ren gammalt fett och olja från regulatorn. Torka regulatorn med trasor.

7 Spraya vitt fett på framsidan och baksidan av regulatorvridningspunkter och fönsterhissmotorn. För mindre områden i lederna och växlar, använd en pensel för att applicera fett. Ta bort överflödigt fett med trasa.

8 Montera tillbaka luckan i omvänd ordning avlägsnas.

Hur man tar bort en 1999 Acura RL Mirror

February 20

Acura RL är en full-size lyxbil som har varit i produktion sedan 1996, med den första generationen, inklusive modellåren 1996 till 2004. Strömsidospeglar är standard på Acura RL, och förfarandet för att ta bort dem är densamma för båda speglarna. Den vanligaste orsaken till att ta bort en av dessa enheter är att ersätta en trasig spegel. Den primära delen av detta förfarande är att ta bort den inre dörrpanelen.

Instruktioner

1 Koppla bort kabeln från den negativa batteripolen med en hylsnyckel för att förhindra en kortslutning eller elektriska stötar under förfarandet. Lossa delta täckning för spegeln montera från dörrpanelen och ta bort fästskruv under locket.

2 Pop ut mössor som täcker skruvarna på armstödet med en trim remover, och ta bort skruvarna från armstödet med en hylsnyckel. Loss armstödet från dörren.

3 Ta bort fästskruven för omslaget omger den inre dörrhandtaget med hjälp av en hylsnyckel. Loss locket från dörrhandtaget. Sätt ett dörrhandtag borttagningsverktyg mellan handtaget och dörrpanelen. Pressa verktyget mot fjäderklämman för att frigöra handtaget från dörrpanelen.

4 Bänd loss panelen plastinlägg från dörren med hjälp av en trim borttagningsverktyg. Lyft upp panelen att lösgöra sin läpp från toppen av dörren, med hjälp av en mild upp och ner rörelse om det behövs. Koppla bort alla elektriska ledningar bakom dörrpanelen och ta bort panelen från dörren.

5 Kläm ihop kontakterna för att frigöra ledningsnätet från utsidan spegelenheten. Koppla de tre skruvarna från spegelenheten med en hylsnyckel och ta bort spegeln från fordonet.