lossa mittkonsol chevrolet pickup

Hur man byter en EGR-ventil på en Chevrolet Pickup

July 17

EGR eller avgasåterföringsventil på en Chevrolet pickup ligger på insugningsröret i närheten av förgasaren. EGR-ventilen drar avgaser från avgassystemet och återinför dem in i förbränningskammaren. Detta gör att din Chevy pickup motorn att bränna svalare och släppa mindre utsläpp genom förbränning av bränslet mer fullständigt.

Instruktioner

Ta bort EGR Ventil på en Chevrolet Pickup

1 Koppla jordkabeln från den negativa batteripolen genom att lossa fästklämman och dra klämman från minuspolen.

2 Ta bort luftrenaraggregat, genom att ta bort vingmutter ovanpå luftrenarlocket och lyfta luftrenarhuset utanför förgasaren.

3 Leta reda på EGR-ventilen. Det kommer att monteras till insugningsröret i närheten av förgasaren.

4 Koppla vakuumledningen från EGR-ventilen, genom att dra bort det.

5 Bort bultarna som ansluter EGR-ventilen till insugningsröret.

6 Avlägsna EGR-ventilen från inloppsröret.

Installera en EGR-ventil på en Chevrolet Pickup

7 Undersök passagerna i insugningsröret under EGR-ventilen. Ta bort alla kolavlagringar med hjälp av en skruvmejsel. Dammsuga området med en bärbar vakuum för att säkerställa ingen av kolet blir sugs in i motorn.

8 Rengöra EGR-ventilen monteringsytan med en stålborste. Använd en dammsugare för att rengöra området och se till att ingen skräp sugs in i motorn.

9 Placera en ny EGR-ventil packningen på insugningsröret monteringsytan.

10 Placera den nya EGR-ventilen på plats på insugningsröret.

11 Installera bultarna som ansluter EGR-ventilen till insugningsröret.

12 Anslut vakuumledningen till EGR-ventilen.

13 Placera luftrenaraggregat i läge ovanför förgasaren. Installera vingmuttern som håller fast luftrenaraggregat till förgasaren.

14 Anslut jordkabeln till den negativa batteripolen.

Tips

  • Inspektera vakuumledningen ansluten till EGR-ventilen. Läckor i denna linje kan orsaka din Chevy pickup för att köra dåligt.
  • Använd inte fordons lösningsmedel på EGR-ventilen. Det kan skada ventilen.

Byta en Chevrolet Pickup värmefläkten

September 25

Byta en Chevrolet Pickup värmefläkten


Chevrolet pickup lastbilar utnyttjar en elektrisk varmare fläkt för att driva het luft in i hytten. Hett motorkylmedel lämnar motorn och strömmar genom en värmeslangen till värmaren kärna, en liten koppar mässing eller aluminium radiator monterad i fordonets brandvägg. Värmefläkten blåser luft ledas antingen från kupén eller utanför fordonet, över värmeelement fenor, dra värme från kärnan. Elektriska eller vakuumstyrda dörrar i det inre värmesystemets kanalsystem styr om den varma luften blåses på golvet, kupé eller mot vindrutan.

Plats

På en Chevrolet pickup är värmefläkten ligger längs brandväggen inne i passagerarsidan fender. Stå framför fordonet och titta på luftkonditionering kondensor monterad på motorn. Följ slangarna som leder tillbaka mot luftkonditionerings spole. Slangarna kommer att ansluta till en stor glasfiber låda bultad till brandväggen --- är detta värme fallet. Om bilen inte var ursprungligen utrustad med luftkonditionering, följ värmeslangarna tillbaka till glasfiber rutan. Värmefläkten kommer att monteras på den vänstra sidan av aggregatet fallet (du inte lämnat bilens) precis bakom fender väl.

avlägsnande

Börja med att koppla bort jordledningen från den negativa batteripolen. Lossa bulten på klämman och dra jordkabeln från den negativa batteripolen. Leta reda på värmefläkten och koppla de positiva och negativa elektriska ledningar. Ta notis om vilken terminal på elmotorn den svarta kabeln är ansluten till. Svart ledningar i bilar representerar negativ eller jord. Ledningarna måste installeras på den nya motorn i samma position som de var på den gamla. De kommer att bifogas med plastkontakter som helt enkelt kan dras bort kontakterna. Värmefläkten är bultad till värmaren fallet med tre eller fyra hex skruvar. Ta bort skruvarna och dra elmotorn rakt ut. Med motorn bort, kommer du att kunna se plastfläktbladen monterade på baksidan av motorn. Ta bort den kvarhållande muttern som ansluter fläktbladen till den elektriska motorn och dra bladen av.

Installation

Installationen är baksidan av borttagning. Börja genom att ansluta fläktblad till elmotorn och installera fästmuttern. Skjut sedan värmefläkten tillbaka på plats i aggregatet fallet. Sätt tillbaka tre till fyra hex skruvar som håller fast fallet. Sedan återansluta den positiva och negativa elektriska ledningar, och se till att ansluta den svarta kabeln till den negativa polen. Slutligen, anslut jordkabeln till den negativa batteripolen.

Hur man byter den övre Kulleder av en 1991 Chevrolet Pickup

December 7

Lastbil suspensioner är inte svårt att arbeta på, men att ersätta den övre kullederna på en 1991 Chevrolet lastbil kan vara frustrerande. Att följa stegen som beskrivs nedan kan du lära dig att ersätta de övre kulleder i din prisade 1991 Chevrolet pickup.

Instruktioner

Ta bort de övre kulleder

1 Använd domkraften för att lyfta din Chevrolet lastbil i luften och ställ den på pallbockar. Ta bort framhjulen och ställ dem åt sidan.

2 Använda saxsprinten verktyget och avlägsna sprinten som håller spindeln till den övre styrarmen.

3 Placera domkraften under den nedre styrarmen och jack det upp så att det finns tryck på armen.

4 Använd 3/8-tums spärr att avlägsna den övre kulleden kronmuttern.

5 Använd 3/8-tums spärr att skruva isär den övre styrarmen från ramen. Ta bort armen och placera den på en arbetsbänk.

6 Använda en elektrisk slipmaskin, slipa cheferna för de nitar som håller fast övre kulleden till den övre styrarmen tills de är i jämnhöjd med armen.

7 Ta luften mejsel och punsch nitarna genom armen. Detta kommer att lossa kulleden från armen och du bör kunna ta bort det på denna punkt.

8 Ta en ersättnings kulled och skruva den på plats. Sätt tillbaka armen i lastbilen, till följd av omvänd ordning.

Hur Rikta hjulen på en '70 Chevrolet Pickup

December 13

En 1970 Chevrolet pickup hjul kan drabbas av inriktningsfrågor för ett antal skäl, såsom off-road körning, överbelastas eller helt enkelt åldrande. Reparera anpassning den här lastbilen kräver en liknande formel som av en bil. Ledtrådar hjulinriktnings frågor är inkonsekvent styrning, hoppande, vibration och nötning slitage på däcken. Om du märker något av dessa typer av frågor på din 1970 Chevy pickup, är det dags att leta efter felaktig inriktning.

Instruktioner

Instruktioner

1 Parkera bilen på plan mark och stänga av motorn.

2 Använd en domkraft för att lyfta upp bilen. Skjut in pallbockar för att säkra fordonet. Var försiktig och läsa manualen innan du gör detta.

3 Kontrollera camber justering. Camber är vinkeln av däcket mager. Placera en rak kant över hjulet och mäta camber med hjälp av en vinkelsökare. Om det är något negativt, det är bra eftersom de flesta nyare fordon avsiktligt göra detta för att öka stabiliteten och bil manövrering kapacitet. 1970 Chevy pickup har utformats med någon mager, men om det har ändrats något negativt, oroa dig inte. Om det är väsentligt negativt eller inte alls positivt, det finns ett problem med camber. Eftersom du har att göra med ett äldre fordon, kan fastställande av camber innebära att hantera chassidelar och kommer att behöva vidtas för att en reparation garage.

4 Mät tå justering om camber är bra. Markera mitten av framdäcket på framsidan och baksidan. Använd en linjal för att lokalisera den direkta mitten och markera den med en röd markör eller något annat som är klart synlig. Beräkna avståndet från framsidan till framsidan och baksidan för att baksidan. Skillnaden är tån anpassningen. Den bör vara från noll till 1/8 tum toe-in. Om det inte är, är det dags att justera den.

5 Lossa tie-rod s muttrarna på båda sidor med hjälp av en skiftnyckel. Muttrarna är av styrväxel, fäst i änden av dragstången ärm. Handboken om du har problem med att hitta dessa delar.

6 Skruva muttrarna igen. Se till att du gör detta lika för båda sidor.

7 Åter mäta tå justering. Om det är bra, sänka bilen på marken och du är klar.

Tips

  • När du är klar, rulla bilen fram och tillbaka med en partner när det är i neutralläge för att överföra i justeringen fullständigt. Om tån anpassningen är fortfarande inte rätt efteråt, upprepa stegen.
  • Se till att ratten är centrerad. Om du märker det inte, kanske du vill lossa tie-rod endast på den sida det lutar åt.

Så här ändrar transmissionsfilter på en 1997 Chevrolet Pickup

December 28

Så här ändrar transmissionsfilter på en 1997 Chevrolet Pickup


En överförings filter hjälper till att avlägsna skräp eller slampartiklar som kan bygga upp i transmissionsolja som vätske bryts ned över tiden. Du bör byta ut filtret varje gång du byter vätska på din Chevrolet pickup, om du inte kan få överföringen professionellt rensade. Om du har möjlighet att ha överföringen spolas, överväga att byta filtret varannan flush för att hålla din Chevrolet körs i toppform.

Instruktioner

1 Placera drain pan under överföringen pannan.

2 Lossa skruvarna i transmissionstråget tillräckligt långt för att tillåta vätskan att långsamt hälla ut och in i tråget. Lossa dem successivt ytterligare för att få så mycket vätska ut som möjligt, sänka ena änden ner längre än den andra som du går, vilket kommer att tvinga vätskan ut av överföringstråget och in i tråget. När du har gjort det mesta av vätskan att strömma in i dräneringstråget, ta bort bultarna helt och hålla dem i magnet skålen så att du kan hitta dem lätt när du installerar pannan.

3 Rengör pannan noga med bromsen ren och trasor, och se till att ta bort eventuella överblivna packningsmaterial från pannan. Använd rakbladsskrapa för att ta bort all överbliven packningsmaterial som inte lossnar lätt. Det är en partikel magnet i pannan som kan se ut som en suddig stål munk; den "fuzz" består av små metallspån som uppstår normalt slitage i din sändning. Ta bort denna magnet och rengör den ordentligt med trasor och broms ren innan det sätts tillbaka i pannan. Rengör undersidan av överföringen där pan kamrater till det med trasor och skrapa.

4 Dra ut det gamla filtret ner och ut ur monteringshålet, genom att ta tag den i slutet där det monteras och vrida från sida till sida samtidigt som du drar nedåt. Var försiktig, eftersom filtret är fortfarande full av vätska.

5 Sätt det nya filtret genom att trycka in den ordentligt. Se till att den sitter ordentligt innan du fortsätter.

6 Spraya transmissions pan kanter med en mycket tunt lager av spray lim, sedan placera överförings pan packningen på det, och se till att rätt inrikta alla bulthål.

7 Placera överförings pan tillbaka mot botten av transmissionen och tråd i alla bultar för hand, se till att inte korsa trä någon av dem. När de är alla i, dra ner dem helt med Hylsnyckelsats, rör sig i en korsning mönstret från bult till bult (dvs dra åt övre vänstra bulten, då det nedre högra, sedan den övre högra och nedre vänstra, och så vidare, tills pannan är helt förseglad).

8 Sätt vätske tratt i transmissionsstickan och fyll transmissionen med rekommendera mängden och typen av transmissionsolja. Rådgör med din lastbilar bruksanvisning för specifik vätske information.

Så här ändrar tändningen en Chevrolet Pickup

May 21

Så här ändrar tändningen en Chevrolet Pickup


Tändningsomkopplaren på en Chevrolet pickup är belägen på rattstången. Det huvudsakliga syftet med tändningsnyckeln är att fördela kraften när nyckeln vrids. Switchen skickar elektrisk ström till start när nyckeln är i "Start" -läge. Växeln stänger också av alla de elektriska komponenterna när fordonet är avstängt. En felaktig omkopplare kommer att orsaka att lastbilen inte att starta.

Instruktioner

1 Öppna huven för att komma åt batteriet. Koppla minuskabeln för att isolera den elektriska kraften.

2 Öppna förarsidan dörren för mer utrymme för att ta bort tändningslåset. Omkopplaren är placerad på rattstången.

3 Skruva kåpan runt rattstången med en stjärnskruvmejsel. Dra höljet ut från hela rattstången när den lossas.

4 Leta upp brytaren av tändningslåset. Omkopplaren kommer att skruvas in i kolonnen.

5 Dra ledningarna ut på baksidan av omkopplaren för hand. Ledningsnätet kommer att ha låsflikar som måste dras ut för att skilja den från växeln.

6 Skruva övergången från kolonnen med Phillips skruvmejsel. Dra omkopplaren ut ur kolonnen.

7 Placera den nya växeln där den gamla låg. Skruva övergången till kolonnen med Phillips skruvmejsel.

8 Skjut ledningsnätet till baksidan av omkopplaren. Tryck i ledningsnätet tills den låses på plats.

9 Fästa höljet tillbaka runt rattstången. Dra åt skruvarna med Phillips skruvmejsel.

10 Anslut minuskabeln på batteriet med en rad skiftnyckel. Kontrollera att båda kablarna på batteriet är snäva.

11 Starta trucken för att säkerställa att tändningslåset fungerar korrekt.

Tips

  • Tändningslåset kan köpas från en lokal bildelar butik.
  • Var försiktig när du arbetar runt elektriska komponenter. isolera alltid batteriet innan du utför någon underhåll av fordon.

Hur man byter Cab Monteras på en Chevrolet Pickup

June 1

Hur man byter Cab Monteras på en Chevrolet Pickup


Som fordon blir äldre, delar börjar brytas ner, och saker och ting inte passar så bra som de en gång gjorde. Gummiprodukter är särskilt benägna för korrosion. Cab monteras på en Chevrolet pickup är gjorda av gummi, och när de börjar gå, kommer hytten lutar ett eller annat sätt, vilket karosseridelar för att passa weirdly och saker att gå fel. Det är inte en bra sak, och ersätter fästen är lösningen. Det är lätt att göra, men kan vara utmanande på andra sätt. Det bör ta cirka två timmar att göra.

Instruktioner

1 Krypa under fordonet och skruva isär de hyttfästen på ena sidan, att använda 1/2-tums Ratchet och uttag.

2 Placera träblocket på kudden av jacket och lyft upp sidan av hytten, med hjälp av domkraften. Lyft hytten precis tillräckligt för att avlasta trycket från hytten fästen. Om du lyfter det för högt, riskerar du att skada karosspaneler.

3 Dra ut fabrikshytt fästen och skjut in ersättningsfästen. Medan hytten är fortfarande i luften, trä fabriksbultarna tillbaka in i hytten genom fästet för hand.

4 Sänk domkraften och dra åt hyttfästen med hjälp av 1/2-tums Ratchet och uttag. Upprepa processen för den andra sidan.

Hur installerar jag Flow Tech rubriker på en Chevrolet Pickup?

June 26

Lageravgasgrenrör på en Chevrolet pickup begränsa luftflödet som kommer ut ur de cylinderhuvuden, och kan ta bort en del av vridmomentet och hästkrafter motorn kan producera. För att fixa det, kan du installera ett par rubriker, som ställer avgassystemet så att du får så mycket hästkrafter och vridmoment som möjligt. Flowtech gör rubriker som gör just detta, och om du vill installera dem på din bil, kan du göra det i ca 3 timmar.

Instruktioner

1 Låt motorn svalna. Sätt parkeringsbromsen på Silverado och lyfta upp den främre änden av lastbilen med domkraften. Sätt pallbockar under ramen, vilket gör att det finns en god mängd avslut under fordonet.

2 Unbolt avgasgrenrör från avgas med 3/8-tums spärr, förlängning och uttag. Dra tändkablarna från tändstiften, och se till att hålla dem i fabriken ledningar klipp så trådarna inte får passeras på installation. Unbolt styraxeln från rattstången och dra styraxeln ut ur kolonnen med händerna.

3 Unbolt EGR röret från passagerarsidan avgasgrenröret med 3/8-tums Ratchet och uttag, sedan skruva isär oljesticksröret från samma sida också. Unbolt avgasgrenrör från topplock med 3/8-tums Ratchet och uttag, dra sedan av aktie grenrör och packningar och kasta dem.

4 Installera Flowtech rubrik packningar ur satsen och Flowtech rubriker på topplock med hårdvaran försedd med satsen och 3/8-tums Ratchet, förlängning och uttag. Bolt rubrikerna till avgas med 3/8-tums spärr, förlängning och uttag.

5 Bolt EGR röret tillbaka till avgas med 3/8-tums Ratchet och uttag, och installera styraxeln och oljesticksröret med 3/8-tums Ratchet och uttag. Skjut varje tändkablarna tillbaka på tändstiften med händerna. Sänk Silverado av domkraften med domkraften.

Historien om Chevrolet Pickup

May 22

Historien om Chevrolet Pickup


Chevrolet pickup kan spåra sin historia till 1918, sju år efter grundandet av Detroit-baserade General Motors Corporation. GM är en paraplyorganisation för sin linje av bilar och lastbilar som inkluderar Chevrolet och GMC lastbilar. Medan Chevrolet byggt tuffa lastbilar under de första åren, var det inte förrän efter kriget som det utvecklats utomordentligt utformade fordon som fungerade som tillförlitliga arbetshästar och andra familjefordon.

Origins

Liksom många personbilar i pre-världskriget era, många omvandlades till pickup tuck användning. Ford inte införa ett lastbilschassi förrän 1917. Chevrolet, helt ny på General Motors familj i 1918, följt med halv ton Modell 490 ljusbehandling pickup. Lastbilen var tillgängliga med bara ett chassi och huv och baseras på 490 bilen.

Mellan krig

Historien om Chevrolet Pickup


Tidiga Chevy lastbilar drevs av fyrcylindriga motorer. 1929 införde lastbilstillverkaren sin sexcylindriga versionen. Den 194-kubik-tums raka sexcylindriga genererade 46 hästkrafter. Modeller erbjöds med hytt och chassi men ingen last rutan. I mitten av 1930-talet började den moderna pickup visas med last lådor och mer bekväma slutna hytter. Art Deco eran av 1941-1946 producerade några av de finaste och renaste kroppen styling av prewar lastbilar.

advanced Design

Historien om Chevrolet Pickup


Den Advanced Design era 1947-1955 var en dramatisk avvikelse i kroppen styling och tekniken och säkerställt lätta pickup kunde utföra tungt arbete. Chevrolet försökte svara på behoven hos ägarna. Mer hytten rum, bättre utnyttjande av inre hyttutrymme, synlighet, dragkraft och hållbarhet var alla anses vara en del av samma mål att tillfredsställa köpare som letar efter en ny lastbil.

1950

Rymlighet var en huvudfråga för Chevrolet på 1950-talet - nya modeller ökade sju inches längre och åtta inches bredare än före kriget versioner. Uppmärksamhet ägnades åt lättare inträde och utträde. Alla fönster var större och de frivilliga bakre kvartalet fönster förbättrats avsevärt synlighet.

Syster, syster

Historien om Chevrolet Pickup


I samma ögonblick som pickup kom som något annat än bara en lastbil var 1955 införandet av Chevrolet Carrier och dess syster, GMC Suburban Carrier. Chevy Carrier var lyx svaret på standard GM lastbilsutbud med tunga kromdetaljer, plysch sittplatser, ett välutrustat instrumentbrädan och en glasfiber panel last box integreras i hytten för att ge sömlösa linjer bakifrån och framåt. GMC versionen, nästan identisk med Chevy erbjöd ännu fler utrustningsalternativ. GMC tunga kromade grillen är dess signatur utseende

C / K Series

C / K Series visade sig vara Chevrolets mest bestående och populär modell, som produceras 1960-98. Serien produceras många innovationer och stil förändringar som hållit jämna steg med amerikanska motor smaker. "C" identifierade tvåhjulsdrivna pickuper och "K" utsedda fyrhjulsdrivna versioner.

modern Look

Historien om Chevrolet Pickup


De 1967-72 modellerna är kanske den mest populära av C / K Series. Lastbilen innehöll en ny, elegant design med skarpa linjer och plattsidiga skivor. Det förhöjda lastbilen till andra familjebil status och betraktades som "glamour" linje. Chevrolet fortsatte att förbättras på temat under 1980-talet och 90-talet som C / K linjen gav vika under 1998 till Silverado och GMC Sierra linje av lastbilar som finns kvar i dag.

Så här ändrar Carrier Bearing på en 1995 Chevrolet Pickup

August 20

1995 års modell av Chevrolet pickup med en lång hjulbas kom med en bärare grade i mitten av två drivaxlar. Detta lager hjälper stödja vikten av drivaxlarna och minskar även slitaget på drivaxlarna. Om transportören lagret slits ned, kommer drivaxlarna vibrerar överdrivet och du kan skada drivlinan allvarligt. För att lösa problemet genom att ändra ut transportören lagret. Jobbet kommer sannolikt att ta några timmar.

Instruktioner

1 Sätt stoppklossar kring framhjulen. Lyfta den bakre delen av Chevrolet pickup med domkraften. Placera jack står under axeln.

2 Unbolt drivaxeln från axeln med en U-nyckel. Unbolt bäraren bäring från ramen med 3/8-tums Ratchet, förlängning och uttag. Dra de två drivaxlarna och bäraren som bär ut ur växelhuset, tryck sedan ut från under lastbilen.

3 Installera bärare som bär in i pressen. Använda pressen för att separera lagret från drivaxlarna. Installera ersättningsbäraren bär med hjälp av press och skjuter sedan drivaxlarna och bärare lagerenheten på undersidan av trucken.

4 Skjut slutet av drivaxeln i transmissionen med händerna. Bolt bäraren bär på ramen med 3/8-tums Ratchet och uttag, sedan lyfta den bakre änden av drivaxeln upp och in i axeln. Bolt axelremmarna på plats med en öppen nyckel. Sänk Chevrolet pickup från läktaren med hjälp av domkraft.