måla förgasare

Hur man justerar förgasare luftskruvar

February 20

Förgasare luftskruvar används för att finjustera förgasare. Luftskruven är en liten 5-mm spår mässing justeringsskruv. Den är belägen på inlopps eller luftfilter sidan av förgasaren. Positionen av skruven tillåter en viss mängd luft in i förgasaren när motorn startar, under tomgång, och under den initiala kraftleverans under körning. Förgasare luftskruvar behöva justeras när en maskin inte tomgång korrekt. Denna finjustering av en motor är en enkel process som alla kan göra.

Instruktioner

1 Slå på din bil. Låt den värmas upp till rätt driftstemperatur. Vrid skruven att vrida tomgång upp till 500 RPM högre än normalt.

2 Dra åt luftskruven hela vägen.

3 Börja med att lossa skruven. Gör 1/4 varv och vänta 15 sekunder för motorns tomgång för att anpassa sig till förändringen. Fortsätta att göra 1/4 varv och pausa i 15 sekunder tills motorn startar på tomgång vid högsta varvtal per minut. Detta åstadkoms vanligen inom en till två fulla varv på justerskruven.

Hur att rengöra en Kawasaki KLX250 förgasare

March 4

Kawasakis KLX250 är en dubbel-sport motorcykel som kan ridas både på väg och i terräng. Även om KLX250 har varit en del av Kawasakis världsomspännande motorcykel lineup sedan 1981, var det introducerades på den amerikanska marknaden under 2006. För att göra motorcykeln så enkel som möjligt, en nödvändighet med tanke på en eventuell uppdelning på en avlägsen spår, den KLX250 förlitat sig på en förgasare för att mata sin encylindrig motor. Tyvärr, är förgasaren benägna för igensättning om bränslesystemet är förorenad av smuts. Ta bort förgasaren för rengöring är en ganska enkel uppgift som lämpar sig för de flesta KLX ägare.

Instruktioner

1 Parkera motorcykeln på sidostödet och vrid bränsleventilen, placerad under den vänstra sidan av bränsletanken, till "off" -läge. Låt motorn sval vid beröring.

2 Ta bort sidoskydden placerade under motorcykelns sits med en 4 mm insexnyckel. Demontera sätet grab bandet med hjälp av en 10 mm socket och en hylsnyckel. Lyft sätet av motorcykeln.

3 Ta bort kylar vanten placerade under den främre delen av bränsletanken med en 4 mm insexnyckel. Skruva bränslekranen bultarna från motorcykelns ram med hjälp av en 10 mm-uttag. Dra bränsleslangen från den högra sidan av bränsleventilen med en tång. Torka omedelbart bort utspillt bränsle genom att använda en butik handduk.

4 Skruva skruvarna från båda sidor av bränsletanken med en 10 mm hylsa. Skruva loss bulten från basen av tanken med hjälp av en 12 mm hylsa. Lyft bränsletanken från motorcykelns ram.

5 Lossa klämmorna som fäster förgasaren till motorns insugnings fläns och luftlådan kanalen med en stjärnmejsel. Dra förgasaren ur luftlådan snitt, därefter inloppsflänsen. Lyft förgasaren ut från toppen av motorcykelns ram. Lossa gasvajern låsmutter, som ligger längs den högra sidan av förgasaren med hjälp av en 10 mm fast nyckel, sedan dra kabeländarna av gasspjället.

6 Håll förgasaren över en fångst pan, sedan lossa floatkammaren avtappningsskruven på undersidan av förgasaren med hjälp av en spårskruvmejsel. Skaka försiktigt förgasaren tills något bränsle kvar i flytkammaren har tömts helt. Dra åt avtappningsskruven.

7 Ta bort förgasaren övre locket med en stjärnmejsel. Dra ventilmembranet, våren och jet nål ut från förgasaren. Dra bränsleslangen från inloppet på den vänstra sidan av förgasaren, och vara säker på att fånga något bränsle som droppar ut.

8 Dra bort dräneringsslangen från flottörhuset. Ta floatkammaren med en stjärnmejsel. Tryck flyt stift ut från flyt torn på undersidan av förgasare med en rak plocka. Dra flottören och ventilnålen bort, sedan skruva ventilsätet.

9 Ta piloten och huvudstrålar från undersidan av förgasare med hjälp av en spårskruvmejsel. Skruva pilotskruven och fjäder ligger direkt under förgasaren utlopp med hjälp av en spårskruvmejsel. Räkna antalet varv som krävs för att ta bort skruven för senare installation. Skruva choken från den vänstra sidan av förgasaren med hjälp av en 12 mm fast nyckel.

10 Placera förgasaren kropp, flottörhuset, flyta stift, både jetplan och pilotskruven i en behållare fylld med en förgasare rengöringslösning. Låt delarna i blöt i minst en timme.

11 Skölj delarna med varmt vatten och sedan rensa ut kvarvarande vatten eller skräp med tryckluft appliceras genom en blåspistol. Direkt komprimerad luft i förgasaren bränsle och luftvägarna, liksom genom jet öppningar.

12 Montera ventiluppsättning, ventilnålen, flyta och flyta stift. Skruva huvud- och pilotstrålar på plats tills de sitter mot förgasaren. Skruva pilotskruven och fjädern på plats med samma mängd varv som krävs för att ta bort skruven. Sätt tillbaka flytkammaren.

13 Pressa membranet, fjäder och jet nål in i toppen av förgasaren. Installera topplatta. Skruva choken på plats tills den sitter mot förgasaren. Skjut bränsleslangen på förgasaren bränsleinlopp och tömningsslangen på botten av flottörhuset.

14 Skjut gasreglaget kabeländarna i gasspjället, sedan dra gasvajern låsmuttrar. Skjut förgasaren i motorns insugnings fläns och dra luftlådan kanalen över förgasaren inloppet. Dra åt båda klämmorna för att fästa förgasaren.

15 Placera bränsletanken över motorcykeln och tryck på bränsleslangen på den högra sidan av bränsleventilen. Skruva bränsletanken bultar på plats, följt av bränsleventilen bultar.

16 Sätt tillbaka kylarvant, säte och sidoskydden på motorcykeln.

Tips

  • Använd inte en tråd för att rensa förgasaren s jets. Jet öppningar kan breddas med en styv tråd, förändra bränsleflödet och ändra motorcykelns prestanda.
  • Rök inte eller arbetar i närheten av en öppen låga vid service din KLX250 s förgasare. Bensinångor är mycket brandfarliga och kan antändas och orsaka allvarliga brännskador och fysiska skador.

Hur man beräknar en förgasare Storlek

March 8

Hur man beräknar en förgasare Storlek


Fordonets förgasare kombinerar bränsle med luft så att motorn kan köras. Den bestämmer den exakta förhållandet mellan bränsle och luft som blandar ihop. För mycket bränsle ont körsträcka, översvämningar motorn och kan skapa rök. För mycket luft kan hålla motorn körs alls eller skadas permanent. Storleken på förgasare måste du installera beror på motorns effekt. Större motorer och motorer med växlar sväng vid högre hastigheter, behöver större förgasare.

Instruktioner

1 Multiplicera motorstorlek, i cubic inches, av den övre motorhastighet, mätt i varv per minut. Om din bil innehåller en 260 kubiktum motorn och arbetar på upp till 3200 RPM: 260 x 3200 = 832 tusen.

2 Dela ditt svar genom 3456. 832000/3456 = 240,74.

3 Dela ditt svar genom motorns volymetriska verkningsgrad, typiskt uppgå till 0,85. 240,74 / 0,85 = 283. Detta är din krävs förgasare storlek i kubikfot per minut.

Tecken på en Förgasare Going Bad

March 22

Tecken på en Förgasare Going Bad


När en bil förgasare går dåligt, kan motorns prestanda allvarligt äventyras. Ett arbets förgasare säkerställer korrekt flöde av bränsle och luft i motorn. Många bilar på vägarna i dag fortfarande använda förgasare, och det är viktigt för dem att fungera korrekt för att deras motorer fungerar säkert och effektivt.

Svart avgasrök

När en förgasare fungerar korrekt, är flödet av luft och bränsle i motorn balanserad och effektiv och avgasrök bör vara tunn och grå. När en förgasare går dåligt, en av de första tecknen är tjock svart rök som kommer från avgasröret. Svart avgasrök är ett tecken på att förhållandet mellan luft och bränsle i en motorns förbränningsrum är obalanserat.

svårstartad

För att en motor för att starta ett effektivt sätt, en stor mängd av både luft och bränsle krävs för att strömma in i motorns förbrännings fack. En dålig förgasare begränsar vanligtvis flödet av både luft och bränsle i motorn. Om en bilens motor inte startar normalt, kan det vara ett tecken på en dålig förgasare.

motor Hesitation

En dålig förgasare orsakar ofta en motor för att snubbla eller tveka under acceleration. När bränsle inte kan flyta effektivt i motorn, är det svårt för motorn att ge jämn acceleration. Förgasaren bistår fritt flöde av bränsle in i motorns förbränningskammare; alltså ett vanligt tecken på en förgasare går dåligt är motorstöte under kraftig acceleration.

Hur att rengöra en Holley förgasare på en 1957 T-Bird

March 23

Holley förgasare, liksom alla bränsletillförselsystemet, är föremål för extrema driftsförhållanden. Överhettade gaser, frätande vätskor och högtrycksflöden kan tillåta skräp att fastna i små öppningar, medan de hårda förhållanden kan orsaka de svagaste delarna av förgasaren montering, packningar och O-ringar, att försämras och förorena de inre mekanismer. Rengöring en Holley förgasare bör vara en del av din vanliga motorunderhåll för att förbättra motorns prestanda och undvika katastrofala motorhaveri.

Instruktioner

Monterade Förgasare Rengöring

1 Skruva vingmuttern från luftfilterlocket och ta bort locket, filter och filter bas för att avslöja förgasaren choke tornet.

2 Spray förgasaren renare spraya i spjäll hålen medan manuell manövrering av spjällhuset. Motorn ska vara avstängd under denna procedur och du bör använda sprayen extremt sparsamt. Sprayen är kraftfull och kommer att ta bort smuts från spjällhuset utan dousing hålet.

3 Spraya yttre mekanismerna i förgasaren, inklusive chokeanordningen och spjällhuset. Se till att allt skräp tas bort från dessa delar. Detta är en snabb process som kommer att bidra till de primära och lättillgängliga komponenter förblir rena och fettfritt.

Komplett interiör Förgasare Rengöring

4 Skruva loss de fyra öron bultar som fäster basen av förgasaren till insugningsröret. Dra förgasaren och placera den i en rengöringsfacket.

5 Unbolt flottörhuset med hjälp av en hylsnyckel och dra skålen från huvud förgasarhuset mätningsblocket. Doserings blocket och skålen (huvudfokus för rengöring) är nu utsätts för.

6 Spraya inre komponenterna i flottörhuset med förgasarrengöring spray för att avlägsna eventuella bränslerester och främmande föremål. Använd tryckluft vid behov. Spraya alla hålen i doseringsblocket med rengöringsspray och tryckluft. Detta inkluderar strålarna, strömventil, vakuumhålen och sekundära jet-portar. Inspektera skålen för skräp och borsta den med en mjuk tandborste om det behövs.

7 Se till att alla packningsrester tas bort från anslutningspunkterna (där doserings blocket möter bränsle skål) genom att skrapa dem med en tandborste.

8 Byt ut skål packning bränsle och skjut skålen tillsammans med doseringsblocket, dra åt fyra hörnskruvarna med en hylsnyckel. Placera carb tillbaka på insugningsröret och dra åt de fyra öron bultar på bottenplattan. Anslut vakuum och bränsleledningar till sina respektive portar, och anslut gasvajern till spjällhuset. Montera luftfilterenheten ovanpå förgasaren choke tornet och dra åt vingmuttern för hand.

Hur man kan anpassa en förgasare i en 1983 Buick

March 27

Hur man kan anpassa en förgasare i en 1983 Buick


Äldre Buick modell år, inklusive 1983 Buick, innehåller förgasare istället för bränsleinsprutningssystem som i nyare bilar. Dessa enheter styra luft och bränsleflödet i motorn. Därför är det viktigt att justera dessa skruvar, så att de är jämna. Detta kommer att ge dig den bästa bränsle körsträcka för äldre Buick. Anpassningsprocessen är något som kan göras genom att nästan alla Buick ägare. Det kommer också att spara tid och pengar för att göra jobbet själv snarare än att hyra en professionell. Processen att justera en 1983 Buick förgasare är likt någon bil år eller modell.

Instruktioner

1 Ta bort luftrenaren från Buick s förgasaren. Lossa och ta bort skruvarna som håller luftrenaren på förgasaren genom att vrida skruvarna motsols med en skruvmejsel.

2 Leta upp luft- och justerings bränsle skruvar nära chokestången och fat förgasaren.

3 Vrid luftjusteringsskruven moturs ett och ett halvt varv med en skruvmejsel.

4 Vrid justeringsbränsleskruvarna två och en halv varv moturs så att de alla är helt stängd.

5 Dra loss gummivakuumslang från botten av förgasaren med handen.

6 Skjut vakuum gage över anslutningen på förgasaren som du bara bort sugslangen.

7 Börja 1983 Buick motor genom att sätta in nyckeln i tändningslåset och vrida den åt "på" läge. Låt motorn värmas upp i 5-10 minuter.

8 Vrid justeringsbränsleskruvarna medurs ett kvarts varv åt gången med en skruvmejsel tills alla skruvar läser 850 RPM på vakuummätaren.

9 Vrid luftjusteringsskruven medurs med en skruvmejsel tills det står 850 RPM på vakuummätaren.

10 Stäng av Buick motor. Vrid tändningsnyckeln till "off" -läge. Ta ur nyckeln ur tändningslåset.

11 Dra vakuummätaren från anslutningen på förgasaren med handen.

12 Ersätta vakuumslangen på förgasaren anslutning från vilken den tidigare avlägsnats.

Hur felsöker jag en Classic Mustang förgasare?

May 22

Hur felsöker jag en Classic Mustang förgasare?


Alla klassiska Mustangs är utrustade med ett carbureted bränslesystemet. När Mustang gaspedalen trycks ned, är bensin sprutas in i förgasaren har hål, där det blandas med luft och levereras till motorns cylindrar. Förgasarna som används på den första generationens Mustangs var ganska hållbara, men som med alla äldre bilar kan förgasaren problem utvecklas. Lyckligtvis kan de flesta problem kan lösas ganska snabbt och utan att behöva bygga om enheten.

Instruktioner

1 Bestäm om förgasaren översvämningar föreligger. Översvämningar brukar åtföljas av en stark lukt av bensin. Vrid spjällventilen på toppen av förgasaren till sitt vertikala läge, sedan undersöka gasspjälls hålen för överdriven bensin. Vänta tills bensinen i förgasaren för att torka, sedan försöka starta motorn. Om motorn inte startar, tryck bränslepedalen på golvet och starta motorn tills den börjar. Om du gör det kommer snabbt att ta bort överskottet av bensin och rensar all smuts som kan täppa strålarna.

2 Dra bränsleledningen från förgasaren och sätt i slutet av raden i en icke-Styrofoam kopp. Dra runt motorn och notera om bränsle flyter smidigt ur bränsleledningen. Byt bränslepumpen om den inte gör det.

3 Knacka försiktigt på baksidan av förgasare med en gummiklubba för att få bort alla små fläckar av smuts som kan täppa förgasaren nål och säte.

4 Rotera spjällventilen på toppen av förgasaren till sitt vertikala läge. Dra sedan gasreglaget kopplingen på förarsidan av förgasaren mot baksidan av bilen medan du tittar in i förgasaren för strömmar av bränsle som kommer in i förgasaren. Ersätta accelerationspumpen sitter på framsidan av kroppen av förgasaren om ingen bensin.

Hur man kan anpassa en Holley 8007 Förgasare

June 15

Den Holley 8007 förgasare är en liten volym, fyra-fat carb utformad för en mängd olika gatu applikationer. Medan förgasaren är utrustad med två bränsleinmatning skålar, det är en singel-pumpningselementet med ett maximalt luftflöde rating på 390 CFM (kubikfot per minut). Tack vare den modulära utformningen av alla Holley förgasare, den 8007 justeras på samma sätt som även de största 1050 CFM kolhydrater, som arbetar med bränsle flottörventil och inaktiv blandning skruvar på doseringsblocken. Den 8007 är kompatibel med V-8 och V-6 motorer, så länge motorns transmission inte är utrustad med en AOD (automatisk överväxel).

Instruktioner

float Justering

1 Skruva vingmuttern på luftfiltret för hand. Dra luftfilterenheten från förgasaren s choke torn.

2 Starta motorn och skruva bränslenivån syn skruven på passagerarsidan av bränsle skålar (fram och bak).

3 Rock bilen från sida till sida medan du tittar på synen skruvhål för en rännil av bränsle. Om bränslet rinner ut, eller inte når botten av sikthålet, måste du justera bränslet.

4 Tillbaka ut justeringsskruven ovanpå bränsle skål två varv med en skruvmejsel. Dra försiktigt upp på inställningsmuttern för hand eller med en skruvmejsel för att bryta mutterns tätningen flottörventilen sätet.

5 Vrid justeringsmuttern medurs för att sänka eller moturs för att höja flottörventilen, vilket kommer att ändra höjden på bränslenivån i samma riktning.

6 Titta synen port för en liten rännil, sedan dra åt justeringsskruven medan du håller justeringsmuttern fortfarande. Sätt synen portskruven.

Idle Mix Justering

7 Dra tomgångs mix skruvarna (en på varje sida av varje doserings block), och sedan tillbaka varje skruv ut exakt 1,5 varv.

8 Bifoga en vakuummätare till insugningsröret vakuumport.

9 Vrid varje skruv med identiska steg om 1/2 varv medan du tittar på vakuummätaren tills den vägrar att öka sin behandling. Detta tyder på tomgångsblandnings vakuum är korrekt inställd.

Hur man identifierar förgasare på en 1987 Toyota Corolla

July 3

Hur man identifierar förgasare på en 1987 Toyota Corolla


1987 var det första året Toyota introducerade Corolla. Den 1987 Corolla var utrustad med både en 1,6-liters, förgasare 4-cylindrig, eller en 1,6-liters insprutat bränsle, in-line 4-cylinder. Förgasaren är placerad på toppen av motorn, och reglerar den bränsle till luftförhållandet. Identifiera förgasaren på 1987 Corolla är en fråga om åtkomst till förgasaren, och läsa numren inskriven på förgasaren. Detta projekt bör ta ca 10 minuter, beroende på graden av mekanisk skicklighet inblandade.

Instruktioner

1 Öppna huven på Corolla. Vrid vingmuttern på toppen av luftrenaren att avlägsna muttern. Luftrenaren är cylinderformat på högst upp i mitten av Corolla motor. Ta bort luftrenaren fästmutter och sedan ta bort luftrenaren.

2 Spraya en liten mängd motordelar renare på en ren trasa. Gnugga baksidan av förgasaren, på den vertikala sidan av kroppen. Den bakre sidan av 1987 Corolla förgasaren är där identifieringsnumret är stansat.

3 Inspektera baksidan av förgasaren, eller sidan som vetter mot baksidan av Corolla. Leta efter en serie tal. Skriv numret ner, stämplat på baksidan av förgasaren.

Tips

  • Det finns två typer av förgasare på 1987 Corolla. En förgasare är utrustad med standarder federala utsläpps och en är inte. Förgasaren som har ett serienummer som börjar med 21100, är ​​en federal utsläpp standardutrustad förgasaren. Denna information kommer att vara till hjälp när man köper en ny förgasare, eller en förgasare ombyggnadssats.

Syftet med en choke på en förgasare

July 3

Syftet med en choke på en förgasare


Choken är en ventil som arbetar med en förgasare. Den öppnas och stängs, som begränsar luftflödet, som berikar bränsle-luftblandningen för att hjälpa till att starta bilen.

Hur det fungerar

Choken skapar ett vakuum som drar in mer bränsle från strålarna och in i luft-bränsleblandningen. När motorn värms upp, choke släpper långsamt och förblir öppen.

Justerat för Väder

Du kan behöva justera hur choken öppnas och stängs beroende på temperaturen. Spänn fjädern för mer choke under hösten och vintern, minska spänningen under sommaren och våren.

Underhåll

Om du har problem med att starta motorn när det är kallt, ta bort luftrenaren och ha någon titta på choke. Tryck på gasen i golvet en gång innan motorn är igång med nyckeln i. Se om chokeplattan stängs. Rengör alla kolavlagringar och kontrollera igen.