pcm bil

Hur kan jag återställa PCM på min bil?

December 28

Hur kan jag återställa PCM på min bil?


PCM av ett fordon är hjärnan bakom strömmen. Det är en elektrisk kretskort som driver allt från bilradion och luftkonditionering till transmissionen och bränsletillförsel. När PCM (Powertrain Control Module) inte fungerar som den ska, kommer fordonet att ha problem såsom varningslampor visas på instrumentbrädan eller motorstopp och sputtering. Återställa PCM på din bil kommer att hjälpa att rensa alla koder från den efter en problemet är löst.

Instruktioner

1 Öppna huven på fordonet.

2 Koppla bort den negativa batterikabeln från batteriet. Använd en skiftnyckel för att lossa låsmuttern och dra kabeln bort. Detta bryter strömmen till PCM.

3 Vänta i fem minuter. Anslut den negativa batterikabeln till batteriet och stäng huven på fordonet. PCM är nu återställt.

Vad är en PCM i en bil?

June 12

Vad är en PCM i en bil?


Moderna bilar är som rullande bärbara datorer: full av sensorer, ställdon och datorprocessorer som nät och styr alla av fordonets interna funktioner. Powertrain Control Module är en kombination dator, utformad för att styra inte bara motorn, men allt som gör bilen går.

grund~~POS=TRUNC

Före tillkomsten av elektroniska överföringar och differentialer, fordon som styrs av en central dator som används en Engine Control Module. PCM gör allt som ECM gjorde, men nätverk styr motorn i med överföringen, styr bakifrån och mellandifferential för att ge optimal prestanda under alla driftsförhållanden.

Motor sensorer och kontroller

Modern On-Board Diagnostics, Serie II styrsystem skickar datorinformation om varje aspekt av motorns prestanda och tillstånd. Dessa inkluderar vevaxel och kamaxellägets, gasspjällsläge, grenrör lufttryck, luft / bränsleförhållande, Luftmasse och knacka eller "ping" upptäckt. PCM använder denna information för att justera bränsleinsprutningen och tändningsinställningen.

Cross-nätverk

PCM är en mer mångsidig anordning än den ECM eller den fristående växellådsstyrning tidigare använts i fordon. För ökad prestanda kan PCM öka tändinställningen, ändra luft / bränsleförhållanden, ökar växellådans växlingspunkter och flytta makt på baksidan (för alla fyrhjulsdrivna bilar). För att öka dragkraft samtidigt lämnar ett hörn, kan PCM minska gasreglaget flyttar makt på framsidan (för AWD bilar) eller flytta vridmoment till hjulen på utsidan av en sväng.

Hur man byter PCM i en Focus 2003

March 21

Hur man byter PCM i en Focus 2003


Styrmodulen PCM, drivlina, inom din 2003 Ford Focus sköter motorstyrsystemet. Byte av PCM är inte särskilt vanligt, men när fokus diagnostiseras med en sviktande PCM är det viktigt att ersätta det omedelbart för att säkerställa fokus fortsätter att fungera. PCM är en silver box med stora elektriska kontaktdon som kommer från den. Du kan byta ut PCM utan hjälp av en mekaniker, men du måste först köpa rätt PCM för din bil.

Instruktioner

1 Placera fokus i "Park" och ta ur nyckeln ur tändningslåset. Försök aldrig att arbeta på en elektronisk komponent såsom PCM med nyckeln i tändningslåset.

2 Öppna passagerar handskfacket; pressa höger och vänster sida av handskfacket tills handskboxen dörr går ur. Du kommer nu att se PCM. Ta bort handskfacket luckan helt genom att ta bort de tre skruvarna längs botten. Ta bort eventuella lister eller matta som behövs för att få tillgång till PCM genom att flytta den ur vägen.

3 Demontera kabelstammen bulten med en 10 mm socket; bulten finns på toppen av PCM. Koppla varje elektrisk anslutning genom att helt enkelt dra dem ut ur PCM. Lossa PCM säkra fästet. Skruva några skruvar som fäster PCM till fästet. Skjut PCM ur fästet.

4 Skjut nya PCM på plats. Byt ut skruvarna som håller den nya PCM till fästet. Anslut fästkonsolen tillbaka på plats för att se till att PCM är säkrad. Byt ut monteringsbulten med hjälp av 10 mm-uttag.

5 Sätt tillbaka handskfacket genom att skjuta den tillbaka på plats. Sätt tillbaka de tre skruvarna och dra åt för att säkra handskfacket till fordonet. Stäng handskfacket dörren. PCM är nu ersatt och klar för användning.

Hur Återställ PCM i en Dodge

May 3

PCM, eller Powertrain Control Module, är en krets färddator som är inrymt i en väska tillverkad för att tåla temperaturvariationer. Den skickar signaler till dina Dodge s motorkomponenter för att testa luftflödet och temperaturen runt dem och säkerställa korrekt funktion. Din check-motor tänds när PCM fastställer att det finns en motorkomponent som inte fungerar. Även om du har möjlighet att återställa PCM själv, en del experter anser att det inte är nödvändigt.

Instruktioner

1 Dra huvan frigör nivå för att låsa huven på din Dodge.

2 Leta upp din bil batteri och använda nyckeln för att ta bort den negativa (svarta) terminal.

3 Sätt din nyckeln i tändningslåset och vrid den till "På" eller "Start" läge i 30 sekunder. Vrid den till "Off" efteråt.

4 Anslut den svarta minuspolen till batteriet med skiftnyckel och stäng huven.

5 Sätt din nyckel i tändningen och slå på din Dodge bil. Se till att PCM har återställts genom att kontrollera dina streck ljus.

Tips

  • Det finns vissa skanningsverktyg som också gör att du kan återställa PCM. Kontrollera med din mekaniker eller Dodge återförsäljare för att lära sig om dessa verktyg.

Hur man återställer en 2000 Lexus ES300 PCM

April 3

Modulen drivlina kontroll (PCM) i en Lexus ES300 är den primära datorn ansvarar för att kontrollera motor och transmission. När PCM upptäcker ett problem med någon av de elektroniskt styrda kraftöverföringssystem, lagrar det en felkod i sin interna minnet och lyser tjänsten motorn snart (SES) ljus. Ett datoriserat Scan Tool är ansluten till bilens diagnosdataport krävs för att rensa felkoder, återställa PCM och stänga av SES ljus.

Instruktioner

1 Skifta ES300 sändning i parken och stänga av motorn. Dra åt parkeringsbromsen och slå på tändningen till "ON" -läget utan att starta motorn.

2 Anslut Scan Tool datakontakt till ES300 diagnostiska dataport placerad under instrumentbrädan på förarsidan av fordonet.

3 Tryck på Scan Tool strömbrytare och vänta på att starta upp. Följ instruktionerna på skärmen för att skriva in i bilens specifik effekt tåginformation.

4 Välj "PCM" från Scan Tool huvudmeny. Välj "koder" och välj sedan "klara alla aktuella och lagrade felkoder." DTC är en teknisk förkortning från "felkod."

5 Vänta på Scan Tool display för att indikera att koderna har raderats. Koppla bort Scan Tool från fordonet och starta motorn. Kontrollera att SES ljuset inte lyser. PCM är nu återställt.

Tips

  • En bil Scan Tool är en handhållen datoriserat verktyg som är utformat för att kommunicera med datorer i passagerarfordon för att utföra diagnostiska förfaranden. Sökverktygen finns från bildelar butiker och fordons återförsäljare verktygs.

Så här ändrar PCM på en 1997 Oldsmobile Aurora

August 17

Om PCM, eller drivlina kontrollmodul, på 1997 Oldsmobile Aurora går dåligt, kommer du att märka en hel del lampor blinkar på instrumentpanelen. Dessa lampor indikerar att det finns ett problem med specifika komponenter i motorn. Om du har din bil kontrolleras och där inga problem hittas, är den verkliga frågan sannolikt en korrupt PCM. PCM är den dator i bilen, och det är beläget under instrumentpanelen, bakom handskfacket. Byte av PCM är ganska lätt och kräver bara ett enda verktyg.

Instruktioner

1 Ta bort minuskabeln från batteriet med hjälp av en skiftnyckel.

2 Öppna passagerarsidan dörren och positionera dig så att du kan se bakom handskfacket. Du kommer att märka tre kablage som är anslutna till botten av silver PCM.

3 Tryck in låsen för varje kabelnät och dra selar ut ur PCM. Varje sele är formad annorlunda för att säkerställa att du inte installera dem på fel sätt.

4 Leta reda på snäpplåsen på vardera sidan av silver box. Tryck snäpplåsen ut och skjut PCM ur hållaren.

5 Skjut nya PCM uppåt i hållaren tills den snäpper på plats. Se till att du inte glider slutet av PCM i hållaren som har selens kontakterna på den.

6 Fäst varje av de tre selar till kontakten tills du hör dem snäpper på plats.

7 Anslut den negativa kabeln till batteriet och dra med en skiftnyckel.

Felsökning PCM

September 6

En Powertrain Control Module (PCM) är en bil centrala diagnostiska dator. Det övervakar fordonets motor och tankningssystem, och när ett problem upptäcks, slår PCM på fordonets "Check Engine" light. Detta ljus kommer också aktiveras om PCM börjar vackla eller inte svarar. Även om du kan hitta modulen och kontrollera ledningarna, är det enklaste sättet att felsöka denna komponent genom att använda en On-Board Diagnostic (OBD-II) scanner. Modulen har självdiagnoskoder som programmerats in i den.

Instruktioner

1 Leta reda på bilens PCM. Positionen av modulen kan skilja sig något beroende på märke och modell av fordonet. Till exempel, på vissa fordon PCM är mot baksidan av motorrummet. På andra fordon, är det under instrumentbrädan på passagerarsidan.

2 Titta speciellt på ledningsnätet. Om det är fristående eller sliten, kommer PCM inte kunna kommunicera med sensorerna hela bilen. Bara detta kommer att slå på en "Check Engine" light. Om selen är fristående, sätta tillbaka det och kontrollera att se om "Check Engine" släcks. Om den inte gör det, kan selen behöva bytas ut. Men det är bäst att försöka dra felkoder från PCM först.

3 Leta reda på bilens diagnosdataport. Detta utlopp är vanligtvis under instrumentbrädan på förarsidan av fordonet. Denna port är i vanlig syn på många fordon. I andra är det emellertid dold bakom en panel.

4 Anslut OBD-II skanner till diagnosdataporten.

5 Tryck nyckeln i tändningen cylinder. Vrid nyckeln till "On". Detta kommer att vända på det elektriska systemet. Vissa märken av handdatorer kan kräva att du startar motorn. Slå på motorn om du äger denna typ av scanner.

6 Titta på OBD-II enhetens utläsning skärm för koderna. Om ingen kod visas, se till att enheten är på och ange en "scan" kommandot. Processen för detta kommer att vara något annorlunda med scanner märke på grund av olika knappkonfigurationer. Skjuta till de exakta instruktioner som erbjuds i enhetens handbok.

7 Slå upp varje kod och tillfälligt hoppa de som inte är tillämpliga.

8 Bestäm om PCM problem kan lösas utan en mekaniker. Vissa frågor kan endast kräva att starta PCM som kan åstadkommas genom att på ett säkert sätt koppla bort bilens negativa batterikabeln och väntar på att strömmen kopplas bort och återansluta kabeln. Hänvisa till en "Haynes" eller "Chilton" handbok för hjälp.

Tips

  • "Haynes" och "Chilton" manualer för ditt märke och modell kan köpas online, ny eller begagnad. I vissa fall kan de vara tillgängliga på ditt lokala bibliotek.
  • Vissa fordons frågor kan vara mer komplicerad och bör skjutas upp till en mekaniker.
  • PCM-moduler är inte lätt off-the-shelf delar och kan behöva specialbeställas.
  • En dålig PCM behöver fixas eller bytas ut. Om bilen är upp för en stat inspektion, en aktiv "Check Engine" light kommer att få den att misslyckas.

Hur man installerar en PCM

March 13

Modulen drivlina kontroll (PCM) är den elektriska dator hjärna din bil, lastbil, skåpbil eller sport utility vehicle. Bilen har många elektriska sensorer, som låsningsfria bromsar sensorer, syresensorer och sensorer utsläpp. Alla dessa enskilda sensorer "återrapportering" eller översätta denna information till PCM, vilket i sin tur gör lämpliga justeringar. Ändra en PCM är inte svårt. Men när en PCM bytte ut det måste "formateras", inte till skillnad från en dator skiva, av en återförsäljare så det kommer att känna igen din specifika bilens sensorer. När det tas om hand av en tekniker, är att installera ett enkelt jobb.

Instruktioner

1 Ta bort bilens negativa batterikabeln med en skiftnyckel innan du tar bort den gamla PCM.

2 Dra ut plastkabelstam som den gamla PCM är ansluten till.

3 LOSSA några bultar eller skruvar på konsolen håller din PCM på plats.

4 Montera den nya PCM tillbaka på plats och fäst den med bultar, skruvar eller klämmor, beroende på märke och modell på fordonet.

5 Anslut ledningsnätets kontaktdon i den nya PCM och sedan ersätta minuskabeln.

Vad är en PCM i motorn?

June 17

Vad är en PCM i motorn?


Även bilar och lastbilar är vanligtvis betraktas som bara mekaniska anordningar, de har också många olika elektroniska delar som liknar en personlig dator mer än ett fordon. Nästan varje fordon som tillverkats från början av 1990-talet innehåller vidare en liten komponent som kallas en drivlina kontrollmodul (PCM) som elektroniskt styr delar och kör diagnostiska tester.

Fungera

En drivlina styrmodul är ett tryckt kretskort dator inrymt i en tunga argument som kan motstå extrema temperaturer som normalt upplevs inuti ett fordons motor. Modulen sänder ständigt elektroniska signaler till alla de olika komponenterna i motorn, och testar temperatur och luftflöde runt dem, för att kontrollera om status för deras verksamhet. När en komponent inte fungerar slås modulen på "kontrollera motorn ljus" på bilens instrumentbräda.

Funktioner

Kontrollmodulen undersöker kamaxel, kylvätska nivåer, vevaxel, tändning och ventilstyrning, luftintag och turbon komponenterna i en bil. Det reglerar automatiskt förhållandet mellan luft och bränsle som används i motorn och styr tomgångsvarvtalet så att fordonet fungerar på topp prestanda. Modulen fungerar även i samband med den katalytiska omvandlaren för att reducera mängden av föroreningar som utvisas med motorns avgaser och bibehåller fordonets hastighet, när den "farthållare" funktionen är påslagen.

fördelar

Alla drivlinestyrmoduler generera en specifik diagnostisk kod baserad på fordonsdelar som inte fungerar som sedan kan läsas av ett elektroniskt diagnosverktyg som används av mekaniker. Läsa koden gör att diagnostisera ett fordons problem mycket lättare än trial and error byte av delar. Som en extra fördel vissa moduler kan omprogrammeras när nya komponenter läggs till maximera effektiviteten eller ge prestandaökningar.

typer

Olika märken och modeller av bilar som produceras i olika år kan ha separata typer av kontakter att ansluta till ett diagnostiskt verktyg läsning, även om kontakterna är nästan alltid finns på samma plats under instrumentbrädan på förarsidan. Varje modell av drivlina styrmodul kommer också att ha en annan mängd minne för att lagra tidigare diagnoskoder innan gamla raderas för att göra plats för nya.

överväganden

I kalla temperaturer, utför drivlinan styrmodulen en förutbestämd uppsättning av grundläggande instruktioner tills motorn höjer till sin normala temperaturområde, vid vilken punkt modulen växlar sedan tillbaka till normal drift. Modulen kan inte heller arbeta när batteriet är frånkopplat och alla koder raderas från minnet om batteriet fortfarande frånkopplad i mer än 10 minuter. En modul inte har en kod för att indikera när den har problem, så den bästa indikatorn på en modul misslyckas är om det börjar producera koder för komponenter som inte fungerar.

Hur man testar din LT1 PCM

September 20

Drivlinan styrmodul, eller PCM, i en General Motors LT1 motor är huvuddatorn ansvarar för att kontrollera alla elektroniska motorfunktioner, såsom bränsleinjektorerna och tändning. När PCM misslyckas, kan ett brett spektrum av körbarhetsproblem uppstå. Dessa inkluderar motorstopp, oberäkneligt prestanda och svag acceleration. En bil Scan Tool är det enda verktyg eller anordning som korrekt kan testa en LT1 PCM för att avgöra om det fungerar på rätt sätt.

Instruktioner

1 Stäng av tändningen och placera fordonets transmission i park - eller första växeln, om det är manuell. Lägg i parkeringsbromsen och vrid start tillbaka till "På" eller framåtläge. Inte starta motorn.

2 Anslut en fordons Scan Tool datakabel till bilens diagnosdataport. Denna port bör vara belägen under ratten, under instrumentbrädan.

3 Slå på Scan Tool och välj "PCM" från huvudmenyn. Välj "PCM Test" från PCM-menyn.

4 Vänta medan Scan Tool utför PCM självtest. Titta på skärmen på Scan Tool och läsa testresultaten. Om skannings verktyget visar att PCM har misslyckats, en eller flera av de självtester, då är det defekt och måste bytas ut.

Tips

  • En bil Scan Tool är en fristående dator som används för att diagnostisera personbilar. Sökverktygen finns från bildelar butiker och fordons återförsäljare verktygs.