programmera hastighetsmätare på toyota

Felsökning en Toyota Corolla LEDx Hastighetsmätare

January 18

Felsökning en Toyota Corolla LEDx Hastighetsmätare


En felaktig hastighetsmätare kan hjälpa dig riskerar att få en fortkörningsböter. Felsökning en LED hastighetsmätare i en Toyota Corolla är viktigt så att du kan se till att du läser rätt hastighet. Inte bara en fungerande hastighetsmätare skydda dig från fortkörning, kan det öka säkerheten. Det finns en rad åtgärder som kommer att hjälpa dig korrekt och effektivt felsöka din Toyota Corolla LED hastighetsmätare på några minuter.

Instruktioner

1 Leta manualen för din Corolla och kontrollera rekommenderade däckdimension. Hastighetsmätaren i bilen körs på de varv hos däcket. Om däcken inte är den rekommenderade storleken då du kommer att få en annan läsning än vad du bör få om däcken var på rätt storlek.

2 Kör din Toyota Corolla runt blocket ett par gånger för att se hastighetsmätaren är faktiskt att registrera något. Om det inte är, kan du behöva ha en ny installerad.

3 Få på en väg där du tryggt kan köra på 60 mph. När du har nått denna hastighet i Corolla, be en passagerare för att leta efter mil markörer, som är vanliga på de flesta motorvägar. Få passageraren att markera mil numret och starta stoppuret.

4 Notera den totala tid det tog dig att köra milen på en stadig 60 mph. Om hastighetsmätaren läser annorlunda än vad du har noterat då du behöver för att få däcken på Corolla pumpas upp eller tömd lite. Ta bilen till en mekaniker att få dina däck på rätt storlek.

Hur man fixar en Toyota Celica Hastighetsmätare

June 20

Hur man fixar en Toyota Celica Hastighetsmätare


Precis som alla bil, använder Toyota Celica en hastighetsmätare att översätta rörelse av hjulen i en noggrann läsning av bilens hastighet som kan överföras till föraren via instrumentpanelen. När hastighetsmätare fungerar inte längre, du inte längre har en exakt uppfattning om hur fort du kör som kan vara mycket farligt och i slutändan kostar hundratals dollar i fortkörning biljetter. För att åtgärda detta problem är det nödvändigt att ta bort den gamla och ersätta den med en fungerande enhet.

Instruktioner

1 Öppna huven på Celica och avlägsna den negativa (svarta) batterikabeln från batteriet med en 10 mm nyckel.

2 Använd en skruvmejsel för att ta bort de sex skruvarna runt insidan av Celica instrumentpanel. När du har tagit bort dessa kan du försiktigt dra ut mittkonsolen för att få tillgång till hastighetsmätaren.

3 Koppla hastighetsmätaren kabeln från baksidan av hastighetsmätaren med hjälp av en skiftnyckel för att ta bort muttern som ansluter den till baksidan av hastighetsmätaren.

4 Koppla ledningarna från baksidan av hastighetsmätare genom att trycka in flikarna på kabelnät att släppa dem.

5 Ta bort lampan på baksidan av hastighetsmätare genom att försiktigt vrida den tills den kommer ut.

6 Ta bort den gamla hastighetsmätare från instrumentpanelen och kassera den.

7 Placera den nya hastighetsmätare i instrumentpanelen och justera den så att den sitter korrekt insidan av instrumentpanelen med siffrorna centrerade.

8 Placera ljus in i det nya hastighetsmätaren och vrider den för att säkra den på plats.

9 Anslut ledningar och sätt tillbaka hastighetsmätare kabeln med en skiftnyckel och muttern du tog bort.

10 Skjut instrumentpanelen tillbaka i instrumentbrädan och skruva den på plats med en skruvmejsel och skruvar du tog bort i steg två.

11 Sätt tillbaka negativa (svart) batterikabeln till Celica batteri och fäst det på plats med en skiftnyckel.

Hur programmera om Hastighetsmätare på en 98 Dodge Truck

August 11

De vanligaste orsakerna som orsakar en felaktig tolkning av en hastighetsmätare på en 1998 Dodge lastbil är felaktiga däckdimensioner och felaktig bakre utväxling. Det är vanligt att lastbilsentusiaster att sätta större däck på sina Dodge lastbilar och även att byta ut växeln i den bakre änden för mer aggressiva terrängkörning. Båda kommer att leda till att hastighetsmätaren för att läsa felaktigt. Med en OBDII (On-Board Diagnostic System) programmerare, kan du snabbt lösa problemet.

Instruktioner

1 Anslut OBDII reprogrammer i OBDII porten på din Dodge lastbil. Porten är vanligtvis under rattstången. En standard OBDII kodläsare har inte förmågan att omprogrammera hastighetsmätaren. Du måste använda en reprogrammer som en Diablo Sport, Jet programmerare eller SCT Scanner.

2 Vrid tändningsnyckeln till hjälpläge. Detta slår på OBDII porten och reprogrammer.

3 Välj "skräddarsy" eller "Program" i menyn på reprogrammer.

4 Skriva in i det nya däcket storlek och / eller kugghjulsuppsättningen som används i den bakre änden av lastbilen.

5 Vänta medan reprogrammer ändrar inställningarna till hastighetsmätaren.

6 Stäng av tändningen när reprogrammer säger till och koppla bort den från OBDII porten.

Hur du ändrar en hastighetsmätare på en 2004 Toyota 4x4 Truck

May 20

Hur du ändrar en hastighetsmätare på en 2004 Toyota 4x4 Truck


En hastighetsmätaren är en mätare placerad på instrumentbrädan i ett fordon som visar mätningen av hastigheten en fordonet färdas. Hastighetsmätaren är en viktig komponent till fordonets säker drift under körning. Det är också nödvändigt för att hjälpa en förare övervaka fordonets hastighet och följa hastighetsbegränsningar regler. Det finns inte många typer av hastighetsmätare problem bortsett från en felaktig nål. Om du vill ändra hastighetsmätaren i bilen, är processen relativt enkel.

Instruktioner

1 Ta bort kabeln från den negativa batteripolen för att undvika kortslutning när du arbetar på fordonet. Böj kabeln väl bort så att det inte vidrör batteriet.

2 Leta reda på fästskruvarna på instrumentpanelen som är direkt bakom ratten. Ta bort skruvarna som är placerade runt den yttre kanten av instrumentpanelen och dra enheten ut och upp, men inte helt ta bort den.

3 Leta upp enda kabel som leder från baksidan av hastighetsmätare och koppla bort den genom att lossa den integrerade muttern med en U-nyckel. Ta bort skruvarna som förbinder hastighetsmätaren på baksidan av instrumentpanelen, dra ut den gamla hastighetsmätare och ställ den åt sidan.

4 Öppna upp den nya hastighetsmätare med stadigt gripa tillbaka fallet och vrida det öppna. Sätt den medföljande glödlampan i ljusenheten uttaget och stäng hastighetsmätare.

5 Placera den nya hastighetsmätare i öppningen på baksidan av instrumentpanelen och sätt tillbaka fästskruvarna. Sätt hastighetsmätaren kabeln till nya hastighetsmätare och använd fast nyckel för att dra åt den integrerade muttern.

6 Skjut instrumentpanelen tillbaka på plats och sätt tillbaka fästskruvarna. Sätt tillbaka kabeln till den negativa batteripolen, starta motorn och följ hastighetsmätare tillverkarens anvisningar för kalibrering.

Alternativ till Yellow Box Hastighetsmätare Korrigering

May 4

Alternativ till Yellow Box Hastighetsmätare Korrigering


När en bil eller lastbil ägare lägger däck på sina fordon som är mindre eller större än aktie däck, kan hastighetsmätaren bli felaktig som följd. Gula Box Hastighetsmätare kalibrator är en liten enhet som är installerad i ett fordon för att rätta till denna skillnad. Men om ägaren av fordonet inte vill installera ett komplext fristående enhet, finns det alternativ som kan uppnå liknande resultat.

Den Hastighetsmätare Correction Gear

Hastighetsmätare använder en växel för att bestämma hur många varv per minut däcken gör. Standard hastighetsmätare kugghjul har 32 tänder. Men om däckdimension är avstängd, kommer så också vara hastighetsmätaren kalibrering. Korrigerings kugghjulen är identiska med standardväxlar, förutom att de har mer eller mindre tänder. Oftast korrigerings kugghjul har 31 tänder i stället för 32. Detta gör att hastighetsmätaren för att kompensera, vilket ger en mer exakt mått på hastighet.

Online-Kalibreringsräknare

Om konsumenten känner till storleken av fordonets originaldäck och storleken på de nya däcken, kan de använda sig av online-räknare. Användaren matar in sin ursprungliga däckstorlek, den nya däckstorleken, och ett exempel hastighet. Räknaren ger dem sedan med en uppskattning av den hastighet som de faktiskt skulle resa. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns andra faktorer som kan påverka resultaten att kalkylatorn inte kan ta hänsyn till. Ett bra exempel på detta skulle vara däck eller nedbrytning.

Handhållna enheter

Ett annat alternativ till den gula rutan Hastighetsmätare kalibrator är program med sonder som körs på handdatorer. Dessa enheter fungerar bra med nyare bilar och lastbilar som innehåller ombord datorkomponenter. De tar avläsningar av hur exakt hastighetsmätare redskap är, och sedan programmera datorn ombord för att kompensera. Detta kan vara en mycket noggrann metod för hastighetsmätare kalibrering, och kräver inte att användaren att byta några delar. Denna metod är också mycket snabbare än andra metoder.

vägprov

Användare sugen på en mer förenklad alternativ till enheter som till exempel Yellow Box Hastighetsmätare kalibrator kan vilja vägen testmetod. För maximal säkerhet, är det bäst att hitta en Hastighetsmätare testzon. Flytta bilen tillräckligt långt bort från startlinjen, så att den kommer att röra sig på 60 miles per timme när den korsar. Att hålla hastigheten konstant, starta en digital stoppur som du träffar den. Om du korsar mållinjen innan du stoppur släcks, är din hastighetsmätare inte kalibrerats. Varannan utgör en extra mil per timme av kalibrering. Tänk på att detta kommer att ge en grov uppskattning.

Felsökning en VDO Electronic Hastighetsmätare

September 10

Felsökning en VDO Electronic Hastighetsmätare


De VDO hastighetsmätare gränssnitt med mätarna och avsändare av bilen för att kunna visa hastighet. Du kan fastställa eventuella problem med din hastighetsmätare med hjälp av en ohm meter. Vid användning av en ohm mätare du arbetar med elektriska delar. För att hålla dig säker under denna uppgift, bär gummisulor och dubbelkolla varje tråd du tänker röra innan du rör vid den. Håll din motorn under processen.

Instruktioner

1 Rewire avsändaren. Dra försiktigt varje tråd från avsändaren och sätt in trådarna i sina respektive platser. Den röda avsändare ska ansluta till # 2 terminal hastighetsmätaren. Den svarta tråd av avsändaren ska ansluta till # 3 terminal marken. Den vita avsändare ska anslutas till både plint 6 och # 8. 12-voltsbrytare ska ansluta till # 4 terminalen.

2 Sätt in nyckeln i din bil tändningen och slå bilen till "On" läge. Tryckmätaren ska vara "0" Ta tag i tråden av hastighetsmätaren avsändare och titta på mätare. Bränslemätaren och tryckmätaren skall röra sig åt höger positionen. Temperaturmätaren ska flytta till den vänstra positionen. Tryck kabeln till chassi din bil motor. Tryck- och bränslemätare ska flytta till vänster positionen. Temperaturmätaren ska röra sig åt höger positionen. Om mätarna inte svarar som de ska, problemet ligger med mätarna.

3 Håll en ohmmätare nära avsändaren terminalen. Tryck på pluskabeln i ohmmätare till den kalla temperaturen avsändare terminal. Tryck på minusledning av terminalen till jord. Det borde läsa "- 700 ohm." Tryck på pluskabeln till tryck avsändaren. Ohm mätare ska läsa "- 10 ohm." Detta testar temperatur- och tryck avsändare.

4 Tryck på positiva ledningen av ohmmätare till bränsle avsändaren. Om tanken är tom, kommer ohmmätare uppvisar ett antal runt 10. Om tanken är full, kommer ohmmätare uppvisar ett antal runt 180. En delvis full tank ska visa ett nummer i mellan. Om avläsningarna som visas skiljer sig från de förväntade värden, problemet ligger hos bränslet avsändare.

5 Programmera om VDO. Tryck och håll "I" -knappen på enheten och starta din bil. Tryck på enhetens knappen tills du ser skärmen "AUtOCL." Titta på skärmen tills den visar "-knappen." Kör exakt en mil och tryck på knappen på enheten. Kör exakt en mil och tryck på knappen på framsidan av VDO.

Hur konvertera en mekanisk hastighetsmätare till en elektronisk hastighetsmätare

April 2

En mekanisk hastighetsmätare är normalt återfinns på många typer av motorcyklar. Konverterar från en mekanisk hastighetsmätare för en elektronisk hastighetsmätare kräver användning av en speciell konverteringssats. Denna typ av omvandling sker genom att installera en transmissionshastighetssensor. Dock måste du först avgöra om din cykel kan acceptera en överföring sensor.

Instruktioner

1 Leta reda på transmissionskåpan på din motorcykel. Demontera bulten som används för att säkra detta skydd genom att använda en hylsnyckel. Ta bort locket och se om det finns en större hål undertill. Om ett större hål är närvarande, då cykeln kan acceptera en transmissionssensor.

2 Ta bort de två skruvarna som används för att säkra hastighetsmätare konsolen med hjälp av skruvmejseln. Ta bort konsolen för att exponera drivkabeln.

3 Lokalisera drivkabeln som är ansluten till hastighetsmätaren. Koppla bort denna kabel. Lossa och ta bort flatstift som används för att driva hastighetsmätare belysning.

4 Hitta och koppla bort den platta anslutningskabel som är ansluten till den elektroniska sele styrenheten och till den bakre delen av skiljeväggsenhet.

5 Ta bort skruvarna som används för att fästa det mekaniska hastighetsmätare drivsystem till cykeln. Ta ut den mekaniska hastighetsmätare drivsystem.

6 Anslut änden av kabeln för hastighetssensorn i hålet under transmissionskåpan. Köra denna kabel upp och runt bensintanken.

7 Fäst hastighetsmätare medföljer konverteringssatsen i instrumentenheten. Anslut vitfärgad kontakten på pickup sele till porten på baksidan av hastighetsmätaren.

8 Anslut marken och strömkontakter till motsvarande portar på cykelns ledningsnätet. Fäst tre stift i selen av transmissionssensorn.

9 Dra åt skruvarna för att fästa displayenheten till cykeln.

Så här ändrar TH400 Hastighetsmätare Gears

June 20

GM Turbo-Hydramatic 400 var en av de mest populära automatiska växellådor bland hot-rodders och off-roaders som värderade sin styrka och hållbarhet. Fasas ut till 1980 för att ge plats för lättare sändningar i spåren av krisen bränsle, Buick, Oldsmobile och Cadillac TH400s var fortfarande populära bland samlare och friktionsracers för Switch-Pitch momentomvandlare med variabel stigning stator den. När du växlar till större än aktie däck, aktieutväxlingarna i transmissions hastighetsmätare kabel bostäder är osannolikt att korrekt återge fordonets verkliga hastighet. Såvida du använder extremt stora däck eller en kuf bakre utväxling, helt enkelt byta ut den drivna utväxling bör vara tillräckligt för att få din hastighetsmätare tillbaka till linje.

Instruktioner

1 Placera en uppsättning av stoppklossar framför framhjulen på fordonet sedan placera en domkraft under den bakre fästpunkten. Höja den bakre delen av fordonet och stödja den på domkraften. Lyfta fordon behöver inte vara nödvändigt att få tillgång till sändningen, men det kommer att skifta alla av vätskan till den främre delen av pannan och hålla den från att översvämma av hastighetsmätaren kugghjulshålet.

2 Leta reda på hastighetsmätare kabel och följ den till transmissionshuset. Hastighetsmätarvajern skruvar i hastighetsmätaren växelhuset; förstå hastighetsmätare kabel bas med ett par kanal lås tång och vrid kabel kragen moturs för att skruva det.

3 Demontera skruven eller bultar som håller växelhylsan till transmissions tailshaft huset. Markera växelhylsan och tailshaft hus med en permanent markör för senare ominstallation. Ta tag i växelhylsan och vicka ut det ur tailshaft huset.

4 Dra plast redskap - det drivna kugghjulet - från axeln som sticker ut från växelhylsa eller dra hela axeln ur växelhylsan. Byt det drivna kugghjulet med redskap som krävs för att återställa hastighetsmätare för verkliga hastigheten läsning. Eftermarknad TH400 växlar är färgkodade; rådfråga din tillverkarens utväxling diagram för att bestämma färgen redskap som du behöver.

5 Doppa den nya växeln i transmissionsolja. Rengör växelhylsan O-ringen med en trasa, fukta den med vätska och installera den i huset. Sätt tillbaka skruven och dra åt den till 25 foot-pounds. Skruva hastighetsmätarvajern tillbaka på hylsan.

Tips

  • Byte av drivna hastighetsmätarvajern redskap kan du korrigera hastighetsmätaren ungefär 10 mph i endera riktningen. Sedvanligt för större korrigeringar är att ta bort överföringen tvärbalken och tailshaft bort plastklämma som håller drivhjulet på plats och ersätta den med en större eller mindre redskap. Emellertid är den enklare lösning för att köpa en extern omvandlare drivkugghjul in med en tvådelad hastighetsmätarvajern. Omvandlaren drevuppsättningen sitter i linje mellan transmissionen och huvud hastighetsmätare kabel och installerar på några minuter utan att dra halv överföringen isär. Kontakta en omvandlare tillverkare av växlar, berätta din hastighetsmätare läsning kontra verklig körhastighet och de skickar en omvandlare drevuppsättning förkalibrerad för att korrigera hastighetsmätaren. Dessa utväxlingsenheter är vanligtvis marknadsförs som "däck korrigering" eller "hastighetsmätare korrigering" lådor.

Min Dodge Ram Hastighetsmätare kommer inte att flytta

March 24

Hastighetsmätaren på din Dodge Ram är analog och berättar vilken hastighet du ska. Om hastighetsmätaren på Ram slutar fungera, är det på grund av hastighetsmätare kabel har gått dåligt och behöver bytas ut. Om din hastighetsmätare kabel går ut, bör du ändra det omedelbart eftersom körning utan det kan vara farligt. Byte hastighetsmätare kablar kan köpas på antingen skroten eller en Biltema.

Instruktioner

1 Pop huven på Ram och ta ur batteriet negativa kabel med hjälp av socket set.

2 Få under din Ram och använder du skruvmejsel för att koppla bort hastighetsmätaren kabeln från sändning. När den tas bort, bifoga den nya hastighetsmätare kabeln till sändning.

3 Följ den gamla kabeln upp om din motorrummet till bakom instrumentpanelen på instrumentbrädan. Ta bort den gamla kabeln as you go och infoga den nya kabeln i plastclips som håller ner dem.

4 Ta bort de två skruvarna under underläppen på din Ram instrumentpanel och dra plastskärm framåt. Dra instrumentpanelen något framåt. Dra slutet av den gamla kabeln från bakom hastighetsmätare. Använd din tång för att dra den nya kabeln igenom och sedan fästa den på baksidan av hastighetsmätaren.

5 Byt ut din Ram negativa batterikabeln.

Felsökning en digital hastighetsmätare

March 31

Felsökning en digital hastighetsmätare


Även om en hastighetsmätare är bara en liten del av bilen, är det ytterst viktigt, eftersom utan en fungerande hastighetsmätare du har ingen verklig sätt att bestämma din nuvarande hastighet (åtminstone tills en polis drar dig över och visar radar behandlingen). På grund av detta, om du tror att hastighetsmätaren på bilen inte visar en korrekt hastighet du behöver för att felsöka enheten för att rätta till eventuella problem som kan förekomma.

Instruktioner

1 Kontrollera din hastighet med en bärbar hastighetsmätare. Dessa finns tillgängliga på de flesta idrotts bra butiker och används för att bestämma hur snabbt cyklar resa, men du kan använda den här enheten för att testa din digitala hastighetsmätare. Slå på den köpta enheten och börjar köra. Om du hittar det finns en stor skillnad mellan den nya hastighetsmätare och digital en installerad i bilen du vet att du har ett problem med den installerade utrustningen.

2 Kontrollera hastighetsmätaren kabelanslutningen. Detta sträcker sig från det inre av motorn till hastighetsmätare. För den exakta platsen, kontrollera bilens ägare manuell. Kabeln måste vara ordentligt fastsatta till anslutnings ingången går i instrumentbrädan (när du öppnar huven på bilen detta körs direkt under vindrutan).

3 Byt ut hastighetssensorn. Detta är vanligtvis den enhet som orsakar problem med digital hastighetsmätare. Typiskt hastighetssensorn är belägen mellan motorn och axeln, även om igen platsen kan variera beroende på din bil. Även efter att ha tittat igenom bruksanvisningen, om du känner dig obekväm med hastighetssensorn ut själv (du oftast måste ta bort luftfiltret och flera andra delar av utrustning att få tillgång till sensorn), ta bilen till en lokal mekaniker.