ställa in fördelaren ford 302

Så här ändrar Pick-up-spolen i en Ford 302

August 13

Pick-up-spole i din Ford 302 ger en triggersignal för tändsystemet som tändmodulen använder för att avfyra tändspolen. Som tänderna på hjulet på distributörens axeln passera metallkärnan av pick-up-spolen, kollapsar magnetfältet och en spänning induceras i pick-up-spolens lindningar. Denna signal bearbetas av tändmodulen och spänning till den primära sidan av spolen är avstängd. Detta orsakar en gnista som skall transporteras till distributören och de enskilda tändstiften.

Instruktioner

1 Lossa fördelarlocket från toppen av fördelaren på framsidan av inloppsröret. Bump motorn (sväng momentant tändningsnyckeln för att starta och sedan tillbaka för att köra) tills rotorn ovanpå distributören är riktad mot centrum av insugningsröret. Lyft rotorn utanför fördelaraxeln. Koppla tändmodulen elektriska kontaktdon.

2 Gör en markering på insugningsröret med ritpennan som anger var rotorn pekar. Detta kommer att förenkla ominstallation av distributören. Gör ett annat märke på fördelarbasen och grenröret för att indikera positionen för fördelaren i motorn.

3 Ta distributören nedhållande bult och fäste vid basen av distributören med hjälp av en 13 mm eller 1/2 tum (beroende på årsmodell) distributör nyckel. Dra distributören rakt upp, ut ur motorn, tills den går fri från grenröret. Placera fördelaren på en arbetsyta.

4 Ta ankaret från toppen av distributören axeln med en 1/4-tums mutter föraren att ta bort de två skruvarna som håller fast den på axeln. Driva ut spännstiftet som håller fast fördelar drivkugghjulet till botten av fördelaraxeln med hjälp av en hammare och spännstift punch. Skjut växeln från axeln och dra axeln från distributören.

5 Skruva isär den elektriska kontakten på pick-up-spolen från fördelningshuset användning av en 1/4-tums mutter föraren att ta bort fästbulten och kopplar bort den från tändmodulen. Avlägsna pick-up-spolen från distributören genom att använda en pick eller snäppringstång för att ta bort den kvarhållande klämman ovanpå pick-up-spolen och lyfta spolen ut ur höljet.

6 Skjut in den nya pick-up-spole på huset och installera låsclipset. Anslut den elektriska kontakten i modulen och skruva fast huset. Sätt tillbaka axeln i huset. Montera drevet på axeln och säkra den på plats med en ny rulle stift. Använda spännstiftet stans och en hammare för att driva stiftet på plats. Installera ankaret och rotorn.

7 Sätt tillbaka distributör, var noga med att rada upp rotorn och fördelarhuset inriktningsmärken i steg 2. Fäst distributören i motorn med nedhållande fästet och bulten med distributören skiftnyckel för att dra åt bulten tätt.

8 Starta motorn. Vrid fördelaren tills tomgångsvarvtalet stabiliserar och motorn går så smidigt som möjligt. Återställ tändningen enligt instruktionerna i servicemanualen för modellen och år för din Mustang.

Tips

  • Skyddsglasögon och arbetshandskar när du arbetar runt en motor som är igång för att förhindra allvarliga skador.

Hur man justerar Idle på en 1988 Ford 302 motor

February 12

Hur man justerar Idle på en 1988 Ford 302 motor


Många mekaniker skulle hävda att Ford 302 V8-motor var en av de bästa motorer Ford skapade på grund av den enkla design och användarvänlighet. Basic gör-det-själv-motorn reparation på 302 kräver minimal mekanisk kunskap, som de delar av motorn är lätt identifierbara och lätt att nå. Fordonet kan ibland gå på tomgång med höga varvtal eller låga varvtal och kräver justering. Detta är en av de enklaste uppgifter att utföra.

Instruktioner

1 Lokalisera spjällhuset, som är fäst på sidan av förgasaren på toppen av motorn. Spjällhuset är förbunden med gaspedalen via en lång kabel och sitter mot toppen-mitt på motorn. Den har en skruv med en fjäder mellan skruvhuvudet och spjällhuset och beskrivs bäst som en hävstång. Låt en medhjälpare flytta gaspedalen för att lokalisera den rörliga kabeln lättare.

2 Starta motorn och låt den gå tills den är varm. Femton minuter eller så är tillräckligt.

3 Justera tomgångsskruven med en lämplig skruvmejsel. Justeringsskruven är den stora skruven som har fjädern mellan skruvhuvudet och spjällhuset. Vrida skruven i endera riktningen för att justera tomgångs upp eller ner efter behov.

Tips

  • Denna process kan användas för att hålla en högre motortemperatur i kallare väder eller för att sänka motortemperaturen under varmare väder. En högre tomgångsvarvtal kommer att bringa motorn att arbeta vid högre temperaturer.
  • Justera tomgångs endast justerar grundläggande hastighet med vilken motorn körs. Om du har ett problem med stamning, motor döende eller andra injektions frågor, justera tomgång kan endast maskera det underliggande problemet. Ytterligare felsökning kan vara nödvändigt om justering av tomgång inte åtgärda problemet.

Ford 302 Motorspecifikationer på tändföljd

June 23

Ford 302 Motorspecifikationer på tändföljd


Du måste lära en motors tändningsföljd --- i vilken ordning de tändstift antända för motorns drift --- när det handlar om någon form av reparation hantera sina cylindrar. Ford 302 motor har sin egen speciella tändföljd.

Ford 302 tändföljd

Ford 302 har tändningsordningsföljden 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8. Cylindrarna sitter på motorblocket i en viss ordning. Den vänstra sidan (vänster, medan du tittar på motorn framifrån) har cylindrar 1, 2, 3 och 4, framifrån och bakåt. Den högra sidan har cylindrar 5, 6, 7 och 8 med början framifrån och bakåt också. Distributören rotation sker moturs.

Betydelsen av tändföljd

Bränning ordning bestämmer i vilken ordning cylindrarna i fordonets motor få kraft. En motors tändningsföljd kan tillskriva till att minimera vibration, vilket påverkar den totala livslängden på motorn.

Tändkablarna

När man arbetar på en motor, hålla förhållandet mellan tändföljd och tändkablarna. Tändkablarna ansluta tändstift till motorn, och du måste ändra dem i enlighet med motorns tändföljd.

Hur man identifierar Engine året för en Ford 302

September 26

Hur man identifierar Engine året för en Ford 302


Ford Motor Company har gjort V-8 motorer för att driva sina fordon sedan 1930-talet. Ford V-8 gick igenom många förändringar, men 302 kubiktum V-8 kan spåra sina rötter till 90-graders 221 kubiktum V-8 infördes i medelstora Ford Fairlane 1962. 221 V-8 växte i storlek till 260, 289, och slutligen till 302 cubic inches i 1968. 302 drivs allt från Mustangs pickup lastbilar och förblev i produktion fram till mitten av 1990-talet. 302 gick igenom många förändringar under sin livstid, så när du söker efter en ersättare motorblock, att känna till dess tillverkningsdatum är tillrådligt.

Instruktioner

1 Öppna huven på din Ford. Låt motorn en häftig ut om den har körts nyligen.

2 Leta gjutnings telefonnummer på motorblocket genom att kontrollera över start på höger sida av blocket. Använd en spray avfettningsmedel och en trasa för att rengöra området om det är täckt med smuts och fett.

3 Var medveten om att gjutnings numret är en fyrsiffrig alfanumerisk kod, följt av ett bindestreck och en annan fyrsiffrigt nummer. Vid bestämning av året av din 302 kubiktum motor, behövs endast de två första tecknen i den första fyrsiffriga alfanumerisk kod.

4 Titta på den första bokstaven i den alfanumeriska kod som anger årtiondet för tillverkningen. A "C" anger 1960, "D" 1970-talet, "E" 1980-talet och "F" 1990-talet.

5 Observera den andra siffran i den fyrsiffriga alfanumerisk kod. Denna siffra indikerar det år den utsedda årtiondet för tillverkningen. Till exempel: om din kod börjar med D4 var din 302 motor tillverkas i 1974.

Tips

  • När du köper en vintage Ford, kan det vara bra att veta sin motorproduktionsdatum för att kontrollera bilens äkthet. Om motorn ersattes med en senare modell motorn kan det minska värdet på bilen.
  • Några 302 kubiktum motorer har beteckningen "302" kasta in blocket i dalen mellan cylinderraderna längst upp i motorn.
  • Om du vill att ytterligare precisera tidpunkten för din Ford 302 motor, titta på den fyrsiffriga alfanumerisk datumkod stämplat i motorblocket nedanför fördelaren på framsidan av motorn. Det första tecknet är ett tal och indikerar året. Det andra tecknet är en bokstav och anger månaden, med "A" står för januari, "B" för februari och så vidare upp till "H" för augusti. Bokstaven "I" inte används, så "J" står för september, och så vidare upp till "M" för december. De två sista siffrorna i koden är dagen i månaden.

Så här ändrar oljepumpen på en Ford 302

November 19

Så här ändrar oljepumpen på en Ford 302


Ford 302 motor används i många Ford bilar och lastbilar från slutet av sextiotalet till det tidiga 2000-talet. Ofta kallas en Windsor motor (efter fabriken som gjorde det) kan du enkelt berätta om din Ford har en 302 genom att titta på VIN-nummer på bilen. Om den 8: e bokstaven är en "H", det är en 302. Det är viktigt att veta när du behöver ändra oljepumpen. På en Ford 302 detta är en relativt lätt uppgift att utföra. Andra typer av Ford-motorer kommer att kräva en annan strategi.

Instruktioner

Ta bort den gamla oljepump

1 Parkera din Ford på en plan yta. Skjut en olja drain pan under motorn. Se till att det är under oljeavtappningspluggen på sidan av oljetråget bultas fast i botten av motorn.

2 Ta bort oljeavtappningspluggen med en socket set och låt all motorolja rinna ut. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen när ingen mer olja kommer ut.

3 Jack framsidan av fordonet upp och stödja vikten av fordonet på pallbockar. Du kan hoppa över detta steg om din Ford chassi är tillräckligt hög för att tillåta dig att enkelt komma åt skruvarna som håller tråget på plats (som på de flesta lastbilar). Du vill tillräckligt med utrymme för att kunna bekvämt kunna arbeta med en hylsnyckel.

4 Lossa och ta bort bultarna som håller oljetråget på undersidan av motorblocket. Dra oljetråget från motorn. Ta bort oljetråget packningen och kassera den.

5 Följ upptagningsarmen (en metall arm med en platt skiva på änden som skjuter ut från motorblocket i var oljetråget var) till där den ansluter till oljepumpen. Hitta de två bultar som håller oljepumpen till motorblocket.

6 Ta bort oljepump monteringsbultar och dra pumpen från motorn. Detta undanröjer också upptagningsarmen, eftersom den är ansluten till pumpen. Oroa dig inte om detta; kommer det att finnas en ny arm ansluten till din nya oljepump.

Installera ny oljepump

7 Lägga den nya oljepumpen packningen på passytan på oljepumpen. Passytan är den plana metalldelen av pumpen (genom bulthålen) som kommer att pressa mot (passa ihop med) motorblocket när den är installerad.

8 Lyft pumpen på plats och sätt in den i motorblocket. Se till pick-up arm vid botten av pumpen sträcker sig ut från motorn och i var oljetråget kommer att bli. Om du inte kan komma ihåg hur oljetråget går, innan pumpen på plats håller pannan upp så det är uppradade med bulthål, så att du kan se riktningen av pannan. Oroa dig inte om att föra in fel ände av pumpen in i motorn, kommer det passar bara ett sätt.

9 Placera monteringsbultarna genom bulthålen i pumpen och dra åt dem med en hylsnyckel. Du vill dra åt skruvarna tills de är för hand, sedan vända dem 1/4 varv med hylsnyckeln. Du kan se när en bult är för hand vid användning av en hylsnyckel för att installera det eftersom det kommer att finnas något motstånd från nyckeln när du använder den tills nu är det för hand.

10 Lägg den nya oljetråget packningen på oljetråget kant, och se till att hålen i packningen linje upp med bulthålen i pannan.

11 Lyft pannan på plats och sätta i bultarna. Dra åt dem tills hand. Dra inte åt tidigare för hand. Gå vidare till nästa steg, där du kommer att använda ett mönster för att dra åt skruvarna, se till pannan fästen och tätningar ordentligt.

12 Avsluta dra åt skruvarna som håller oljeavtappningstråget till motorblocket, som arbetar i ett mönster så att du dra åt alla bultar en liten bit i taget, arbetar från sida till sida tills de är alla ett helt varv med hylsnyckeln förbi att för hand. Att arbeta i ett mönster kommer att säkerställa pannan är fäst i en nivå sätt så det upprätthåller en bra tätning.

13 Fyll på motorolja. Kontrollera specifikationerna för din Ford lastbil eller bil för att veta hur mycket att sätta i. Observera att om du höjde din bil på pallbockar medan du ändrade oljepumpen, måste du sänka den till marken innan du lägger olja.

Tips

  • Beroende på ålder av bilen, kan det vara lättare att bygga oljepumpen än att hitta en ny. Använd länken resurs nedan för att ta reda på mer om felsökning av oljepumpen när den är ut ur fordonet.
  • Ändra aldrig oljepumpen på en bil som har nyligen kört. Låt alltid bilmotorn (och oljan) för att kyla, eller du kan bli allvarligt bränd.

Hur man Justera ventiler på en 1968 Ford 302

January 17

Hur man Justera ventiler på en 1968 Ford 302


Fords 302 V8-motor först dök upp i mitten av 1968 produktionsåret. Liksom alla V8-motorer, är 302 utrustad med två cylinderhuvuden, vart och ett täcker fyra cylindrar. Inom varje cylinderhuvud finns åtta ventiler. Med tiden kan ventilerna falla ut ur justering, vilket resulterar i en gradvis minskning av kraft och bränsleekonomi. Av denna anledning bör du justera ventilerna regelbundet för att säkerställa optimal motorprestanda.

Instruktioner

1 Ta bort de sex bultarna som fäster ventillocket till toppen av cylinderhuvudet med en hylsnyckel och en socket förlängning. Tre bultar är belägna vid den övre kanten av locket, och tre bultar är belägna på den nedre kanten av locket.

2 Lyft ventilkåpan från topplocket för att exponera vipparmar.

3 Starta motorn.

4 Vrida muttern i centrum av någon en vipparm i en moturs riktning med en djup-set hylsnyckel tills vipparmen producerar ett knackande ljud.

5 Vrid vipparmen mutter i medurs bara tills gäng blir tyst.

6 Vända vipparmen s muttern medurs en-hälften av ett varv i medurs riktning för att slutföra justeringsprocessen.

7 Upprepa processen för de återstående vipparmar på den cylindertoppen.

8 Stäng av motorn.

9 Ta bort packningen från undersidan av ventilkåpan.

10 Applicera motormontering tätningsmedel på en ny ventilkåpa packning.

11 Sätt i packningen i läppen som omger kanten av ventilkåpan.

12 Sänk ventilkåpan över vipparmar.

13 Montera och dra åt sex bultar som håller fast ventilkåpan till motorn med en hylsnyckel och en socket förlängning.

14 Upprepa steg 1 till 13 för att justera ventilerna enligt det andra cylinderhuvudet.

Hur man bygger en Ford 302 motor för en turbo

March 16

Hur man bygger en Ford 302 motor för en turbo


Infördes 1968, 302 var en hö-maker punch i muskeln bilen tarmen. Med hög komprimering, massivt Högflödande cylinderhuvuden (i Boss form), hög tillverkningsnummer och låg kostnad, rev-happy 302 blev snabbt ett populärt alternativ till dyra stora block som regelbundet hedrad tidskriftsomslag. Re-dubbade "5.0" på 1980-talet, denna motor är fortfarande populär med hot-rodders för sin styrka, mångsidighet och direkt effektpotential. Dessa motorer tar särskilt väl för turboladdning, alltför; turbo 5,0 Mustangs tenderar att dominera ad nauseum i flera NHRA och IHRA racing klasser där de får spela.

Instruktioner

1 Börja med ett bestånd 1986 eller äldre, "berg-cam" motorblocket med åtminstone 50.000 miles på den (kallas en "kryddat" block). Järn kristaller i motorblocket gjutning det är faktiskt ganska svag från fabriken; blocket behöver några tusen värmecykler innan den atomära strukturen verkligen cement, och blocket når sin optimala styrka. Om du bygger en motor med över 450 hästkrafter, börjar med en starkare eftermarknadsjärn kvarter från World produkter, Dart eller Ford SVO.

2 Köpa och installera en smidd 4340 stål vevaxel, tillgänglig från olika tillverkare börjar vid ca $ 400. När polerad och nitrerat (kväve impregnerat) för styrka, är en lager vevaxel bra för cirka 450 hästkrafter.

3 Installera en uppsättning av smitt stål, H-formad stil vevstakar om du tänker för något över 550 hästkrafter. En uppsättning av billigare smide är bra för en konservativ 450 hästkrafter, och den starkaste uppsättningen av aktie vevstakar är bra till omkring 400 så länge du håller RPM i 6500.

4 Använda en uppsättning smidda aluminium, 8,5: 1 kupade kolvar och specialturboladdaren kolvringar. Installera en stud gördel på undersidan av vevaxelns huvud caps om med hjälp av en erfaren lager block.

5 Installera en uppsättning lager Ford GT40 eller GT 40P huvuden från en 1990-talet 5.0L Mustang eller efter 1995 Explorer. Även om de flyter väl från fabriken, bör du överväga att ha dessa huvuden portas och poleras för att utvinna maximalt luftflöde. Om du letar efter mer än 550 hästkrafter, överväga en eftermarknad uppsättning huvuden från Airflow Research, Edelbrock eller Ford Racing.

6 Lägg till en Ford Racing E303 cam för en bra tomgång och bra övre änden makt, en F303 kam för 600 hästkrafter plus program eller motsvarande kamaxel och matchande ventil tåg från en annan tillverkare. Installera en portade eftermarknads Cobra övre och nedre insugningsröret.

Tips

  • Ford 302 har ett hemligt vapen där dubbla turbo är berörda. Avgasgrenrörets fläns är helt symmetrisk, så att du faktiskt kan använda en uppsättning vänt-over, lager Mustang "shorty" rubriker som turbogrenrör. Detta kan spara några stora pengar på den slutliga tally.

Specifikationer för Ford 302 Cam

April 3

Specifikationer för Ford 302 Cam


Ford 302 Cam, tillverkade 1968-1973, utnyttjar en åttacylindrig motor. Fordonet har utformats med roadracing i åtanke och kan modifieras ytterligare för hastighet och acceleration. Ford erbjöd två senare modeller baserade på 302, utformade speciellt med hastighet i åtanke - Tunnel Port 302 och Boss 302.

302 "F" 2V

F modell av Ford 302 har en åttacylindrig motor med en 302-kubik-tums förskjutning. Det maximala vridmomentet är 310 fot-pund på 2800 varv per minut. Den maximala hästkrafter är 210. Fordonet har ett kompressionsförhållande på 9,51 till 1. Fordonet använder vanlig gas och har en gjutjärnsinsugningsröret. Den initiala tändinställningen är 6 grader. Denna modell tillverkades mellan 1968 och 1973.

302 "J" 4V

Denna modell åttacylindrig motor har en cylindervolym på 302 cubic inches. Sitt maximala vridmoment är 310 fot-pound och dess maximala broms hästkrafter är 250. Fordonet har ett kompressionsförhållande på 10,1-till-en med ett kompressionstryck på mellan 130 och 170 psi. Förgasaren är en Auto 4300 och fordonet kräver premium bensin. Denna modell tillverkades 1968.

302 "G" 8V

G: s åttacylindriga motorn har ett deplacement på 302 cubic inches. Den har ett maximalt vridmoment på 310 ft.-lb. och en maximal broms hästkrafter av 240. Trans Am versionen av fordonet har en maximal broms hästkrafter av 420. Kompressionsförhållandet är 10,5-till-1. Den 435x2 CFM Auto 4300-A förgasare använder en automatisk choke. Fordonet kräver premium bensin och tillverkades under 1968.

302 "G" 4V

Tillverkades mellan 1969 och 1971, har G åtta-cylindrig motor en förskjutning av 302 cubic inches. Dess maximala Torgue är 290 ft.-lb. och dess maximala hästkrafter är 290. Trans Am racing version av fordonet har en maximal broms hästkrafter av 470. Kompressionsförhållandet om 10,50-till-1. Fordonet kräver premium bensin.

Hur man kan förbättra bränsleekonomin för en Ford 302

April 21

Hur man kan förbättra bränsleekonomin för en Ford 302


När kostnaden för bensin går upp, människor tenderar att fokusera mer på den mängd bränsle som de konsumerar. Men en person har förmågan att förbättra bränsleekonomin för Ford 302 fordon vid någon punkt han väljer. Om du lär dig att träna goda körvanor och skära ner på extra fordonsvikten, kan du förbättra bilens bränsleekonomi.

Instruktioner

1 Bli av med alla objekt på 302 som tar upp extra utrymme eller vikt. Detta tar bort en del av den stress som motorn känns när den har att bära fler objekt.

2 Sakta ner medan du reser på motorvägen eller motorväg. När Ford går över 70 km / h, är bränsleeffektivitet minskar.

3 Undvika stop-and-go-trafik. Denna typ av körning minskar bränsleekonomin. Om du kan justera tiderna du reser så att du slipper rusningstid.

1986 Ford 302 Specifikation

April 24

1986 Ford 302 Specifikation


Den berömda Ford 302 5,0-liters small block motor blev känd genom Ford Mustang 1968. År 1986 hade denna lilla blocket motor blir en arbetshäst V8 som tjänstgör i olika personbilar och lätta lastbilar. 302 hålls betjäna upp till 1995. Motorn hade en förgasare fram till 1985 och blev elektroniskt bränsle sprutas in 1986. Bränsleinsprutning förlängde motorns livslängd genom att göra motorn mer bränsleeffektiva och kraftfulla. Ford Mustang kommer att föra fram en speciell 302 motor under 2012 för att fira kraften i 302.

1986 302 Mustang Stats

1986 Mustang 302 motorn kallad 302 HO. Den "HO" stod för hög effekt och betydde mycket mer makt. Den nya datorstyrda induktionssystem hade en tvådelad gjuten aluminium insugningsrör med avstämda löpare och hastighet densitet luftmätning. Motorn presenterade också flat top kolvar och omgjorda hög virvel topplock med en ny snabbbrännförbränningskammaren. Detta gav motorn ett kompressionsförhållande på 9,2: 1, vilket var högre än föregående år på 8,4: 1. 302-kubik-tums (CI) motorn har en effekt på 200 hästkrafter (hk) vid 4000 rpm. Detta var 10 hästkrafter lägre än föregående år, men vridmoment på 285 ft.-lb. vid 3000 rpm höjdes med 15 ft.-lb.

Bronco 302

1986 5,0-liters 302-ci motor serverades som en av de V8-motorer i Ford Bronco. 302 kom med flera portar bränsleinsprutning föra bättre bränsleekonomi och mer makt till Bronco. Motorn har en effekt på 190 hk med 285 ft.-lb. av vridmoment. Detta var en lägre effekt än Mustang eftersom Bronco används låg effekt version av 302. Ford Bronco infördes ursprungligen som konkurrensen till Jeep C-J5 och International Harvester Scout och var sport utility fordon som tillverkas 1966-1996.

F-serien 302

Den 1986 302 5,0-liters V8 användes också på kusin till Bronco, F-seriens lastbilar. År 1986 hade F-serien nått sin sjunde generationen. 302 motor användes i F-serien lastbilar och bedömdes på 185 hk vid 3800 rpm med 270 ft.-lb. av vridmoment vid 2400 varv per minut. Denna version av 302 presenterade också ny elektronisk bränsleinsprutning installerad på motorn. Användningen av bränsleinsprutnings ökat hästkrafter på lastbilar med 50 hk på 302 motor som används i F-150. 302 för lastbilar hade en lägre produktion och i allmänhet var en helt annan motor än Mustang versionen. Till exempel begagnat olika rubriker, kamaxel och hade en annan tändorder än Mustang versionen.