startmotor solenoid cadillac

Skillnader mellan en Startmotor & Solenoider

September 23

Skillnader mellan en Startmotor & Solenoider


När bilen inte startar, är det första du kommer att höra från många nybörjare mekanik är, "Din starter är borta ut." Denna hjälp rådgivare hänvisar till startenheten eller de fem delar som, enligt auto delar tillverkare Prestolite, omvandla elektrisk energi från batteriet till "mekanisk energi" som krävs för att faktiskt göra motorstarten. Gasmotorer inte köras på el. Det tar arbetet av två viktiga komponenter i startapparaten, solenoiden och startmotorn, för att göra omvandlingen.

Plats

Startmotorn är den del som är mest synlig i aggregatet. Det är en cylinderliknande mekanisk stycke med vad som ser ut som en stång som går genom den. Solenoiden är fäst vid sidan av startmotorn. Det är också en cylinder. Bitarna är grupperade så nära varandra att de ser ut som en del. Deras närhet är det som leder många människor att förväxla hela startenhet för startmotorn.

Solenoidens funktion

Rollen av hela startapparaten går längre än att bara starta bilen. Komponenterna har vardera en del i att omvandla batteriström till fysisk rörelse som behövs för att få motorn att gå. Processen börjar när nyckeln vrids i tändningen. Det visar på tändningslåset som, enligt den Chilton "Easy Care Encyclopedia", släpper den elektriska strömmen från batteriet. Elektriciteten strömmar in i solenoiden. Solenoiden innehåller en spole och en kolv. Spolen blir elektromagnetiska, vilket gör att kolven att dra sig stängd. Detta öppnar flödet av energi på till startmotorn.

Startmotorn funktion

Medan solenoidkolven gör sitt jobb, är startmotorn aktiveras av energiflödet in i den. Startmotorn griper använder elektricitet. Prestolite beskriver startmotorn som en mekanism som ger mycket kraft på kort tid. Denna korta utbrott av makt är vad svänghjulet måste vända. När svänghjulet bygger upp tillräckligt med vridmoment, vevar motorn till liv.

Problem Tecken

När start misslyckas med att samverka, kan flera saker vara fel. Ett problem med magnet orsakar startenheten misslyckas med att engagera eller har problem med att hålla sig engagerade tillräckligt länge för att starta motorn. Anledningen är att magnet problem påverka flödet av elektricitet genom startapparaten. Startmotor problem manifesteras som en startenhet som engagerar, men sedan misslyckas med att starta motorn. Motorn helt enkelt inte kan samla tillräckligt med kraft för att skapa vridmoment som behövs för svänghjulet att vända. Orsaken är ofta överhettning, smuts och skräp i montering och komponentfel.

Hur man tråd en startmotor magnet

August 22

Hur man tråd en startmotor magnet


Startmotor solenoider har vanligtvis fyra elektriska anslutningar. De två små terminaler används för att aktivera eller magnetisera solenoiden. Under aktivering, driver solenoiden en omkopplare som ansluter batteriet till startmotorn. De större terminalerna hos solenoiden är utformade för att bära full batterispänning och ström från batteriet till startmotorn. En av de två stora terminaler ansluts direkt till batteriet via en batterikabel. Den andra terminalen ansluter till en liten bar ansluten direkt till startmotorn. Det bar fungerar som en tråd mellan solenoiden och starter.

Instruktioner

1 Identifiera de stora och små terminaler på solenoiden. En av de stora terminaler ska ansluta till startmotorn. Externa solenoider kommer att ansluta till start genom en stor röd tråd som liknar en batterikabel. Andra solenoider är monterade direkt på startmotorn. Dessa solenoider använder en metallstång som en ledare mellan solenoiden och starter. Att terminalen är skruvat vid starter.

2 Koppla den svarta negativa batterikabeln med en skiftnyckel.

3 Ta bort alla muttrarna på magnet terminaler för hand eller med en liten nyckel. Anslut kabeln mellan starter och start terminal solenoiden för externa solenoider. För solenoider knutna till start sätter start terminal skruv genom hålet i metallstången i start. Placera en mutter på skruven och dra åt den med en vanlig låda eller hylsnyckel. Denna använder en av de två stora terminalerna på solenoiden.

4 Anslut en röd batterikabel mellan den positiva batteripolen och den andra stora terminalen på start. Placera en mutter på den terminal och fäst den med hylsnyckeln.

5 Fäst en eller två tänd switch ledningar till de små tändswitchkontakterna på solenoiden. Dessa två terminaler är vanligtvis ej på två sätt: Antingen båda terminalerna är anslutna till tändningslåset, eller en terminal är kopplad till tändningslåset och den andra är jordad.

6 Drag och säkra alla anslutningar. Testa starter genom att veva motorn.

Hur vill kolla nybörjarMagnet

March 25

När ett fordons startmotor solenoid misslyckas kan en mängd olika problem resultera - notably motorn inte vev eller är långsam i igångdragning. Andra problem är misslyckande av startmotorn för att frikoppla från motorn eller en startmotor som fortsätter att köras när nyckeln inte längre är i "start" läget. En serie tester kan hjälpa dig att kontrollera om startmotorsolenoiden är dålig och behöver bytas ut.

Instruktioner

1 Fäst röd klämma av voltmetern till solenoiden-side terminal av viran som löper mellan batteriet och solenoiden. Fäst den svarta klipp av voltmeter till magnet klacken där batteriledningen fäster.

2 Dra runt motorn och notera hur många volt avläsningen på voltmetern faller genom.

3 Utföra samma test på anslutningen till den motsatta klacken där tråden leder till startmotorn.

4 Dra åt anslutningen och upprepa testet om det finns ett spänningsfall på mer än 0,3 volt. Om anslutningarna är bra efter att testa motståndet i magnetskivan.

5 Fäst den röda klipp av voltmeter direkt till magnet klacken där batterikabeln fäster. Fäst den svarta klipp av voltmeter till den motsatta klacken (där kabeln som leder till start bifogas).

6 Dra runt motorn igen och notera spänningsfallet på voltmetern. Om spänningsfallet är större än 0,3 volt, då magnetskivan förmodligen urkärnade eller korroderat, och solenoiden bör bytas ut.

Tips

  • Se till att nyckeln vrids till "start" när du kontrollerar spänningsfall, eftersom voltmetern inte kommer att ge en avläsning utan ström flowing.If ledningarna verkar bra men starter inte kopplas in när nyckeln vrids till "start, "det är möjligt att de interna spolarna hos startmotorsolenoiden kan vara felaktig, för vilka det finns bara ett botemedel - att ersätta magnet.
  • Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar i närheten av den löpande motordelar.

Hur installerar jag en ny Startmotor i en Cadillac Fleetwood?

April 2

Skador på startmotorn på Fleetwood beror oftast på en felaktig solenoid, som vanligtvis kan översättas till en lös trådförbindelse. Det är också lätt skadas av förlängda vev gånger. Solenoiden på starter är ansvarig för in- och urkoppling av drevet som vrider svänghjulet på motorn. Utan det fungerar, kommer motorn inte att starta. Du kan ta bort den gamla startmotorn och installera en ny på Cadillac Fleetwood rätt hemma. Med några verktyg bör jobbet tar dig 45 minuter.

Instruktioner

1 Höj huven på Fleetwood. Ta bort den svarta eller negativa, kabel från sin post på batteriet med en hylsnyckel. Om båda kablarna som är anslutna till batteriet är svarta, titta på toppen av batterifacket. Du bör se en liten (-) minustecken bredvid rätt kabel.

2 Applicera nödbromsen. Lyft bilen med domkraft på passagerarsidan precis bakom framhjulet. Placera en domkraft stå direkt under ramen järnväg nära domkraft. Sänk bilen något tills domkraften stå delar vikten på bilen med domkraft.

3 Sätt på ett par skyddsglasögon och glider under din bil direkt i mitten av den främre passagerardörren. Du bör se startmotorn precis där transmissionen och motorn möts. Det kan vara smutsiga, men det ser ut som en stor silvermetallkapsel. Solenoiden fäster vid sidan av det och har ledningar som är anslutna till den.

4 Märk varje kablarna som leder till solenoiden med vita målartejp. Detta kommer att hjälpa dig att komma ihåg vilken man går där, under en ominstallation. Ta bort muttrarna som håller kablar på plats med din hylsnyckel. Skjut varje trådarna från sina terminaler och stoppa ledningarna ur vägen.

5 Notera den exakta positionen och orienteringen av startmotorn. Om start har ett mellanlägg på plats vid foten av det, måste du byta ut det exakt som du ser den. Lossa inre starter monteringsbult ett halvt varv med hylsnyckeln. Ta bort den yttre monteringsbulten helt. Dra shim ur position. Håll startapparaten på plats med en hand och helt ta bort den inre monteringsbulten med din hylsnyckel. Sänk försiktigt starter ner och ut ur din Fleetwood.

6 Höj den nya start tillbaka upp på plats på samma sätt som du tog bort den gamla starter. Trä inre startfästbulten för hand. Infoga mellanlägget tillbaka in i samma position som den togs bort. Trä yttre startfästbulten för hand också. Ställ din 3/8-tums enhet momentnyckel till 35 foot-lbs. och säkra både starter fästbultar på plats.

7 Placera var och en av magnet trådarna tillbaka på sina rätta dubbar och tillbaka varje av muttrarna för att hålla dem på plats. Ställ in 1/4-tums enhet momentnyckel till 114 tum-lbs. och dra åt var och en av magnettråd muttrarna tills säker. Ta bort alla vita målartejp och kasse.

8 Höj domkraften något och ta bort stödfoten. Sänk bilen helt och ta bort domkraft. Anslut och säkra den negativa batterikabeln till sin post med din hylsnyckel och stänga Fleetwood huva. Kontrollera start funktionalitet genom att starta motorn fem till åtta gånger.

Tips

  • Det är mycket viktigt att du byter ut shim om din gamla startmotorn hade en installerad. Mellanlägget ger rätt spelrum start s drevet måste engagera svänghjulet ring redskap framgångsrikt.

Hur ta isär en nedväxling Startmotor

August 8

Hur ta isär en nedväxling Startmotor


Chrysler har utrustat många av sina fordon med reduktionsväxel-typ startmotorer. Även bygga en reduktionsväxel starter kan vara lite mer engagerade process jämfört med andra typer av motorer, du fortfarande kan ta isär, kontrollera och ersätta utslitna delar hemma för att få din startmotorn tillbaka i funktionsdugligt skick. Noggrant kontrollera varje del och arbetar på ett organiserat sätt kommer att vara nyckeln till framgång när du arbetar med reduktionsväxel starter.

Instruktioner

1 Ställ in startmotorn på en arbetsbänk med tillräckligt utrymme för att organisera komponenter som du tar bort dem.

2 Lossa de två genomgående bultar från den bakre delen av starter med en spärrhake och ingångar.

3 Separera start kroppens övre halvan från den nedre halvan med en platt skruvmejsel och dra manuellt ut ankaret inifrån den övre halvan. Ankaret är rullen av koppartråd med plats runt den mellersta delen av start Bäst halv.

4 Dra ut de små resårer som håller de två borstarna (små staplar av kol) på plats inuti den övre halvan av start kropp och ta bort borstarna med ett par nål-tång.

5 Ta bort den lilla brickan från centrum av den övre halvan av start kropp och tryckbrickan placerad under brickan.

6 Skruva loss enda bult som håller fast borsthållaren fäste till botten av den övre halvan av start kropp med platt skruvmejsel. Borsthållaren är fäst vid starter solenoid (liten cylinder) sittande vid sidan av start kroppens övre halvan. Ta bort borsthållaren och starter solenoid som en enda enhet.

7 Ta den stora, tunna fjäder som platser under startmotorsolenoiden i den övre halvan av start kropp och magnetkärnan (liten cylinder) där denna stora, tunna fjädersäten.

8 Lossa muttern och ta bort isolatorn brickan från solenoiden sidan av borsthållaren fästet och solenoidaggregat med en liten skiftnyckel.

9 Ta bort den lilla, lödda bypass spole (shunt spole) sitter på kanten av borsthållaren fästet på magnetsidan. Använd en lödning pistol för att de-löda spolen bly och ett par nål-tång för att separera ledningen.

10 Separera borsthållaren konsolen från startmotorsolenoiden och dra ut kolvenheten sittplatser i mitten av solenoiden och under borsthållaren fästet. Aggregatet består av en stång, fjäder och bricka.

11 Ta bort clipset som håller botten av fjädern vid ledstången av kolvanordningen med vass tång separerar sedan de stora och små brickor från enheten.

12 Bända av locket intill kugghjulet som ligger vid den främre änden av start kroppens övre halvan med platt skruvmejsel. När du tar bort locket, kommer du att se axeln håller drevet vid den främre änden och en stor och en mindre växel i den motsatta änden av axeln.

13 Dra ut den lilla C-wire hållare ligger mellan de stora och mindre växlar vid den bakre änden av axeln med vass tång.

14 Dra ut axeln mot den bakre delen av start kroppens övre halvan med platt skruvmejsel och ta bort brickan, klipp och andra brickan från den främre änden av axeln med nål-tång. Dra ut axeln lite längre bakåt och tag bort kopplings (kullager komponent) och de två manövreringsorganen (konsolliknande komponenter) från framsidan av axeln.

15 Avlägsna växeln och ringen från toppen av axeln sedan avlägsna axeln från den övre halvan av start kropp. När du drar ut sprinten som går genom sidan av start kroppens övre halvan, kommer du att kunna ta ut ställdonet (gaffelliknande komponent) inifrån den övre halvan av start kroppen.

1993 Cadillac DeVille Kommer inte skifta ut av Park

September 14

Cadillac DeVille är en bästsäljande lyx sedan, men som alla bilar kan det uppleva några vanliga problem. Ett sådant problem är växelspaken att fastna i "Park" på grund av en felaktig del känd som "Brake Transmission Shift Interlock" eller "Broms Shift Interlock Solenoid". Denna komponent berättar bilen att bromsen inte är ilagd och det låser växel på plats. En fix för 1993 Cadillac DeVille är att manuellt manipulera den frusna magnet att låsa upp den.

Instruktioner

1 Starta motorn och låt 1993 DeVille värma upp. På vissa GM bilar, inklusive Cadillac linje, när motorn har värmts upp, kan växelspaken kunna manövreras. Kontrollera också att se till att bromspedalen fungerar genom att trycka ned den. Om att värma upp bilen inte löser problemet, gå vidare till nästa steg.

2 Manuellt utlösa broms omställningsförreglingen solenoid. Starta bilen. Lyft gummipanelen under askkoppen och öppna understreckade facket.

3 Shine en ficklampa i understreckade facket och leta efter en orange flik spak. Tryck apelsin fliken spaken mot huven på DeVille att åsidosätta den automatiska låset manuellt. Lyssna efter ett klickljud som indikerar magnet har släppts.

4 Tryck ner bromspedalen igen och försöka flytta Cadillac i växel.

Tips

  • Om den manuella frigör inte tillåter dig att flytta 1993 DeVille i växel, kan det hända att "felkod" system orsaka bilen för att förbli fast i parken. Bärga bilen till en verkstad för ytterligare felsökning.

Hur man byter Starter i mitt 2001 Cadillac DeVille

December 29

Hur man byter Starter i mitt 2001 Cadillac DeVille


Startapparaten på den 2001 Cadillac DeVille mounts till transmissionshuset på den nedre förarens sida av motorn. Eftersom av han stora storleken på Cadillac och motorn, är startmotorn relativt lätt att nå. Detta gör att ändra starter och lättare uppgift eftersom du inte behöver ta bort eventuella tillbehör eller konsoler för att nå skruvarna.

Instruktioner

1 Kör DeVille på en uppsättning ramper så att du har lättare tillgång till botten av fordonet. Säkra parkerings paus för säkerhet.

2 Koppla bort den negativa batterikabeln med en hylsa och en spärr.

3 Demontera skruven som håller fast den stora startkabeln till baksidan av start med en socket och ratchet.

4 Ta bort de tre skruvarna som håller start till transmissionshuset med en skiftnyckel. Dra i start bort transmissionshuset.

5 Koppla bort kablaget som ansluter till startmotorsolenoiden genom att dra bort kontakten bultas till solenoiden.

6 Anslut kabelstammen som ansluter till starter solenoid genom att trycka den på kopplingen bultad till solenoiden på ersättnings starter.

7 Säkra nya starter att växelhuset med de tre bultarna tidigare borttagna.

8 Bulta fast starttråden till baksidan av start med bulten tidigare avlägsnats.

9 Anslut den negativa batterikabeln till batteriet.

Hur du ändrar en startmotor i en Chevy S-10 Pickup Truck

March 19

Startmotorn i din Chevy S-10 pickup tjänar bara en funktion, med start av motorn. Om startmotorn misslyckas, kommer du inte att kunna starta bilen och kan komma att dra hem. Om du misstänker att startmotorn inte, ta bort den från trucken och få den bänk testas vid en Biltema. Ersättnings förrätter finns nya eller renoverade från många Bildelsaffärer.

Instruktioner

1 Öppna huven på din S-10 och ta bort den negativa batterikabeln från batteriet med en skiftnyckel eller hylsa och spärrskaft. Ställ in kabeln åt sidan och bort från batteriet medan du arbetar.

2 Höj framför lastbilen med en domkraft skjut sedan en uppsättning pallbockar under rambalkar. Sänk bilen på domkraften och ta bort domkraften från under lastbilen.

3 Lokalisera starter under lastbilen. Det är på den vänstra förarsidan av lastbilen nära baksidan av motorn. Lokalisera de två elektriska kontakterna på baksidan av startmotorsolenoiden och ta bort fästmuttrarna med en socket och ratchet. Dra ledningarna från terminalerna, ange vilken tråd kommer från "B" terminal och som kommer från "S" terminal.

4 Ta bort de två monteringsbultarna på framsidan av start med en socket och ratchet. Sänk startmotor ur motorrummet och ställ den åt sidan.

5 Höja den nya starter i läge, att se till att glida näsan av initiator in i hålet i hjulkåpan tills den är i jämnhöjd. Montera de två monteringsbultarna i start och dra dem till 32 foot-pounds med en momentnyckel.

6 Installera de elektriska kontakterna på terminalen på baksidan av start solenoid. Den stora singel, röd kabel fäster vid "B" terminal följt av fästmuttern. Den mindre tråd fäster vid "S" terminal också följt av fästmuttern. Dra åt båda fästmuttrarna med en socket och ratchet. Terminalerna är markerade på plasthöljet av solenoiden för identifiering.

7 Lyft framför lastbilen av domkraften står med domkraften sedan bort läktaren från under lastbilen. Sänk tuck till marken och ta bort domkraften.

8 Installera negativa batterikabeln på negativa batteripolen och dra åt bulten med en skiftnyckel eller hylsa och spärrskaft. Testa reparationen genom att starta trucken.

Hur man byter startmotorn på en 1997 Cadillac DeVille

June 4

Hur man byter startmotorn på en 1997 Cadillac DeVille


Startmotorn i 1997 Cadillac DeVille finns under förarsidan av fordonet intill transmissionen. Använda ersättnings startmotor för en visuell referens gör det lättare att hitta start om du inte är bekant med undersidan av din DeVille. Startmotorn är ansvarig för veva motorn när du slår på tändningen. Om start misslyckas med att samverka, kommer motorn inte att starta.

Instruktioner

1 Ta bort den negativa batterikontakten från batteriet genom att lossa muttern som spänner klämman med ett uttag.

2 Ta bort generatorn kabeln bildar baksidan av start genom att lossa muttern som håller kabeln på den gängade inlägg på starter.

3 Koppla ur sladdkopplingsdonet ansluten till start solenoiden genom att trycka in på fliken lås, sedan dra upp på kontakten.

4 Ta bort de tre skruvarna som håller startmotorn till DeVille s transmissionshuset. Håll start på plats så att den inte faller ut ur motorn medan du tar bort bultarna.

5 Dra den gamla start bort från motorn och placera den nya start i dess ställe. Det finns en liten växel på starter som är i ingrepp med svänghjulet.

6 Säkra starter att transmissionshuset genom att sätta de tre skruvarna.

7 Anslut kabeln kontakten till startmagnet.

8 Anslut generatorn kabeln till den gängade stolpen på baksidan av start.

9 Anslut den negativa batterikontakten till batteriet.

Faktablad för startmotorn Solenoider

June 20

Faktablad för startmotorn Solenoider


En startmotor magnet är en viktig del av alla fordons elsystem. Det är oerhört viktigt att få bilar, lastbilar och andra fordon igång.

Fungera

När tändningsbrytaren i en fordonssystemet aktiveras, är en liten elektrisk ström skickas till startmotorn solenoid. Detta talar om för solenoiden för att ta emot en mycket större ström från fordonets batteri och överföra det till en mindre startmotorn. Denna mindre motor börjar sedan fordonets motor.

Varning

Ibland ett fordons startmotor magnet kan misslyckas och i stället för att starta motorn, kommer det bara att producera en serie klick. Detta är emellertid normalt inte på grund av en solenoid felfunktion. Det betyder oftast solenoiden inte får tillräckligt med ström från bilens batteri.

Förebyggande / Lösning

För att hålla startmotorn solenoid från misslyckas, bör fordonets batteri bytas i tid och alla anslutningar bör rengöras och åt på en regelbunden basis. Korrosion och skador på batteriet eller dess anslutningar kan leda till mindre ström som sänds till solenoiden.