toyota previa säkringar

Hur man byter säkringar på en Toyota Previa

May 13

Hur man byter säkringar på en Toyota Previa


Förbränningsmotorer köras på bensin, men kräver gnista av elektricitet att frigöra kraften i bränslet. Likaså alla elektriska komponenter på din bil, till exempel dina strålkastare, blinkers och vindrutetorkare, drivs av batteriet. Som med de flesta elektriska system, är den primära säkerhetsmekanism för att förhindra överbelastning på Toyota Previa den enkla säkringen. Dessa små, lätt ersätta bitar av metall och plast kan göra skillnaden mellan att köra i en sval, luftkonditionerad bil eller tryckande i värmen.

Instruktioner

1 Vrid tändningslåset till "Off". Försäkra komponenten med den misstänkta trasig säkring är avstängd.

2 Nå under den centrala instrumentpanelen, som ligger ovanför luftkonditionering kontroller i mitten av instrumentpanelen, och tryck uppåt på panelkåpan spärren. Det är där de flesta av säkringarna är placerade i en Toyota Previa. Lyft panelen täcka upp och bort.

3 Observera undersidan av kontrollpanelen. Det kommer att ha ett schematiskt diagram tillsammans med namnet på varje krets som styrs av motsvarande säkring. Bestämma placeringen av säkringen som styr den påverkade komponenten. Toyota Previa använder sig av tre olika typer av säkringar: typ A, som är tunna och långsträckta, typ B säkringar som liknar en låda med ett fönster i toppen för att avslöja säkringslänk, och typ C, som också liknar en låda med en klar plast topp.

4 Ta tag i misstänkta säkringen och dra rakt uppåt och utåt. Titta ner genom den klara toppen av säkringen. Om metallkontakten bryts och inte ansluten, säkringen gått. Sätt en ersättare säkring av samma typ och amperetal i tomrummet.

5 Byt instrumentkontrollpanelen och tryck ner tills den knäpper fast. Vrid tändningsnyckeln till "ON". Aktivera den misstänkta komponenten. Om du byter ut säkringen inte löser problemet, felsöka vidare eller ta bilen till en kvalificerad tekniker för reparation.

Tips

 • Typ A säkringar kan kräva användning av en säkring avdragare för att ta bort.
 • Ha alltid en extra uppsättning av säkringar i bilen för akut byte.
 • Du kan ersätta trasiga säkringar av viktiga komponenter med arbets säkringar från mindre viktiga komponenter, om du inte har en reservsäkring.
 • Toyota Previa har en sekundär säkringsdosa sitter under huven till vänster om batteriet.
 • Byt aldrig någon säkring med en högre strömstyrka säkring. Detta kan orsaka omfattande skador på ditt fordon elsystem och kan möjligen orsaka brand.
 • Byt aldrig en säkring med något annat än en säkring med samma eller lägre strömstyrka objekt.

Felsökning de bakre bromsljus på en 1992 Toyota Previa

September 22

Toyota Previa är en minibuss som produceras av Toyota sedan 1990. De bakre bromsljus på 1992 Toyota Previa är en viktig säkerhetsfunktion som bör fastställas om de går ut. Tre möjliga problem kan uppstå med bromsljus: lösa kablar, gamla glödlampor eller blåst ut säkringar. Alla tre problem har enkla lösningar.

Instruktioner

Lös kabel och gamla lampor

1 Stäng av Previa motor, och öppna den bakre luckan. Lokalisera de två skruvarna bakom svans lampaggregat.

2 Avinstallera de två slutsignalmonteringsskruvarna och dra enheten ur Previa. Ryck på den elektriska kabeln på baksidan av aggregatet. Om det lossnar, säkert koppla in den i bilen. Testa bromsljusen. Om Previa bromsljus fortfarande inte fungerar, kan du kontrollera lampan.

3 Sätt på arbetshandskar. Rotera mittuttaget moturs och dra ut den ur Previa svans lampenhet. Dra ut glödlampan ur sockeln och utan att röra vid glasdelen av glödlampan, installera en ny 3057-typ lampa i sockeln.

4 Vrid sockeln medurs för att installera den i enheten. Placera enheten tillbaka till Previa.

5 Åter de två bakljus monteringsskruvarna. Stäng den bakre luckan. Testa bromsljusen.

Urblåst Säkring

6 Stäng av Previa motor, och öppna huven.

7 Ta bort locket från säkringsblocket. Säkrings blocket ligger bakom radiatorn.

8 Dra "bromsljuset" säkring av säkringsblocket. Titta på säkringen. Om den synliga metalltråden är trasig, byt ut säkringen med en ny 15A säkring.

9 Sätt tillbaka locket på Previa säkringsplint och stäng huven.

1993 Toyota Previa startar inte

April 7

Toyota Previa minivan rymmer sju personer och fanns i två trims. 1993 Previa har inte återkallas för alla frågor som rör start. Om Previa ger dig problem, kontrollera grunderna innan den till en mekaniker.

Instruktioner

1 Vrid knappen för att starta minibuss och lyssna efter ljud som motorn avger. Ett klickande ljud kan indikera en starter eller batterifrågan. Inget ljud är ett tecken på ett problem med tändningen starter eller ett dött batteri. En dunkande ljud kan hänföras till ett problem i bränsleledningen.

2 Lägg till en gallon av gas till bilen och försöker starta den. Även om Previa är utrustad med en bränslemätare, kan det bli fel.

3 Notera eventuella problem innan den Previa inte startar på rätt sätt. Om det var trög accelererande eller motorstopp, får generatorn inte driver batteriet effektivt. Dessa symtom kan också bero på låga bränslefrågor. Om du har märkt att din Previa inte vara bränslesnåla, kan en läcka förekomma. 1993 Previa bör få 16 miles per gallon stad och upp till 20 miles per gallon på motorvägen.

4 Titta under huven för korrosion. Kontrollera anslutningarna till batteriet samt tändstift för korroderade områden. På batteriet, häll läsk på terminalerna för att bryta upp korrosion och sedan skrubba med en stålborste. För tändstift, kan bromsrengöringsvätska användas följt av en scrub med en stålborste. Dra åt alla batterianslutningar med en skiftnyckel och byt tänd klubbar.

5 Ta en tändkabeln från kontakten och tryck på en metallyta på Previa. Har en hjälpare vrida om nyckeln i tändningslåset till läge "ON". En blå gnista kommer att flytta från kabeln till metallområdet. Om den inte gör det, är tändstiften inte att antändas ordentligt för att starta bilen.

Så här ändrar glödlampan i en Toyota Previa

April 8

Så här ändrar glödlampan i en Toyota Previa


Din Toyota Previa strålkastare är viktiga för att belysa din väg när du kör i svagt ljus. Strålkastarna ger också ett sätt för andra förare att se din van på vägen på natten. När en glödlampa brinner ut, bör du byta ut det direkt för din egen säkerhet. Strålkastarna på en Toyota Previa inte kräver några verktyg för att ändra och kan göras i egen uppfart. Köp reservlampor från en bildelar butik eller Toyota återförsäljare.

Instruktioner

1 Öppna huven på din Toyota Previa. Leta reda på baksidan av strålkastare montering innanför motorrummet.

2 Nå bakom strålkastare montering och vrid den svarta stoppringen moturs för att ta bort den. Det ska bara vända ¼-sväng innan det släpper. Dra glödlampan rakt ut ur aggregatet och koppla ledningsnätet från sockeln.

3 Sätt i den nya glödlampan och anslut kablaget. Sätt tillbaka stoppringen och vrid den ¼ varv medsols för att fästa glödlampan i enheten.

4 Upprepa processen för strålkastaren på den andra sidan av Previa. Testa dina lampor för att vara säker på att de fungerar som avsett.

Tips

 • Undvik att röra glaset på halogenlampor. Huden innehåller oljor som kan orsaka lampan att splittras när den används.

Hur Take Off 1995 Toyota Previa dörrpaneler

April 9

Toyota Previa såldes i USA fram till 1999, då den ersattes av Toyota Sienna minivan. Den Previa fortsätter att vara en populär van utanför den amerikanska marknaden. 1995 Previa har en unik dörrpanelaggregat. Aggregatet är sammansatt av en övre panel och en nedre panel.

Instruktioner

1 Haka negativa (svart) batterikabeln innan du börjar. Den Previa batteri ligger på passagerarsidan av motorrummet, intill fönster spolarvätskebehållaren. Lossa muttern med tång, och dra sedan kabeln från terminalen.

2 Använd en platt skruvmejsel för att ta bort fönsterkontrollpanelen. När panelen är lös, dra bort det och haka selen från baksidan.

3 Bända loss den lilla plastpanelen nedanför dörrhandtaget. Bakom panelen hittar du en Phillips skruv. Ta bort den här skruven.

4 Ta bort skruven innanför dörren handtaget koppen. När skruven tas bort, kan du ta bort den övre luckan. Tryck upp panelen för att frigöra klämmorna och dra sedan panelen mot dig. Haka av dörrlåset kopplingen att helt ta bort den övre luckan.

5 Bänd utanför torget panelen precis ovanför elspegel strömbrytare och dörrhögtalare. Ta bort krysskruven bakom det.

6 Dra den nedre dörrpanelen från dörren och haka av de två kablage att helt ta bort den.

Tips

 • Den Previa dörrpanelen kräver inte en dörrpanel verktyg för borttagning, men det kan hjälpa dig att använda one.If din Previa inte har elektriska fönsterhissar, kila en trasa mellan manuell fönster vev och dörrpanelen. Arbetet trasan påsen och tillbaka tills klämman lossnar. När klippet lossnar, kommer den manuella fönsterveven glida rätt ut.

Hur ändrar jag olja ljus på en instrumentpanel av en 1992 Toyota Previa?

October 3

Instrumentpanelen lamporna är svårt att komma till på en 1992 Toyota Previa. Du måste först ta bort instrumentpanelen täcker och plast täcker bara för att få skruvarna som håller instrumentpanelen kluster på plats. När du får dessa skruvar ut, är jobbet nästan klar. Du kan komma åt något ljus på instrumentpanelen när du har dragit det från instrumentbrädan och ersätta dem med ljus i valfri färg du vill ha.

Instruktioner

1 Ta bort den nedre streck locket. Titta runt kanterna på den nedre instrumentlocket för att hitta skruvarna som håller den. Lossa skruvarna med stjärnskruvmejsel. Tejpa skruvarna till locket och ställ den åt sidan.

2 Ta bort locket som omger instrumentpanelen. Leta efter och ta bort alla Phillips skruvar från det omgivande omslaget. .Avlägsna Locket, tejpa skruvar till den och ställ den åt sidan.

3 Ta bort plastlocket som täcker kombiinstrumentet. Nu när kåporna är ur vägen, kan du se Phillips skruvarna som håller den plats. Ta bort dem och tejpa dem till plastlocket, och ställ sedan in luckan åt sidan.

4 Använd en 10 mm uttag för att ta bort de fyra bultarna som håller kombiinstrumentet på plats. Bultarna är runt varje hörn av klustret och har varit gömd tills täcket togs bort.

5 Dra kombiinstrumentet ut. Gör detta noggrant då den är kopplad till en metalltråd som håller den fäst vid instrumentbrädan. Dessutom är alla kablar till de olika instrumentbrädan komponenterna fortfarande sitter. Hitta oljetryckslampan och ta bort genom att vrida den ett kvarts varv moturs.

6 Byt ut den gamla glödlampan med den nya och sätta streck ihop i omvänd ordning för att ta isär den.

Tips

 • Håll skruvarna för varje komponent separat eftersom de är olika storlekar. Tejpning dem till komponenten är det bästa sättet att hålla reda på dem. Maskeringstejp kommer att hålla dem på plats, men kommer också att lossna lätt när du vill skruvarna.
 • Var mycket noga med att inte koppla eller bryta några ledningar när klustret är ute så att du inte behöver ta bort den igen för att rätta till dem.

Hur man tar bort bakljusenheten från en Toyota Previa

October 10

Hur man tar bort bakljusenheten från en Toyota Previa


Toyota Previa är en stor japansk minibuss med fem dörrar. När Toyota Previa är involverad i en bakre kollision, de bakre ljusenheterna är benägna att bryta och spricka. När Previa bakre ljusenhet är sprucken eller trasig det måste tas bort från fordonet för en ny som ska installeras. Ta bort Previa bakre ljusenhet är lätt att göra.

Instruktioner

1 Öppna Previa rygg lucka lock.

2 Avlägsna Previa s spärren som finns inne i Previa, bakom dess bakre ljusenhet, genom att dra i den med en spårskruvmejsel, utsätta två Phillips skruvar.

3 Ta bort skruvarna med en stjärnskruvmejsel, moturs.

4 Skjut bakljusenheten bort från Toyota Previa.

Hur man manuellt stänga Electric månen tak på en Toyota Previa

October 31

Hur man manuellt stänga Electric månen tak på en Toyota Previa


Toyota Previa utvecklat en lojal följande bland amerikanska familjer som haft de rymlig interiör och många extra bekvämligheter fordonet erbjuds. En av de mest populära av dessa alternativ var den bakre elektriska månen tak. Månen taket kan öppnas för att släppa in frisk luft, eller stängd med det inre locket öppnas för att ge passagerarna en vy över himlen. Även om det händer sällan misslyckas Previa elsystem ibland helt stänga månen tak. Om detta inträffar måste du stänga taket manuellt.

Instruktioner

1 Ta tag i locket på baksidan kylsystemet, som ligger på baksidan av månen tak kontroll. Ta bort locket genom att dra det nedåt. Ställ locket åt sidan.

2 Leta upp de två moon-tak-control-fästskruvarna under locket. Sätt en Phillips-skruvmejsel i en av skruvarna. Vrid skruvmejseln moturs tills skruven är helt löst. Upprepa processen på den andra skruven. Ställ in skruvarna åt sidan. Ta månen tak kåpan och ställ den åt sidan.

3 Ta bort verktygsväska från under det främre passagerarsätet. Ta veven formade skruvmejseln från verktygspåsen. För in skruvmejseln i drivaxeln skruv, som ligger under månen tak kåpan. Vrid skruvmejseln moturs tills skruven är helt löst. Ta bort skruven och tillhörande distanser. Ställ in skruven och distansorganen åt sidan.

4 Dra månen taket framåt för hand så långt det går. För in skruvmejseln i drivaxeln. Vrid drivaxeln medurs med skruvmejseln tills månen taket är helt stängd.

Tips

 • Har systemet kontrolleras av en kvalificerad tekniker så snart som möjligt.
 • Dessa instruktioner är för enheter som är utrustade med en bakre luftkonditioneringen. För en enhet utan en, ta bort månen tak kåpan, sedan vidare till steg 3 och 4.
 • Tappa inte bort drivaxeln skruv och distanser. Den elektriska månen taket kommer inte att fungera utan dem.

Toyota Previa strålkastarenheten Installation

November 28

En av de mest enkla reparationer ett fordon kan ha är att reparera en trasig strålkastare. Detta är fallet även i större fordon såsom Toyota Previa. Med inget annat än en reservdel och ett par handskar, installera en strålkastare kan göras av någon Toyota Previa ägare i sin egen uppfart.

Instruktioner

1 Lägg i parkeringsbromsen och se till att din Previa tändning är avstängd. Öppna huven på din Previa för att lokalisera den bakre delen av strålkastarenheten inuti motorrummet.

2 Vrid den svarta stoppringen moturs för att ta bort den. Detta är beläget vid den bakre delen av strålkastarenheten. Dra strålkastaren glödlampan rakt från enheten och koppla den elektriska ledningsnätet från uttaget.

3 Sätt i den nya strålkastare lampan i sockeln och anslut elektriska ledningsnätet. Sätt tillbaka låsringen genom att vrida den medurs för att fästa glödlampan i enheten.

4 Stäng huven och testa din nya strålkastare för att säkerställa att den fungerar ordentligt.

Tips

 • Alltid handskar när du hanterar en använd glödlampa som olja från dina händer kan leda till att glaset splittras.

Hur man justerar strålkastaren i en Toyota Previa

February 6

Hur man justerar strålkastaren i en Toyota Previa


Toyota Previa blev tillgängliga för bil konsumenterna 1990 i USA. Tillverkningen av Previa upphörde 2000. Om du har nyligen höjt eller sänkt din Toyota Previa, måste du justera strålkastarna för att se dina ljusstrålar inte är för hög eller låg. Ojusterade strålkastarna kör risk bländande andra förare eller försämra din egen vision när du kör på natten.

Instruktioner

1 Parkera din Toyota Previa cirka 25 fot framför en garageport eller vägg. Vrid halvljuset på och stänga av motorn.

2 Öppna bilens huv. Använd platt-skruvmejsel för att vrida justeringsskruvarna på strålkastare tills strålkastarna är på önskad höjd.

3 Stäng huven. Provkör bilen på natten och se ljusen är korrekt inställda.