vattenpump mazda 6 diesel

Hur man hämtar felkoder för Mazda 626 Diesel

July 29

Hur man hämtar felkoder för Mazda 626 Diesel


Om diesel- eller bensindriven, kan en Mazdas felkoder nås och diagnostiseras med en handhållen skanner. Detta är den mest pålitliga sättet att ta reda på varför "Check engine" ljus har blivit aktiv. Fordon arbeta under en standardiserad On-Board Diagnostic kodningssystem, men för närvarande finns det två typer av kod som finns. För bilar tillverkade före 1996, behöver hårdvara för att veta OBD-I felkoder. Fordon efter 1996 behöver OBD-II, och de flesta skannrar är inte omvänd kompatibla. OBD-II skanner kommer inte att förstå OBD-I felkoder. Så innan du köper något diagnostisk utrustning, vet tillverkningen år. När det avgörs, hämta koderna är en ganska enkel process.

Instruktioner

1 Öppna förarsidans dörr och sätt i Mazdas nyckeln i tändningslåset. Lämna fordonet utanför tills vidare, men du kommer att återvända till den här nyckeln senare.

2 Leta reda på Mazdas diagnostikport. Detta utlopp är inkörsport till din Mazda diagnossystem, och du bör kunna hitta det någonstans under instrumentbrädan.

3 Anslut OBD-II skanner i den diagnostiska porten. För att göra detta, kommer du att använda kabeln ansluten till skannern, som slutar i en mång nålas plugg. Denna plug bör vara lätt att skjuta på plats. Om porten motstånd, tryck hårt, men inte tvinga den.

4 Vrid nyckeln i Mazda tändning och starta bilen.

5 Titta koderna visas på skannerns skärm. Många OBD-II-skannrar kommer inte att ge en definition, så du kommer troligen att ha att skriva rapporterade felkoden ner och slå upp det. Med hjälp av Google, Bing eller någon annan sökmotor, kan du hitta en avkodare, såsom "Engine Light Hjälp (se Resurser).

Hur man byter en 2002 F-350 7.3 Diesel vattenpump

April 12

Hur man byter en 2002 F-350 7.3 Diesel vattenpump


En felaktig vattenpump kan orsaka läckage av kylvätska, överhettning och ovanliga motorljud. Vattenpumpen i 2002 F-350 7.3L diesel är lätt att byta ut - bara ett fåtal komponenter måste tas bort för att nå den. En ny pump kan köpas eller beställas från de flesta auto-utbudet butiker.

Instruktioner

1 Haka både negativa (svart) batterikablar i motorrummet.

2 Bort kylarlocket och öppna pluggen på den nedre baksidan av kylaren. Låt kylvätskan rinna in i en lämplig behållare. Unbolt och ta bort kåpan från kylaren. Motorfläkten och fläktkopplingen är en enda enhet. Unbolt enheten från motorn och ta.

3 Ta bort drivremmen. Placera en hylsnyckel på remskivan direkt nedanför generatorn och roterar medurs för att lindra spänningen.

4 Ta bort skruvarna från vattnet remskiva. Remskivan är i centrum, andra från botten. Ta bort remskivan.

5 Pressa fliken på pumpen & # 039; s elektriska kontaktdon och dra ut den. Pressa flikarna på kläm ansluter värmeslangen till pumpen för att lossa och ta bort slangen.

6 Unbolt och avlägsna vattnet pumpen. Installationen är baksidan av borttagning. Vridmoment vattenpumpens skruvar till 15 ft-lbs. och remskivan 12 till 18 ft-lbs ..

Tips

  • Barn och djur lockas till den söta doften av kylvätska. Lämna aldrig det formge och städa upp spill omedelbart.
  • Arbeta aldrig på ett kylsystem medan fordonet är varm. Låt motorn svalna innan reparationen.

Byta vattenpump på en 1999 Mazda Protege

May 18

Byta vattenpump på en 1999 Mazda Protege


Vattenpumpen är en mycket viktig del av din 1999 Mazda Protege motor. När motorn är i ingrepp, roterar ett bälte en impeller bladet i vattenpumpen. Denna impeller cirkulerar kylvätskan genom motorn och bibehålla en lämplig temperatur i bilen. Med tiden kan lagret på pumphjulsaxeln slitas ut, vilket leder till fel på vattenpumpen. En vattenpump reparation kan åstadkommas genom den äventyrliga gör-det-självare och kan spara en nickel eller två i processen.

Instruktioner

avlägsnande

1 Stäng av motorn. Öppna huven och koppla bort batteriet genom att ta bort minuskabeln. Använd en skiftnyckel för att lossa batteriklämman.

2 Placera ett uppsamlingskärl under kylaren avtappningspluggen och tappa ur kylvätskan. Skruva pluggen moturs och låta kylvätskan att samlas i tråget. Stäng avtappnings genom att dra åt den när vätskan har slutat dränering.

3 Leta upp och ta bort alla kamremskåpan bultar, med hjälp av en spärr. Ta bort transmissionskåpan. När locket är avstängd, demontera kamremmen.

4 Ta bort skruvarna som håller röret kylvätskan inlopp. En spärr ska göra jobbet. Ta bort röret och dess packning.

5 Ta bort remmen och tomgångsskivor som är fästa till vattenpumpen. Var noga med att hålla alla kylvätska och fett bort från detta bälte.

6 Ta bort fästbultarna från vattenpumpen med en spärr och ta bort pumpen. Inspektera packningen sittgrupp och avlägsna all smuts med en ren, luddfri trasa.

Installation

7 Installera den nya vattenpumpen och se till att använda en ny packning på passytan. Montera bultar och vridmoment dem till 14 till 18 foot-pounds. Bulten som ansluter generatorn fästet till vattenpumpen måste dras åt till 23 till 38 foot-pounds.

8 Installera om tomgångsskivor och bälte. Dra ner dem med en spärr.

9 Byt packningen på röret kylvätskan inlopp med en ny packning. Installera både artiklar och dra åt fästbultarna till 14 till 18 foot-pounds.

10 Skjut kamremmen igen och sätt tillbaka alla tids omslag. Dra åt bultarna på dem med en spärr.

11 Fyll motorn med en 50/50 blandning av frostskyddsmedel och vatten. Lufta bubblar ut genom att massera alla kylvätskeslangar med handen.

12 Anslut batteriet. Den negativa kabelklämman ska dras åt med en skiftnyckel.

13 Starta bilens motor och låt den värmas upp. Kontrollera efter läckor.

Tips

  • Om du spiller kylvätska, städa upp omedelbart och grundligt som det är giftigt för djur.
  • Kassera alla använda kylvätska ordentligt. Inte häll det i ett avlopp.

Så här ändrar Vattenpump av en 1998 Mazda B2500

August 23

1998 Mazda B2500 basmodellen pickup kom med en 2,5-liters fyrcylindrig och en fem växlad manuell växellåda. Din vattenpumpen är ansvarig för cykling motorn kylvätska genom motorn, kylare och värmare kärna för att hålla motorn vid en optimal drifttemperatur. Vattenpumpen på motorn är belägen i centrum av motorn precis ovanför vevaxeln och drivs av den genom den serpentin bältet. För att ta bort vattenpumpen du måste ta bort kylfläkten, fläktkåpa och fläktkopplingen. Din motor använder grundläggande grön kylmedel och har en total kapacitet på 7,2 liter.

Instruktioner

avlägsnande

1 Parkera trucken på ett jämnt underlag och dra åt parkeringsbromsen. Lyft huven och stödja det med huven prop staven. Lyft framför lastbilen i luften med ordet jack och placera jack står under fram rambalkar i fordonet. Sänk domkraft tills trucken vilar säkert på pallbockar. Ta bort ordet jack och låta motorn svalna helt innan du fortsätter.

2 Vrid kylarlocket ett kvarts varv motsols till övertrycksläge och låta systemtrycket att ventilera. När trycket har lättad, bort kylarlocket.

3 Placera drain pan under det högra hörnet av radiatorn under kylaravtappningskranen. Rotera kylaravtappningskranen motsols och låta kylvätskan rinna in i tråget. När kylmediet är klar dränering, stäng avtappningskranen. Ta bort dräneringstråget och förvara den på ett säkert ställe.

4 Ta bort de fyra skruvarna som håller fast fläkten och fläktkopplingen till vattenpumpen med sockeln och spärr. Ta bort de övre och nedre fläkthöljesmonteringsbultar. Lyft fläkten, fläkt koppling, och fläkthöljet från motorrummet. Lägg inte fläkten på sin sida, som kopplingen interna vätska kan läcka och förstöra kopplingen. Dra vattenpumpen remskivan från vattenpumpen navet.

5 Rita en skiss av motorn trissa system och bältesdragningen. Placera 3/8-tums breaker bar i det fyrkantiga hålet i änden av spännarmen och rotera spännaren moturs. Skjut bandet från runt spänn och generator remskiva s och långsamt släppa spänn till sitt naturliga viloläge. Göra det möjligt för bältet att vila på fläktkopplingen.

6 Pressa tryckklämma för nedre kylarslangen på kylvätskan inloppsröret med tången och skjut ner slangen ungefär tre inches. Dra nedre kylarslangen från inloppsröret med en vridande rörelse. Ta bort röret bultarna kylmedelsinloppsdel ​​med sockeln och spärr och avlägsna kylmediet inloppsröret från vattenpumpen.

7 Ta bort de tre vattenpump bultar med sockeln och spärr. Ta vattenpumpen från motorn och ställ åt sidan. Rengör vattenpumpen monteringsytan på motorblocket med stålborste.

Installation

8 Inspektera den nya pumpen och packning för eventuella fel. Rengör vattenpumpen bultar med stålborste och applicera ett skikt av gängtätning till bultgängorna. Placera en liten klick fett till vattenpumpen impeller på tre ställen, i linje med pump monteringshål.

9 Placera den nya packningen på vattenpumpen och ställ vattenpumpen på motorblocket. Installera vattenpump monteringsbultar och dra åt till 15 till 20 foot-pounds av vridmoment med momentnyckel.

10 Inspektera kylvätskan o-ring på inloppsröret och byt ut efter behov. Applicera en liten mängd fett till röret o-ringen och ställ kylmediet inloppsrör i läge. Montera bultar och dra åt med sockeln och spärr. Montera den nedre kylarslangen till inloppsröret. Pressa tryckklämman med tången och skjut upp slangen tills den är ungefär en halv tum från slutet av slangen.

11 Route ormliknande bältet runt motorremskivan systemet enligt skiss som han gjort tidigare. Håll trycket på spännarremskivan hand och vrid spännarmen moturs med breaker bar. Skjut remmen över spännaren och släpp långsamt spännarmen att tillämpa spänning på bältet. Ställ in vatten remskiva på den nya vattenpumpen fläktnav.

12 Placera fläkthöljet, fläkt och kopplingen till ett läge att de kan sänkas ned i motorrummet. Löst installera övre fläktmantel bultar. Löst installera fläkt och fläktkopplingsbultar till vattenpumpen. Dra åt fläkt och fläktkoppling bultarna till 12 till 18 foot-pounds. Installera lägre fläkthöljesbultarna och dra åt alla fyra fläkthöljesbultarna med sockeln och spärr.

13 Lyft trucken bort från pallbockar med ordet jack och ta bort jack står från under lastbilen. Sänk lastbil till marken och ta bort ordet jack.

14 Fyll kylaren sakta med färsk 50-50 grön kylvätska och vänta kylvätskenivån att sjunka som luft evakuerar systemet. Fortsätt att fylla kylaren tills nivån hålls stabil vid basen av påfyllningshalsen. Fyll kylvätskebehållaren till fullo kalla märket.

15 Ställ temperaturinställningen på den högsta nivån värme och starta motorn. Låt motorn nå arbetstemperatur. Fortsätt att lägga kylvätska till kylaren tills kylvätskenivån stabiliseras i påfyllningshalsen. Montera kylarlocket och vrid fläktstyrning till den höga inställningen. Varm luft ska blåsa från värme ventiler och övre kylarslangen ska vara varm vid beröring. Stäng av motorn och toppen på kylvätska tanken vid behov.

Tips

  • Vissa delar butiker och lokala verkstäder tar emot förbrukade kylvätska för återvinning.
  • Kylvätska är giftig och måste förvaras på säkert avstånd från djur och barn.

Hur man reparerar en duramax Diesel Vattenpump

January 24

Den duramax dieselmotor kommandon omkring 680 miles per 36-gallon tank, och erbjuder mer kraft för bogsering. Några av de duramax dieselmotorer kan köras på B20 biodiesel, som består av 20 procent biodiesel blandas med vanlig diesel. Vattenpumpen i 6,6-liters arbetshäst måste vara i gott skick, särskilt om du använder trucken för tunga bogsering.

Instruktioner

1 Ta vänster framskärm styrhytten inre panelen, med hjälp av lämpligt uttag. Skjut drain pan under värmeelementet petcock. Öppna petcock och ta bort kylarlocket för att tillåta kylmedel att rinna. Ta bort fläktkåpa, med hjälp av lämpligt uttag.

2 Lossa klämmorna på kylaren slangar på motorn, med hjälp av skruvmejseln. Prop slangarna ur vägen. Ta crossover termostathuset med hjälp av lämpligt uttag.

3 Lokalisera gul prick på fläktkopplingsnavet. Matchmark vattnet punkt med vattenpumpens remskiva. Lossa tillbehörsdriv remspännaren, med hjälp av lämplig sockel, genom att rotera spännaren mot motorn. Lyft av remmen från remskivorna.

4 Ta bort fläktkoppling mot vattenpump remskiva nötter. Lyft fläkten och kopplingen som en enhet ut ur motorn. Ta bort vevaxelns remskiva fästbultar, med hjälp av lämplig sockel, dra sedan remskivan från balans. Ta bort balansfästbulten och brickan. Installera balans avdragare, vrid avdragaren medurs för att trycka remskivan från vevaxeln.

5 Ta bort vattenpumpen utloppsröret till vattenpump nötter, med hjälp av lämpligt uttag. Ta bort motorkabelstammen hållaren från den inre tappen. Unbolt vattenpumpens skruvar, minnas sina platser, eftersom de är olika storlekar. Dra vattenpumpen och dess packning av motorn.

6 Smörj vattenpumpen O-ringen med motorolja. Montera O-ringen på den nya vattenpumpen. Installera vattenpumpen och dra åt skruvarna till 15 foot-pounds av vridmoment. Rena vattnet pumpens utlopps passande ytan, med användning av en butik trasa och skruvmejsel. Installera en ny vattenpump till vattenpumpen utlopp packning och utloppet. Dra åt muttrarna till 15 foot-pounds av vridmoment.

7 Installera crossover termostathuset. Sätt tillbaka vevaxeln balanse, med hjälp av avdragare --- vrid avdragare moturs för att installera om balansblock. Sätt tillbaka vevaxelns remskiva och dra åt skruvarna ordentligt. Sätt tillbaka fläktkoppling, serpentin bälte och fläkt svepning. Sätt tillbaka vänster framskärm styrhytten panel.

8 Stäng petcock på kylaren. Fyll kylaren med 50/50 kylvätska. Starta fordonet och låt den gå tills termostaten öppnas --- kommer kylvätskenivån i kylaren sjunka. Toppa radiatorn med kylvätska. Kontrollera vattenpumpen läcker. Sätt tillbaka kylarlocket.

Tips

  • Se till att motorn är kall innan arbetet påbörjas.

Byta vattenpump på en 1996 Mazda 626

October 3

Vattenpumpen på 1996 Mazda 626 är vad cirkulerar kylvätskan genom motorn och hjälper till att hålla det verksamma inom normala temperaturområden. En dålig vattenpump orsakar att motorn överhettas. Du bör byta ut den vid första tecken på problem eller om du riskerar bilen går sönder. Om du tillåter bilen att bli för varmt, kan man hamnar blåser topplockspackning, en reparation mycket svårare att göra än att bara installera en ny vattenpump.

Instruktioner

1 Koppla bort den negativa batteripolen.

2 Tappa ur motorkylvätska i en ordentlig behållare.

3 Demontera kamremmen täcker använder rätt socket och ratchet.

4 Demontera kamremmen från remskivorna genom att halka bort.

5 Koppla kylvätska insugningsrör och packning med rätt nyckel.

6 Demontera kamremmen drivna remskivor fortfarande fäst till vattenpumpen använder rätt nyckel.

7 Ta bort vattenpumpen bultar med rätt hylsa och spärrskaft och dra vattenpumpen bort.

8 Rengöra packningen passande ytor med hjälp av skrapverktyget.

9 Montera gummitätningen på den nya vattenpumpen.

10 Installera den nya vattenpumpen på motorn med en ny packning och dra åt skruvarna med rätt hylsa och spärrskaft.

11 Installera transmissionsremmen tomgångsskivor till vattenpumpen använder rätt skiftnyckel.

12 Installera röret kylvätskan inlopp med en ny packning med rätt nyckel.

13 Sätt tillbaka kamremmen och kamremmen täcker använder rätt socket och ratchet.

14 Fylla kylsystemet och sedan sätta tillbaka den negativa polen på batteriet.

15 Starta bilen och leta efter läckor noggrant.

Tips

  • Om du håller kylvätskan ren när du tömma den, kan du återanvända det i kylsystemet.
  • Arbeta aldrig med motorns kylsystem när det är varmt eller du riskerar svåra brännskador.

1984 Mazda Diesel Pickup Specifikationer

November 20

1984 Mazda B2200 pickup körs på diesel, vilket ger bättre bränsleekonomi än de flesta små lastbilar. Liksom många pickuper och har en manuell femväxlad växellåda. Den producerades i två versioner med något olika specifikationer.

Vikt, Ordinarie Pris

Enligt delstaten Michigan, kort bädd versionen av 1984 Mazda diesel pickup väger 2525 pounds och lång säng 2,590 pounds. Lastbilen ursprungligen kosta runt $ 6600.

motor Specifikationer

Denna truck har en relativt liten motor, även om det är större än det för många bilar. Enligt Fueleconomy.gov var '84 Mazda B2200 som säljs med en 2.2L fyrcylindrig motor oavsett om det hade en kort eller lång flaket.

bränsle Specifikationer

Fueleconomy.gov indikerar att 1984 Mazda B2200 pickup förbrukar en gallon diesel för varje 25 till 29 miles den resor. Från och med 2010, kostar det ca $ 6,08 för att driva 50 miles, exklusive underhåll.

Hur installerar jag en vattenpump på 2003 Silverado Diesel?

May 15

Hur installerar jag en vattenpump på 2003 Silverado Diesel?


Dieselmotorn på en Chevrolet Silverado lastbil är oftast en V8, vilket innebär att det finns lite olika metoder för att ändra delar än på en V6. Vattenpumpen är en av dessa delar. Vattenpumpen är ansvarig för att skicka kylvätskan till motorn, och en dåligt fungerande pump kommer att orsaka att motorn slutligen överhettas. Installera en ny vattenpump på motorn kräver att du först ta bort den gamla pumpen.

Instruktioner

avlägsnande

1 Koppla bort den negativa batterikabeln och dränera kylvätskan har kylare, ta bort avtappningspluggen och häll kylmediet i en stor behållare.

2 Lossa luftinsugningskanalen och resonator från luftrenaraggregat, lossa klämmor på kanalen med en skruvmejsel. Skruva och ta bort luftrenaraggregat.

3 Unbolt och ta bort den övre kylarhöljet med en skruvmejsel; därefter ta bort fläkten-och-kopplingsaggregat med en skiftnyckel.

4 Koppla nedre kylarslangen och skruva isär och ta bort termostathuset. Koppla övre kylar och värmeslangarna från vattenpumphuset, lossa klämmorna med en tång.

5 Vrid driv remspännaren med en spärr och uttag för att återuppleva remspänningen och ta bort remmen. Vänd försiktigt tillbaka spännaren.

6 Ta bort fästbultar för vattenpumpen med en skiftnyckel och ta bort pumpen. Du kanske måste trycka på pumpen utan packningen, med en mjuk ansikte hammare.

7 Skrapa bort alla spår av packningsmaterial från motorblocket med en packning skrapa och torka ytan ren med en trasa indränkt i aceton.

Installation

8 Applicera ett tunt lager av RTV tätningsmedel på varje sida av vattenpumpen packning och anslut den till den nya pumpen.

9 Sätt vattenpumpen och sedan dra åt skruvarna för hand. Dra åt dem resten av vägen till 22 foot-pounds.

10 Sätt tillbaka drivremmen med spänn och spärr, med hjälp av diagrammet tryckt på kylarhöljet för den rätta vägen.

11 Montera termostathuset med sina skruvar och anslut värmaren och kylarslangar. Installera om fan-och-kopplingsenheten och sedan den övre höljet med sina fästelement.

12 Sätt tillbaka luftrenarhuset och kanalen med skruvar och slangklämmor.

13 Häll motorkylmedel i kylaren. Använd en ny blandning av kylmedel och vatten om den gamla kylvätskan är smutsig.

Så här ändrar Vattenpump på en Cummins 5.9L Turbo Diesel

August 19

Så här ändrar Vattenpump på en Cummins 5.9L Turbo Diesel


Cummins B-serien av motorer dieselmotorer för lastbilar och industriella applikationer. Den sexcylindriga, 5,9-litersversionen har dykt upp i Dodge Ram lastbilar sedan 1989. Dessa motorer är turboladdade och kräver ett effektivt kylsystem för att förhindra att motorn överhettas. Vattenpumpen i en Cummins 5,9-liters dieselmotor är på framsidan av motorn, under kylfläkten. Ersättandet av den vattenpump i denna motor kräver avlägsnande av ytterligare komponenter.

Instruktioner

1 Ta bort kabeln från den negativa polen på båda batterierna med en hylsnyckel. Placera ett uppsamlingskärl under kylaren avloppet och ta bort avtappningspluggen. Vänta tills kylvätskan rinna ut ur kylaren och ersätta avtappningspluggen.

2 Lossa de elektriska kontakterna från luften temperatursensor och mass luftflöde sensor om bilen är så utrustad. Lossa inloppsröret för turboladdaren och ta bort huset för luftfiltret med en hylsnyckel. Avlägsna växelströmsgenerator.

3 Vrid spännenheten medurs med en långskaftad nyckel för att lindra spänningen på tillbehörsdrivremmen, sedan koppla bältet. Ta bort fästbultar för vattenpumpen med en hylsnyckel och koppla vattenpumpen från motorn. Avlägsna och kassera O-ringen från vattenpumpen.

4 Installera en ny O-ring på dess monteringsspår på vattenpumpen. Installera vattenpumpen så att gråta hålet på vattenpumpen vänd nedåt. Vridmoment monteringsbultarna för vattenpumpen till 18 foot-pounds med en momentnyckel.

5 Installera tillbehöret drivremmen med en långskaftad nyckel. Anslut växelströmsgenerator och vridmoments dess monteringsbultar till 30 foot-pounds med en momentnyckel. Montera luftfilterhuset och fäst inloppsröret för turboladdaren. Fäst elektriska anslutningar till lufttemperatursensorn och massa luftflöde sensor.

6 Fyll kylaren med kylmedel och ansluta kablarna till negativa batteripolerna med en hylsnyckel. Starta motorn och låt den värmas upp. Kontrollera och korrigera eventuella läckor.

Hur man tar bort en 6.5L Diesel Vattenpump

August 21

Den 6.5l dieselmotor hittades i Chevrolet lastbilar fram till 2000, och var en populär motorn på grund av den extra vridmoment från turbon. Denna motor använder en vattenpump på framsidan av motorn precis som en traditionell bensinmotor, i det att den cirkulerar kylvätskan i motorn och kylaren för att hålla systemet igång cool. Om vattenpumpen misslyckas kan kylmediet inte flödet och dieselmotorn kan överhettas. För att åtgärda problemet måste du först ta bort vattenpumpen från fordonet.

Instruktioner

1 Pop huven och låt motorn svalna. Sätt ett uppsamlingskärl under kylaren. Öppna kylarlocket. Öppna petcock på botten av radiatorn och tömma ut allt kylmedel i systemet.

2 Unbolt fläkthöljet från kärnstöd med 3/8-tums Ratchet och uttag. Unbolt fläkten från vattnet remskiva med en öppen nyckel, sedan ta bort fläkten och fläkthöljet från motorrummet. Unbolt vakuumpumpen och vakuumpump fäste från motorn med 3/8-tums Ratchet och uttag.

3 Ta bort slangklämmor på slangar kommer ut från vattenpumpen med skruvmejsel. Dra slangarna bort av vattenpumpen. Unbolt vattenpumpen från motorn med 3/8-tums spärr, förlängning och uttag. Dra av vattenpumpen och vattenpump packning.