växel problem pt cruiser

Hur man fixar en Lotus Elise styrväxel

April 15

Lotus Elise Series 2, en två passagerare, mittmotor sportbil infördes 2002, är utrustad med ett rack-and-pinion styrsystem som saknar varje form av servo. På grund av hanterings inneboende precision som en manuell styrväxel initialt inspirerar, kan det bli uppenbart efter en relativt kort tid att styrningen har förlorat en del av sin ursprungliga förtroendeingivande känsla. Lyckligtvis har fabriken tillhandahålls ett medel för att justera förbelastningen mellan kuggstången och spiralformade drevet. Korrekt justering förbelastning är periodiskt nödvändigt, och reducerar onödigt spel i styr. Denna reparation teknik medger typiskt en ägare för att undvika de potentiellt dyra behov av att ersätta hela aggregatet.

Instruktioner

1 Lyft bilen till en säker arbetshöjd på antingen fyra pallbockar eller en fordonslyft, följer riktlinjerna i bruksanvisningen. Ta bort framhjulen genom att lossa hjulbultarna med hjälp av Elise specifika hjulbult verktyg in i en 17 mm uttag på en brytare bar. Ta bort muttern från varje styrarm spår stångände efter att ha gjort var och en åtkomlig genom att vrida på ratten hela vägen till en sida. Kraft isär fogarna med en lämplig storlek kulled separator verktyg.

2 Använda en färgpenna för att markera den aktuella vridningsläget mellan den nedre styrstången kardanknut och kugghjulsaxeln innan du tar bort rackenheten från chassit. Detta kommer senare lätta korrekt centrering av ratten under återmontering. Lossa bulten på kardanknuten innan vi går vidare.

3 Ta bort de fyra skruvarna åtkomliga från passagerarutrymmet som håller styrväxel i chassit. Flytta styrväxel något framåt för att möjliggöra frikoppling mellan pinjongaxeln och lägre kardanknut. När gratis, skjut rack i sidled ur chassit.

4 Lossa 36 mm låsmutter som behåller anslaget stickkontakten racket huset. Dra åt backkontakten på tidiga ställningar med en 5,5 mm insexnyckel (19 mm på senare rack) tills fast. Innan de drar åt låsmuttern bör backkontakten backas upp ett halvt varv (ett kvarts varv på senare rack).

5 Använd en vanlig badrumsvåg skyddas av en handduk för att kontrollera att rätt inställning har gjorts före belastningen på backkontakten. Det tar ungefär 15 pund av kraft på vågen för att driva racket genom hela sitt utbud av resor. Om mer än 15 pund kraft är nödvändig, måste backkontakten backas ut något. Omvänt, om racket rör sig för lätt, backspärren Kontakten måste dras åt. Fortsätta iterativ process av anpassning till rätta kraften uppnås.

6 Sätt drevet axeln i den undre kardanknut samtidigt rikta in markeringar som gjorts tidigare. Fabriken rekommenderar att ersätta de fyra bultarna som håller racket i chassit på grund av en tråd låsning förening som kommer på bultarna och försämrar efter en enda användning. Emellertid kan bultarna återanvändas. Ta bort alla gamla gänglåsning material med en stålborste innan du applicerar ny tråd låsning förening. Dra de fyra skruvarna till fabriksspecifikationerna. Dra åt lägre kardanknut är klämbult och två tvärstag slut nötter till fabriks specifikationer. Placera hjulen tillbaka på naven och dra åt hjulbultarna till fabriksspecifikation med Lotus specifika verktyg in i en 17 mm-uttag.

Tips

  • Bedöm rackdesign genom att använda följande guide: Tidiga modeller innehöll ett stycke gjuten aluminium rack bostäder, medan senare modeller har en gjuten pinjonghuset med monterade stöd stålrör. Medan förfarandet för justering av tryckdynan båda rack design är liknande, det finns några viktiga skillnader som måste noteras.
  • Det är troligt att fullbordandet av detta förfarande har förändrat bilens front inriktning, vilket bör därför kontrolleras och justeras till fabrikstoleranser av en kompetent yrkesman så snart som möjligt.
  • Försök att ta hjälp av en vän eller jobbet. Sista stegen som montering av styrväxel till bilen kan vara svårt om de måste fyllas ensam.
  • Styrväxel boot misslyckande är en gemensam bakomliggande orsak till Lotus Elise styrväxel problem. På grund av skador som orsakats av skräp som typiskt införs i systemet strax efter uppstart fel, bör det inte förväntas att detta förfarande kommer att återhämta säker drift på ett galler som har haft en start misslyckande. I sådana fall där en känga har tidigare misslyckats och styrningen har märkbart påverkats, rekommenderas att en ny eller renoverad styrväxel enheten monteras.
  • Varje fordon styrsystem är avgörande för säkerheten för passagerare, och därmed detta förfarande bör endast försökt av erfarna personer bekanta med förväntningarna kring korrekt underhåll av fordonet som beskrivs av tillverkaren.

Problem med min Camaro Shifter

November 13

Problem med min Camaro Shifter


Chevrolet Camaro har flera tekniska servicebulletiner eller TSBs, som publiceras av tillverkaren på överförings shifter problem. Skift i både automatiska och manuella växellådor har utvecklat problem såsom hård växling, slutare under normala körförhållanden och fullständig shifter misslyckande på grund av fel i datorn eller koppling.

Transmission Control Module

En TSB har publicerats av tillverkaren i samband med överföringen växelreglage. Skift griper överföringen men bilen rör sig inte. Denna shifter problemet tillskrivs en felaktig programmering av transmissionsstyrmodulen. Detta har skapat problem med skiftenheten samt andra transmissionsdelar. Camaro ägaren måste ta bilen till återförsäljare att ha styrmodulen programmeras.

Vatten i Transmission

Vatten kommer in transmissionen i Camaro, vilket orsakar ett fel i ingrepp av växlar framåt. En TSB har offentliggjorts om detta växelproblem, vilket också kan leda till att växel att bli svårt att flytta in växlar samt rysning under normala körförhållanden. Ingen specifik anledning ges vad gäller hur vatten som kommer in i transmission, men Camaro ägare kan kontrollera transmissionsolja genom att ta bort vätskekontrollen nivåskruven på sidan av transmissionen. Vatten inte blandas med transmissionsolja och kan ses i vätskan när någon vätska dräneras. Transmissionen måste tömmas och spolas för att korrigera detta växel problem.

Svårt att växla

Den manuella växellådan kan utveckla shifter problem på låg-körsträcka transmissioner av Camaro, enligt en TSB publicerad av tillverkaren. Överföringen blir svårt att flytta till tredje, fjärde, femte och sjätte redskap utan någon uppenbar anledning. Överförings koppling anses vara den skyldige av detta växel problem. Kopplingen måste justeras av återförsäljare, eftersom kopplingen inte är rätt placerad. Om Camaro ägare fortsätter att driva bilen under dessa betingelser, kan bilen utveckla allvarliga överföringsproblem, inklusive transmissionsfel.

Problem med Audi TT Transmissioner

April 18

Problem med Audi TT Transmissioner


Infördes 1998, är Audi TT en två-dörrars sport bil som tillverkas av Audi Hungaria Motor Kft. Audi TT lider ibland av överföringsproblem.

Låg växel Problem

Om Audi TT inte att flytta i backen, första eller andra växeln, kan en läckande huvudcylinder vara att skylla. Kontrollera huvudcylindern för läckage runt tätningarna eller koppar, ersätta koppar eller tätningar som behövs och lufta bromssystemet.

fastnat Koppling

En misslyckad Audi TT lamell kan resultera i en fast koppling medan motorn är igång, men regelbunden växel prestanda när motorn är avstängd. Inspektera kopplingsskivan efter tecken på förorening, ofta orsakade av en läckande kylmedelsslangen Rengör skivan och byt ut slangen. Om kopplingen skivan ser sliten eller på annat sätt skadad, byt ut det också.

störande buller

Buller och vibrationer från Audi TT kopplingen kan bli följden av en misslyckad pilot eller urtrampningslager. Demontera kopplingsenheten, kontrollera slitna eller skadade lager och göra nödvändiga utbyten.

Styr Problem med Kia amanti

February 21

Styr Problem med Kia amanti


Kia amanti hänvisar till en sedan lanserades 2003 av Kia Motors. Den Amanti, anses vara en premium medelstora bil, kan utveckla styrproblem som kan försämra fordonsdrift. Lyckligtvis är många av dessa problem kan lösas via några enkla felsökningsmetoder.

Styrväxel Problem

Kia Amanti styrväxel problem kan orsaka stel styrning, eller förmågan att vända på ett effektivt sätt i en riktning, men inte i den andra. Styrväxel frågor uppstår vanligtvis från slitage insidan av styranordningen huset. Byte av styranordningen åter typiskt korrekt Kia Amanti styrfunktion.

styr Hesitation

Kia Amanti styrning kan tveka, eller hjulet kan vända något i en riktning, stelnar, då möjliggör enkel styrning igen. Styr tvekan kan orsakas av en felaktig styrpump, som förflyttar vätska under tryck, som biträder styranordningen för att styra däcken som rattvarv. En dålig styrpump kan inte köra den nödvändiga vätskan till styrmekaniken, vilket kan göra att ta upp. Föraren bör ersätta den dåliga pump, samt inspektera styrmekaniken för skador och byt ut den vid behov.

Skakning Medan Steering

Om Kia amanti skakar under kalla styrning återupptas sedan normal funktion när varm, glidning i banden som driver pumpen kan vara att skylla. En mekaniker bör inspektera och dra åt remmarna som behövs.

Suburban 4X4 Switch Problem

May 16

Suburban 4X4 Switch Problem


Chevy Suburban är en stor SUV som har haft tekniska bulletiner tjänster (TSB) och rapporter från konsumenter om 4X4 brytaren misslyckas eller 4x4 inte engagerande när omkopplaren vänds. Klagomål och TSBs sträcker sig från elektriska problem med övergången till större överföringsproblem.

Elektronisk överföring Case

2006 Suburban har en TSB publiceras av tillverkaren om den elektroniska överföring fallet med 4X4 Chevrolet inte lägger i växel. Enligt TSB, förhindrar överföring fallet Suburban överflyttas till fyrhjulsdrift eller endast delvis flytta in växel, men kan inte fullfölja växlingen i fyrhjulsdrift. Suburban kan fortfarande användas i tvåhjulsdrift, men elektronisk överföring fallet så småningom kommer att påverka tvåhjulsdrift operation också. Elektronisk överföring fall måste bytas ut för att korrigera detta Suburban 4X4 switch problem.

Position Sensor och väljaren misslyckas

Flera klagomål har rapporterats om Suburban 4X4 positionssensorn och väljaren misslyckas. Misslyckandet av sensorn och omkopplaren hindrar föraren från att den 4X4 på Suburban. En TSB publiceras också på denna 4X4 switch problem som rör 4WD varningslampa upplysande när sensorn och switch misslyckas. Suburban kan inte flyttas till 4X4 läge. Positionssensorn och väljaren behöver bytas ut i Suburban för att åtgärda problemet.

Spaken Linkage misslyckas

En TSB på 1997 Suburban diskuterar en 4X4 switch problem tillskrivas en trasig eller sprucken växellådan. Den brutna eller spruckna växellådshuset läcker transmissionsolja och förhindra spaken kopplingen fungerar som den ska. Spaken koppling kan inte kopplas in och kopplas in i 4X4 läge. Den enda korrigering för denna växel problem på Suburban är att ha sändnings fall ersättas med återförsäljare eller kvalificerad tekniker.

S10 Manuell Shifter Gear Problem

February 22

S10 Manuell Shifter Gear Problem


servicebulletiner tekniska (TSB) finns publicerade rapporter från tillverkare till auktoriserade servicecenter om problem som finns med ett fordon. S10 har TSBs publiceras på fordonet om problem som finns med den manuella växelspaken i lastbilen. Olika årsmodeller har olika problem med manuell växel på dessa Chevrolet (Chevy) lastbilar.

Park och Neutral Switch

Parken och neutral omkopplaren är svårt att ta bort vid service av manuell växellåda för 1998 S10, enligt den publicerade TSB. Kontakten omkopplaren är svårt att ta bort - även professionella tekniker har svårt att ta bort dessa switchkontakter på park och neutral. Dessa kontaktbrytare hindrar S10 från att startas i växeln, vilket skulle leda till lastbilen för att hoppa och gå framåt. Kontakten skadas växlar gör trucken startas i växel. Byte av anslutnings växlar är det enda korrigering för denna växel problem.

Felaktig Transmission Shift

2000 S10 kan uppleva en felaktig överföring skift under drift. TSB konstaterar att detta villkor orsakar tjänsten motorn ljuset för att belysa och transmissionen att glida, och kan orsaka dålig motorprestanda. En halka överföring tvekar innan du applicerar den valda växeln. Denna tvekan skapar ett ryck rörelse när du använder S10 och så småningom skadar interna växlarna hos transmissionen. Tvekan också skadar kopplingar i manuell växellåda, som orsakar spel i växelspaken.

Pops ur växel

En publicerad TSB på 2002 S10 gäller växelspaken poppar ut ur andra, fjärde och backväxel under normala körförhållanden. Vajern är alltför stela, vilket skapar denna växel problem på Chevy. Styvhet vajern uppstår på grund av en ansamling av korrosion från väg skräp och fukt infekterar växelkabeln. När korrosion och rost bygga upp på kabeln, blir det stela, vilket gör att växlarna till pop ur position.

Transfer Case

Överförings fallet på 2003 S10 kan orsaka manuell växellåda växel för att slutföra överföringen från en växel till en annan. Den växelspaken känns som det har slutfört överföring från en växel till nästa, men när Chevy accelereras, rör den sig inte eller ryck och dör. TSB publiceras på denna S10 manuell växel växel konstaterar att problemet uppstår i första hand på fyrhjulsdrift lastbil eller S10 Blazer. Ingen specifik anledning ges för detta tillstånd, men byte av växellådans är det enda botemedlet för manuell växellåda problem.

Planetväxel Felsökning

August 3

Planetväxel Felsökning


Ett kugghjul är en grundmaskin som består av ett hjul med tänder längs kanterna som mesh med tänderna på andra redskap. Detta möjliggör överföring av kraft genom rörelse och ändrar riktning på en maskin, såsom fordonstransmissioner.

planetväxlar

Planetväxlar är också kända som planetväxlar. Denna växel har en central växel med mer än en yttre växel. Centrum växel är känd som ett solhjul i denna konfiguration och planetväxeln är vanligtvis placerad på en axel som också roterar runt solhjulet. Dessa system ofta också införliva en yttre ring som omfattar och i ingrepp med de yttre kugghjulen.

Felsökning

Hälften av alla växel problem är ett resultat av för lite växel smörjning eller felaktig lastning av växlar. I fallet med hög växelbelastning, vilket innebär högt tryck, speciella smörjmedel behöver användas. Dessa smörjmedel är tillverkade för att tåla högt tryck och innehåller vanligen klor, kaliumborat eller svavelfosforblandningar.

Förebyggande / Lösning

När kugghjul är felaktigt laddad, smord eller felriktade, axlarna och tänder av kugghjulen kan bli sliten, avskalade och skadade på annat sätt. Regelbunden inspektion och underhåll är nödvändigt, inklusive hörbara och visuella kontroller, särskilt av temperaturen.

Ford Focus Taklucka Problem

August 10

Ford Focus Taklucka Problem


Sedan införandet av Ford Focus 2000, små- detta medelstora fordon har varit en storsäljare för Ford Motor Company. Inga större problem eller klagomål har gjorts om Focus, med undantag av broms rotorer, och inga större återkallanden har gjorts på Focus. Vissa Ford Focus ägare har klagat takluckan.

Wind Flap Problem

Ford Focus har en vindslå på några av de fordon som täcker den främre delen av takluckan. Denna vindklaff snäpper på plats, men har blåst loss vid höga hastigheter för vissa Ford Focus ägare. De flesta ägare har låste fast detta vindslå på takluckan på plats bara för att få det blåst loss igen. En ägare måste ta itu med detta problem med återförsäljare och har återförsäljaravtalet rätta till problemet att säkerställa att det korrigeras på rätt sätt.

taklucka Switch

Takluckan på Ford Focus har en switch som öppnar och stänger takluckan på fordonet. Vissa taklucka växlar har inte för någon särskild anledning. Tillverkarens bruksanvisning har offentliggjort åtgärder för att omprogrammera takluckan omkopplaren när det blir ett problem, men ägarna har funnit att detta omprogrammering korrigerar problemet bara tillfälligt. Ingen minns har utfärdats på Ford Focus för denna växel problem, men vissa ägare har ändrat växeln, som har rättat till felet. Om din Ford Focus är fortfarande under garanti, då ägaren måste ha fordonet tas tillbaka till återförsäljare när takluckan problem uppstår.

taklucka Läckande

Ford Focus har utvecklat en läcka runt tätningen av fordonet i vissa fall. Denna läckande problem har tillskrivits till takluckan dränerings reservoarer blir igensatta med skräp, vilket hindrar vattnet från att rinna från hela tätningen. När detta taklucka läcker problem uppstår i Ford Focus, kan ägaren rätta till det genom att rengöra runt tätningen av soltaket och koppla ur avloppsbehållaren. Denna läckande problem har inte varit ett stort problem för de flesta Ford Focus ägare.

Vad är Overdrive i en bil Transmission?

January 13

Vad är Overdrive i en bil Transmission?


I mekaniska termer, det finns tre typer av enhet: växel (där växellådans utgående axeln roterar långsammare än den ingående), direktdrivning (där ingång och utgång är anslutna och vrida samma hastighet) och overdrive. Overdrive är motsatsen till underväxel; den utgående axeln roterar snabbare än den ingående axeln för att sänka motorvarvtal och spara bränsle.

manuell Beskrivning

Overdrive i en manuell växellåda är mycket enkel. Manuella växellådor använder en ingångs- och utgångsaxel som är parallella med varandra i det fall, och är förbundna med en serie kugghjul. Om kugghjulen på den ingående axeln är mindre än de matchande växlar på utgången stängs utgången långsammare och du har växel. Om den ingående axeln redskap är större, visar den utgående axeln snabbare och du har överväxel.

Auto Beskrivning

Vetenskapen bakom automatiska överväxel växellådor är lite mer komplicerad än den som används i manuella enheter. Automatiska växellådor har en "planet" hjulväxeln på baksidan, som innehåller en central "sol" växel ansluten till ytterhöljet är "krondrev" av mindre "planet" redskap som passar mellan dem. Om du låser den yttre ringen på plats och skicka ström genom centrum solhjul, kommer mindre planethjulen kretsa runt solhjulet. Eftersom de är fysiskt mindre än solhjulet kommer planethjulen att rotera långsammare än solen (ger dig en växelförhållande). Om du låser solhjulet på plats och skicka ström genom de små planethjulen, kommer planethjulen snurrar mycket långsammare än de stora yttre ringhjulet (ger dig en överväxel högsta växeln).

Syfte

Vid något under bilens toppfart, producerar din motor mycket mer hästkrafter än det kräver bara att bibehålla hastigheten. Till exempel kan en 3000 lb. bil bara behöver 40 hästkrafter marschhastighet på 55, men motorn kan producera trippel som på sin 55 mph kryssning RPM. I slutändan, slingrar bilen upp brinnande tre gånger bränsle behövs för att upprätthålla den hastigheten på plan mark. Overdrive droppar motorn ner till en lägre varvtal, där det är mindre ström och förbrukar mindre bränsle.

Prestanda

Overdrive ger en mycket mer acceleration orienterade slutväxel (påkörning) utväxling, vilket ger bättre linjärt prestanda utan att påverka bränsleekonomin. Overdrive enheten kommer att göra bilen agera som om det har gas-sparare utväxling i stället för att dra ras utväxling. I vissa tillämpningar överväxeln kan också fungera som en "splitter" för att effektivt fördubbla antalet sändnings utväxling.

Add-On Overdrive

Add-on overdrive enheter (även känd som "splitters" i lastbilsvärlden) är i huvudsak små, två-växlade som bult på baksidan av din befintliga växellåda. En splitter inte bara ger dig en överväxel för cruising, det kan hjälpa till att hålla din motor i sin mest effektiva RPM band genom att ge dig en "växel mellan-the-växlarna." En splitter vänder effektivt en tre hastighet till en sexväxlad och en fyra hastighet i en åtta hastighet. Exempel: första växeln (splitter off), första och en halv (splitter på), andra växeln (skift, splitter av), andra och en halv (splitter på) och tredje växeln (skift, splitter off) .

Hur man kan förbättra miles per gallon

August 30

I dessa svåra ekonomiska tider, kan det vara svårt att hitta pengar för att fylla din bensintank varje gång det töms. Fler och mer miljövänliga och bensinsnåla bilar har tagits fram för att bekämpa detta fenomen, men en helt ny bil är en rejäl förskott kostnad för en liten vinst i bensin effektivitet. Lyckligtvis kan du ofta spara mer gas i din nuvarande bil än du skulle i en hybrid helt enkelt genom att köra mer effektivt. Spara pengar och bensin genom att ändra hur du kör, snarare än bilen du kör.

Instruktioner

1 Kör till bensinstationen närmast dig och fylla din tank med premium bensin. Varför premie när man försöker spara pengar? Premium bensin faktiskt innehåller förbränningshämmare, som indikeras av dess oktantal, vilket ger en långsammare förbränning av bränsle.

2 Ställa bilen i första växeln och tryck mjukt på gaspedalen. Gaspedalen kontrollerar effektivt den mängd bränsle som tillförs motorn. Tryck mjukare att förlora mindre bränsle.

3 Sakta accelerera till 2000 till 2500 varv per minut. Skift i nästa växel och hålla accelererande långsamt tills du når önskad hastighet. Växla till en hög växel när cruising att använda mindre bränsle vid lägre motorvarvtal.

4 När du är redo att sakta ner, flytta bilen i friläge och bromsa snabbt. Vid bromsning, är motorn igång men inte snurr dig framåt, effektivt slösa bensin. Begränsa den tid du saktar ner genom att bromsa snabbt för korta tidsperioder.

5 Accelerera igen genom att sätta bilen i första växeln och trycka mjukt på gaspedalen.

Tips

  • När du sitter vid en lång trafikljus eller järnvägsövergång, är det möjligt att stänga av motorn helt för att spara ännu mer bensin. Var noga med att starta den igen innan det blir grönt för att undvika att hålla upp dem bakom dig.
  • Om du kör en automatisk bil, kan det vara lite svårare att spara gas eftersom bilen skiftar för dig när det känns nödvändigt. Men kan du "trick" bilen till växling till en lägre växel vid en lägre motorvarvtal genom att lyfta bort från gaspedalen något. Detta talar om bilen som du inte behöver bensin som den levererar till motorn, och i de flesta bilar kommer att inleda en övergång till en mer effektiv växel.