Hur får man en bakgrund på din iPod Touch 4.0

March 7

IPod Touch 4 använder en pekskärmsgränssnitt. En av funktionerna i iPod Touch 4, är din förmåga att ändra bakgrundsbilden som visas på enhetens startskärm. Du kan ändra bakgrundsbild som helst även om enhetens meny "Inställningar". Enheten kan du använda någon av de förinstallerade bakgrundsbilder eller för att skapa en anpassad bakgrund med hjälp av en bild från enhetens Kamerarulle.

Instruktioner

1 Tryck på ikonen "Inställningar".

2 Välj "Bakgrund" alternativet.

3 Välj bakgrundsbild ikonen bilden. Detta är den enda bild tillgänglig efter val av tapeter alternativet.

4 Välj "Bakgrund" för att välja en av de förinstallerade bakgrunds alternativ. Tryck på "kamerarullen" för att välja en egen bild bild som lagras på din iPod Touch. Välj bakgrundsbild eller anpassade fotografi du vill använda som bakgrund på din enhet.

5 Tryck på "Set" för att installera ny bakgrundsbild på din iPod Touch.