Hur man använder Stop Start Fotpedaler

September 27

Hur man använder Stop Start Fotpedaler


Stopp Start fotpedaler används för att transkribera informationen dikteras av läkare och andra yrkesgrupper. Stopp Start fotpedaler tillåter transcribers att spela, spola tillbaka, spola framåt och stoppa ljudfilen som de skriver informationen. Transcribers kan använda Start Stop fotpedaler hemma eller på kontoret.

Instruktioner

Hur man öppnar en fil

1 Klicka på "Start" i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

2 Klicka på "Program" från startmenyn.

3 Klicka på "Start Stop Universal Transkription System" från listan över program.

4 Klicka på "File" när programmet öppnas i ett nytt fönster.

5 Klicka på "Öppna" för att öppna filen du ska spela. Du kanske måste klicka på "Bläddra" om filen inte visas i fönstret.

6 Dubbelklicka på filen för att öppna den.

Hur man använder fotpedalerna

7 Tryck på "Foot Pedal" med foten. En ikon på skärmen av fotpedalen visas på datorskärmen. Fotpedalen har tre knappar på det: vänster bakåt, är rätt snabbt framåt och i mitten är att spela. Ikonen på skärmen visar vilken knapp du klickar med foten.

8 Klicka på "Rewind" eller "Fast Forward" om du behöver gå tillbaka eller framåt.

9 Klicka på "Klar" när du är klar transkribera ljudfilen. Vänsterklicka på filen för att välja "Done".