Hur man kan blockera ditt nummer när du ringer Avgiftsfritt

January 23

Hur man kan blockera ditt nummer när du ringer Avgiftsfritt


Avgiftsfria nummer (t.ex. 800 och 888 nummer) använder Automatic Number Identification (ANI) för att fånga upp alla inkommande telefonnummer, även om den som ringer försökte blockera hans nummer genom att ringa * 67 innan du ringer. Men det finns inget sätt att åsidosätta ANI-teknik, kan du skydda din integritet och ringa ett gratisnummer anonymt med Google Voice.

Instruktioner

1 Skapa en gratis Google Voice-konto (se referenser). Följ anvisningarna och ange din fasta telefon eller mobilnummer. När det ges möjlighet att skapa ett Google Voice-nummer, välj "Ja". Du kommer också ha möjlighet att upprätta visuell röstbrevlåda med Google Voice. Detta är valfritt.

2 Använd din fasta telefon eller mobiltelefon för att ringa * 67 och ringa ditt Google Voice-nummer.

3 Tryck på "*" och ange PIN.

4 Tryck på "2". Detta gör det möjligt att ringa ut från telefonsvarare.

5 Slå gratisnummer. Ringer från Google Voice döljer källnumret från ANI teknik, hålla ditt nummer blockerad och säker.