Felsökning en Toshiba DLP

February 27

Felsökning en Toshiba DLP


En Toshiba DLP TV är en projektion TV som använder digital light processing (DLP). Toshiba är en av de största tillverkarna av konsumentelektronik i världen och deras produkter är beprövade. Men som med många TV-apparater som har flera funktioner, glapp kan och förekommer. Vare sig det är en bild som behöver justeras eller en lampa som behöver bytas ut, korrigeringarna är ganska enkel. Kör igenom några grundläggande felsökningssteg innan du ringer i en servicetekniker att kolla in din TV.

Instruktioner

1 Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag om TV: n inte slås på. Kontrollera hem elskåp för alla säkringar som kan ha blåst och utlösta brytare. Återställ brytare och ersätta säkringar med andra av exakt samma amperetal.

2 Byt lampan och patron om bilden mörkare eller ingen bild alls. Vänta en timme tills lampan svalna innan du byter. Använd spårskruvmejsel för att öppna lampluckan som ligger på den nedre vänstra sidan av TV: n. Ta bort skruven på enheten och dra ut den ur TV: n. Skjut den nya lampan (bär handskar) i enheten, var noga med att skjuta den på en rak vinkel. Skruva lampan och lampan dörren igen.

3 Kontrollera alla antenn och videokablar och anslutningar om det inte finns någon bild på skärmen. Se till att de alla är säkra.

4 Stäng av TV: n för åtminstone ett par timmar om du misstänker kondens bildas i enheten och bilden är förvrängd eller suddig. Detta fenomen kan ibland hända när det finns en plötslig förändring i temperatur från kall till varm. Detta kan också inträffa när enheten ligger i utkastet till en luftkonditioneringen och sedan enheten är avstängd. Flytta TV ur vägen för luftkonditioneringen.

5 Tryck på "Mute" -knappen på fjärrkontrollen om du har en bra bild men inget ljud från enheten. Det kan vara att dämpningsfunktionen har aktiverats.

6 Flytta TV borta från alla elektriska störningar, såsom neonlampor och hårtorkar om det finns streckade linjer på skärmen. Försök omjustering antennen.

Tips

  • Rengör TV: n med en torr trasa. För mer envisa fläckar, använd en trasa, lätt fuktad med vatten och vridits ur. Torka enheten innan du ansluter igen. Alltid ur TV: n innan rengöring.
  • Kundtjänst för Toshiba är 800-631-3811.