Instruktioner för ett trådlöst Jabra

May 5

Jabra är en ledande tillverkare av trådlösa Bluetooth-headset. Den har en linje från grundläggande till avancerade trådlösa headset som kan anslutas till mobiltelefoner och andra kompatibla Bluetooth-enheter. Om du vill ansluta en Jabra headset, måste du para ihop den med en enhet via en Bluetooth-anslutning.

Instruktioner

1 Aktivera Bluetooth på den enhet som du vill ansluta Jabra till. Detta kommer att variera beroende på modell och typ av enhet som du försöker ansluta till, men i allmänhet du kommer att gå till Bluetooth-menyn och aktivera Bluetooth-anslutningen.

2 Tryck på "Power" knappen på Jabra om den har en.

3 Placera Jabra i hopparningsläge. Detta kommer att variera beroende på den exakta modellen som du har, men de flesta har en "multifunktions" eller "Svara" -knappen som måste hållas nere tills en stadig LED tänds. Du kan också behöva hålla ned en kombination av "Svara" och "Volume +" knappen tills en fast sken visas.

4 Välj "Lägg till enhet" från Bluetooth-menyn på telefonen för att söka efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

5 Välj din Jabra som den enhet du vill ansluta till.

6 Ange lösenordskod för att ansluta till din Jabra. Som standard är lösenordskod för alla Jabra enheter inställd på "0000" Enheterna kommer då att paras.