Hur gör jag Dra en Dash från en 1970 Cuda?

November 27

Instrumentpanelen i 1970 Plymouth Barracuda kan bli slitna och skadade. Konstant solexponering kan få materialet på instrumentbrädan för att expandera på sin plats. Denna expansion skapar stora hål och sprickor i instrumentbrädan; äventyra stabiliteten hos de elektriska komponenterna som är hus. Om detta inträffar bör du se till att ta bort instrumentbrädan att antingen ha den reparerad eller utbytt.

Instruktioner

1 Ange passagerarsidan av fordonet och öppna handskfacket. Använd Phillips-skruvmejsel för att ta bort de två skruvarna som fixerar handskfacket på plats. Dra bort från instrumentbrädan.

2 Ta bort resten av skruvarna på den nedre instrumentpanelen sektionen. Dra resten av de nedre streck panelerna ut ur fordonet.

3 Lossa den främre plattan från framsidan av instrumentbrädan. Detta kommer att ge dig tillgång till radion. Ta skruvarna ur radion och dess fäste. Haka av elektriska ledningar från radion och ta bort både radion själv och sitt fäste från instrumentbrädan.

4 Skruva de tre skruvarna som håller fast kombiinstrumentet på instrumentbrädan. Skjut klustret ur instrumentbrädan och koppla den elektriska kontakten på baksidan. Lyft klustret helt från instrumentbrädan.

5 Ta bort resten av skruvarna placerade i den övre delen av instrumentbrädan. Avlägsna varje panel en åt gången för att slutföra streck borttagningsprocessen. Se till att inte skada det inre som du tar bort panelerna.