Hur man använder en bärbar DVD

January 27

Hur man använder en bärbar DVD


Att köpa en bärbar DVD-spelare är en ett utmärkt sätt att ta dina favoritfilmer och videoklipp med dig överallt. Bärbara DVD-spelare kan också hålla barnen underhöll på de långa bilturer och minska stressnivån av sina föräldrar. DVD-spelare är inte svårt att använda, men det är viktigt att använda dem på rätt sätt.

Instruktioner

1 Anslut strömkabeln till den bärbara DVD-spelaren och anslut den till ett eluttag.

2 Titta på batteriindikatorn och hålla DVD-spelaren ansluten tills batteriet är fulladdat. Ofta en LED-ljus blir grön för att indikera en full batteriladdning.

3 Öppna DVD-facket och sätt in en DVD-skiva i enheten.

4 Stäng skivfacket och tryck på "Play" eller "Start" för att göra det möjligt för DVD att börja spela. Vissa bärbara DVD-spelare kommer att börja spela en DVD automatiskt så snart skivfacket stängs.

Tips

  • Ta ut DVD från enheten om det inte känns igen av spelaren eller inte spela ordentligt, rengör den noggrant och lägger tillbaka den i enheten.