Lägga till en aktiv subwoofer

November 28

Lägga till en aktiv subwoofer


En aktiv subwoofer är en stor bashögtalare med en inbyggd förstärkare för att driva det som en del av ett hemmabiosystem. Subwoofers producerar lågfrekventa effekter (LFEs) som lägger realism till filmljud. Med tillräckligt förstärkning bakom sub, luftrörelser som alstras av högtalaren skapar bas du kan också känna. Subwoofern ansluts till din hemmabiomottagare med en subwoofer kabel. En separat elkabel ansluter sub till ett eluttag.

Instruktioner

1 Stäng av strömmen till mottagaren och dra ur subwoofer elektriska sladden från vägguttaget.

2 Ställ subwoofern var som helst på golvet runt din hemmabio där det inte kommer att vara i vägen, men inom bashögtalarkabeln längd hos mottagaren.

3 Anslut subwoofer kabel från mottagarens sub utgång till ingången på baksidan av subwoofern. Kabeln har en enda kontakt på varje ände för anslutningen.

4 Anslut subwoofer elsladd till ett uttag och slå på mottagaren.

5 Justera ljudet genom att vrida på volymratten på baksidan av sub till önskad nivå.