Hur man justerar Honda Element Strålkastare

March 10

Hur man justerar Honda Element Strålkastare


Strålkastare på en bil är en nödvändighet. Strålkastarna kommer ordentligt syftar när bilen köps, men med tiden saker hända att få dem att gå ur läge. De flesta bruksanvisningar styra läsaren att ta bilen till en kompetent yrkesman att sikta strålkastarna. Sikta strålkastare är inte en svår process och kan enkelt göras genom att själv.

Instruktioner

1 Parkera bilen nära en vägg som du enkelt kan markera med maskeringstejp. After dark, omvandla sina strålkastare på.

2 Markera de horisontella och vertikala mittlinjer strålkastarna med maskeringstejp på väggen.

3 Tillbaka bilen 25 fot. Se till att din strålkastare fortfarande pekar direkt på dina tejpade märken.

4 Inspektera bilens strålkastare. Du bör se justeringsskruvarna på ovansidan och utsidan av varje strålkastare.

5 Justera strålkastare genom att vrida bultarna med spärr. Vrida de översta bultarna medurs kommer att orsaka att balken höjas. Sido bultar justera strålen åt vänster eller höger. Sikta dina lampor något lägre och till höger om din mittlinjer.

Tips

  • För bästa resultat, rikta de höga balkar något lägre än den horisontella centrumlinjen. Detta är en artighet till andra förare på natten.