Var Är oljefilter i en Plymouth Breeze?

September 18

Var Är oljefilter i en Plymouth Breeze?


Som med alla bil, är motorn smörjning nödvändig för en väl fungerande Plymouth Breeze. De två, kritiska, regelbundna underhållsåtgärder i samband med motorsmörjning förändrar motorolja och byte av oljefiltret.

Oljefilter Plats

På Plymouth Breeze är oljefiltret ligger nära passagerarsidan framhjulet mellan kylaren och oljetråget. Det är direkt framför crossover avgasröret, så iaktta försiktighet vid byte av oljefiltret när motorn är varm som röra detta rör kan orsaka brännskador.

Underhåll och utbyte

Tillverkaren rekommenderar att oljefiltret bytas ut 7500 miles under normala körförhållanden. Eftersom filtren är relativt billiga kan du överväga att ersätta dem vid varje oljebyte, vilket bör göras var 3000 miles.

Demontering och montering

Oljefiltret kan avlägsnas med en bandnyckel eller ett ändlock-stil nyckelgrepp. Bara ta bort filtret efter oljetråget har helt dränerad och vara försiktig att ta bort filtret som innehåller ungefär en pint het olja. Applicera ett tunt lager av olja över packningen på det nya filtret och dra åt vid installationen.