Hur man tar bort och reparera en Mercedes Window Switch

February 13

Hur tar man bort fönstret övergången från din Mercedes Benz är ett praktiskt förfarande för att veta om du behöver rätta till den elektriska fönster verksamhet. Med tiden kan kabelanslutningarna blir dålig eller växeln kan slitas ut, och måste bytas ut. Eftersom många Mercedes Benz modeller har trä inredning, nyfikna omkopplaren för att ersätta och reparera det kan skada trim, så det är nödvändigt att ta bort inre paneler som inrymmer växeln för att ersätta den.

Instruktioner

1 Ta bort askkoppen i mittkonsolen som om du skulle tömma den; detta kommer att avslöja två skruvar.

2 Lossa och ta bort de två skruvarna som uppenbarades i föregående steg genom att använda din Philips skruvmejsel.

3 Ta bort askkopp hållaraggregatet, som kommer att ha varit osäker med att avlägsna de två skruvarna från steg 2.

4 Koppla den lilla kabelnätet som är ansluten till askkoppen hållarenheten, ställ enheten åt sidan.

5 Ta bort de två skruvarna som håller fast mittkonsolen till din Mercedes. Dessa skruvar sitta under askkoppen hållarenheten som du tog bort.

6 Skjut mittkonsolen enheten ut, avslöjar fönster växlar.

7 Bänd det trasiga fönstret byta ut med fingrarna och ersätta det med ett nytt. Du kan även reparera eventuella slitna kablar vid denna tid, eftersom du kommer att kunna komma åt elektroniken som är anslutna till omkopplingsenheten.