Hur Länka Bluetooth Plantronics till en BlackBerry 8900

January 16

Din BlackBerry 8900 stödjer ett Bluetooth-headset profil, vilket gör det complatible med någon Plantronics varumärke headset. Om du vill använda de två enheterna tillsammans, måste du först länka dem genom en process som kallas parning. Ihopkoppling är en engångskonfiguration, och gör att ansluta till Plantronics i framtiden en snabb process. Du måste ladda din Plantronics helt (cirka två timmar) innan du börjar. Du kommer också vill placera 8900 nära till headsetet under installationen för att säkerställa att en Bluetooth-länken kan göras.

Instruktioner

1 Tryck och håll headsetets knappen "Ring" i flera sekunder. Släpp knappen när indikatorlampan börjar blinka blått och rött - betyder det att headsetet är i parningsläge.

2 Tryck på BlackBerry "Meny" -knappen och använd styrkulan för att rulla till och välj "Setup". Välj "Ställ in Bluetooth."

3 Välj "Sök" i "Lägg till enhet" fönstret som visas.

4 Välj namnet på din Plantronics headset i listan över upptäckta enheter som visas. Ange "0000" när "Enter Numerisk Passkey" prompt visas. Tryck på styrkulan för att bekräfta.