Mini Cooper Generator Specifikationer

June 12

Mini Cooper Generator Specifikationer


Mini Cooper var ursprungligen utformad och infördes i Storbritannien 1959 som ett litet fordon för att bekämpa höga bränslekostnader. Känd som Mini när de införs, namnet blev Mini Cooper efter den brittiska racerföraren John Cooper, som bidrog konstruktionsändringar i motorn. Liksom alla motorer, förlitar sig Mini Cooper kraftverk på en generator för att ladda upp batteriet när bilen är i rörelse.

ampere

En ampere, eller amp, representerar den grundläggande enheten i elektrisk ström. Den grundläggande funktionen för varje generator, vare sig i en Mini Cooper eller annat fordon, är att producera elektrisk ström för att ladda bilens batteri. Batterier lagra likström, och motorn är beroende av att den nuvarande för starten och sedan elsystemet beror på den aktuella att fortsätta arbeta. Utan en generator, kommer batteriet så småningom slut på ström och bilen kommer inte att fungera. Enligt Mini Cooper, för dess 2011 hardtop och konvertibel, är mängden av strömmen som alstras av generatorn 150 ampere. Att ström växelström som generatorns ändras till likström.

watt

Watts utgör ett mått på elektrisk kraft, såsom en 100-watts glödlampa. Enligt Mini Cooper, genererar generatorn 2011 2100 watt.

Rotor

Vridningen av rotorn i generatorn alstrar den elektriska strömmen. Rotorn är fäst vid motorns vevaxel så att när det vänder, vänder rotorn med samma hastighet. Enligt Mini Cooper, är vridmomentet vid 4250 rpm 140 foot-pounds.