Hur man ändrar en anropssignal

June 25

Hur man ändrar en anropssignal


Samtalstoner har blivit mer än en varning som våra mobiltelefoner ringer, de är ett sätt att uttrycka våra personligheter. Det är så enkelt att ändra en samtalston som vi kan gå från Beethoven när vi är med våra föräldrar till Lady GaGa när vi är ute med vänner. Här är hur man ändrar ditt samtal tonen.

Instruktioner

Ändra Tone

1 Gå till huvudmenyn på din mobiltelefon och hitta undermenyn inställningar genom att använda pilknapparna. Markera den och tryck på knappen OK.

2 Med pilknapparna hitta undermenyn ljud. Markera den och tryck på knappen OK.

3 Med pilknapparna hitta ringmenyn. Markera den och tryck på knappen OK.

4 Bläddra igenom de olika samtalstoner tills du hittar en som du gillar. Markera samtalet tonen i ditt val och tryck på OK-knappen för att ställa in den som ditt samtal ringsignal.

5 Tryck på avslutaknappen för att avsluta ur menyerna.

Tips

  • Om du inte gillar någon av de förinställda samtalstoner i din mobiltelefon kan du ladda ner egna toner på nätet eller via mobila webben på din telefon. Dessa ringsignaler kommer att finnas i den del av din ring meny nedladdningar och kan ställas in genom att följa stegen ovan.