Hur man installerar Honda Civic Strålkastare

September 30

Hur man installerar Honda Civic Strålkastare


Honda Civic använder ett reflekterande underlag på strålkastarhuset att projicera ljus ner på vägbanan. Civic använder 9004-stil halogenstrålkastare som använder en glödtråd i en glaskolv och två elektroder. När glöd raster, misslyckas strålkastaren. Ersättnings strålkastarna kan köpas från de flesta bildelar butiker.

Instruktioner

1 Öppna huven och skruva loss skruvarna på toppen av strålkastarhuset. Vissa års modell Samhällskunskap har en fästskruv på baksidan av huset enheten.

2 Skjut höljet framåt.

3 Koppla ur strömkontakten från baksidan av strålkastaren.

4 Ta bort dammluckan på baksidan av huset enheten om din Honda Civic är utrustad med en. Hondas dammskydd dra bort genom att bända på dem med fingrarna.

5 Vrid strålkastare kragen moturs och dra ut på baksidan av strålkastaren.

6 Rikta in flikarna på kragen med skårorna i strålkastarhuset. Sedan tryck strålkastare i husenheten.

7 Vrid strålkastare medurs för att låsa den i huset.

8 Anslut strömkontakten på baksidan av strålkastaren.