Felsökning en E39 M5 Sekundär luftpump

June 4

BMW: s E39 M5 drivs av en V8-motor som använder två luftpumpar i sin verksamhet. Ta reda på om sekundärluftpumpen har misslyckats kräver lite felsökning. En misslyckad luftpump kan visa sig genom ett av många symptom, så att du kan felsöka i ett par olika sätt. Det mest exakta sättet att diagnostisera problemet är att använda en kod felsökningsverktyg, eftersom E39 M5: s motorstyrsystem kommer ut en kod speciellt för sekundärluftpumphaveri.

Instruktioner

1 Lokalisera OBD2 diagnosporten under ratten på vänster sida av foten också. Bända upp porten med fingret.

2 Anslut OBD2 kod skanningsenhet i den diagnostiska porten och slå sedan på enheten.

3 Sätt in nyckeln i din M5 tändning och starta motorn för att automatiskt initiera koden skanningen.

4 Ta del av eventuella koder som visas på displayen på läsaren. Koderna "P0410" och "P1423" används för att indikera en misslyckad sekundärluftpump.