Alternativa bränslen Definition

October 16

Ett alternativt bränsle är vilken som helst icke-konventionell substans som används för att producera energi. När det gäller fordon, konventionella bränslen innefattar bensin och diesel. Praktiskt taget alla typer av energi som används för att driva en bil som inte härrör helt från fossila bränslen som ett alternativ bränsle.

Biomassa

Den första kategorin av alternativa bränslen kallas biomassa. Biobränslen härleds från biologiska material, oftast korn såsom majs eller sockerrör. Några populära biobränslen inkluderar biobränsle, biodiesel och vegetabilisk olja.

alkoholbränslen

En annan klassificering av alternativ energi är alkoholbränslen. Dessa bränslen använda alkoholer, såsom etanol eller metanol för att driva fordonets motor. Etanol är vanligtvis blandas med bensin eller diesel för att göra en blandad bränsle. Den vanligaste blandade bränslet kallas E85, som innehåller ungefär 85 procent etanol och 15 procent bensin.

Elektricitet

El anses också ett alternativt bränsle när de används för att driva fordon. Dessa bilar utnyttjar specialiserade batterier till skillnad från traditionella motorbränsle. Elektriska och elektriska hybridfordon blir mer och mer populärt. Full elfordon måste laddas via en extern eluttag. Hybridfordon har förmågan att ladda batterierna utan en sådan olägenhet.

Komprimerad naturgas

Komprimerad naturgas (CNG) är en annan energikälla som redan har tagits i bruk i kommersiella bilar. Även från fossila bränslen, anses det ett alternativt bränsle. Den största fördelen med CNG är att det brinner mycket renare än traditionell bensin eller diesel.

Eventuella framtida bränslen

Alternativa bränslen som har föreslagits för fordon energi, men har ännu inte blivit lönsamt, innefattar tryckluft och väte. Som det ser ut nu, är alltför knappa och för dyrt att tillverka för att finna en gemensam användning i fordon väte tillgänglighet. Tryckluft, medan betydligt billigare än fossila bränslen, har ännu inte utnyttjas för adekvat motoreffekt.